31. dizajn: sestrynd
 Predchádzajúci dizajn   Nasledujúci dizajn 
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
ČO MÁME NOVÉ?
+ O NÁS
+ NAŠI ZAKLADELIA
+ KOMUNITY a KONTAKTY
PROVINCIA
+ MATERSKÁ ŠKOLA
ABSOLVENTI MŠ ALEXIA
SPOLUPRACOVNÍCI
FOTOGALÉRIA
- INTERNÉ
- LINKY
Kniha návštev
Mapa servera
 
 
 
BLOGY SESTIER
Naša organizácia Kongregácia školských sestier de Notre Dame spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
output_lzgvuz.gif
ssssss
STRETNUTIE DETÍ MATKY ALEXIE 
1.12.2018 sa splnila túžba sr.Anežky, aby sa stretli rodinky, ktorým sa narodili deti po modlitbe príhovoru a na orodovanie našej bl Matky Alexie. A tak sa rodiny Pavlíčkovcov, Matuškovcov a Bulkovcov konečne stretli v komunite sestier v Trenčíne, aby sa zoznámili a poďakovali za dar života ich detí, pretože oni už vedia, že každé dieťa je Boží dar. Počas celého dňa, kedy sa deti potešili aj prvému snehu, spolu prežili vzájomné zdieľanie, modlitbu, povzbudenie, premietanie filmu o bl. Matke Alexii a veselých filmov o zvieratkách, chutné agapé a následný presun do domu rodinky Bulkovcov, ... čítaj viac. Foto... 
detimatkyalexie2018ubulkov.jpg
ssssss
dsc_0047.jpg
OBRAZ BOHA A NAŠE OBRAZY 
Dievčatá z Beňadova, Mútneho a Sihelného sa v dňoch 14.-16.12.2018 zúčastnili duchovnej obnovy na Základnej škole v Beňadove pod vedením sr. Kataríny v spolupráci s Mgr. J. Jarošovou. Dievčatá si pripomenuli podstatu blížiacich sa Vianoc a v dynamikách sa usilovali objaviť Boží obraz vo svojom srdci, ale aj to, čo tento obraz deformuje. Dôležitým prvkom obnovy bolo aj formovanie pozitívneho obrazu o sebe samej prostredníctvom prijatia a potvrdenia spoločenstvom, ktoré na obnove vytvorili. Sobotný večer obohatila sr. Edita vedením modlitby chvál a modlitbou príhovoru. Foto...
 
ssssss
ADVENT NA BALCHAŠI
V sobotu pred prvou adventnou nedeľou sa zišli balchašskí veriaci – dospelí aj deti, aby si vlastnoručne pripravili adventné vence. Deti i dospelí vytvorili, alebo obnovili svoje adventné vence, ktoré potom priniesli na posvätenie pri nedeľnej sv. omši. Okrem pekných prác sa vytvorilo milé, tvorivé spoločenstvo s radostným očakávaním Adventu.
dsc_0374.jpg
ssssss
img_1908.jpg
ADVENT KLOPE NA DVERE 
Čas adventný už zavítal aj do Beckova,  preto sa sr. Faustína dňa 1.12.2018 spolu s deťmi z Nodamu pustila  hneď do prípravy adventných vencov. Animátori vopred pripravili  vence, ktoré si deti už predtým namaľovali na hnedú farbu ako imitáciu dreva. Na  stretku si  ich deti poozdobovali rôznymi krásnymi dekoráciami. Po stretku si ich dali  posvätiť pri sv. omši, aby priniesli do rodín symbol adventu, ktorý nám hovorí o skorom príchode nášho Spasiteľa. Foto... 

 
ssssss
ADVENTNÉ VENCE
 
Radostnou atmosférou sa dňa 1.12.2018 naplnila  telocvičňa Spojenej školy sv. Jozefa pri stretnutí rodičov, detí a priateľov školy. Dôvodom stretnutia bola výroba adventných vencov do školských tried a rodinných príbytkov, pečenie vianočných oblátok a zdobenie perníčkov. Vyrobené adventné vence posvätil p. kaplán Lukáš Blažo. Foto...
pc010429.jpg
ssssss
pc030565.jpg
KRISTIÁNOV DAR 
"Hoc je len október, už viem, komu urobím krajšie Vianoce!" Tieto slová odrážajú poslanie, ktoré nám zanechal Kristián, žiak Spojenej školy sv. Jozefa. Škola chce preto každoročne oživovať toto posolstvo prostredníctvom potravinovej zbierky pre pomoc núdznym v spolupráci s miestnou Charitou v Novom Meste nad Váhom. Tento rok sa tak vyzbieralo 590 kusov potravín. Žiaci mohli do konca novembra priniesť konzervy, paštéty, ryby a cestoviny. Foto...
ssssss
SOM ŽENA
V priestoroch Arcibiskupského úradu v Trnave sa v sobotu 1.12.2018 konala duchovná obnova dievčat a žien na tému: “Som žena”. Spolu so sr. Noemi účastnícky nanovo objavovali prameň dôstojnosti ženy. Inšpirovali sa učením sv. Jána Pavla II. známe pod názvom - Teológia tela. Cez biblické príbehy, ktoré hovoria o pohľade a vzťahu Ježiša k ženám nachádzali uzdravenie a pokoj. Milým uvoľnením bola modlitba tancom s názvom: Uzdravenie ženstva ženy pred pohľadom milujúceho Otca.  Foto...
img_20181201_151125.jpg
ssssss
do13.jpg
SVÄTOSŤ JE TO, ČO POTREBUJEM!
 
Svätosť je to, po čom túžim, svätosť je to, čo potrebujem! Slová tejto stále aktuálnej piesne sa stali "refrénom" duchovnej obnovy pre vranovských siedmakov, ktorí sa stretli 23.11. - 24.11.18 na CZŠ sv. Dominika Savia. Pod vedením sestier a p. kaplána cez rôzne aktivity, piesne, hry, ale i cez modlitbu, hľadali odpoveď na otázku, kto je to svätec a ako sa svätosť dosahuje. Foto... 
ssssss
POĽSKÝ ORGANOVÝ KONCERT
 
Poľský klub na Slovensku zorganizoval v Katedrále sv. Emeráma v Nitre koncert Poľskej organovej hudby z príležitosti 100 ročnice od získania nezávislosti Poľska,  na ktorý boli pozvané aj sestry. Krásny umelecký zážitok si odniesli sr. Miriam a sr. Inocencia. Na agapé sa osobne stretli i s veľvyslancom Poľskej republiky na Slovensku Krzysztofom Strzałkom a konzulom Jackom Doliwom. Foto...  
koncertorganowy075.jpg
ssssss
dsc_0041+(3).jpg
BÁL SVÄTÝCH
 
Dňa 3.11.2018 čakal na balchašskú farnosť veselý a poučný deň. Deti a dospelí si pripravili kostýmy, v ktorých sa predstavili na “Bále svätých” prostredníctvom maxi-smartphonu. Predstavili svojho svätca a oboznámili sa aj s novými svätými, ktorí boli na bále. Čas zoznamovania im spestrovali veselé a smiešne súťaže, a pravdaže nechýbala ani Nebeská hostina. Foto...
 
sss
VELEHRAD-MODRÁ-BUCHLOV 
  
Druhú novembrovú nedeľu sestra Agáta z nitrianskej komunity spolu so  spolupracovníčkami navštívili významné pútnické miesto Velehrad. Po svätej omši a prehliadke areálu si prezreli Archeoskanzen Modrá a kaplnku sv. Barbory, ktorá sa nachádza neďaleko hradu Buchlov. Foto...
20181111_134354.jpg
sss
46353019_1890846001023319_8061769625953632256_o.jpg
CHCEME VIAC?! 
Mládež, ktorá sa stretla na Godzone tour opäť ukázala, že chce hľadať vo svojich životoch niečo VIAC! Vďačná za požehnaný čas plný modlitieb, spevov a hlbokých zážitkov i svedectiev sa vracala z bratislavskej Incheby 17.11.2018 skoro ráno späť domov. Mládežníci boli nadšení z množstva mladých ľudí svedčiacich o svojej viere. Organizátori sa im spravedlňovali za to, že mnohí z nich sa z dôvodu naplnenia kapacity nedostali do haly. Na Godzone v Bratislave prehovoril a prítomných požehnal pomocný o. biskup Mons. Jozef Haľko. Svojich mládežníkov tam priviedli aj naše sestry.  
sss
KOMUNITNÝ VÝLET 
Dňa 30. októbra 2018 sa sestry trnavskej komunity vybrali spolu s Matkou Anežkou na výlet do Rakúska. Zavítali najskôr do starovekého rímskeho mesta Carnuntum. Toto vojenské mesto tvorilo legionársky tábor a predmestie. Na území mesta žili rodiny vojakov, obchodníci a remeselníci. Ďalšie ich kroky viedli do neďalekej obce Kittsee, kde si obzreli výrobu čokolády v čokoládovni Hauswirth. Tu mali prehliadku fabriky. Dostali sa do výroby, kde sa to všetko „varí“. Čokoládové dobroty  okúsili v neďalekom obchodíku. Foto...
 
carnuntum2.jpg
sss
zam-18_11_16-300x213.jpg
DRÁMA, KTORÁ SA OPAKUJE 
Je noc, keď píšem túto úvahu a uvažujem nad významom toho, čo Písmo ponúka aj nám zasväteným v dnešnom evanjeliu. Konečne je kľud, myšlienky prichádzajú a odchádzajú. Píšem a znova prepisujem, čo som napísal, keď mi odrazu zapípa správa a jedna moja známa mi píše, že jediné, čo chce v nás zasvätených vidieť, je Boh. Vidieť Boha v nás je veľkou túžbou mladých, chcú vidieť, že sa s ním rozprávame, že s ním riešime svoje otázniky, svoje pochybnosti… a potom následne dokážeme hľadať (spolu s nimi) odpovede na ich búrky a niekedy aj hurikány. Je to situácia drámy, ktorú zakusovali aj prví kresťania, prvé spoločenstvá, keď už chceli konečne nájsť... Čítaj viac. Zdroj.  
sss
NÁBOŽENSKÁ SLOBODA VO SVETE
Dva roky monitorovala pápežská nadácia ACN situáciu v 196 krajinách sveta a na základe tejto analýzy pripravila v poradí už 14. dvojročné vydanie Správy o stave náboženskej slobody vo svete. Na Slovensku ju po prvýkrát predstaví národná kancelária Pomoc trpiacej Cirkvi v piatok 23.11.2018. Riaditeľka ACN p. M. Hatoková zdôrazňuje: „Približne 250 miliónov ľudí na svete trpí pre svoje náboženské presvedčenie, pričom približne 75 % všetkých foriem nábožensky motivovaného násilia je páchaných práve na kresťanoch.“ Porov.zdroj.
 
