obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
ČO MÁME NOVÉ?
+ O NÁS
+ NAŠI ZAKLADELIA
+ KOMUNITY a KONTAKTY
PROVINCIA
+ MATERSKÁ ŠKOLA
ABSOLVENTI MŠ ALEXIA
SPOLUPRACOVNÍCI
FOTOGALÉRIA
- INTERNÉ
- LINKY
Kniha návštev
Mapa servera
 
 
 
BLOGY SESTIER
Naša organizácia Kongregácia školských sestier de Notre Dame spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
output_lzgvuz.gif
Uchádzame sa o Vaše 2% z dane. Za Vašu podporu ĎAKUJEME!
ROVNAKÉ INFORMÁCIE NÁJDETE NA NOVEJ STRÁNKE www.skolskesestrynd.sk
ssssss
ancient-2026111_960_720.jpg
ssssss
ZELENÝ ŠTVRTOK S DEŤMI
Deti z CSŠ sv. Márie Goretti v Piešťanoch pod vedením sr. Dolores a sr. Kataríny a rovnako aj deti z Cirkevnej školy sv. Andreja Svorada a Benedikta v Trenčíne  pod vedením sr. Goretti a Anežky sa 18.4.2019 na Zelený štvrtok stretli v Trnavskej katedrále sv. Jána Krstiteľa, kde kňazi trnavskej diecézy slávili spolu so svojim biskupom Mons. Jánom Oroschom slávili Missu chrismatis – Omšu svätenia olejov.  Sv. omšu celebroval otec biskup spolu s apoštolským nunciom Slovenskej republiky Mons. Giacomom Guidom Ottonello. Niektorým deťom sa dostalo cti niesť obetné dary spolu s diakonmi, ktorí niesli tri nádoby s rôznymi druhmi olejmi.. Čítajte viac...   Foto...
 
missachris.jpg
ssssss
krizovcestas.jpg
NECHAJTE MALIČKÝCH PRÍSŤ KU MNE 
Čas prípravy na Veľkú noc, ktorý  prežili stretkáči z beckovského Nodamu v pôste, vyvrcholil dramatizovanou krížovou cestou  Deti sa na ňu pripravovali počas troch sobotných stretnutí pod vedením sr. Faustíny a animátorov. Na stretkách sa hovorilo o tom, čím človek môže zarmútiť Pána Ježiša, ale aj rodičov, súrodencov či kamarátov, s ktorými sa deti denne stretávajú v škole. Každé dieťa dostalo za úlohu vyfarbiť jeden obraz zo štrnástich zastavení krížovej cesty. Touto úlohou mohli viac spoznať, čo všetko za nás Pán Ježiš vytrpel.  Čítajte viac.. Foto...
 
ssssss
BOŽIE KRÁĽOVSTVO 
Od 31.3 do 6.4.2019 sa v Beckove konali duchovné cvičenia pod vedením exercitátora emeritného strahovského opáta p. M. Pojezdného O.Praem. Konalo si ich trinásť sestier z beckovskej komunity. Témou duchovných cvičení bolo Božie Kráľovstvo. Ponúkame Vám z nich niekoľko myšlienok: "Nebeskému Otcovi sa zaľúbilo dať nám Božie Kráľovstvo. V Božom Kráľovstve je všetko jednoduché. Jeho logikou sú Blahoslavenstvá. Treba sa nám vrátiť k prvotnej láske, iba v pokornom srdci môže Boh robiť veľké veci. Ježiš prichádza na našu Zem ako Služobník lásky. Rast lásky v srdci umožní osobné stretnutie sa s Ježišom v Eucharistii, modlitbe, v bratoch a sestrách. Boh stále miluje človeka. Učme sa od Panny Márie zachovať si vo svojom srdci Slová Boha". Foto... 
dcvbrckoves.jpg
ssssss
interjuns.jpg
INTERJUNIORÁT 
V dňoch 5. - 7. apríla 2019 Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre poskytol svoje priestory pre  vyše 50 sestier z rôznych rehoľných kongregácií a spoločenstiev na Slovensku. Konal sa tu ďalší ročník celoslovenského stretnutia junioriek a ich formátoriek s názvom Interjuniorát. Hosť  Mgr. PsLic. Ján Kulan im predstavil tému Emócie - ako poznať a zvládať vlastné emócie. Za našu kongregáciu sa stretnutia zúčastnili juniorky sr. Alica, Miriam a Daniela a ich formátorky sr. Agáta a Cordia. Fotky...  

 
ssssss
GOLGOTA, GOLGOTA, GOLGOTA  
Klince nedržali na kríži ťa, viem ...  
Túto hlbokú pravdu o našom živote a našej spáse sa snažili aspoň trochu pochopiť vranovskí piataci na duchovnej obnove počas posledného marcového víkendu. Uvedomili si, že Ježiša na kríži držal náš hriech a jeho veľká láska k nám. Preto si Ježiš zaslúži úprimnú, vďačnú a čistú lásku ako odpoveď nášho srdca. Fotky...
 
dopiatacivs.jpg
ssssss
stretnutiepristudnis.jpg
STRETNUTIE PRI STUDNI
 
Matky z Nového Mesta nad Váhom stretávajúce sa pravidelne pri Sv. Písme prijali pozvanie na Stretnutie pri studni dňa30.3.2019 v kláštore sestier. Prišli načerpať z Prameňa. Stretli sa s Pánom v jeho Slove, vo Sviatosti zmierenia, v adorácii i v Eucharistii. Vytvorili krásne spoločenstvo a spoznávali, ako Boh koná v živote každej jednej z nich. Svoje rodiny a úmysly zverili Panne Márii v modlitbe posvätného ruženca. Foto… 
 
ssssss
FARBY SRDCA 
„Chceme sa učiť, ako žiť! Chceme sa učiť, ako byť dobrí!“ To sú slová hymny, ktorú spievali žiaci 3. ročníka SŠ sv. Jozefa v Novom Meste/Váhom, sestry a animátori. Na víkendovke s názvom Farby srdca objavovali nielen farebnosť svojho srdca, ale nechali sa inšpirovať aj mnohými inými – napríklad malým chlapcom Marcelinom. Príbehy o Noemovi, Mojžišovi, Abrahámovi a Jozefovi žiaci zdramatizovali. Inšpiráciou im boli aj ich animátori, ktorí im sobotňajšie ráno spestrili bábkovým divadlom. Rozprávanie o vzácnej perle, o zrnku, ktoré potrebuje dobrú pôdu pre rast a o rybárskej sieti si nakreslili. Spoločne strávený čas bol súčasťou prípravy na prvé sväté prijímanie. Foto...
 
do_3(1)s.jpg
ssssss
obnova_mama17.jpg
UZDRAVENIE ŽENSTVA ŽENY
 
V priestoroch MŠ sv. Andreja-Svorada a Benedikta v Trenčíne sa v sobotu 16.3.2019 konala duchovná obnova matiek detí z materskej školy na tému: “Som žena”.  Spolu so sr. Noemi účastnícky nanovo objavovali prameň dôstojnosti ženy. Inšpirovali sa učením sv. Jána Pavla II. známym pod názvom - Teológia tela. Cez biblické príbehy, ktoré hovoria o pohľade a vzťahu Ježiša k ženám nachádzali uzdravenie a pokoj. Milým uvoľnením bola modlitba tancom s názvom: Uzdravenie ženstva ženy pred pohľadom milujúceho Otca. Foto... 
ssssss
SPOMIENKA NA FAŠIANGY
 
