obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
ČO MÁME NOVÉ?
+ O NÁS
- NAŠI ZAKLADELIA
   - Dejiny našej kongregácie
     Ako sa dostala naša kongregácia na Slovensko
- KOMUNITY a KONTAKTY
   BALCHAŠ - misia
   BECKOV
   KOŠICE
   NITRA
   - NOVÉ MESTO N. V.
   PIEŠŤANY
   TRENČÍN
   TRNAVA
   VRANOV NAD TOPĽOU
   ZUBROHLAVA
PROVINCIA
+ MATERSKÁ ŠKOLA
ABSOLVENTI MŠ ALEXIA
SPOLUPRACOVNÍCI
FOTOGALÉRIA
- INTERNÉ
- LINKY
Kniha návštev
Mapa servera
 
 
 
BLOGY SESTIER
Naša organizácia Kongregácia školských sestier de Notre Dame spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk

ZUBROHLAVA
 
dsc_0003.jpg

Sestry pôsobia v katechéze na základných školách v Kline, Zubrohlave a Bobrove.  
11111
SILA STRIEDMOSTI

kresba.jpgkriz.jpg

Cieľom akcie, ktorá sa uskutočnila v našej komunite v dvoch termínoch, bolo ponúknuť chlapcom objaviť a rozhodnúť sa žiť život v odvahe ísť proti prúdu. Na základe príkladu, svedectva a prítomnosti otcov mohli zažiť, čo znamená byť zrelým mužom, ktorý má svoje sily pevne pod kontrolou a zároveň ich vie vhodne využiť na dobro.
1111111111
zubrmil.jpg
RUŽENEC V ZUBROHLAVE
 
Aj zubrohlavské deti sa v mesiaci okóber vďaka sr. Edite a sr. Savie zapojili do iniciatívy "Milión detí sa modlí ruženec". Spolu s "milión deťmi celého sveta"  spoločne prosili za pokoj a mier vo svete modlitbou posvätného ruženca na školách v Zubrohlave a Kline.
BRÁNA ZATVORENÁ - SRDCE OTVORENÉ
Sestry zubrohlavskej komunity si na záver novény k Božiemu milosrdenstvu navzájom darovali "symbol lásky" - poďakovanie, odpustenie a vykročili na novú cestu do Božieho kráľovstva. 
20161119_121450.jpg
img_4651.jpg
DUCHOVNÁ OBNOVA DETÍ
24 detí a 5 animátoriek v Kline prežili spolu  víkend 10.-11.10.2014, v ktorom sa snažili prehĺbiť si mariánsku úctu prostredníctvom modlitby posvätného ruženca. Mnohé aktivity ich uvádzali do života Pána Ježiša tak, aby osvojili jednotlivé tajomstvá. Čas prežitý s Ježišom a Máriou im má pripomenúť vlastnoručne vyrobený ružencový denníček. Foto...
 