acn-20180913-76623.jpg
sss
dsc_0861.jpg
ODVÁŽNE SRDCE
Siedmaci z Cirkevnej spojenej školy sv. Márie Goretti v Piešťanoch sa učili byť odvážnymi. Svoju odvahu si mohli vyskúšať lezením v noci na strom po lane, ísť cez les, alebo padnúť z výšky do náručia niekoho, čo už je dôvera. Cez tieto odvahy dôvery sa potom učili, ako byť odvážny aj v morálnych hodnotách: napr. povedať pravdu, niekoho sa zastať, byť spravodlivý a pod. V biblických príbehoch hľadali odvážnych ľudí, ktorí urobili niečo veľké a uvedomili si, že odvaha to nie je ani sebaistota, ani naivita, ale viera. Viera, ktorá vedie človeka k tomu, aby niečo dôležité urobil. Duchovná obnova sa konala 29.–30.10.2018 pod vedením sr. Dolores a animátorov Petra a Matúša. Foto...
sss
VIDIEŤ OČAMI SRDCA  
V dňoch 12. – 13. 10 2018 sa dievčatá 7. A z Cirkevnej spojenej školy sv. Márie Goretti v Piešťanoch stretli na prespávačke v Nodame. Večer začali rozprávkou o chlebe. Na druhý deň sa venovali téme „Uzdravenie slepca pri Jerichu.“ Prerozprávaný príbeh o slepom Bartimejovi spojili so situáciami všednej a každodennej "slepoty s otvorenými očami.“ Dievčatá vykladacím materiálom stvárňovali svoju vnútornú slepotu mrzutosti, závisti, videnie len seba a uvedomovali si, že vidieť srdcom je pre nich to najkrajšie. Slepotu, ktorej sa chceli zbaviť, odovzdali pri svätej omši, ktorú prišiel slúžiť vdp. farár B. Popelka. Dobrú atmosféru dotvárali hry, tance a rozprávanie zážitkov. Stretnutie pripravila sr. Dolores. Foto... 
img_20181012_214812.jpg
sss
img_1826.jpg
MLADÍ MISIONÁRI 
Beckovskí Nodamáci sa celý mesiac október - každé stretko modlili ruženec za kontinenty. Dňa 20.10.2018 mali Misijnú nedeľu, ktorá bola pre najmladšie animátorky prvou veľkou akciou, ktorú zvládli bravúrne. Na prvom stanovisku AUSTRÁLIA mali deti za úlohu postavať si lodičku a vyfarbiť si ju. Ďalej postupovali na kontinent AFRIKA, kde ich čakala výroba náhrdelníkov z umelých kvetín, ktoré si dávali na nitku  a postupne sa im  vytvoril  krásny náhrdelník s ktorým si potom zatancovali na pieseň Waka-waka. Keď sa už Nodamáci super rozbehli, ich ďalšou úlohou bolo vyrobiť si čiapku na kontinente ÁZIA. Keďže boli veľmi zruční ich ďalšou aktivitou bolo vyrobiť si pomocou balónikov a ryže antistresové loptičky. A na záver ich čakalo oddychové maľovanie na tvár. Nodamáci si tento misijnú nedeľu jednoducho užili. Foto...
sss
MISIJNÁ NEDEĽA V TRENČÍNE 
Misijná nedeľa sa slávila pri sv. omšiach v Kostole Notre Dame v Trenčíne netradičným spôsobom. Deti v krátkej scénke zdramatizovali rozhovor svätých v nebi. Patrónku misií, sv. Terezku z Lisieux v scénke oslovila svätých, ktorí žili na jednotlivých kontinentoch, aby jej o nich porozprávali. O živote v krajinách Ázie  hovorila sv. Matka Tereza, o Amerike sv. Kateri Tekakwitha, o Európe sv. František z Assisi, o Afrike sv. Jozefína Bakhita. Oceániu predstavil sv. Peter Chanel, ktorý tam pôsobil ako kňaz a misionár a dnes je jej patrónom. Foto...
 
misijnanedela20.jpg
sss
3.jpg
STRETNUTIE PO 60 ROKOCH
Po šesťdesiatich rokoch sa na Bobote stretli so svojou učiteľkou sr. Inocenciou jej prví žiaci.  Pred rokmi  10-roční piataci a 17- ročná učiteľka, dnes 70 a 77 roční zrelí ľudia. Žiaci kyticou kvetov vyjadrili svoju vďaku za spoločne prežitý rok v piatej triede. Deti MŠ a ZŠ ich prekvapili pekným programom a zhotovenými darčekmi s pamätným listom na stretnutie. Na pôde obecného úradu pani starostka všetkých obdarila červenou šípovou ružou a darčekom. Požiadala ich, aby sa  zapísali  do pamätnej knihy obce. Potom už pozorne počúvali rozprávanie svojej bývalej učiteľky o jej životnej ceste za 60 rokov. I oni porozprávali, čo za tieto roky prežili  a čo v živote dosiahli. Všetci sa tešili z tohto nevšedného a zaujímavého stretnutia, pri ktorom si oživili spomienky na roky detstva. Foto...   
sss
STRETNUTIE PO 54  ROKOCH 

V októbri sa sestra Inocencia po 54 rokoch  stretla aj so svojimi prvými  žiakmi z  Rybian. Učila ich štyri roky, bolo na čo spomínať. Nezabudnuteľné zážitky sa vryli do sŕdc detí aj ich učiteľky. Foto...  
resized_20181006_192301_1056.jpg
sss
p1010702.jpg
HOSTIA Z AMERIKY
V dňoch od 13.-20.10.2018 Spojená škola sv. Jozefa hosťovala 8 amerických študentov, ktorí študujú na Katechetickom a Jazykovom inštitúte v Gamingu. Zapájali sa do života školy: cez vyučovacie hodiny odovzdávali žiakom svoje svedectvá viery, počas prestávok viedli neformálne rozhovory, školské sv. omše obohatili svojím spevom. V popoludňajších hodinách spolu s našimi žiakmi spoznávali krásu okolia: Javorník, Lopeník, navštívili Beckovský a Čachtický hrad, Horu Butkov. O prítomnosti Ježiša v svojom živote sa delili pri stretnutiach so sestrami beckovskej komunity, s birmovancami či našimi spolupracovníkmi. Foto...  
sss
MILIÓN DETÍ SA MODLÍ RUŽENEC
 
Celosvetová akcia Milión detí sa modlí ruženec spojila dňa 18. októbra 2018 žiakov Spojenej školy sv. Jozefa v Novom Meste nad Váhom od najmenších po najstarších. Spoločne sa modlili za mier a pokoj vo svete. Hymna svetových dní mládeže pretkávala ruženec svetla, ktorý sa modlili v piatich rečiach: francúzsky, anglicky, nemecky, rusky a latinsky. Foto...
 
p1010662.jpg
sss
10p-2018.jpg
SERVIAM! 
DO BUDÚCICH CHLAPOV 

 
Otcovia, animátori a sestry v Zubrohlave spojili nápady a sily a v dňoch 12. - 14. októbra 2018 pripravili program plný prekvapení. Chlapci mali možnosť zažiť prijatie, mužský vzor, akčné úlohy, ale aj výzvy. S odvahou rozdávali slová povzbudenia turistom, či našli ľudí, ktorí potrebovali ich pomoc. V zabúdaní na seba a darovaní sa, získali hlbokú radosť. Foto...
 
sss
JESENNÉ STRETNUTIE PREDSTAVENÝCH 
21. októbra 2018 sa Beckove konalo stretnutie sestier predstavených z komunít Slovenskej provincie. Výnimočným hosťom tohto stretnutia bola generálna predstavená Matka Anežka, ktorá si v týchto dňoch na Slovensku plní svoje vizitačné povinnosti. Obsahom stretnutia predstavených bola kontrola posledných uznesení,  záležitosti a výzvy z komunít, výzvy pastorácie povolaní a blížiaca sa provinciálna kapitula 2019. Účastníčky stretnutia predkladali svoje návrhy a podnety. Stretnutie sa nieslo v pokojnej a konštruktívnej atmosfére. Foto...
dsc_0028.jpg
sss
dsc_0024.jpg
VODCOVSTVO AKO SLUŽBA 
Už druhýkrát sa dňa 20.10.2018 v Beckove stretli sestry celej Slovenskej provincie  s p. Mariánom Kolníkom, aby im odovzdal svoje cenné skúsenosti s oblasti vodcovstva a služby.  Cieľom seminára bolo podporiť sestry, ktoré vedú druhých a tiež podporiť v nich postoj zodpovednosti za spoločenstvo, v ktorom žijú. Informácie, ktoré im ponúkol p. Kolník môžu využiť aj pri vedení detí a mládeže. Obsahom seminára boli témy: Citové konto, Paradigmy, Efektívna a neefektívna paradigma a nakoniec predstavil štyri druhy autobiografie, ktoré doplnil videozáznamom objasňujúcim štyri najčastejšie chyby v našej interakcii s druhými. Stretnutia sa zúčastnila aj generálna predstavená Matka Anežka. Foto...
PÚŤ K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU 

V októbri 2018 sa beckovské sestry vystriedali  na púti k Božiemu Milosrdenstvu v Krakove. Vo svätyni Jána Pavla II. si uctili jeho relikviu a pri Sv. omši v slovenskej kaplnke vo svätyni Božieho Milosrdenstva posilnili svoje duše a pookriali aj v adoračnej kaplnke. Pred ukončením púte zúčastnili sa spoločnej modlitby Korunky k Božiemu Milosrdenstvu. Foto...
 