Veriaci z Farnosti Kráľovnej Pokoja v Košiciach - Juh, zakončili fašiangové obdobie 6. ročníkom trojgeneračného plesu. V tomto roku bol ples ladený folklórne. Sestra Samuela pozvala deti do tvorivých dielní, kde si vyrobili rôzne brošničky z krojovaných stužiek a korálok. Foto...
 
faske.jpg
ssssss
img_20190321_104611.jpg
NONSTOP ČÍTANIE BIBLIE
 
Cirkevná spojená škola sv. Jozefa v Novom Meste nad Váhom oslávila 19. marca 2019 sviatok svojho patróna nezvyčajným spôsobom. V deň sviatku sv. Jozefa začali v školskej kaplnke čítať Sväté Písmo dňom i nocou počas nasledujúcich piatich dní. Podujatie zorganizovala rada rodičovského združenia pri škole sv. Jozefa v spolupráci so školou už piaty rok. "Hlavný úmysel tohto podujatia je, aby sme prejavili hlbokú vďačnosť, a zároveň aj  prosbu nášmu ochrancovi školy, ktorý nás sprevádza po duchovnej stránke".- povedala riaditeľka školy sr Cordia. Foto... Porovnaj zdroj.
  
sss
ZASTAVENIE SA A STRETNUTIE S JEŽIŠOM
 
Počas víkendu 15.3. – 17.3.2019 sa jedenásť mladých ľudí z Trenčína pod vedením sr. Mateji.a sr. Dolores zúčastnili  pôstnej duchovnej obnovy na tému „ Zastavenie a stretnutie s Ježišom“. Dievčatá a chlapci si  rozjímavým a tvorivým spôsobom zvnútorňovali texty  Nového zákona – vstup P. Ježiša do Jeruzalema a Posledná večera.  Spoločná i osobná modlitba, piesne a svätá omša im boli posilou, kde prosili za seba, za svoje rodiny a za celý svet. Foto... 
  
stmatej.jpg
ssssss
p1030599.jpg
Od 15.–17.3.2019 sa v Žiline u saleziánov konalo 15. Valné zhromaždenie Združenia detí a mládeže NODAM. Zúčastnilo sa ho 35 animátorov a predsedov stredísk z celého Slovenska. Jeho obsahom bolo zhodnotenie uplynulého roku a vytýčenie nových cieľov do budúcnosti. Veľmi zaujímavé bolo predstavenie práce každého strediska formou prezentácie. Vzdelávací workshop viedol Rastislav Behúň SDB, ktorý pútavým spôsobom predstavil vývinové stupne dieťaťa a jednotlivé druhy stretiek. Čítajte viac..
 
ssssss
STRETNUTIE BISKUPOV 
S LAIKMI A S REHOĽNÍKMI
Biskupi Slovenska sa v dňoch 8.-10.3.2019 stretli s laikmi, predstaviteľmi diecéz, zasväteného života, spoločenstiev a hnutí Slovenska v Kúpeľoch Nimnica s cieľom zdieľať sa na témy Aktuálna situácia Katolíckej cirkvi na Slovensku a Pastorácia a evanjelizácia mládeže a pastorácia povolaní na Slovensku.  220 účastníkov privítal Mons. Stanislav Zvolenský, predseda KBS, ktorý predniesol príhovor  na tému Aktuálnej situácie Cirkvi na Slovensku.  Druhú tému o pastorácii mládeže predniesol žilinský biskup Mons. Tomáš Gális, predseda Rady pre mládež a univerzity KBS. Táto téma súvisela so synodou biskupov o mládeži, ktorá sa konala minulý rok vo Vatikáne. Čítaj viac... 
 
swtrnavdieceza.jpg
ssssss
dsc_0257.jpg
FAŠIANGY NA BALCHAŠI 
V nedeľu pred popolcovou stredou naše sestry na Balchaši piekli s deťmi fašiangové palacinky. Tak ako je to v tomto prostredí tradíciou – maslenica, teda fašiang po našom – sa spája s pečením sýtych palaciniek. Palacinky sú symbolom hojnosti, sýtosti a štedrosti a tiež aj zmierenia pred „hladným“ obdobím 40 dňového pôstu. Pečú sa v každej domácnosti a navzájom sa hostia susedia a príbuzní. Deti z balchašskej farnosti  sa tejto činnosti chytili so všetkou horlivosťou. Pracovali v dvoch skupinkách – do 12 rokov a od 12 rokov. Išlo im to výborne. Obe skupinky potom priniesli svoje palacinky na stôl a pohostili aj dospelých, ktorí ich snahu ocenili. Maslenica sa popolcovou stredou končí a vstupuje sa do obdobia veľkého pôstu. Foto…  

ssssss
NOVÉ VÍNO DO NOVÝCH MECHOV 
Dňa 2.3.2019 sa sestry zo všetkých komunít stretli v Beckove na seminári, ktorý im mal objasniť smernicu Kongregácie spoločností apoštol. života na tému Nové víno do nových mechov" upriamujúce pozornosť na výzvy zasväteného života v pokoncilovej dobe. Seminár viedol P. Ján Kušnír SVD. Vo svojich prednáškach chcel obnoviť zápal v prežívaní hodnôt nášho zasväteného života v celoživotnej formácii. Povedal: "Obnova inštitútov záleží na obnove formácie jej členov." P. Kušnír poukázal aj na štruktúru uvedenej smernice a na dokumenty, z ktorých táto smernica vychádza. Foto...
dscn2330.jpg
ssssss
ssnd1.jpg
CHUDOBNÉ ŠKOLSKÉ MYŠI
Kráľovské rodiny, záhradník so svojimi kvetinami, banditi a policajti s diamantom, rodina mravčekov, "Išlo vajce na vandrovku", motýle, "CHUDOBNÉ ŠKOLSKÉ MYŠI" a mnoho iných krásny masiek sa stretlo na rodinnom karnevale 22. 02. 2019 v telocvični bl. Alexie. Radostnú atmosféru vytvárali aj tance, ktoré deti naučili svojich rodičov. Veľkým lákadlom boli balóny a pri súťaži s nimi bolo aj dosť zábavy. Ďakujeme rodičom, že svojim deťom urobili veľkú radosť a kvôli nim si pripravili tieto krásne masky a zapojili sa do tancov s nimi. Foto...  
ssssss
ADORAČNÝ DEŇ ŠKOLY
 
Žiaci a učitelia na Spojenej škole sv. Jozefa dňa 18. februára 2019 prežívali adoračný deň školy. Všetci žiaci, od materskej školy až po gymnázium, spolu s pedagógmi sa modlili za nové deti, ktoré sa stanú žiakmi našej školy od nového školského roka. Nech dobrý Boh, žehná tých, ktorí sa stanú ich budúcoročnými kamarátmi. Foto...
 