RUŽENCOVÁ VÍKENDOVKA
 
18 detí a 4 animátorky spolu so sestrami v Zubrohlave prežili víkend 17.-18.10.2014, aby posilnili svoje priateľstvo s P. Máriou cez modlitbu posvätného ruženca. Jednotlivé tajomstvá deti uvádzali hlbšie do života Pána Ježiša a aby si ich dobre zapamätali. Na pamiatku si každý vyrobil svoj vlastný ružencový denníček. Na záver stretnutia navštívil deti miestny pán farár Pavol Jurčišin, ktorý deťom sprostredkoval Božiu milosť cez sviatostnú službu. Foto... 
img_4720.jpg
putziakov.jpg
PÚŤ ŽIAKOV Z KLINA
26.-27.9.2014 sa žiaci 7., 8. a 9. roč. zo ZŠ v Kline v Roku Sedembolestnej P. Márie zúčastnili na púti do Šaštína. Svoju púť zahájili sv. omšou na Skalke pri Trenčíne, ďalej navštívili mesto Trenčín, Čachtický hrad, Šaštín, a Štefánikovu mohylu v Brezovej pod Bradlom. Túto krásnu púť spojenú s výletom sme mohli uskutočniť len vďaka obetavej ústretovosti a ochote komunity sestier v Novom Meste n/V. Veľkodušne nám poskytli potrebné priestory na jedenie, hranie, súťaženie, spanie, modlitbu, za čo im aj touto cestou úprimne ďakujeme. Nech je Vám odmenou sám Pán a jeho požehnanie. Foto... 
1111111111
TÁBOR "SLNIEČKO" V ZUBROHLAVE
2. kolo tábora SLNIEČKO prebiehalo v dňoch 14.-18.7.2014 v Zubrohlave. Zúčastnili sa ho deti zo Zubrohlavy, Bobrova a zo Sihelného. I na tomto tábore nám svietilo SLNKO večnej lásky - hoci vonku aj pršalo - pod materinským dohľadom SEDEMBOLESTNEJ.Počas oboch táborov nám veľmi aktívne a ochotne pomáhala sr. Alica z nitrianskej komunity, za čo jej i touto formou v mene svojom i v mene detí ďakujeme a vyprosujeme do ďalšieho života veľa slnečných dní. Foto... 
img_3985.jpg
dscn5081.jpg
TÁBOR "SLNIEČKO" V KLINE   
Denný letný tábor SLNIEČKO prebiehal v dňoch 7.7.-11.7.2014 v Kline. Tak ako slnko nám dáva svetlo a teplo existenčne potrebné pre život, tak sme sa v tábore vyhrievali na lúčoch oveľa úžasnejšieho SLNKA, ktoré nám dáva časný i večný život. A sprievodkyňou k tomuto večnému SLNKU - nášmu Pánovi - bola Sedembolestná, ktorej rok teraz slávime. Deti sa v skupinách formou hier, súťaží a tvorivých aktivít zoznamovali so životom Panny Márie, spoločne prežívali sv. omše a modlili sa. Všetci sme si odniesli milé zážitky a oživenie svojho vzťahu k Bohu a Nebeskej Matke. Foto... 
PÚŤ K PANNE MÁRII
 Voľný májový deň využili deti z Klina na to, aby si v roku Sedembolestnej uctili Pannu Máriu. Vybrali sa na púť do Turzovky. Bolesti Panny Márie si pripomínali počas modlitby krížovej cesty. Na tejto púti zažili mimoriadny dotyk Božej lásky v podobe nádherného počasia, hoci ráno pred odchodom na púť to vyzeralo, ako keby už slnko nikdy nemalo vyjsť na oblohu. Na púti sa tiež stretli s pražským Jezuliatkom prostredníctvom českých pútnikov z Prahy. Foto... 
p5070110.jpg
dscf7353.jpg
 NODAMSKÝ DEŇ 
8. mája 2014 sme strávili  spolu s deťmi a mladými animátorkami v priestoroch Nodamu v Zubrohlave. Celodenný program pre ne pripravili šikovné animátorky. V skupinkách, okrem hier a zábavy, súťažili vo vedomostných úlohách o bl. sr. Zdenke a sv. Jánovi Pavlovi II. Vyrábali aj malý darček pre svoje mamičky z papiera a vrecúška čaju. Pre všetkých bol zážitkom spoločný obed, ktorým bola objednaná pizza.  Deti boli odmenené cenami a deň ukončila spoločná modlitba s poučným príbehom. Svoje poďakovania, prosby a dojmy všetci napísali na papieriky a naplnili nimi fľašu, ktorú poslali po vode riečky. Isto zaniesla ich úprimné slová do sveta a deti pocítili, že v spoločenstve priateľov a s Ježišom je nám dobre. Foto...