 
img_20181016_152455.jpg
sss
index.jpg
Kongregácia školských sestier de Notre Dame získala podporu na kutlúrno-umelecké programy pre obyvateľov mesta. P. č. projektu: 2/2018; Názov projektu: Kultúrno-umelecké programy pre obyvateľov mesta; Predkladateľ projektu - žiadateľ o dotáciu: Kongregácia školských sestier de Notre Dame, Nové Mesto nad Váhom; Oblasť podpory: kultúra  Zámer a cieľ projektu: Ponuka kultúrno-umeleckých programov pre obyvateľov mesta pri rôznych príležitostiach a podpora rozvoja mladých, nádejných talentov medzi deťmi a mládežou; Miesto realizácie: Spojená škola sv. Jozefa, námestie mesta, kostol, domov dôchodcov, detský domov; Termín realizácie projektu: Jún 2018 – Jún 2019; Celkové náklady na projekt v eur: 1 700,- eur; Požadovaná výška podpory v eur: 1 500,- eur; Projekt bol podporený z prostriedkov participatívneho komunitného rozpočtu Nového Mesta nad Váhom. 
 
sss
VÝLET  NA ZÁBUDIŠOVÚ
 
V nedeľu 23. 9. 2018 síce  počasie veľmi neprialo, no napriek tomu sa pár škôlkárov s rodičmi na čele so sr. Kristínou, Cordiou a Danielou rozhodlo ísť na spoločný výlet do Zábudišovej. Hneď na začiatku zverili deti pod ochranu Panny Márie nielen počas tohto školského roka, ale stále. Pokračovali v spoločných rozhovoroch až ku Haluzickej kyselke. Tam prišlo na rad ďalšie rozlišovanie - opekať alebo neopekať? No oteckovia sa nevzdali a oheň na veľkú radosť všetkých založili. Tak sa mohli posilniť po dlhšej prechádzke slaninkou, či špekačkou. Aj keď ich cestou späť sprevádzali kvapky dažďa, neobralo ich to o radosť zo spoločne stráveného času. Foto...   
dscn3269.jpg
sss
2018_plagat_katarina05.jpg
JA, KATARÍNA VÁM PÍŠEM...

Nedeľný podvečer 23.9.2018  viaceré naše sestry z Trnavy, Beckova a Piešťan prežili spolu vďaka divadelnému predstaveniu o sv. Kataríne Sienskej, ktoré predstavila Divadelná spoločnosť dobrých kamarátov z Hlohovca v Mariánskej sále v Trnave. Katarína už ako šesťročná prežila veľmi silnú duchovnú skúsenosť s Ježišom, ktorá jej umožnila preniknúť do tajomstva nekonečnej Božej lásky a rozhodujúcim spôsobom poznačila celý jej život. Amatérske divadlo z Hlohovca dokázalo nadchnúť divákov k túžbe po jedinečnej svätosti, ku ktorej každého pozýva Boh. Naše sestry pokračovali v stretnutí a navštívili  trnavskú komunitu. Foto...
sss
PÚŤ DRPG DO ŠAŠTÍNA

13. septembra 2018 si členovia Duchovnej rodiny pátra Gabriela v Piešťanoch spolu so sestrami urobili púť do Baziliky Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne pod vedením sr. Marcely. Využili pritom program, ktorý bazilika ponúka pútnikom a zúčastnili sa modlitby posvätného ruženca pred vyloženou Oltárnou sviatosťou a následne aj Slávenia Eucharistie. Po sv. omši každý v tichu zotrval pred sochou Sedembolestnej Panny Márie a odovzdávali jej svoje osobné úmysly. Foto...
img_7667.jpg
sss
41467003_1382704951874096_7711874772245676032_n.jpg
MODLITBY A PÔST ZA KŇAZOV 
Spoločenstvo Modlitby za kňazov pozývajú k pôstu a modlitbám za kňazov. 40-dňová reťaz pôstu a modlitieb bude trvať od sviatku Sedembolestnej P. Márie - od 15.9. do 24.10.2018. Ak sa zapojíš, môžeš si vybrať ľubovoľný deň v tomto období a obetovať ho za našich duchovných otcov. Obety a modlitby potrebujú kňazi starí a chorí. Kňazi so zraneným srdcom, spútaní rôznymi závislosťami, alebo takí, ktorí sa cítia vyhorení. Pôst môžeš obetovať za pastiera vo svojej farnosti, za kňaza, ktorý ťa krstil, či vyslúžil a aj dnes vysluhuje sviatosti. Ale aj za tých kňazov, ktorí ti najviac pomohli na ceste k Bohu. Môžeš ho tiež obetovať za nové povolania do kňazstva, či za odvahu pre chlapcov urobiť konkrétne rozhodnutie ako reakciu na Božie povolanie. Porov. zdroj...  

POTÁBOROVÉ STRETKO V KOŠICIACH 
 
Prázdniny sa pominuli, ale spomienky na krásne chvíle z letného tábora AJAR OD TARVAN zostali. Malí Košičania si ich pripomenuli na potáborovom stretku Návrat do raja. Zahrali si na ňom hry, zatancovali, zasúťažili a ich mamky sa tešili aké majú šikovné deti. Foto...
img_20180908_152303.jpg
dscn3192.jpg
SVÄTOSŤ JE MOŽNÁ. ANKA JE VZOR. 
Slovensko má novú blahoslavenú. V sobotu 1.9.2018 sa ňou stala šesťnasťročná Anna Kolesárová. Ide o prvú laičku, ktorá bola na Slovensku blahorečená. Rodáčku z Vysokej nad Uhom pri Michalovciach v závere druhej svetovej vojny zastrelil vojak sovietskej armády (22. novembra 1944). Mladé dievča zomrelo, aby si zachovalo nevinnosť. Dekrét o jej mučeníctve schválil v marci pápež František. Slávnostnému obradu blahorečenia na pontifikálnej svätej omši za účasti 30 000 veriacich predsedal na štadióne TJ Lokomotíva v Košiciach legát pápeža Františka, kardinál Angelo Becciu, prefekt Kongregácie pre kauzy svätých. Porov. zdroj. Slávnosti sa zúčastnili aj naše sestry z viacerých komunít. Foto...
 
aaa
PRÁZDNINOVÝ VLÁČIK - DENNÝ TÁBOR
Denný tábor v Piešťanoch sa konal v dňoch 20.-24.8.2018 a zúčastnili sa ho deti z Cirkevnej spojenej školy sv. Márie Goretti pod vedením sr. Marcely, Dolores a pani vychovávateľky Ivety Kováčovej. V tábore s názvom Prázdninový vláčik si deti rozvíjali orientáciu, poznávali históriu miest a krásu Božej prírody. Spoločne navštívili mesto Trnavu a Trenčín. V Trnave absolvovali prehliadku múzea, Kostol sv. Mikuláša – obraz trnavskej Panny Márie. V Trenčíne zasa hrad, kde nechýbalo vystúpenie Sokoliarov. Zaujímavá bola pre deti okružná cesta vláčikom a plavba loďou. Popoludnia si deti užívali u sestričiek v záhrade, kde sa mohli hrať, stavať si bunkre a to boli úžasné chvíle oddychu. Foto...   
img_7320.jpg
aaa
krajsveta.jpg
AŽ NA KRAJ SVETA - DENNÝ TÁBOR
Nodámaci z Beckova objavili kraj sveta! Nemožné? Nie pre Nodámakov z Beckova. Kraj sveta v sebe ukrýva rozprávky, ktoré ešte stále žijú. A tak každý deň objavovali kúsok z kraja sveta. Rozprávky ako Červená čiapočka, Divotvorný hrniec, či Perníková chalúpka ešte stále nestratili svoje čaro, preto aj animátori sa preniesli do rozprávkového sveta a každý deň zahrali kúsok zo scénky z rozprávky. Bolo zábavné vrátiť sa troška späť do detstva a prežiť tie najzábavnejšie chvíle s deťmi. Poobedňajšie chvíle trávili súťažnými disciplínami v tímoch,  alebo museli bojovať ako jednotlivci. Foto...
 
OBNOVA SĽUBOV 
A JUBILEUM SĽUBOV 
Na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie 15.8.2018 boli všetky naše sestry účastné na slávnosti obnovy sľubov sr. Miriam, 25. výročia sľubov sr. Marcely a 70. výročia sľubov sr. Margaréty, ktoré sa uskutočnilo v rámci slávenia Eucharistie v našej beckovskej komunite. Tejto slávnosti predchádzala trojdňová duchovná obnova sr. Miriam a sestier jubilantiek pod vedením pátra Bohuslava na tému Panny Márie. Táto naša slávnosť bola tiež príležitosťou na spoločné stretnutie a povzbudenie sa vo vernosti. Foto...
dsc_0304.jpg
abb
dsc_0074.jpg
NOVÉ HORIZONTY 
V dňoch 11.-15.augusta 2018 sa v kláštore sestier v Novom Meste nad Váhom uskutočnila duchovná obnova dievčat. Patrónom duchovnej obnovy bol sv. Peter, ktorému Ježiš rovnako ako dievčatám odkrýval nové horizonty života. Dievčatá sa zjednocovali v modlitbe chvál, v modlitbe ruženca, pri slávení Eucharistie a pri spoločnom zdieľaní. Na duchovnej obnove využili svoje talenty v hre na hudobných nástrojoch. Svoju obnovu ukončili účasťou na obnove sľubov našich sestier Mariany, Marcely a Miriam na sviatok Nanebovzatia Panny Márie. Duchovnou obnovou ich sprevádzali sr. Daniela a Katarína. Foto...
 