jesus-2121771_640.jpg
ssssss
dsc_0228.jpg
KOLÁČ JEDNOTY 
V Balchaši existuje desiatka rôznych protestantských cirkví.  V týždni modlitieb za jednotu sa balchašská farnosť stretávala s pastormi i veriacimi na spoločnej modlitbe. Striedali sa  v katolíckych i v protestantských priestoroch. Tohto roku je to už 6. ročník spoločných modlitieb. Témou bol text z knihy Deuteronomium 16,11-20: „Statočne vyhľadávaj spravodlivosť“ V príhovoroch si vypočuli povzbudivé slová pastorov a katolíckeho kňaza, tiež privítali hostí-pastorov zo Satpajeva a Žeskazganu. Týždeň modlitieb sa zakončil rozdávaním „koláčikov jednoty“, v ktorých bola ukrytá myšlienka z tém jednotlivých dní a aj trošku sladkej radosti k čaju. Foto...
ssssss
DEŇ ZASVÄTÉHO ŽIVOTA V TRNAVE
Na pozvanie arcibiskupa Mons. Jána Oroscha a predstavených rehoľných spoločenstiev v Trnavskej arcidiecéze sa zasvätení zišli v sobotu 2. februára aj v najstaršom slobodnom kráľovskom meste na Slovensku. Sviatok Obetovania Pána je každoročne i Dňom zasväteného života. Tento rok Bohu zasvätené osoby na celom svete oslávili svoj sviatok už po dvadsiaty druhý raz. Obnova rehoľných sľubov patrí neodmysliteľné k tomuto sviatku zasvätených mužov a žien. Zdroj. Foto...
img_5606.jpg
ssssss
kvrps-rada-1-300x169.jpg
KVRPS VEDIE P.V.HYPIUS CSsR
Na prvom zhromaždení členov spoločnej Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku (KVRPS) dňa 30. januára 2019 v bratislavskom Centre Salvator zasvätení z rehoľných spoločenstiev pôsobiacich na Slovensku zvolili nové vedenie a schválili dokumenty súvisiace s fungovaním Konferencie, ako aj jej organizačnú štruktúru. Konferenciu tvorí 76 členov zo 45 ženských a 28 mužských reholí. Na zhromaždení bolo prítomných 63 členov. Tí si spomedzi seba zvolili nové vedenie na 3-ročné obdobie. Predsedom KVRPS je P. Václav Hypius CSsR ... Viac zdroj...
 
ssssss
VIDEL SOM HRDÝCH RODIČOV...
„Bola to silná cesta“, hovorí pápež František o práve skončenej päťdňovej návšteve Panamy, z ktorej sa vrátil dnes krátko pred poludním. Pri tlačovej konferencii počas letu zhrnul dojmy z vydarenej návštevy a odpovedal aj na otázky novinárov súvisiace so životom mladých ľudí či s aktuálnou politickou situáciou vo svete. Novinárov zaujímali názory pápeža Františka na problémy Latinskej Ameriky vo vzťahu k mládeži: tehotenstvá maloletých a sexuálna výchova, vzďaľovanie sa mladých ľudí od Cirkvi, .... Čítaj viac....
 

papez.jpg
ssssss
dsc_1181_new.jpg
RÝCHLOKURZE  DOBRÉHO  ŽIVOTA 
 
Vranovskí šiestaci sa počas víkendu 25.1. - 26.1. 2019 zúčastnili na RÝCHLOKURZE  DOBRÉHO  ŽIVOTA. V tomto kurze hlavným prednášajúcim bol sám Ježiš, ktorý ich vyučoval cez svoje podobenstvá. Verným sprievodcom počas celého kurzu bol denníček, ktorý si každý účastník priebežne  dopĺňal. Foto...
 
ssssss
CHRÁM SV. PETRA V TATRÁCH?
 
Naše trenčianske sestry Goretti a Anežka v mesiaci január 2019 zorganizovali pre miništrantov výlet do Tatier, aby zažili Chrám sv. Petra postavený z tatranského ľadu. Miništranti, p. kaplán a sestry na cestu využili pozemnú lanovku, ale na Hrebienok, kde ľadový chrám stojí, vyšľapali v hustom snehu peši. Po obhliadke chrámu sv. Petra na Hrebienku si zaslúžili cestu pozemnou lanovkou. Tí, ktorí boli v lepšej kondícii zvládli aj cestu na Štrbské Pleso. Niektorých odradila pravá tatranská zima. No na zážitky to bol bohatý výlet. Foto...
ministrantiamy.jpg
ssssss
SPOLOČNÁ KONFERENCIA VYŠŠÍCH REHOĽNÝCH PREDSTAVENÝCH 
Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života vo Vatikáne dekrétom ku dňu 1. januára 2019 zriadila novú KONFERENCIU VYŠŠÍCH REHOĽNÝCH PREDSTAVENÝCH NA SLOVENSKU, ktorú budete môcť registrovať aj pod skratkou KVRPS. K 31. decembru 2018 tak ukončili činnosť dva samostatné subjekty – Konferencia vyšších rehoľných predstavených (KVRP) a Konferencia vyšších predstavených ženských rehôl na Slovensku (KVPŽR), ktoré takto prešli 23-ročnú púť (1995-2018) a prostredníctvom ich činnosti a vzájomnej podpory sa uskutočnilo mnoho dobra pre samotných zasvätených a tiež v Cirkvi a spoločnosti na Slovensku. Ďakujeme Pánovi za prejdenú cestu a za Jeho sprevádzanie! Viac zdroj...
ssssss
p1040375.jpg
 SVIATOK BL. ALEXIE V BECKOVE
V Novom Meste bola snehová kalamita, ale škôlkari z Alexie sa vybrali do kláštora Školských sestier de Notre Dame v Beckove, aby spolu so sestrami oslávili sviatok našej zakladateľky a patrónky našej materskej školy bl. Alexie. Veríme, že ich predstavenie Tajomstva príbehu Lásky potešilo a obohatilo. Deti boli rady, že môžu sláviť tento veľký sviatok s nimi a  tak im poďakovať aj za ich modlitbovú podporu a ich záujem. Foto...  
ssssss
GPS DO BETLEHEMA 
Jasličková akadémia s názvom "GPS do Betlehema" sa konala tradične 25. 12. 2018 v kostole v Novom Meste n. Váhom. Tento rok v nej účinkovalo pod vedením sestier asi 70 detí - žiakov 1. a 2. stupňa ZŠ a zapojili sa aj naši škôlkari z MŠ Bl. Alexie. Dvaja hlavní hrdinovia sa vydali na cestu do Betlehema, na ktorej s pomocou GPS-ka stretli sv. Mikuláša, sv. Luciu, sv. Štefana i Troch kráľov. Tí ich naučili, že k Ježišovi sa dostanú so srdcom otvoreným pre dobro. Na ceste ich sprevádzali piesne žiakov školského zboru a tance žiakov ZŠ a škôlkarov. V závere sa všetci tešili z narodeného Jezuliatka. Foto...
dsc_1214.jpg
ssssss
dsc_0009.jpg
STRETNUTIE PROVINCIÁLNEHO TÍMU PASTORÁCIE POVOLANÍ 
Na podnet provinciálky sr. Metody sa v dňoch 3.-4.1.2019 v Beckove stretli sestry, ktoré sa prihlásili do provinciálneho tímu pastorácie povolaní, aby v rámci provincie vytvorili program PP na tento rok a uvažovali nad možnosťami nových foriem pastorácie povolaní. Úlohou tohto tímu bude povzbudzovať sestry k  dosahovaniu krátkodobých cieľov. Počas prvých novoročných dní sa sestry zdieľali so svedectvom svojho vlastného povolania a uvažovali nad tým, čo ich oslovilo pri rozhodovaní sa v povolaní. Členky tímu spolu s provinciálnou radou zhodnotili výzvu pastorácie povolaní ako veľmi naliehavú, ako výzvu, ktorá by sa mala stať prioritou v našom apoštoláte. Foto...
 