 PÚŤ DO SV. ZEME
Nohy našich sestier Sávie a Faustíny sa dotýkali Svätej Zeme od 15.2 do 22.2 2014. Izrael je krajinou, kde Boh mimoriadne oslovil celé ľudstvo, ale aj naše spolusestry. Navštíviť i spoznať miesta, po ktorých kráčal Pán Ježiš,  bol pre nich neopakovateľným a hlbokým duchovným zážitkom na celý život. Foto... 
svzem.jpg
k12.jpg
KRÍŽOVÁ CESTA V BOBROVE 
Na Kvetnú nedeľu 13.4.2014 sa konala v bobrovskom kostole dramatizovaná krížová cesta, ktorú stvárnili deti a mládež z Bobrova v spolupráci so sestrami. Žiaci II. stupňa ZŠ tu účinkovali ako herci, čitatelia textov a speváci v malom miestnom zbore. Dramatizovaná cesta utrpenia a smrti Pána Ježiša, ktorá bola v Bobrove prvýkrát,  dojímavo zapôsobila na všetkých veriacich. Deti mali radosť zo spoločného diela na oslavu nášho Pána a týmto spôsobom sa prehĺbili v prežívaní veľkonočných udalostí. Foto... 
1111
POSLEDNÁ VEČERA , KRÍŽOVÁ CESTA...
Počas víkendu 21.-23.3.2014 sa žiaci 2. stupňa ZŠ z Klina, Zubrohlavy, Bobrova a Sihelného spolu so sestrami zúčastnili dvoch kurzov duchovnej obnovy podľa pedagogiky Franza Ketta, ktorú viedla sr. Dolores. Tvorivo si priblížili príbeh O troch stromoch, v ktorom nachádzali seba, svoje životné túžby a plány. Stretnutia boli prepojené spoločnými tancami s duchovným posolstvom, do ktorých sa deti radi zapojili. Spoločne hlbšie prežívali aj tému Poslednej večere a krížovú cestu Pána Ježiša. Nová a zaujímavá náplň duchovnej obnovy sa všetkým páčila a veríme, že zanechala ovocie v ich srdciach. Foto...
p1050987.jpg
drpgzubr.jpg
Obnova záväzku
V nedeľu 16. 3. 2014 sa členovia Duch. rodiny P. Gabriela zo Zubrohlavy a Klina v zubrohlavskom kostole modlili krížovú cestu spolu so sestrami a veriacimi farnosti. Po nej si spoločne obnovili svoj záväzok spolupracovníka a do Duch. rodiny bola prijatá nová členka - p. Gereková zo Zubrohlavy. Po slávnostnom sľube prijala preukaz a ruženec, ktorý posvätil miestny p. farár Pavol Jurčišin. Pobožnosť ukončili spolupracovníci so sestrami spoločným agapé v dome sestier. Foto... 
 DUCHOVNÁ OBNOVA V ZUBROHLAVE
V dňoch 7.- 9. 2. 2014 sa v dome sestier v Zubrohlave konali dva kurzy duchovnej obnovy pre mládež 8.,9. ročníka ZŠ a stredoškolákov s témou Láska, vzťahy a úcta k životu, ktorú viedla sr. Mateja. Spolu so sestrami komunity prežili v nej požehnaný čas mladí zo Zubrohlavy, Sihelného a Klina. Spoločne sa zamýšľali nad hodnotou a krásou ľudského života, darom Božej i ľudskej lásky, vzťahmi medzi mužom a ženou, spolu sa modlili a chválili Pána. Silno na nich zapôsobil dokumentárny film o vzniku nového života. Na duch. obnove, ktorá začínala sv. omšou, sa vytvorila priateľská atmosféra a mladí vyjadrili pozitívne ohlasy na to, že bola prehĺbením ich duchovného pohľadu a prežívania. Foto ...   
1.jpg
klin.jpg
Noc s Pannou Máriou
 