r1 s1r1 s1
LETNÝ TÁBOR ANNO  DOMINI 2018
"V čase sme cestovali a BIBLIU spoznávali." V tohoročnom tábore vranovských detí a mládeže sa pod vedením sestier Consoláty a Imakuláty prežíval liturgický rok. Pomocou "časostroja" sa najprv preniesli do Ježišových čias a potom sa snažili posolstvo konkrétneho liturgického obdobia uskutočniť vo svojom osobnom živote. Uprostred nádhernej prírody prežili s Ježišom veľa krásnych, radostných, športových, tvorivých i duchovných zážitkov. Nech Ježiš, ktorý je stredom liturgického roka, je stredom života každého, kto sa tábora zúčastnil. A o to vlastne stále ide. Foto...
 
dsc_3215.jpg
r1 s1r1 s1
img_20180712_111727.jpg
PUTOVANIE ZA SVÄTÝMI 
Od 9.7.-13.7.2018 prežili dievčatá z Trenčína a sr. Mateja týždeň v troch mestách: Piešťany, Košice a Malacky. Krásna príroda im spríjemňovala cestu vlakom. Každé mesto ponúklo  veľa zaujímavých a obohacujúcich zážitkov pre dušu i telo. Všade ich  čakali svätí z neba – ich relikvie, pri ktorých sa  modlili a prosili o ich orodovanie.  V Dóme sv. Alžbety v Košiciach  si uctili  relikvie sv. Alžbety, sv. Ondreja, sv. Jána Pavla II., sv. Košických mučeníkov a sv. Scharbela. V Malackách  vystupovali kolenačky po  Svätých  schodoch.  Je ich dvadsaťsedem a  sú v nich relikvie sv. Detéria, sv. Valentína  a sv. Blaženy.  V Piešťanoch ich čakali relikvie sv. Rity a sv. pátra Pia. Foto...  
 
r1 s1r1 s1
HYMNA SDM PANAMA 2019 
V SLOVENČINE
Na Národnom stretnutí mládeže P18 v Prešove, ktoré vyvrcholilo v nedeľu 29. júla, predstavili slovenskú verziu hymny Svetových dní mládeže 2019 v Paname aj s videoklipom. Hymnu naspieval zbor z Univerzitného pastoračného centra Jozefa Freinademetza v Bratislave a ďalšie slovenské spevácke zbory. Oficiálna hymna 34. svetových dní mládeže je inšpirovaná charakteristickými rytmami panamskej kultúry a jej tému vybral Svätý Otec František: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova“ (Lk 1,38). Skomponoval ju katechéta Abdiel Jiménez, autor viacerých liturgických spevov a člen rôznych zborov.  Zdroj.
 
r1 s1r1 s1
p1010225.jpg
NÁRODNÉ STRETNUTIE MLÁDEŽE P18 
V dňoch od 26.-29.7.2018 sa sestry z našich komunít spolu s mladými zúčastnili národného stretnutia mládeže #P18 v Prešove. Program bol vyvrcholením katechéz Odvážneho roka. Cez modlitby chvál, scénické, tanečné obrazy, príhovory otcov biskupov, liturgie a práce v skupinkách sa hlbšie ponorili do evanjeliovej ODVAHY, ktorá má vyústiť v každodennosti. Na EXPE povolaní otvorilo svoje stánky 74 rehoľných a iných spoločenstiev. V našom stánku sa účastníkom ponúkla možnosť duchovnej adopcie dieťaťa podľa posolstva Panny Márie bl. Alexii: „Vezmi toto dieťa a staraj sa oň, aby rástlo.“ Na plátne si mali možnosť vytvoriť obraz Madony s dieťaťom a obraz Kristovej tváre. Foto.... 
r1 s1r1 s1
DUCHOVNÉ CVIČENIA  
FORMOU LECTIO DIVINA
Už piaty rok naša kongregácia zastrešila osemdňové duchovné cvičenia prostredníctvom starobylej formy modlitby Božím Slovom, ktoré v dňoch 19.-27.7.2018 v Kňazskom seminári sv. Františka v Badíne viedol p. Krzysztof Wons SDS spolu so svojim tímom. Páter, inšpirovaný slovami Benedikta XVI., že: "Lectio divina môže prebudiť novú jar v Cirkvi!", zhromaždil okolo Božieho Slova asi 50 rehoľných sestier z rôznych kongregácií v štyroch etapách duchovných cvičení. Božie Slovo malo za úlohu vychovať srdcia sestier ku kontemplácii v každodennosti. Veríme, že sa mu to podarilo. Foto...
  
dcbadin.jpg
r1 s1r1 s1
dsc_0745.jpg
ODVÁŽNA NOTREDAMKA 
V dňoch 4.-7.7.2018 sa naše "odvážne sestry" stretli v príjemnom prostredí Penzióna Ústie v Ústí nad Priehradou. Cieľom bolo zamyslieť sa nad koreňmi kongregácie a jej charizmou z pohľadu našich konštitúcií  a nanovo sa zapáliť pre naše poslanie. Pre sestry bola pripravená plavba loďou cez Oravskú priehradu, navštívili Oravskú galériu na Ostrove umenia a Rio de Klin, kde mali možnosť sláviť Eucharistiu. Príjemný večer so súťažno-kultúrnym obsahom im pripravili juniorky sr. Miriam a Daniela. Sestry sa potešili aj scénkam našich hereckých stálic. Na stretnutí nechýbal ani čas oddychu, osobných rozhovorov, stretaní a wellness. Foto...
 
r1 s1r1 s1
KRÁĽOVSKÉ DCÉRY

Dvadsaťpäť dievčat sa odvážne prihlásilo zmerať si sily na duchovno - tvorivom pobyte, ktorý sa konal od 9.7. do 13.7.2018 v komunite sestier v Beckove. S radosťou v srdci, ako kráľovské dcéry, objavovali svoje dary v Lectio Divina, pri kreatívnom tvorení, či zaváraní uhoriek a čistení orechov. Sestry z komunity sa s nimi vďačne podelili rozprávaním o životnej ceste svojho povolania i daru misijnej skúsenosti v Kazachstane. Foto...
kralovskedcery.jpg
r1 s1r1 s1
list-do-the-new-york-times-300x201.jpg
LIST KŇAZA 
PRE THE NEW YORK TIMES 
Americký denník zverejnil list uruguajského misionára v Angole a ktorý u čitateľov vyvolal mimoriadne pozitívnu odozvu."Drahý brat novinár, drahá sestra novinárka! Som jednoduchý katolícky kňaz. Som hrdý na svoje povolanie a som v ňom šťastný: už viac ako dvadsať rokov žijem v Angole ako misionár. Konštatujem, že v mnohých médiách, najmä vo vašom denníku, vidno nárast počtu článkov, ktoré sa zaoberajú pedofilnými kňazmi... Čítajte viac...
 
r1 s1r1 s1
MATKA ALEXIA NA CESTE K SVÄTOREČENIU 
Sestry Kongregácie Notre Dame nás potešili správou, že po 71 rokoch od blahorečenia Matky Alexie sa čoskoro dočkáme jej svätorečenia. Postulátorom tohto procesu bude Mgr. François Duthel, ktorý je v súčasnosti farárom v Lyone, a ktorý pracoval vo francúzskom oddelení Vatikánskeho štátneho sekretariátu. Dokončenie procesu svätorečenia je podmienené predložením potrebných dokumentov za účelom kanonizácie, zázrakom čiže vedecky nevysvetliteľným uzdravením z nevyliečiteľnej choroby a samozrejme úctou k Matke Alexii.
2blalix.jpg
r1 s1r1 s1
polsko9.jpg
KOMUNITNÝ VÝLET 
SESTIER Z NITRY 
Sestry nitrianskej komunity v dňoch 7. – 9. júna 2018 si urobili komunitný výlet, počas ktorého putovali na miesta ako Gaboltov, Ľutina, Litmanová a spoznávali krásy východného Slovenska. Navštívili mestá Kežmarok, Starú Ľubovňu, Bardejov, Lendak, ba zašli aj do poľského mesta Krynica - Zdrój. Duchovne ich sprevádzal vdp. Štefan Maják, ktorý pripravil aj posledné prekvapenie – návštevu Tricklandie v Starom Smokovci. Foto...
 
r1 s1r1 s1
UNIVERZITA ALIXPIERE
15. a 16.6.2018 sa Spojená škola sv. Jozefa spolu s našim kláštorom v Novom Meste/Váhom stala pre dievčatá z Piešťan Univerzitou AlixPiere, kde jej hlavným rektorom bol sám sv. Peter Fourier. Dievčatá, ako správne študentky, dostali svoj index s vypísanými predmetmi, ktoré absolvovali cez tento víkendový semester, vytvorili si promočné čiapky s logom univerzity a tiež krásne tričká so zakladateľmi, ktoré si doplnili ich citátmi. Predmety tvorili hodnoty a dary, ktoré boli zamerané na spoznanie života sv. Petra Fouriera a jeho vplyv na vznik našej kongregácie.  Na záver sa konala slávnostná promócia v kaplnke, kde si pri odovzdávaní diplomu, študentky uctili relikvie sv. Petra a bl. Alexie. Foto...
alixp.jpg
r1 s1r1 s1
ce11944b98d0742eead2b016a253afd2_xl.jpg
SME HRDÍ NA RODINU 
Pre každého, kto si stále myslí, že otec a mama nastálo sú to najlepšie pre deti bude 14.7.2018 na Hodžovom námestí v Bratislave zorganizovaný pochod HRDÍ NA RODINU, aby sa na Slovensku rozšírila radosť, ktorú môže dať rodina a manželstvo deťom a manželia medzi sebou navzájom. Príďte ukázať, že deti potrebujú lásku mamy a otca viac ako veci, či hmotné zabezpečenie. Svojou účasťou povzbudíte ľudí na Slovensku, aby neochudobňovali svoje deti o to najcennejšie o svoju  prítomnosť a lásku rodičov. Príďte ich povzbudiť, aby prekonávali ťažké veci, ktoré prichádzajú v rodinách. Viac sa dozviete...
 