ssssss
CESTA DO BETLEHEMA
Počas stretiek sa sr. Faustína stretávala s Nodamákmi a učila ich vianočné básničky a pesničky. Chystali si oblečenie, kulisy a dekorácie. Všetko vyvrcholilo 25.12.2018, keď kostol v Beckove zaplnili rodičia, príbuzní a všetci, čo chceli potešiť svoje srdcia vianočnou poéziou. Na úvod zaspieval niekoľko kolied beckovský zbor a potom prišiel rad na deti. Zazneli vianočné piesne, vystúpenie anjelov, scénka v podaní pastierikov. Dramatizácia vianočného príbehu pokračovala básňou, ktorú zarecitovali rozkošní anjelici. Nakoniec sa všetkým prihovoril archanjel Gabriel a odovzdal malého Ježiška p. Egidovi, správcovi farnosti. Páter Egid ukončil celé vystúpenie krátkym príhovorom ku všetkým prítomným. Všetci sa po zaspievaní piesne Tichá noc rozchádzali s úsmevom na perách, pretože to bolo všetko naozaj veľmi pekné. Foto...   
dscf4060.jpg
ssssss
_mg_5702.jpg
CESTA K DIEŤAŤU 
25.decembra 2018 v Kostole sv. Štefana v Piešťanoch bolo mimoriadne živo. Deti privítali Narodenie Krista jasličkovou slávnosťou, v ktorej betlehemskí pastieri išli hľadať novonarodeného Spasiteľa. Nedočkavý Tomáš ho však išiel hľadať sám, ale zablúdil. Spoločenstvo pastierov si navzájom v hľadaní slúžilo a pomáhalo. Keď ho našli, chceli to zvestovať celému svetu. Ale aj sám Ježiš ich hľadal a dal sa im spoznať. Hľadal aj Tomáša, ale toho musel hľadať oveľa dlhšie. Ježiš bude hľadať každého z nás. Otvoríme mu srdce? Cestu k Dieťaťu stvárnili žiaci Cirkevnej spojenej školy pod vedením našich sestier. Foto...
 
ssssss
SPIEVAJ, KTO MÔŽEŠ 
26.12.2018 sa v Nitre na Kalvárii slávilo Narodenia Ježiša. Na túto slávnosť sa deti vo farnosti pripravovali celý advent a spolu s farníkmi ho oslávili jasličkovou slávnosťou, ktorú pripravili deti i mladí pod vedením sr. Miriam, p. T. Gerboca SVD a manželov Matuščinových. Sprítomnili príbeh Narodenia tak dobre známy, že sa zdá, že nás sa už ani netýka. A predsa... anjeli, Mária, Jozef, pastieri, vojaci, ľudia z Ježišových čias i traja mudrci, a najmä sám Ježiš prechádzajú  i našimi životmi. Dovoľme vstúpiť malému Ježiškovi do našich sŕdc a naplniť ich čistou detskou  radosťou, hoci aj na miestach zdanlivo "nevhodných", tak ako maštaľka, v ktorej sa narodil... " Tak teda v tom chlieve Mária porodila, diabol si zuby vylámal, Jozefovi sa ruky smiali, všetky zvieratká priskákali. Každý, kto môžeš SPIEVAJ, kto nemôžeš, aspoň sa DÍVAJ. Svojho srdca už sa neboj, svoje hriechy si už neopakuj. Kto môžeš spievaj! Nech spievajú aj tí, čo majú huby drôtené, čo majú ruky drevené, čo majú oči plátené…" Foto...
jaslnitra.jpg
ssssss
jaslikova036.jpg
ZVESŤ PRETRVÁVAJÚCA VEKY 
Len jedna zvesť pretrváva dlhé veky. Nesie sa svetom už dvadsaťjeden storočí. Šíri sa slovom i písmom, ohlasuje sa z pokolenia na pokolenie: "Zvestujem Vám veľkú radosť, lebo sa Vám narodil Spasiteľ, Mesiáš a Pán." Scénické pásmo detí, žiakov a študentov zo ZŠ s MŠ sv. Andreja-Svorada a Benedikta z Trenčína v druhý sviatok vianočný 26.12.2018 zachytáva udalosti Stvorenia sveta, prvých ľudí, cez príchod zla do sveta až po očakávané narodenie Mesiáša. Lebo Boh sa zľutoval nad ľudstvom a prisľúbil Vykupiteľa, ktorý prichádza na svet práve na Vianoce, aby dal zmysel každému jednému ľudskému životu. Foto...
ssssss
    PREVEĽKÁ JE NEHA NÁŠHO OTCA 
     V liturgii Vianoc nanovo prežívame tajomstvo Boha, ktorý prichádza, ktorý prijíma naše smrteľné telo, ktorý sa stáva malým a chudobným, aby nás zachránil. Ježiš sa narodil nie z vôle človeka, ale ako dar lásky Boha Otca. A toto nás napĺňa pohnutím - preveľká je totiž neha nášho Otca.
      Nech narodenie Krista Spasiteľa obnoví vaše srdcia, naplní ich radosťou a pokojom, ktorý môže dať len On. Nech Mária, ktorá dokázala s niekoľkými biednymi plienkami a velikánskou nehou premeniť jaskyňu pre zvieratá na dom pre Ježiša, pomôže nám pripraviť teplo domova pre Ježiša v našich srdciach a v našich rodinách (porov. Evangelii gaudium 286).  
      Milostiplné Vianoce,  naplnené Božím pokojom a láskou, osobné stretnutie sa  s vteleným  Slovom, s jeho Matkou Máriou i Jozefom a požehnaný rok 2019, prežiarený radosťou z viery Vám zo srdca praje a pri jasliach vyprosujú sr. provinciálka M. Piatničková a sestry ŠSND.
 