V dňoch 29.-30. októbra .2013 sa žiaci 2. stupňa ZŠ z Klina s animátorkami a sestrami stretli na duchovnej obnove Noc s ružencovou Pannou Máriou. Spoločne spoznávali tajomstvá ruženca, zaujali ich príbehy a vlastná účasť na dramatizácii biblických udalostí. Nočná polhodinka v kaplnke strávená so Sv. písmom a pri modlitbe zanechala vo všetkých hlboký dojem. ˇUčastníci duchovnej obnovy si vyrábali aj uzlíkové ružence a spoločne sme sa pomodlili svetielkový posvätný ruženec.  Foto...
 
"SVETIELKO" V ZUBROHLAVE 
Deti zo Zubrohlavy, Bobrova i Sihelného s animátormi a sestrami sa tešili z prímestského tábora "Svetielko" v dňoch 15.- 19. júla 2013. Tak isto sa snažili oživiť svoju vieru podľa Apoštolského vyznania viery. Ako ich tričká so symbolom svetielka aj oni túžia svietiť navonok dobrým príkladom. Deti sa rady zapájali do táborových súťaží a hier, kúpali sa v Aquaparku v Dolnom Kubíne, formou terénnej hry v prírode sa vybrali ku kaplnke za Kýčerou. Navštívili aj benediktínsky kláštor v Sampore, kde sa dozvedeli viac o živote mníchov. Po Banskej Bystrici sa zastavili aj u Panny Márie na Starých Horách. Na tábor majú všetci príjemné spomienky. Foto 
tabor454web.jpg
tabor226web.jpg
"SVETIELKO" 
V dňoch 8.- 12. júla 2013 sa deti a animátori z Klina so sestrami zúčastnili letného prímestského tábora "Svetielko". V Roku viery si v ňom prehlbovali svoju vieru podľa Apoštolského vyznania viery. A pretože chceli o nej svedčiť aj navonok, vyjadrili to farebnými tričkami so symbolom svetielka. Tábor bol neodmysliteľne spojený s hrami, súťažami, zábavou, športom i výletmi. Okrem Aquaparku v Dolnom Kubíne navštívili kláštor benediktínov v Sampore, kde sa vo sviatok sv. Benedikta zažili ich pohostinné prijatie. Zastavili sa aj v obchodnom centre v Banskej Bystrici. Na turistickej vychádzke do prírody na Vahanov plnili rôzne terénne úlohy. v spoločne prežitých chvíľach plných priateľstva sa snažili posilniť si svetielko viery a svietiť ním vo svojom okolí. Foto... 
Z BOBROVA NA STARÉ HORY 
V sobotu 22. júna 2013 sa deti z Bobrova so sestrami a animátorkami z Klina vybrali k Panne Márii na Staré Hory. V bazilike spoločne prosili i ďakovali nebeskej Matke sv. ružencom. Všetci sa zasvätili Panne Márii, čo im pripomínali mariánske medailóniky na modrej stužke. K výletu patria aj hry a súťaže. Deti rady súťažili v skladaní puzzlí, "kohútích zápasoch", lúštení krížovky, lepení samolepiek a iných "šikovníckych" disciplínach. Pannu Máriu pozdravili aj v kaplnke na Studničke. Krásne počasie ich sprevádzalo celým dňom a na vydarený výlet - púť majú pekné spomienky. Foto... 
img_4143web.jpg
put10.jpg
Púť oravských spolupracovníkov v Roku viery a v Roku sv. Cyrila a Metoda 
V dňoch 7. - 8. júna sa oravskí spolupracovníci vybrali na púť do Nitry, aby si vyprosili potrebné milosti na prehĺbenie a posilnenie svojej viery. V Nitre slávili sv. omšu v katedrále sv. Emeráma, prezreli si seminár, diecézne a misijné múzeum a na Kalvárii si vykonali pobožnosť krížovej cesty. Počas púte navštívili aj komunity sestier v Beckove, v Piešťanoch a v Nitre. Milé a pohostinné prijatie sestier pohladilo srdcia, povzbudilo a naplnilo láskou a spolupatričnosťou. Úprimné Pán Boh zaplať. Foto... 
DRAMATIZOVANÁ KRÍŽOVÁ CESTA 
Na Kvetnú nedeľu sa v kostole v Zubrohlave konala dramatizovaná krížová cesta, ktorú stvárnili birmovanci pod vedením sestier spolu s farníkmi. Mladí birmovanci sa zapojili do tejto oslavy trpiaceho Pána ako herci postáv, prednášatelia textov i tancom. Spoločné dielo, na ktoré vynaložili časť obety, sa vydarilo, a všetci prežili dojímavé chvíle. Účinkujúci i prítomní sa prehĺbili vo vnímaní utrpenia a lásky nášho Pána aj vo vďačnosti za ňu. Foto... 
img_3818web.jpg
dozubrohlava022013(3)web.jpg
NETRADIČNÁ DUCHOVNÁ OBNOVA 
V dňoch  8. - 10. februára 2013 prežili kliňanskí  šiestaci a siedmaci výnimočnú duchovnú obnovu. Zavítala medzi nás sr. Dolores z NM, ktorá túto DO viedla pre nás netradičným spôsobom. Deťom sa práca s vykladacím materiálom veľmi páčila a pomáhala im v srdci zvnútorniť si ponúkané pravdy a hodnoty. Dobrú atmosféru dotvárali biblické tance, ktoré sme sa pod vedením sr. Dolores naučili. Spomíname na ňu s láskou a vďačnosťou a veríme, že ešte niekedy medzi nás príde.   Foto... 
 