r1 s1r1 s1
ČERVENÉ A BIELE RUŽE
Červené a biele ruže: divadelná hra žiakov Spojenej školy sv. Jozefa z Nového Mesta,  ktorá mala svoju premiéru na Deň matiek mala svoje "repete" opäť naživo 31.mája 2018. Ako prejav vďačnosti duchovným mamám - sestrám v Beckove za ich obety a modlitby! Sestry pozorne sledovali hrdinské čnosti blahoslavených zo Slovenska: Títusa Zemana, sr. Zdenky Schelingovej a budúcej blahoslavenej Anky Kolesárovej. Osobitné posolstvo odovzdala budúca talianska blahoslavená Chiara Petrillo. Účinkujúci boli potešení pozornosťou a pohostinnosťou sestričiek. Foto...
dsc_0309.jpg
r1 s1r1 s1
dsc_0430.jpg
BIBLICKÝ DEŇ V NITRICI 
19.5.2018 sa sr. Daniela, Kristína a Katarína  na pozvanie eRkárov zúčastnili na podujatí Biblický deň, ktorý bol stretnutím detí a rodičov z Nitrice a okolia. Celý Biblický deň sa niesol v duchu Jozefa Egyptského, ktorého príbeh deti sledovali počas divadla. Nasledovala sv. omša s katechézou o čnostiach a nečnostiach jeho bratov. Popoludňajší program bol naplnený tancom, ukazovačkami, katechézami a hrami. Naše sestry sa na tomto podujatí podieľali katechézou pre rodičov na tému: "Ako vychovať šťastné deti". Na každom kroku vnímali srdečnosť a prijatie ako aj skutočnosť, že sr. Daniela zanechala v eRku hlbokú stopu. Foto...
 
r1 s1r1 s1
BIELE SRDCE PRE SR. VERONIKU
 
V stredu 16.5.2018 Regionálna komora sestier v Novom Meste nad Váhom udelila sr. Veronike Kviatkovej ocenenie Biele srdce - symbol starostlivosti, poznania a ľudskosti za 40 rokov práce v zdravotíctve. Tvar srdca je prejavom humanitnej komunikácie a súčasne miestom, odkiaľ pramení kvalita ošetrovateľskej starostlivosti. Biela farba sprevádza sestry v starostlivosti,hygiene a v úteche počas starostlivosti o chorých ľudí. Foto...
 
img_0769.jpg
2018denrodiny(242).jpg
DEŇ RODINY
Piatkové popoludnie 18. 5. 2018 sa na dvore kláštora Školských sestier de Notre Dame nieslo v duchu osláv Dňa rodiny. Deti z Materskej školy Alexia v Novom Meste nad Váhom so svojimi rodičmi prišli, aby spoločne prežili chvíle, kedy je rodina spolu, vie sa zabaviť a zahrať. Všetko sa začalo spoločnou svätou omšou v kaplnke sestier. Po nej sestry spolu s učiteľkami pripravili stanoviská na dvore. Po splnení všetkých úloh rodina dostala Certifikát. Potom nasledovalo agapé a priateľské rozhovory v príjemnej atmosfére Foto...
 BLAHOSLAVENÍ V SRDCI MAMY 
Žiaci Spojenej školy sv. Jozefa v Novom Meste/V pripravili už 26. ročník osláv Dňa matiek. Tento raz sa niesol v znamení nových slovenských blahoslavených. Na scénu prišiel bl. don Titus, bl. sr. Zdenka, budúca blahoslavená Anka Kolesárová, ale aj Chiara Petrillo.  Ich hrdinské čnosti a schopnosť obetovať svoj život sa nachádzajú v srdci každej mamy. Krásny príklad svätosti bol prejavom vďačnosti detí svojim mamám. Program ku Dňu matiek poctili svojou prítomnosťou sr. provinciálka, p. primátor Ing. Trstenský s manželkou a sestry z Beckova i Piešťan.  Správu o tejto udalosti zverejnila stránka www. tk.kbs.sk a Katolícke noviny. Foto...
Ich hrdinské čnosti a schopnosť obetovať svoj život pre iných sa nachádzajú v srdci každej matky. Krásny príklad pre dnešný svet bol prejavom vďačnosti voči mame, ktorá nás učí odpusteniu a darovaniu sa druhým. Po divadelnej časti nasledovali sólové spevy, tance, poetické pásmo a umelecké stvárnenie Exupéryho Malého princa. Oko žiadnej mamy v hľadisku neostalo suché a pekné chvíle umocnil kvet, ktorý každá dostala," informovala sr. Auxilia Matlová z Kongregácie školských sestier de Notre Dame.


Ich hrdinské čnosti a schopnosť obetovať svoj život pre iných sa nachádzajú v srdci každej matky. Krásny príklad pre dnešný svet bol prejavom vďačnosti voči mame, ktorá nás učí odpusteniu a darovaniu sa druhým. Po divadelnej časti nasledovali sólové spevy, tance, poetické pásmo a umelecké stvárnenie Exupéryho Malého princa. Oko žiadnej mamy v hľadisku neostalo suché a pekné chvíle umocnil kvet, ktorý každá dostala," informovala sr. Auxilia Matlová z Kongregácie školských sestier de Notre Dame.


Žiaci Spojenej školy sv. Jozefa v Novom Meste nad Váhom pripravili program na Deň matiek v Mestskom kultúrnom stredisku. Pre svoje mamy, staré mamy, ale aj duchovné matky predviedli divadelné predstavenie Biele a červené ruže.

"Jeho obsahom bol život novodobých kandidátov na svätosť bl. Titusa Zemana, bl. Zdenky Schellingovej, Anky Kolesárovej a Chiary Petrillo. Ich hrdinské čnosti a schopnosť obetovať svoj život pre iných sa nachádzajú v srdci každej matky. Krásny príklad pre dnešný svet bol prejavom vďačnosti voči mame, ktorá nás učí odpusteniu a darovaniu sa druhým. Po divadelnej časti nasledovali sólové spevy, tance, poetické pásmo a umelecké stvárnenie Exupéryho Malého princa. Oko žiadnej mamy v hľadisku neostalo suché a pekné chvíle umocnil kvet, ktorý každá dostala," informovala sr. Auxilia Matlová z Kongregácie školských sestier de Notre Dame.


Žiaci Spojenej školy sv. Jozefa v Novom Meste nad Váhom pripravili program na Deň matiek v Mestskom kultúrnom stredisku. Pre svoje mamy, staré mamy, ale aj duchovné matky predviedli divadelné predstavenie Biele a červené ruže.

"Jeho obsahom bol život novodobých kandidátov na svätosť bl. Titusa Zemana, bl. Zdenky Schellingovej, Anky Kolesárovej a Chiary Petrillo. Ich hrdinské čnosti a schopnosť obetovať svoj život pre iných sa nachádzajú v srdci každej matky. Krásny príklad pre dnešný svet bol prejavom vďačnosti voči mame, ktorá nás učí odpusteniu a darovaniu sa druhým. Po divadelnej časti nasledovali sólové spevy, tance, poetické pásmo a umelecké stvárnenie Exupéryho Malého princa. Oko žiadnej mamy v hľadisku neostalo suché a pekné chvíle umocnil kvet, ktorý každá dostala," informovala sr. Auxilia Matlová z Kongregácie školských sestier de Notre Dame.


dsc_0142.jpg
r1 s1r1 s1
anezka.jpg
SR. ANEŽKA VO SVÄTEJ ZEMI  
Sestra Anežka tesne po Veľkej Noci od 9.4. do 16.4.2018 strávila týždeň s pútnikmi z Bánoviec nad Bebravou vo Svätej Zemi. Pod vedením vdp.farára S. Garaja a sprievodcu T. Torkoša navštívili takmer všetky miesta z ružencových tajomstiev ako bonus aj niečo navyše: Haifu, Jaffau (biblickú Joppe) v Tel Aviv a Masadu s Kumránom. Keďže bola v Izraeli už druhýkrát, viac sa zamerala na prežívanie vzácnych biblických miest, kde sa Ježiš dotkol Zeme. Prekvapujúci bol bohatý dážď počas návštevy starého mesta v Jeruzaleme, najviac lialo pri Večeradle a to je už symbolické! Vodopád vody na schodíkoch vyhliadky im ani nedovolil popozerať sa z vyhliadky. Svoje zážitky bude využívať pri katechézach a pomôžu jej i pri čítaní Božieho slova. Ostatné vám napovedia fotky. 

r1 s1r1 s1
PÚŤ ZAMESTNANCOV ŠKOLY
Dňa 7.mája 2018 mali žiaci Spojenej školy sv. Jozefa riaditeľské voľno z dôvodu účasti zamestnancov školy na duchovnej obnove, ktorú si vykonali formou púte na Horu Butkov v Skalnom sanktuáriu Božieho milosrdenstva. Púť sa začala v Kostole Božieho milosrdenstva v Ladcoch, kde im riaditeľ Považských cementární Ing. Anton Barcík priblížil históriu najmladšieho pútnického miesta, na vybudovaní ktorého má podstatnú zásluhu. Nasledovala sv. omša celebrovaná p. Bohuslavom Šprlákom. Po nej zamestnanci prechádzali krížovou cestou a nadýchavali sa posvätnej atmosféry celého sanktuária. Foto...
p1000389.jpg
r1 s1r1 s1
dsc_0300.jpg
ŠTUDIJNÁ CESTA DO GAMINGU
V dňoch 1. a 2. mája 2018 navštívili študenti Spojenej školy sv. Jozefa so svojimi pedagógmi a sr. Cordiou Univerzitu v Gamingu. Pri príchode ich čakala sr. Zuzana, ktorá ich sprevádzala počas týchto dní. Cieľom tejto pilotnej skupiny  bolo zoznámiť sa so študijným programom univerzity a vytvoriť možnosti ďalšej spolupráce. Otvorenosť a záujem zo strany amerických študentov účastníci zažívali nielen počas prednášok a seminárov, ale pri spoločnom výlete či spoločnom stolovaní. Obohacujúca bola aj účasť na byzantskej liturgii, večerných chválach a na tichej adorácii. Foto...
r1 s1r1 s1
NOC V ŠKÔLKE
V piatok 04.05.2018 deti v Materskej škole Alexia nestrávili len deň, ale aj noc. Ukončili tak projekt pozorovania vývinu motýľov a vypustili ich do prírody. Využili krásne počasie na hry vonku. Hladní sa vrátili do škôlky, aby sa posilnili dobrotami, ktoré im pripravili rodičia. Zaspievali si piesne s gitarou. Vytvorili si malé výtvarné dielo fúkaním bublín, vytváraním húsenice z guličiek, vytváraním kukly a vystrihnutím a nalepením motýľov. Večer si pozreli kreslený film o sv. Františkovi, ktorý bol priateľom zvierat. V modlitbe sa poďakovali za krásny deň a spali šťastní a spokojní až do rána :-. ) Celým programom ich sprevádzali sestry Kristína a Daniela. Foto...  
20180504_201618.jpg
r1 s1r1 s1
img_20180501_173501(1).jpg
VÝLET DO KOLÁROVA