vianoce.jpg
ssssss
TAJOMSTVO PRÍBEHU LÁSKY 
Poznáte tajomstvo príbehu Lásky? Deti z Materskej školy bl. Alexie v Novom Meste n/V už áno a sprostredkovali ho aj svojim rodičom, starým rodičom a sestričkám na svojej besiedke. Priblížili si maličkú Máriu v tanci panien i jej zvestovanie a strastiplnú cestu do Betlehema prostredníctvom videoprojekcie. Tu sa novonarodenému Kráľovi prišli pokloniť pastieri i ich ovečky, pridal sa aj zbor anjelov. No ani deti Matky Alexie sme sa nedali zahanbiť a Ježiškovi zarecitovali a zaspievali. Naša škôlka je ako malý Betlehem, Mária a Jozef chránia všetky deti v nej. S Ježišom rastú v múdrosti každý deň. Foto...  
ssssss
STRETNUTIE DETÍ MATKY ALEXIE 
1.12.2018 sa splnila túžba sr.Anežky, aby sa stretli rodinky, ktorým sa narodili deti po modlitbe príhovoru a na orodovanie našej bl Matky Alexie. A tak sa rodiny Pavlíčkovcov, Matuškovcov a Bulkovcov konečne stretli v komunite sestier v Trenčíne, aby sa zoznámili a poďakovali za dar života ich detí, pretože oni už vedia, že každé dieťa je Boží dar. Počas celého dňa, kedy sa deti potešili aj prvému snehu, spolu prežili vzájomné zdieľanie, modlitbu, povzbudenie, premietanie filmu o bl. Matke Alexii a veselých filmov o zvieratkách, chutné agapé a následný presun do domu rodinky Bulkovcov, ... čítaj viac. Foto...  
detimatkyalexie2018ubulkov.jpg
ssssss
dsc_0047.jpg
OBRAZ BOHA A NAŠE OBRAZY 
Dievčatá z Beňadova, Mútneho a Sihelného sa v dňoch 14.-16.12.2018 zúčastnili duchovnej obnovy na Základnej škole v Beňadove pod vedením sr. Kataríny v spolupráci s Mgr. J. Jarošovou. Dievčatá si pripomenuli podstatu blížiacich sa Vianoc a v dynamikách sa usilovali objaviť Boží obraz vo svojom srdci, ale aj to, čo tento obraz deformuje. Dôležitým prvkom obnovy bolo aj formovanie pozitívneho obrazu o sebe samej prostredníctvom prijatia a potvrdenia spoločenstvom, ktoré na obnove vytvorili. Sobotný večer obohatila sr. Edita vedením modlitby chvál a modlitbou príhovoru. Foto...
 
ssssss
ADVENT NA BALCHAŠI
V sobotu pred prvou adventnou nedeľou sa zišli balchašskí veriaci – dospelí aj deti, aby si vlastnoručne pripravili adventné vence. Deti i dospelí vytvorili, alebo obnovili svoje adventné vence, ktoré potom priniesli na posvätenie pri nedeľnej sv. omši. Okrem pekných prác sa vytvorilo milé, tvorivé spoločenstvo s radostným očakávaním Adventu.
dsc_0374.jpg
ssssss
img_1908.jpg
ADVENT KLOPE NA DVERE 
Čas adventný už zavítal aj do Beckova,  preto sa sr. Faustína dňa 1.12.2018 spolu s deťmi z Nodamu pustila  hneď do prípravy adventných vencov. Animátori vopred pripravili  vence, ktoré si deti už predtým namaľovali na hnedú farbu ako imitáciu dreva. Na  stretku si  ich deti poozdobovali rôznymi krásnymi dekoráciami. Po stretku si ich dali  posvätiť pri sv. omši, aby priniesli do rodín symbol adventu, ktorý nám hovorí o skorom príchode nášho Spasiteľa. Foto... 

 
ssssss
ADVENTNÉ VENCE
 
Radostnou atmosférou sa dňa 1.12.2018 naplnila  telocvičňa Spojenej školy sv. Jozefa pri stretnutí rodičov, detí a priateľov školy. Dôvodom stretnutia bola výroba adventných vencov do školských tried a rodinných príbytkov, pečenie vianočných oblátok a zdobenie perníčkov. Vyrobené adventné vence posvätil p. kaplán Lukáš Blažo. Foto...
pc010429.jpg
ssssss
pc030565.jpg
KRISTIÁNOV DAR 
"Hoc je len október, už viem, komu urobím krajšie Vianoce!" Tieto slová odrážajú poslanie, ktoré nám zanechal Kristián, žiak Spojenej školy sv. Jozefa. Škola chce preto každoročne oživovať toto posolstvo prostredníctvom potravinovej zbierky pre pomoc núdznym v spolupráci s miestnou Charitou v Novom Meste nad Váhom. Tento rok sa tak vyzbieralo 590 kusov potravín. Žiaci mohli do konca novembra priniesť konzervy, paštéty, ryby a cestoviny. Foto...
ssssss
SOM ŽENA
V priestoroch Arcibiskupského úradu v Trnave sa v sobotu 1.12.2018 konala duchovná obnova dievčat a žien na tému: “Som žena”. Spolu so sr. Noemi účastnícky nanovo objavovali prameň dôstojnosti ženy. Inšpirovali sa učením sv. Jána Pavla II. známe pod názvom - Teológia tela. Cez biblické príbehy, ktoré hovoria o pohľade a vzťahu Ježiša k ženám nachádzali uzdravenie a pokoj. Milým uvoľnením bola modlitba tancom s názvom: Uzdravenie ženstva ženy pred pohľadom milujúceho Otca.  Foto...
img_20181201_151125.jpg
ssssss
do13.jpg
SVÄTOSŤ JE TO, ČO POTREBUJEM!
 
Svätosť je to, po čom túžim, svätosť je to, čo potrebujem! Slová tejto stále aktuálnej piesne sa stali "refrénom" duchovnej obnovy pre vranovských siedmakov, ktorí sa stretli 23.11. - 24.11.18 na CZŠ sv. Dominika Savia. Pod vedením sestier a p. kaplána cez rôzne aktivity, piesne, hry, ale i cez modlitbu, hľadali odpoveď na otázku, kto je to svätec a ako sa svätosť dosahuje. Foto... 
ssssss
POĽSKÝ ORGANOVÝ KONCERT
 
Poľský klub na Slovensku zorganizoval v Katedrále sv. Emeráma v Nitre koncert Poľskej organovej hudby z príležitosti 100 ročnice od získania nezávislosti Poľska,  na ktorý boli pozvané aj sestry. Krásny umelecký zážitok si odniesli sr. Miriam a sr. Inocencia. Na agapé sa osobne stretli i s veľvyslancom Poľskej republiky na Slovensku Krzysztofom Strzałkom a konzulom Jackom Doliwom. Foto...  
koncertorganowy075.jpg
ssssss
dsc_0041+(3).jpg
BÁL SVÄTÝCH
 
Dňa 3.11.2018 čakal na balchašskú farnosť veselý a poučný deň. Deti a dospelí si pripravili kostýmy, v ktorých sa predstavili na “Bále svätých” prostredníctvom maxi-smartphonu. Predstavili svojho svätca a oboznámili sa aj s novými svätými, ktorí boli na bále. Čas zoznamovania im spestrovali veselé a smiešne súťaže, a pravdaže nechýbala ani Nebeská hostina. Foto...
 