DETSKÝ FAŠIANGOVÝ KARNEVAL 
Detský fašiangový karneval sa konal aj tento rok v 26. januára 2013 v Bobrove za účasti viac ako 100 detí, rodičov, animátorov, sestier a našich kandidátok. Včielka Maja, Vilko a ďalšie rozprávkové postavy sprevádzali deti počas zábavy, tanca i rôznych súťaží. Všetci spoločne si zatancovali v rytme detských pesničiek. O malé občerstvenie, sladkosť pre deti, hudbu i celú organizáciu sa dobre postarali animátori, sestry i kandidátky. Porota hodnotila pekné a nápadité masky, ktoré boli samozrejme odmenené cenami. Foto... 
karnevalbobrov(2).jpg
img_3540web.jpg
JASLIČKOVÁ SLÁVNOSŤ V BOBROVE 
Deti a mladí z Bobrova so sestrami, farníkmi a pánom farárom si sprítomnili udalosti príchodu Ježiša na svet jasličkovou slávnosťou v kostole. Dramatizáciu biblických príbehov striedali vianočné piesne, hudba a básne. Účinkujúci predviedli pekné herecké, prednášateľské i spevácke výkony a spoločne oslávili nášho narodeného Pána. Bobrovčania, ktorí sa zišli v hojnom počte, prežili spolu s deťmi príjemnú sviatočnú chvíľu a povzbudili sa vo vďačnosti k Spasiteľovi. Foto... 
Svätosť v našom živote 
V dňoch 16. - 17. novembra 2012 sa v dome sestier konala duchovná obnova žiakov 7. a 8. ročníka ZŠ zo Zubrohlavy s témou "Svätosť v našom živote". Zúčastnilo sa jej 25 detí, starší animátori z Klina i Zubrohlavy a sestry. Spoločne objavovali, čo je to ozajstná svätosť a akými cestami ju možno dosiahnuť. Pomohli im v tom scénky, rozhovory, práca so Svätým písmom, tvorivé aktivity i film. Obnova vyvrcholila sv. spoveďou a sv. omšou v kaplnke. Vytvorili pekné spoločenstvo a všetci si odniesli povzbudenie snažiť sa o svätosť vo svojom prostredí. Foto...  
img_3166.jpg
spolupracovniciludzmier(4).jpg
PÚTNICKE MIESTO LUDŽMIER 
Nedeľné popoludnie 14. októbra 2012 si členovia Duchovnej rodiny pátra Gabriela s ďalšími obyvateľmi Zubrohlavy i Klina, miestnym pánom farárom a sestrami spríjemnili návštevou poľského pútnického miesta Ludžmier. V bazilike Panny Márie slávili sv. omšu a po nej sa pomodlili posvätný ruženec v ružencovej záhrade. Spoločne obdivovali krásu i duchovnú atmosféru tohto miesta modlitby. Uctili si bl. Jána Pavla II. litániami pri jeho soche a prešli Bránou viery s predsavzatím odovzdávať svoju vieru. Táto malá púť spolupracovníkov zanechala vo všetkých veľmi príjemné dojmy. Foto... 
LEVOČA - ŠTRBSKÉ PLESO 
V sobotu 29. septembra 2012 sa detiz Bobrova s p. farárom a sestrami zubrohlavskej komunity vybrali na výlet do Levoče a Vysokých Tatier. Najskôr putovali k Panne Márii na Mariánsku horu v Levoči, kde v bazilike slávili spoločnú sv. omšu. Pripomenuli si históriu a význam tohto pútnického miesta a pri pešej ceste z hory sa tešili z krás jesennej prírody. Nádhernú prírodu mohli obdivovať aj na nasledujúcej ceste Vysokými Tatrami i na Štrbskom plese. V okolí plesa si vyskúšali svoje sily a šikovnosť na športových atrakciách.   Fotografie...  
levocaastrbske(9).jpg
ludzmier(2).jpg
"LUDŽMIER" 
Dňa 2. septembra 2012 sa zubrohlavská komunita vybrala na púť do Ružencovej záhrady v Ludžmieri v Poľsku, aby nový školský rok zverili našej nebeskej Matke a vyprosili si potrebné milosti. Pod ochranou Matky sme v bezpečí. Foto... 
VÝSTUP MLADÝCH NA BABIU HORU 
Dňa 18. augusta 2012 sa sr. Savia a sr. Bohdana zúčastnili tradičného  výstupu mladých na Babiu horu. Predchádzala mu sv. omša s otcom biskupom Štefanom Sečkom v Oravskej Polhore, ktorá pokračovala stretnutím mladých. V tomto roku na vrchole Babej hory s prítomnosťou relikvií blah. Jána Pavla II.celebroval sv. omšu generálny vikár spišskej diecézy Anton Tyrol s kňazmi z okolia. Výstupu sa zúčastnila aj kandidátka Elenka s rodinou. Foto... 
 