Pekný prvomájový deň nitrianske sestry Inocencia a Agáta spolu so sestrami boromejkami Christianou a Eucharistianou využili na výlet do Kolárova. Cieľom ich cesty bola národná kultúrna pamiatka Vodný mlyn. Je to  pekne zrekonštruovaný plávajúci mlyn, ktorý kotví na brehu mŕtveho ramena Malého Dunaja. Priamo v mlyne je zriadené Múzeum vodného mlynárstva. K Vodnému mlynu sa dostali po moste, ktorý je najdlhším zastrešeným dreveným mostom v Európe. Cestou sa zastavili na pútnickom mieste Studnička v Novej Vsi nad Žitavou. Foto...
 
 
r1 s1r1 s1
ŽIVOTNÉ JUBILEUM SR. MÁRIE
Svoje životné jubileum 80 rokov života oslávila dňa 18.4. 2018  sr. Mária Glišová. Spoločná oslava sa konala v kruhu sestier komunity. Sestry jej vyprosovali od Pána hojné požehnanie, trpezlivosť a silu do všedných dní, ktoré jej pripravila Božia prozreteľnosť. Svoje blahoželania sestry vložili aj do piesní. 
dscn1877.jpg
r1 s1r1 s1
img_0680.jpg
VÝLET DO PIEŠŤAN
 
Stretkáči z Beckova si urobili dvojdňový výlet do Piešťan. Ich cesta trvala od 27.4. do 28.4.2018. Malí účastníci bývali v nodamskom domčeku. Tu ich už čakala dobrovoľníčka, ktorá pripravila pre deti zaujímavý program: pirátsku loď, kde sa deti dobre vyšantili a potom detské ihrisko, filmovú rozprávka, hry na dvore. Animátorka Pajka deťom porozprávala krátku históriu Piešťan. A potom – hor sa poznávať zaujímavosti Piešťan, či už to bol barlolamač, jazierka, malá ZOO v parku, kŕmenie labutí, fontány,  .... No a aký by to bol výlet, keby si deti aj niečo nenakúpili. A tak sa v batohoch ocitli fúkacie harmoniky, vejáriky a rôzne prívesky. Taký výlet sa určite zopakuje. Foto...
 
r1 s1r1 s1
GODZONE KONGFERENCIA
Desať mladých spolu so sr. Xaverou a Danielou sa zúčastnili na Godzone konferencii, ktorá sa konala 20.-21.4.2018 v Liptovskom Mikuláši. Témou celého stretnutia bolo "V hlbine". Prednášky viedli známy J. Slovák, sr. T. Šebeňová, FDC, ThLic. V. Beregi - bývalý kukláč a terajší rím.- kat. kňaz a exorcista. Rovnako nezabudnuteľné boli aj kapely Lamačské chvály, eSpé, Piar Music, Brno worship, ktoré vstúpili do hlbín chvál aj počas sv. omše, kedy sa homílie chopil páter M. Zamkovský. Mladí mali možnosť stráviť chvíle s Pánom aj v aktívnych off stage-och, - kde mohli premodliť rôzne veci a okolnosti zo svojho života vo vzťahu k sebe, k druhým a k Bohu. Foto...
30052493_1619965401444715_2755631761751741094_o.jpg
r1 s1r1 s1
plagatbktyzdnumodlitiebzaduchovnepovolania2018(1).jpg
TÝŽDEŇ MODLITIEB
ZA DUCHOVNÉ POVOLANIA

"Modlitba je prvou a nenahraditeľnou službou, ktorú môžeme ponúknuť v otázke povolania." Tak poďme spoločne prosiť  s celou Cirkvou od 16.-22.4.2018. V tomto týždni nás pápež František povzbudzuje k intenzívnej modlitbe za nové povolania pre Cirkev. V príhovore účastníkom kongresu "Horizonty a nádeje"  o pastorácii povolaní hovorí: „Modlitba musí obsadiť veľmi dôležité miesto v pastorácii povolaní. Pán to jasne hovorí: „Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu“ (Mt 9, 38)." Subkomisia pre pastoráciu povolaní pri KBS ponúka  podnety na modlitby na  každý  deň týždňa formou zborníka a plagátov (prvý a druhý). Čítajte celý text.
r1 s1r1 s1
VALNÉ ZHROMAŽDENIE NODAMU 
13. – 15. apríla 2018 sa v Žiline u saleziánov  uskutočnilo Valné zhromaždenie združenia NODAM.  Za účasti sestier, pátra Bazila a 25 mladých ľudí sa v príjemnom prostredí SOŠ sv. Jozefa – robotníka hodnotil minulý rok v strediskách. Pri spoločnej prezentácii sa predstavili všetky strediská a vytýčili si plány do budúcnosti. Vzdelávací workshop o stretkách s deťmi viedol Marek Wesserle z Erka. Spoločné hry, súťaže, ale aj prechádzka do mesta boli milým spestrením víkendu. Veríme, že nadšenie mladých ľudí pre prácu s deťmi im vydrží minimálne do budúceho stretnutia. Foto... 
p1030426.jpg
r1 s1r1 s1
dsc_0021.jpg
INTERJUNIORÁT 2018
V dňoch 13.-15.4.2018 sa naše sestry juniorky Alica, Miriam a Daniela so svojimi magistrami zúčastnili stretnutia, ktoré zorganizovala Teolog.-spirituálna komisia pri KVPŽR na tému Krása zasvätenej ženy. 70 účastníčok tohto stretnutia si prostredníctvom telemostu vypočulo prednášku Hansa Zollnera o Zrelosti emócií a taktiež sa im prihováral ThLic. Róbert Neupauer, ktorý prednášal na tému Snubný význam tela pričom sa opieral o Teológiu tela Jána Pavla II. Mladé a aj tie zrelšie sestry mohli vnímať úlohu tela, ktoré hovorí, že sme schopné darovať sa v láske vo svojom duchovnom materstve. Foto...
r1 s1r1 s1
GAUDETE ET EXSULTATE
V deň slávnosti Zvestovania Pána, ktorá bola tento rok preložená na 9. apríl, bola zverejnená nová apoštolská exhortácia pápeža Františka o povolaní k svätosti v súčasnom svete Gaudete et exsultate – Radujte sa a jasajte. Svätý Otec v nej predstavuje svätosť ako jedinečné osobné povolanie od Boha pre každého človeka. Cestu ku svätosti vysvetľuje slovami samotného Ježiša. Jadrom dokumentu, ktorý je svojím rozsahom polovičný oproti prvej Františkovej exhortácii Evangelii gaudium, sú Ježišove blahoslavenstvá a jeho kritériá, podľa ktorých budeme súdení. Zdroj.

rv30897_articolo.jpg
r1 s1r1 s1
30629875_1849562545088041_1400015989667528704_n.jpg
PASTORÁCIA POVOLANÍ
6.– 8.4.2018 v priestoroch Rehoľno-formačného centra pri Svätyni Božieho milosrdenstva v Smižanoch sa stretlo 50 koordinátorov pastorácie povolaní, tých ktorí pracujú vo formácii, v sprevádzaní povolaní, pastorácii mládeže a predstavení seminárov na celoslovenskej formačno pracovnej konferencii, ktorú pripravila Subkomisia pre pastoráciu povolaní pri KBS.  Odkaz z Európskeho zasadania Pastorácie povolaní odovzdal Mons. Biskup Tomáš Galis, ktorý vyzdvihol dôležitosť zamerania synody na povolanie mladého človeka, ako protiklad kultúry „človeka bez povolania“. Zborník a materiály k týždňu modlitieb za duchovné povolania, ktorý bude prebiehať  od 16.  do 22. apríla 2018 predstavila sr. Zuzana. Foto... Celý text.
 
 
 
 
r1 s1r1 s1
MÁME RADOSŤ V SRDCI
Tretiaci zo Spojenej školy sv. Jozefa v Novom Meste nad Váhom sa podujali urobiť si tradičnú duchovnú obnovu pred prvým sv. prijímaním v dňoch od 6. do 8. apríla 2018 v piešťanskom Nodame.  Témou duchovnej obnovy bola Radostná zvesť o vzkriesení. Šestnásť malých  účastníkov obnovy sa angažovalo v katechézach, aktivitách, tešili sa aj z pobytu v kúpeľnom ostrove, na preliezkach a tiež aj z účasti na sv. omši. Veľmi sa im zapáčila pieseň: Náš Pán je tu s nami, ktorá sa stala hymnou celého pobytu. Duchovnú obnovu pre nich pripravili sr. Timotea, Bohdana a Katarína. Foto...
dodprovopr.jpg
r1 s1r1 s1
 

r1 s1
r1 s1r1 s1
velkanoc.jpg
NECHAJME SA PREKVAPIŤ...
 