sss
VELEHRAD-MODRÁ-BUCHLOV 
  
Druhú novembrovú nedeľu sestra Agáta z nitrianskej komunity spolu so  spolupracovníčkami navštívili významné pútnické miesto Velehrad. Po svätej omši a prehliadke areálu si prezreli Archeoskanzen Modrá a kaplnku sv. Barbory, ktorá sa nachádza neďaleko hradu Buchlov. Foto...
20181111_134354.jpg
sss
46353019_1890846001023319_8061769625953632256_o.jpg
CHCEME VIAC?! 
Mládež, ktorá sa stretla na Godzone tour opäť ukázala, že chce hľadať vo svojich životoch niečo VIAC! Vďačná za požehnaný čas plný modlitieb, spevov a hlbokých zážitkov i svedectiev sa vracala z bratislavskej Incheby 17.11.2018 skoro ráno späť domov. Mládežníci boli nadšení z množstva mladých ľudí svedčiacich o svojej viere. Organizátori sa im spravedlňovali za to, že mnohí z nich sa z dôvodu naplnenia kapacity nedostali do haly. Na Godzone v Bratislave prehovoril a prítomných požehnal pomocný o. biskup Mons. Jozef Haľko. Svojich mládežníkov tam priviedli aj naše sestry.  
sss
KOMUNITNÝ VÝLET 
Dňa 30. októbra 2018 sa sestry trnavskej komunity vybrali spolu s Matkou Anežkou na výlet do Rakúska. Zavítali najskôr do starovekého rímskeho mesta Carnuntum. Toto vojenské mesto tvorilo legionársky tábor a predmestie. Na území mesta žili rodiny vojakov, obchodníci a remeselníci. Ďalšie ich kroky viedli do neďalekej obce Kittsee, kde si obzreli výrobu čokolády v čokoládovni Hauswirth. Tu mali prehliadku fabriky. Dostali sa do výroby, kde sa to všetko „varí“. Čokoládové dobroty  okúsili v neďalekom obchodíku. Foto...
 
carnuntum2.jpg
sss
zam-18_11_16-300x213.jpg
DRÁMA, KTORÁ SA OPAKUJE 
Je noc, keď píšem túto úvahu a uvažujem nad významom toho, čo Písmo ponúka aj nám zasväteným v dnešnom evanjeliu. Konečne je kľud, myšlienky prichádzajú a odchádzajú. Píšem a znova prepisujem, čo som napísal, keď mi odrazu zapípa správa a jedna moja známa mi píše, že jediné, čo chce v nás zasvätených vidieť, je Boh. Vidieť Boha v nás je veľkou túžbou mladých, chcú vidieť, že sa s ním rozprávame, že s ním riešime svoje otázniky, svoje pochybnosti… a potom následne dokážeme hľadať (spolu s nimi) odpovede na ich búrky a niekedy aj hurikány. Je to situácia drámy, ktorú zakusovali aj prví kresťania, prvé spoločenstvá, keď už chceli konečne nájsť... Čítaj viac. Zdroj.  
sss
NÁBOŽENSKÁ SLOBODA VO SVETE
Dva roky monitorovala pápežská nadácia ACN situáciu v 196 krajinách sveta a na základe tejto analýzy pripravila v poradí už 14. dvojročné vydanie Správy o stave náboženskej slobody vo svete. Na Slovensku ju po prvýkrát predstaví národná kancelária Pomoc trpiacej Cirkvi v piatok 23.11.2018. Riaditeľka ACN p. M. Hatoková zdôrazňuje: „Približne 250 miliónov ľudí na svete trpí pre svoje náboženské presvedčenie, pričom približne 75 % všetkých foriem nábožensky motivovaného násilia je páchaných práve na kresťanoch.“ Porov.zdroj.
 
acn-20180913-76623.jpg
sss
dsc_0861.jpg
ODVÁŽNE SRDCE
Siedmaci z Cirkevnej spojenej školy sv. Márie Goretti v Piešťanoch sa učili byť odvážnymi. Svoju odvahu si mohli vyskúšať lezením v noci na strom po lane, ísť cez les, alebo padnúť z výšky do náručia niekoho, čo už je dôvera. Cez tieto odvahy dôvery sa potom učili, ako byť odvážny aj v morálnych hodnotách: napr. povedať pravdu, niekoho sa zastať, byť spravodlivý a pod. V biblických príbehoch hľadali odvážnych ľudí, ktorí urobili niečo veľké a uvedomili si, že odvaha to nie je ani sebaistota, ani naivita, ale viera. Viera, ktorá vedie človeka k tomu, aby niečo dôležité urobil. Duchovná obnova sa konala 29.–30.10.2018 pod vedením sr. Dolores a animátorov Petra a Matúša. Foto...
sss
VIDIEŤ OČAMI SRDCA  
V dňoch 12. – 13. 10 2018 sa dievčatá 7. A z Cirkevnej spojenej školy sv. Márie Goretti v Piešťanoch stretli na prespávačke v Nodame. Večer začali rozprávkou o chlebe. Na druhý deň sa venovali téme „Uzdravenie slepca pri Jerichu.“ Prerozprávaný príbeh o slepom Bartimejovi spojili so situáciami všednej a každodennej "slepoty s otvorenými očami.“ Dievčatá vykladacím materiálom stvárňovali svoju vnútornú slepotu mrzutosti, závisti, videnie len seba a uvedomovali si, že vidieť srdcom je pre nich to najkrajšie. Slepotu, ktorej sa chceli zbaviť, odovzdali pri svätej omši, ktorú prišiel slúžiť vdp. farár B. Popelka. Dobrú atmosféru dotvárali hry, tance a rozprávanie zážitkov. Stretnutie pripravila sr. Dolores. Foto... 
img_20181012_214812.jpg
sss
img_1826.jpg
MLADÍ MISIONÁRI 
Beckovskí Nodamáci sa celý mesiac október - každé stretko modlili ruženec za kontinenty. Dňa 20.10.2018 mali Misijnú nedeľu, ktorá bola pre najmladšie animátorky prvou veľkou akciou, ktorú zvládli bravúrne. Na prvom stanovisku AUSTRÁLIA mali deti za úlohu postavať si lodičku a vyfarbiť si ju. Ďalej postupovali na kontinent AFRIKA, kde ich čakala výroba náhrdelníkov z umelých kvetín, ktoré si dávali na nitku  a postupne sa im  vytvoril  krásny náhrdelník s ktorým si potom zatancovali na pieseň Waka-waka. Keď sa už Nodamáci super rozbehli, ich ďalšou úlohou bolo vyrobiť si čiapku na kontinente ÁZIA. Keďže boli veľmi zruční ich ďalšou aktivitou bolo vyrobiť si pomocou balónikov a ryže antistresové loptičky. A na záver ich čakalo oddychové maľovanie na tvár. Nodamáci si tento misijnú nedeľu jednoducho užili. Foto...
sss
MISIJNÁ NEDEĽA V TRENČÍNE 
Misijná nedeľa sa slávila pri sv. omšiach v Kostole Notre Dame v Trenčíne netradičným spôsobom. Deti v krátkej scénke zdramatizovali rozhovor svätých v nebi. Patrónku misií, sv. Terezku z Lisieux v scénke oslovila svätých, ktorí žili na jednotlivých kontinentoch, aby jej o nich porozprávali. O živote v krajinách Ázie  hovorila sv. Matka Tereza, o Amerike sv. Kateri Tekakwitha, o Európe sv. František z Assisi, o Afrike sv. Jozefína Bakhita. Oceániu predstavil sv. Peter Chanel, ktorý tam pôsobil ako kňaz a misionár a dnes je jej patrónom. Foto...
 