15.jpg
img_2526.jpg
"PÚŤ DO KRIVEJ" 
Dňa 29. júla 2012 sa sestry zubrohlavskej komunity aj sestry z iných komunít zúčastnili púte do Krivej k blahoslavenj sr. Zdenke Schelingovej, aby si vyprosili potrebné milosti pre seba i pre celú našu Kongregáciu a duchovnú rodinu. Fotografie... 
"STOPA" V ZUBROHLAVE 
Prímestský tábor "Stopa" v Zubrohlave od 16. do 20. júla 2012 sa niesol sa v duchu Ježišovho výroku: "Ja som cesta, pravda a život"; a každý deň bol sprevádzaný príkladom jedného zo svätých. Program bol vyplnený hrami, športovými a zábavnými súťažami, tvorivými dielňami, scénkami zo života svätých i modlitbou a sv. omšou. Spoločne obdivovali slovenský orloj v Starej Bystrici a krásu prírody pri jazde parným vláčikom na trati do Oravskej Lesnej. Nechýbalo ani kúpanie v Aquaparku v Dolnom Kubíne. Tábor zakončili nočnou hrou v škole.  Foto... 
stopazubrohlava2012(10).jpg
taborklin(1).jpg
STOPA 
Prímestského tábora "Stopa" v Kline sa od 9. do 13. júla 2012 zúčastnilo 84 detí spolu s animátormi a sestrami. Niesol sa v duchu Ježišovho výroku: "Ja som cesta, pravda a život"; a každý deň bol sprevádzaný príkladom jedného zo svätých. Program bol vyplnený hrami, športovými a zábavnými súťažami, tvorivými dielňami, scénkami i modlitbou a sv. omšou. Spoločne si pozreli slovenský orloj v Starej Bystrici, previezli sa parným vláčikom na trati do Oravskej Lesnej a vykúpali sa v Aquaparku v Dolnom Kubíne. Poslednú noc strávili v škole, kde sa konala aj nočná hra. Všetci vytvorili dobrú priateľskú atmosféru a tábor sa im veľmi páčil. Foto...  
TRETIA PÚŤ ORAVSKÝCH SPOLUPRACOVNÍKOV 
Dňa 9. júna 2012 sa oravskí spolupracovníci už tretíkrát vybrali na púť, tentokrát k levočskej Panne Márii, aby vyprosili potrebné milosti pre deti a mládež, tiež pre svoje rodiny a na svoje osobné úmysly. Na levočskej hore im Pán pripravil veľmi milé prekvapenie: stretli sa s vranovskými sestrami, ktoré tam prišli s prvoprijímajúcimi deťmi. Po sv. omši pokračovali v ceste do Košíc, kde navštívili košickú komunitu sestier. Sestry ich prijali srdečne a s veľkou pohostinnosťou, za čo im patrí úprimná vďaka. Navštívili  tiež Dóm sv. Alžbety, prešli sa Hlavným námestím a šťastní i vďační Pánu Bohu za krásny deň a všetky Jeho milosti sa vrátili domov. Foto.. 
spolupracovnici(3).jpg
dobobrov(10).jpg
"RÝCHLOKURZ DOBRÉHO ŽIVOTA" 
V dňoch 4. - 5. mája 2012 sa deti z Bobrova s animátorkami z Klina i sestrami zišli v Zubrohlave na duchovnej obnove "Rýchlokurz dobrého života". Spoločne objavovali poklad Božieho slova vo Sv. písme pomocou čítania, rozhovoru, tvorivých aktivít i dramatizácie. Osvojili si zásady dobrého života, ktorý žije Ježišov priateľ. V programe nechýbali ani zábavné a športové hry, súťaže i vychádzka do jarnej prírody. Pri spoločnom pobyte sa tiež rozvíjali vzájomné priateľstvá a ochota pomáhať. Všetci si odniesli z obnovy srdce z dobrými predsavzatiami a pekné spomienky. Foto... 
ISTEBNÉ A ORAVSKÝ HRAD 
Dňa 1. mája 2012 sa deti zo Zubrohlavy a Bobrova so sestrami, p. farárom a animátormi vybrali na výlet. Najskôr navštívili detský domov v Istebnom, kde odovzdali deťom sladkosti a hračky, ktorých sa zriekali v pôste. Spoločne im zaspievali a zatancovali. Deti a mladí z Istebného ich milo prijali, predstavili sa, poukazovali im svoje priestory a tiež predviedli tanečné a spevácke nadanie. Po priateľskom dopoludní sa zastavili v Dolnom Kubíne a potom smerovali na Oravský hrad. Malí i veľkí si prezreli expozície hradu, prírodné i folklórne pamiatky regiónu Oravy. Výlet s pekným počasím sa všetkým páčil a majú naň príjemné spomienky. Foto...
 