     Nechajme sa prekvapiť veľkonočným ránom! Nechajme sa prekvapiť novosťou, ktorú môže dať len Kristus! Dovoľme, aby jeho nežnosť a jeho láska hýbala našimi krokmi, dovoľme Mu žiť v našich životoch, dovoľme Mu milovať našimi srdcami, dovoľme Mu cez nás šíriť svoje svetlo a pokoj.  
      Požehnané slávenie tajomstiev Veľkej noci, v ktorej sme boli zachránení Božou láskou praje sr. provinciálka a Školské sestry de Notre Dame.
 
r1 s1r1 s1
KRÍŽOVÁ CESTA ULICAMI MESTA

Na Veľký piatok 30.3.2018  mohli veriaci v Novom Meste nad Váhom intenzívnejšie vnímať utrpenie Krista očami bl. sr. Zdenky. Jednotlivé zastavenia sa modlili zástupcovia rodín, spoločenstiev vo farnosti, miništranti, školáci, zamestnanci školy i škôlky, ale aj naše sestry. Myšlienky krížovej cesty boli umocnené a dotvárané scénami z látok, ktoré pripravila sr. Bohdana so žiakmi Spojenej školy sv. Jozefa. Organizáciu čítaní zabezpečila sr. Kristína. Foto...
_mg_6665.jpg
r1 s1r1 s1
img_0405.jpg
CESTA S KRÍŽOM

Pôstne obdobie malí beckovskí nodamáci prežívali v znamení kríža a sobotnými stretnutiami si približovali jednotlivé zastavenia krížovej cesty. V sobotu pred Kvetnou nedeľou si celú krížovú cestu zdramatizovali. Sr. Faustína rozdelila deťom úlohy a každý sa obliekol podľa postavy, ktorú predstavoval. Animátorka Paja bola rozprávač a ostatní sa snažili vžiť do svojej postavy. I keď to boli väčšinou malé deti, svoje úlohy prežili v tichosti a s úctou, ktorá ku krížovej ceste patrí. Foto...   
r1 s1r1 s1
VYVÝŠTE SA BRÁNY!

"Vyvýšte sa, brány prastaré, lebo má vstúpiť Kráľ slávy!" (Ž 24) A naozaj, blížia sa dni, kedy príde Kráľ slávy spolu s Veľkonočnými sviatkami, preto si deti z Vranova nad Topľou chceli pripraviť srdce počas duchovnej obnovy 9. - 11.3.2018. Požehnané chvíle duchovnej obnovy vranovským deťom i sestrám sprostredkovala sr. Dolores z Piešťan svojou ochotnou službou. Nech jej to Kráľ slávy odmení! Duchovnú obnovu pre deti zorganizovala sr. Imakuláta. Foto...
_dsc5652.jpg
r1 s1r1 s1
nonstoppismo(1).jpg
ČÍTANIE BIBLIE DŇOM NOCOU
Práve dnes, na sviatok sv. Jozefa 19.3.2018, sa v kaplnke sestier  v Novom Meste n/V začal už štvrtý ročník súvislého čítania a počúvania Biblie s názvom Biblia dňom i nocou. Toto podujatie organizuje Rada Spojenej školy sv. Jozefa  s nasledovnými úmyslami: za požehnanie pre rodiny žiakov a zamestnancov Spojenej školy sv. Jozefa, aby sa prostredníctvom čítania Božieho Slova upevňovala v nich láska a vzájomné porozumenie, za vyprosovanie darov Ducha Svätého pre obyvateľov mesta a na osobný úmysel lektora /pre potreby rodiny, blízkych..../. Nonstop čítanie bude ukončené 23.3.2018. Zapojíte sa? Viac informácií tu.  
r1 s1r1 s1
ADORAČNÝ DEŇ ŠKOLY
9.3.2017 mali žiaci a študenti Spojenej školy sv. Jozefa v Novom Meste nad Váhom možnosť prežiť chvíle tichej modlitby pred vyloženou Najsvätejšou sviatosťou oltárnou. Žiaci aj učitelia si od Pána vyprosovali milosti do svojho osobného života. Spoločným úmyslom však bolo modliť sa za nových žiakov a študentov pre školu. Do kaplnky sestier žiaci chodili v sprievode svojich učiteľov. Každá trieda mala vyhradený svoj čas na stretnutie s Kristom. Mladším žiakom v adorácii pomáhal pracovný list. Starších žiakov a gymnazistov sprevádzali adoráciou mládežníci zo spoločenstva Nové Mesto.  Foto...
dsc_0006.jpg
r1 s1r1 s1
5tndopost2018.jpg
UČIŤ SA DÔVEROVAŤ OD PANNY MÁRIE

Na pôstnej duchovnej obnove 2.- 3.3. 2018 sa zúčastnili dievčatá a chlapci zo ZŠ v Trenčíne. Spoločne hľadali odpovede na otázky dôvery v radostných chvíľach, ale aj v ťažkých situáciách života. Na ceste dôvery s Pannou Máriou ich sprevádzali texty z Nového zákona /Jn 2, 1-11/ a /Jn 19,25-27/. V modlitbe, sv. omši a adorácií odovzdali svoje prosby a vďaky za seba, za svojich blízkych a za celý svet. Dievčatá a chlapcov na duchovnej obnove sprevádzala sr.Mateja. Foto...
  
r1 s1r1 s1
BOH JE MLADÝ
Dio è giovane – to je titul pripravovanej knihy rozhovorov s pápežom Františkom na tému mladých ľudí. Konverzáciu s pápežom Františkom v nej vedie mladý taliansky novinár Thomas Leoncini, ktorý už minulý rok vydal knižný rozhovor so známym sociológom Zygmuntom Baumanom.Publikácia z vydavateľstva Piemme zapadá do témy októbrovej Synody biskupov o mladých. Svetlo sveta uzrie 20. marca, v čase predsynodálneho stretnutia mladých v Ríme. Vyjde vo viacerých krajinách Európy, Latinskej Ameriky, ako aj v USA pri príležitosti diecézneho Svetového dňa mládeže, ktorý Cirkev každoročne slávi na Kvetnú nedeľu. Na Slovensku vyjde vo vydavateľstve Fortuna Libri. Zdroj.
afp7441742_articolo.jpg
r1 s1r1 s1
anka-kolor-.jpg
NOVÁ SLOVENSKÁ BLAHOSLAVENÁ?
Slovensko bude mať novú blahoslavenú. Svätý Otec František dňa 7.3.2017 schválil dekrét o mučeníctve Božej služobníčky Anky Kolesárovej z Vysokej nad Uhom, ktorú v závere druhej svetovej vojny zastrelil ruský vojak. Zdroj.  Svetlo sveta uzrela 14. júla 1928 vo Vysokej nad Uhom na východnom Slovensku ako dcéra rímskokatolíckych rodičov Jána Kolesára a Anny, rodenej Kušnírovej. Sviatosť krstu prijala na druhý deň, 15. júla 1928. Matka jej zomrela pomerne skoro, keď mala Anna 10 rokov. Ona sama potom prevzala povinnosti matky a starala sa o domácnosť, v ktorej žil jej otec aj starší brat Michal. Pre nežičlivé životné podmienky nemohla ukončiť ani základné školské vzdelanie. Zdroj.
 
r1 s1r1 s1
24 HODÍN PRE PÁNA
Podľa výzvy Svätého Otca Františka sa aj tento rok chceme zapojiť do pôstnej iniciatívy „24 hodín pre Pána“, ktorá sa už štvrtý rok koná v sobotu pred 4. pôstnou nedeľou. Bude to byť čas, kedy venujeme viac priestoru na adoráciu. Pred Pánom budeme  tiež vyprosovať silu i svetlo pre tých, ktorý váhajú s prijatím sviatosti zmierenia. V tomto roku pripadne táto iniciatíva na 9. – 10. marca 2018. Hlavnou témou reflexie sú na tento rok Pánove slová z Matúšovho evanjelia: «Milosrdenstvo chcem» (Mt 9,13). 
epa1681822_articolo.jpg
r1 s1r1 s1
ZLATÁ NIŤ BOŽEJ LÁSKY
Ako zlatá niť sa už od počatia v lone matky prelína našim životom Božia láska a bude nás viesť až do posledného dychu. Téma Božej lásky, povolania človeka, povolanie Samaritánky sa odvíjali na duchovnej obnove dievčat v Beňadove v dňoch 16.-18.2.2018. Dievčatá stredošoláčky s vekom primeranou zrelosťou pracovali na aktivitách, ktoré ponúka príprava na národné stretnutie mládeže P18, ako napriklad med a citrón, súťaž otáznych tvrdení či správne formulovanie popletených tvrdení. Duchovnú obnovu pripravili sestry Kristína, Miriam a Katarína.  
r1 s1r1 s1
VEĽKÁ VĎAKA PÁNOVI 
V nedeľu  popoludní 11.2.2018 beckovská komunita zažila peknú slávnosť prijímania nových spolupracovníkov.. Slávnosť začala akadémiou k pátrovi Gabrielovi Schneidrovi. Po nej boli prijaté dve nové členky do DRPG. Nasledovalo požehnanie  so Sviatosťou Oltárnou a spievané slávnostné vešpery. Po skončení duchovného programu sa všetci stretli pri spoločnej večeri a vzájomných rozhovoroch. Všetko prebiehalo v radostnej atmosfére vďaka Pánovi, ktorého prítomnosťsestry medzi sebou a spolupracovníkmi vnímali. Foto...
img_0344.jpg
r1 s1r1 s1
dsc_0008.jpg
NOC S FATIMSKOU P. MÁRIOU
Keďže naša Spojená škola sv. Jozefa prijala na mesiac február 2018 putovnú sochu Fatimskej Panny Márie, sestry ponúkli deťom možnosť prežiť jednu noc (9.2.2018) s Ňou, našou Matkou, Túto možnosť mali žiaci 4.,5. a 6. ročníka ZŠ a zozbieralo sa ich okolo päťdesiat. A tak deti mohli vnímať fatimské udalosti z roku 1917, a predovšetkým výzvu Panny Márie k pokániu. Súčasťou programu bola aj procesia mestom, zasvätenie sa Panne Márii a Sv. omša. Na Máriinu výzvu k  pokániu a obráteniu deti odpovedali účasťou na Sviatosti zmierenia, ktorú im vyslúžil p. B. Šprlák O.Praem. Foto... Informáciu o tomto podujatí priniesla aj TK KBS.
r1 s1r1 s1
BLAHOSLAVENÁ RODINA,
KTORÁ SA VIE RADOVAŤ