misijnanedela20.jpg
sss
3.jpg
STRETNUTIE PO 60 ROKOCH
Po šesťdesiatich rokoch sa na Bobote stretli so svojou učiteľkou sr. Inocenciou jej prví žiaci.  Pred rokmi  10-roční piataci a 17- ročná učiteľka, dnes 70 a 77 roční zrelí ľudia. Žiaci kyticou kvetov vyjadrili svoju vďaku za spoločne prežitý rok v piatej triede. Deti MŠ a ZŠ ich prekvapili pekným programom a zhotovenými darčekmi s pamätným listom na stretnutie. Na pôde obecného úradu pani starostka všetkých obdarila červenou šípovou ružou a darčekom. Požiadala ich, aby sa  zapísali  do pamätnej knihy obce. Potom už pozorne počúvali rozprávanie svojej bývalej učiteľky o jej životnej ceste za 60 rokov. I oni porozprávali, čo za tieto roky prežili  a čo v živote dosiahli. Všetci sa tešili z tohto nevšedného a zaujímavého stretnutia, pri ktorom si oživili spomienky na roky detstva. Foto...   
sss
STRETNUTIE PO 54  ROKOCH 

V októbri sa sestra Inocencia po 54 rokoch  stretla aj so svojimi prvými  žiakmi z  Rybian. Učila ich štyri roky, bolo na čo spomínať. Nezabudnuteľné zážitky sa vryli do sŕdc detí aj ich učiteľky. Foto...  
resized_20181006_192301_1056.jpg
sss
p1010702.jpg
HOSTIA Z AMERIKY
V dňoch od 13.-20.10.2018 Spojená škola sv. Jozefa hosťovala 8 amerických študentov, ktorí študujú na Katechetickom a Jazykovom inštitúte v Gamingu. Zapájali sa do života školy: cez vyučovacie hodiny odovzdávali žiakom svoje svedectvá viery, počas prestávok viedli neformálne rozhovory, školské sv. omše obohatili svojím spevom. V popoludňajších hodinách spolu s našimi žiakmi spoznávali krásu okolia: Javorník, Lopeník, navštívili Beckovský a Čachtický hrad, Horu Butkov. O prítomnosti Ježiša v svojom živote sa delili pri stretnutiach so sestrami beckovskej komunity, s birmovancami či našimi spolupracovníkmi. Foto...  
sss
MILIÓN DETÍ SA MODLÍ RUŽENEC
 
Celosvetová akcia Milión detí sa modlí ruženec spojila dňa 18. októbra 2018 žiakov Spojenej školy sv. Jozefa v Novom Meste nad Váhom od najmenších po najstarších. Spoločne sa modlili za mier a pokoj vo svete. Hymna svetových dní mládeže pretkávala ruženec svetla, ktorý sa modlili v piatich rečiach: francúzsky, anglicky, nemecky, rusky a latinsky. Foto...
 
p1010662.jpg
sss
10p-2018.jpg
SERVIAM! 
DO BUDÚCICH CHLAPOV 

 
Otcovia, animátori a sestry v Zubrohlave spojili nápady a sily a v dňoch 12. - 14. októbra 2018 pripravili program plný prekvapení. Chlapci mali možnosť zažiť prijatie, mužský vzor, akčné úlohy, ale aj výzvy. S odvahou rozdávali slová povzbudenia turistom, či našli ľudí, ktorí potrebovali ich pomoc. V zabúdaní na seba a darovaní sa, získali hlbokú radosť. Foto...
 
sss
JESENNÉ STRETNUTIE PREDSTAVENÝCH 
21. októbra 2018 sa Beckove konalo stretnutie sestier predstavených z komunít Slovenskej provincie. Výnimočným hosťom tohto stretnutia bola generálna predstavená Matka Anežka, ktorá si v týchto dňoch na Slovensku plní svoje vizitačné povinnosti. Obsahom stretnutia predstavených bola kontrola posledných uznesení,  záležitosti a výzvy z komunít, výzvy pastorácie povolaní a blížiaca sa provinciálna kapitula 2019. Účastníčky stretnutia predkladali svoje návrhy a podnety. Stretnutie sa nieslo v pokojnej a konštruktívnej atmosfére. Foto...
dsc_0028.jpg
sss
dsc_0024.jpg
VODCOVSTVO AKO SLUŽBA 
Už druhýkrát sa dňa 20.10.2018 v Beckove stretli sestry celej Slovenskej provincie  s p. Mariánom Kolníkom, aby im odovzdal svoje cenné skúsenosti s oblasti vodcovstva a služby.  Cieľom seminára bolo podporiť sestry, ktoré vedú druhých a tiež podporiť v nich postoj zodpovednosti za spoločenstvo, v ktorom žijú. Informácie, ktoré im ponúkol p. Kolník môžu využiť aj pri vedení detí a mládeže. Obsahom seminára boli témy: Citové konto, Paradigmy, Efektívna a neefektívna paradigma a nakoniec predstavil štyri druhy autobiografie, ktoré doplnil videozáznamom objasňujúcim štyri najčastejšie chyby v našej interakcii s druhými. Stretnutia sa zúčastnila aj generálna predstavená Matka Anežka. Foto...
PÚŤ K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU 

V októbri 2018 sa beckovské sestry vystriedali  na púti k Božiemu Milosrdenstvu v Krakove. Vo svätyni Jána Pavla II. si uctili jeho relikviu a pri Sv. omši v slovenskej kaplnke vo svätyni Božieho Milosrdenstva posilnili svoje duše a pookriali aj v adoračnej kaplnke. Pred ukončením púte zúčastnili sa spoločnej modlitby Korunky k Božiemu Milosrdenstvu. Foto...
 

 
img_20181016_152455.jpg
sss
index.jpg
Kongregácia školských sestier de Notre Dame získala podporu na kutlúrno-umelecké programy pre obyvateľov mesta. P. č. projektu: 2/2018; Názov projektu: Kultúrno-umelecké programy pre obyvateľov mesta; Predkladateľ projektu - žiadateľ o dotáciu: Kongregácia školských sestier de Notre Dame, Nové Mesto nad Váhom; Oblasť podpory: kultúra  Zámer a cieľ projektu: Ponuka kultúrno-umeleckých programov pre obyvateľov mesta pri rôznych príležitostiach a podpora rozvoja mladých, nádejných talentov medzi deťmi a mládežou; Miesto realizácie: Spojená škola sv. Jozefa, námestie mesta, kostol, domov dôchodcov, detský domov; Termín realizácie projektu: Jún 2018 – Jún 2019; Celkové náklady na projekt v eur: 1 700,- eur; Požadovaná výška podpory v eur: 1 500,- eur; Projekt bol podporený z prostriedkov participatívneho komunitného rozpočtu Nového Mesta nad Váhom. 
 