istebnehrad(18).jpg
doz.jpg
"BOŽIA LÁSKA"  
V dňoch 13. - 14. apríla 2012 sa v Zubrohlave stretli deti 4. ZŠ z Klina a Námestova na duchovnej obnove s témou "Božia láska". Pripravili a viedli ju animátorky 8. a 9. roč. ZŠ spolu so sestrami. Deti sa prostredníctvom prezentácií, slova, tvorivých  aktivít, dramatizácie i modlitba prehĺbili vo vnímaní lásky, ktorou nás Boh miluje a my na ňu odpovedáme. Dozvedeli sa viac o úcte k Božiemu Milosrdenstvu. V programe obnovy bola aj vychádzka do prírody, tvorivé činnosti, spev, hry a súťaže. Všetci vytvorili pekné spoločenstvo. Spoločne chválili, ďakovali Pánovi za jeho veľkú lásku a snažili sa k nemu viac priblížiť. Foto...  
DRAMATIZOVANÁ KRÍŽOVÁ CESTA V ZUBROHLAVE  
Na Kvetnú nedeľu 1. apríla 2012 sa konala dramatizovaná krížová cesta mladých so sestrami a farníkmi v Zubrohlave. Utrpenie a smrť nášho Pána sprítomnili v kostole žiaci ZŠ, SŠ i staršia mládež, členovia farnosti pod vedením sestier a ochotných veriacich. Predstavili sa výbornými hereckými výkonmi, prednesom textov zo Svätého Písma a modlitieb a výberom hudby. Spoločná oslava ukrižovaného Pána Ježiša bola duchovným zážitkom pre všetkých prítomných. Foto...   
kc.jpg
domarec.jpg
"JEŽIŠOV KRÍŽ A NAŠA ODPOVEĎ NA JEHO LÁSKU"  
V dome sestier v Zubrohlave sa 23. - 24. marca 2012 konala pôstna duchovná obnova pre žiakov 6. ročníka ZŠ. Zúčastnilo sa jej 20 detí zo Zubrohlavy i Námestova. Témou bol: "Ježišov kríž a naša odpoveď na jeho lásku". Deti sa pod vedením sestier a animátorov zamýšľali nad významom kríža vo svojom živote, pracovali so Svätým Písmom, tvorili vlastné plagáty, odovzdali svoje hriechy a predsavzatia v spoločnej adorácii v kaplnke, stvárnili témy prostredníctvom dramatizácie. Nechýbali ani spoločné hry vonku i vo vnútri a súťaženie. Vytvorili pekné spoločenstvo, ktoré bolo prostredím na obnovu sŕdc detí i všetkých, ktorí s nimi tieto dni prežívali.  Foto...  
CESTA UTRPENIA - CESTA LÁSKY  
 