8. 2. 2018 sa telocvičň našej Materskej školy Alexie naplnila smiechom princezien a pirátov, hudbou a radosťou. Nielen deti zo škôlky, ale aj ich rodičia prišli v krásnych a nápaditých skupinových maskách. Aj tie najmenšie deti sa odvážili verejne a do mikrofónu predstaviť svoju rodinu, hoci momentálne zamaskovanú. Rodiny, škôlkári a zvlášť sestry učiteľky spolu s kolegyňami vytvorili veľmi radostnú atmosféru. Karneval ponúkal aj občerstvenie v podobe doma pečených koláčov a čaju. Súčasťou karnevalu boli aj súťaže. Foto... 
dsc_0102.jpg
r1 s1r1 s1
img-20180125-wa0066.jpg
 JEDNOTA KRESŤANOV NA BALCHAŠI
Piaty ročník modlitieb za jednotu kresťanov sa niesol v duchu oslobodenia od otroctva - od otroctva hriechu. K téme pripravenej veriacimi na ostrove Karibika sa pripojili aj veriaci na Balchaši. Denne sa stretávali na spoločnej modlitbe tri protestantské cirkvi a katolíci, približne od 60 do 80 ľudí. Posledný deň sa zišli pri čaji a voľne sa porozprávali v priateľskej atmosfére. Na pamiatku si každý odniesol prívesok, ktorý si pripravili vlastnoručne. Bola to pretrhnutá reťaz spojená srdiečkom, čiže Láskou - Ježišom, ktorý nás spája. Na srdiečku bolo vypálený citát z Božieho Slova, ktorý ich bude sprevádzať počas celého roka. Foto...
 
r1 s1r1 s1
EXPO POVOLANÍ P18 BUDE V PREŠOVE
Aj tento rok budú môcť rehoľníci predstaviť verejnosti a zvlášť mladým ľudom svoje aktivity a predovšetkým to, čím žijú. Expo povolaní bude súčasťou Národného stretnutia mládeže P18 v Prešove. Organizátori sa touto myšlienkou inšipirovali na Svetových dňoch mládeže, kde sa prehliadka reholí konala v roku 2002 v kanadskom Toronte. Na Slovensku sa Expo povolaní uskutočnilo dvakrát, raz v Ružomberku na R13 a raz v Poprade na P15. Video prináša spomienku na prvé Expo. 
 
r1 s1r1 s1
novyobrazok.jpg
CESTY POVOLANIA
Stránka Zasvätený život priamo  na Deň zasvätených 2.2.2018 otvorila rubriku Cesty povolania, ktorá je formou zapojenia sa do príprav na blížiacu sa biskupskú synodu s témou Mladí, viera a rozlišovanie povolania aj zo strany nás zasvätených. Každý zasvätený má svoj príbeh povolania, keď ho hľadali ako mladí ľudia s vierou, že im  ho Boh dá spoznať. Zasvätení sa so svojou cestou budú môcť podeliť s tými, ktorých si Boh povoláva na rovnakú cestu. Zdroj.
r1 s1r1 s1
"VEĽKÉ VECI MI UROBIL TEN,
 KTORÝ JE MOCNÝ!"

Viaceré naše sestry priviedli v sobotu 3.2.2018 veľa detí a mládeže na Medzinárodné stretnutie mladých "On je živý!" do Nitry, ktoré organizuje komunita Emanuel už po 23. krát. Bohatý duchovný program sa konal v areáli Agrokomplexu. Nechýbali tam prednášky, adorácia, chvály a ani sv. omša. Svoje čaro mal Večer milosrdenstva, počas ktorého všetci prijali osobitné požehnanie so Sviatosťou Oltárnou. Cieľom tohto stretnutia bolo povzbudiť mladých ľudí vo viere, umožniť im prežiť Božie milosrdenstvo, a zažiť spoločenstvo. Foto...  
012.jpg
r1 s1r1 s1
img_0299.jpg
POĎME STAVAŤ SNEHULIAKA!
Naši beckovskí Nodamáci sa  jednu januárovú sobotu nechali inšpirovať rozprávkou „Ľadové kráľovstvo“ a ako Anna a Elza si povedali – "Poďme stavať snehuliaka!" Najskôr si trpezlivo gúľali snehové gule, kttoré potrebovali na postavenie snehuliakov. Keď dvaja snehuliaci už stáli v celej svojej výške, bolo potrebné ich dotvoriť. Jeden dostal na hlavu žlté vedro a druhý bol ozdobený pestrofarebným dáždnikom. Nakoniec ešte dostali do „ruky“ prskavku. Všetci sa dobre zasmiali pri spoločných fotkách. S lícami vyštípanými od zimy, s úsmevom na perách a s pľúcami plnými čerstvého vzduchu sme sa išli zahrať do  klubovne ich obľúbené hry. Foto... 
r1 s1r1 s1
 NAJKRAJŠÍ CHRÁM = ČISTÉ SRDCE
Najkrajší chrám je čisté srdce, v ktorom prebýva Ježiš. Táto myšlienka bola mottom duchovnej obnovy štvrtákov, ktorá prebiehala 19.1. - 20.1. 2018 na CZŠ sv. Dominika Savia vo Vranove nad Topľou pod vedením sr. Imakuláty.. Chrám je dom Boží, miesto modlitby a oslavy Boha. Chrám je chrámom vtedy, keď v ňom býva Ježiš. Bez Ježiša môže byť peknou stavbou, kultúrnou pamiatkou, galériou ... Aj naše srdce má byť chrámom, v ktorom prebýva Ježiš, aj v našom srdci má byť Ježiš oslavovaný, aj naše srdce má byť krásne, čisté, dôstojné, ozdobené ... a preto je potrebné stále sa oňho starať. Ako ? To sa všetci učili na duchovnej obnove. Foto...  
dsc_7608.jpg
r1 s1r1 s1
img_0264.jpg
KAPLNKA - MIESTO STRETNUTIA  
17. januára 2018 oslávili sestry v Beckove 9. výročie posvätenia obnovenej kaplnky. Hlavným celebrantom slávnostnej sv. omše o 12.00 h bol novomestský pán dekan Blažej Čaputa s koncelebrantami: p. Bohuslav, p. Egid a p. Felix-  františkáni z Beckova. Pán dekan v kázni ocenil význam modlitby zasvätených na území dekanátu, liturgické kvality kaplnky - konsekračné kríže, "seriózny" oltár a vyzdvihol posvätnosť kaplnky, ako privilegovaného miesta stretávania sa s Bohom. Vzácne chvíle upevňovania vzťahov s kňazmi prežili aj v srdečnej a priateľskej atmosfére pri slávnostnom obede. Foto...

r1 s1r1 s1
SEPTEMBROVÝ ŽALTÁR
 

Po mimoriadne úspešnom koncerte „Tu es Petrus“ Piotr Rubik v Bratislave dňa 13. januára 2018  predstavil ďaľšie svoje dielo „Septembrový žaltár“, v ktorom odzneli  jeho najznámejšie a najkrajšie skladby: "Psalm Kochania”, “Psalm dla Ciebie“, "Niech Mowia, ze to nie jest milosc” a iné. Rubikovými piesňami sa nechali osviežiťaj naše sestry Cordia, Kristína, Bohdana a Daniela.
26731137_1765898396774979_5840865326291163191_n.jpg
r1 s1
foto_nr_jaslickova.jpg
NITRA SA STALA BETLEHEMOM
"Keďže sa nedá Nitra presťahovať do Betlehema, ani Betlehem do Nitry, tak sa takmer 80 detí, mladých i dospelých rozhodlo, že skúsia dať "návod", ako žiť tak, aby sa Nitra stala Betlehemom. Lebo vieme, že ak sa nás dotkol Boh, nemôžeme o Ňom nehovoriť. Lebo vieme, že sme pozvaní niesť Svetlo do mesta."  Rovno na sviatok Troch kráľov v aule Misijného domu v Nitre sa uskutočnila dojímavá jasličková pobožnosť, ktorou  deti spolu s rodičmi priniesli Radostnú zvesť do mesta. Pobožnosť sa zrealizovala pod vedením sr. Alice. Ukážka z programu je tu.
r1 s1
SESTERSKÉ DNI 2018
Požehnané tri dni sme strávili v sesterskom spoločenstve v čase od 2. do 4. januára 2018. Prvý večer sme sa zdieľali s udalosťami a zážitkami z našich komunít. Súčasťou programu bola aj formačno-vzdelávacia prednáška p. Jozefa Kotrisa na tému "Ineternet - výzvy a riziká", kde sme zistili, ktorými modernými technológiami žijú mladí a čo na online médiá hovoria cirkevné autority. Stretli sme sa aj pri tvorivých aktivitách. No najmilšiu časť nášho stretnutia sme prežili večer, keď každá komunita vložila svoje dary a lásku do spoločného programu. Vyplavili sa na povrch mnohé talenty našich sestier, ale aj vzájomná jednota a láska, ktoré, dúfajme, nám vydržia po celý rok. Foto...  
img_1563.jpg
r1 s1
img_1508.jpg
STRETNUTIE ZODPOVEDNÝCH
ZA PASTORÁCIU POVOLANÝCH

Toto stretnutie bolo súčasťou sesterských dní v Beckove. Uskutočnilo sa 2.1.2017. Nosnou témou boli slová: "„Treba zvíťaziť nad pokušením ľahko sa poddať myšlienke, že v niektorých prostrediach nie je možné vzbudiť povolania. Bohu nič nie je nemožné.“ Na stretnutí odzneli aj ďalšie myšlienky pápeža Františka k rehoľníkom pred Biskupskou synodou o mladých. (3.10.2018). Sr. Cordia upriamila pozornosťsestier na celoslovenské aktivity organizované pre mladých. Účastníčky stretnutia si vytýčili hlavné ciele pastorácie pre mladých na rok 2018.Foto... 
"NÁJDETE DIEŤATKO ZAVINUTÉ DO PLIENOK...! (Lk 2, 12) 

 
Posolstvo Dobrej zvesti, ktoré nám bolo zverené, je naliehavé. Aj my musíme utekať, tak ako posol na horách, lebo svet nemôže čakať. Ľudstvo má hlad a smäd po spravodlivosti, pravde, po pokoji.