sss
VÝLET  NA ZÁBUDIŠOVÚ
 
V nedeľu 23. 9. 2018 síce  počasie veľmi neprialo, no napriek tomu sa pár škôlkárov s rodičmi na čele so sr. Kristínou, Cordiou a Danielou rozhodlo ísť na spoločný výlet do Zábudišovej. Hneď na začiatku zverili deti pod ochranu Panny Márie nielen počas tohto školského roka, ale stále. Pokračovali v spoločných rozhovoroch až ku Haluzickej kyselke. Tam prišlo na rad ďalšie rozlišovanie - opekať alebo neopekať? No oteckovia sa nevzdali a oheň na veľkú radosť všetkých založili. Tak sa mohli posilniť po dlhšej prechádzke slaninkou, či špekačkou. Aj keď ich cestou späť sprevádzali kvapky dažďa, neobralo ich to o radosť zo spoločne stráveného času. Foto...   
dscn3269.jpg
sss
2018_plagat_katarina05.jpg
JA, KATARÍNA VÁM PÍŠEM...

Nedeľný podvečer 23.9.2018  viaceré naše sestry z Trnavy, Beckova a Piešťan prežili spolu vďaka divadelnému predstaveniu o sv. Kataríne Sienskej, ktoré predstavila Divadelná spoločnosť dobrých kamarátov z Hlohovca v Mariánskej sále v Trnave. Katarína už ako šesťročná prežila veľmi silnú duchovnú skúsenosť s Ježišom, ktorá jej umožnila preniknúť do tajomstva nekonečnej Božej lásky a rozhodujúcim spôsobom poznačila celý jej život. Amatérske divadlo z Hlohovca dokázalo nadchnúť divákov k túžbe po jedinečnej svätosti, ku ktorej každého pozýva Boh. Naše sestry pokračovali v stretnutí a navštívili  trnavskú komunitu. Foto...
sss
PÚŤ DRPG DO ŠAŠTÍNA

13. septembra 2018 si členovia Duchovnej rodiny pátra Gabriela v Piešťanoch spolu so sestrami urobili púť do Baziliky Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne pod vedením sr. Marcely. Využili pritom program, ktorý bazilika ponúka pútnikom a zúčastnili sa modlitby posvätného ruženca pred vyloženou Oltárnou sviatosťou a následne aj Slávenia Eucharistie. Po sv. omši každý v tichu zotrval pred sochou Sedembolestnej Panny Márie a odovzdávali jej svoje osobné úmysly. Foto...
img_7667.jpg
sss
41467003_1382704951874096_7711874772245676032_n.jpg
MODLITBY A PÔST ZA KŇAZOV 
Spoločenstvo Modlitby za kňazov pozývajú k pôstu a modlitbám za kňazov. 40-dňová reťaz pôstu a modlitieb bude trvať od sviatku Sedembolestnej P. Márie - od 15.9. do 24.10.2018. Ak sa zapojíš, môžeš si vybrať ľubovoľný deň v tomto období a obetovať ho za našich duchovných otcov. Obety a modlitby potrebujú kňazi starí a chorí. Kňazi so zraneným srdcom, spútaní rôznymi závislosťami, alebo takí, ktorí sa cítia vyhorení. Pôst môžeš obetovať za pastiera vo svojej farnosti, za kňaza, ktorý ťa krstil, či vyslúžil a aj dnes vysluhuje sviatosti. Ale aj za tých kňazov, ktorí ti najviac pomohli na ceste k Bohu. Môžeš ho tiež obetovať za nové povolania do kňazstva, či za odvahu pre chlapcov urobiť konkrétne rozhodnutie ako reakciu na Božie povolanie. Porov. zdroj...  

POTÁBOROVÉ STRETKO V KOŠICIACH 
 
Prázdniny sa pominuli, ale spomienky na krásne chvíle z letného tábora AJAR OD TARVAN zostali. Malí Košičania si ich pripomenuli na potáborovom stretku Návrat do raja. Zahrali si na ňom hry, zatancovali, zasúťažili a ich mamky sa tešili aké majú šikovné deti. Foto...
img_20180908_152303.jpg
dscn3192.jpg
SVÄTOSŤ JE MOŽNÁ. ANKA JE VZOR. 
Slovensko má novú blahoslavenú. V sobotu 1.9.2018 sa ňou stala šesťnasťročná Anna Kolesárová. Ide o prvú laičku, ktorá bola na Slovensku blahorečená. Rodáčku z Vysokej nad Uhom pri Michalovciach v závere druhej svetovej vojny zastrelil vojak sovietskej armády (22. novembra 1944). Mladé dievča zomrelo, aby si zachovalo nevinnosť. Dekrét o jej mučeníctve schválil v marci pápež František. Slávnostnému obradu blahorečenia na pontifikálnej svätej omši za účasti 30 000 veriacich predsedal na štadióne TJ Lokomotíva v Košiciach legát pápeža Františka, kardinál Angelo Becciu, prefekt Kongregácie pre kauzy svätých. Porov. zdroj. Slávnosti sa zúčastnili aj naše sestry z viacerých komunít. Foto...
 
aaa
PRÁZDNINOVÝ VLÁČIK - DENNÝ TÁBOR
Denný tábor v Piešťanoch sa konal v dňoch 20.-24.8.2018 a zúčastnili sa ho deti z Cirkevnej spojenej školy sv. Márie Goretti pod vedením sr. Marcely, Dolores a pani vychovávateľky Ivety Kováčovej. V tábore s názvom Prázdninový vláčik si deti rozvíjali orientáciu, poznávali históriu miest a krásu Božej prírody. Spoločne navštívili mesto Trnavu a Trenčín. V Trnave absolvovali prehliadku múzea, Kostol sv. Mikuláša – obraz trnavskej Panny Márie. V Trenčíne zasa hrad, kde nechýbalo vystúpenie Sokoliarov. Zaujímavá bola pre deti okružná cesta vláčikom a plavba loďou. Popoludnia si deti užívali u sestričiek v záhrade, kde sa mohli hrať, stavať si bunkre a to boli úžasné chvíle oddychu. Foto...   
img_7320.jpg
aaa
krajsveta.jpg
AŽ NA KRAJ SVETA - DENNÝ TÁBOR
Nodámaci z Beckova objavili kraj sveta! Nemožné? Nie pre Nodámakov z Beckova. Kraj sveta v sebe ukrýva rozprávky, ktoré ešte stále žijú. A tak každý deň objavovali kúsok z kraja sveta. Rozprávky ako Červená čiapočka, Divotvorný hrniec, či Perníková chalúpka ešte stále nestratili svoje čaro, preto aj animátori sa preniesli do rozprávkového sveta a každý deň zahrali kúsok zo scénky z rozprávky. Bolo zábavné vrátiť sa troška späť do det