Dňa 25.  marca 2012 prežívali deti a mladí z Klina spolu so sestrami a farníkmi dramatizovanú krížovú cestu. Deti a mládež pod vedením mladých animátorov a sestier prejavili ochotu pripraviť túto pobožnosť. Veľmi pekné boli herecké výkony, prednes textov i spev. Cestu utrpenia a smrti Pána Ježiša všetci vnímali hlbšie, zostali v nich silnejšie dojmy a páčila sa im. Foto...    
4.jpg
dscn6798.jpg
UKONČENIE JUBILEJNÉHO ROKU 
Dňa 19. februára 2012 sa stretli členovia Duchovnej rodiny pátra Gabriela u sestier zubrohlavskej komunity, aby spoločne oslávili ukončenie jubilejného roka p. Gabriela a aby si pripomenuli  druhé narodeniny svojho vzniku. Pri tejto príležitosti počas adorácie, v prítomnosti sviatostného Spasiteľa, obnovili svoj záväzok a odvážne vykročili do ďalších dní.  
Zároveň sme tiež oslávili  narodeniny našich milých spolupracovníčok p. Antalcovej a p. Plutinskej, ktoré v týchto dňoch oslávili svoje 70. narodeniny. Ani sme netušili, že v tomto našom peknom spoločenstve je medzi nami poslednýkrát prítomný p. Ján Vojtaššák, ktorého si náš Pán náhle povolal do večnosti 10.3.2012. Odpočinutie večné daj mu, Pane, a svetlo večné nech mu svieti .... Fotografie...   
SNEHOVÁ NÁDIELKA 
Tohoročná februárová krásna snehová nádielka, plná zábavy a trénovania svalov. Foto.. 
dscn6740.jpg
dscn6706.jpg
Duchovná obnova birmovancov - 2. kolo 
V dňoch od 27. do 29. januára 2012 sa uskutočnilo 2. kolo duchovnej obnovy pre birmovancov v Kline. Zúčastnilo sa na nej 52 birmovancov s animátormi. Božia láska je naozaj štedrá a živá a aj tentokrát zohrievala srdcia birmovancov i všetkých prítomných. Vďaka Ti, Pane, si úžasný. Foto... 
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web