obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
ČO MÁME NOVÉ?
+ O NÁS
- NAŠI ZAKLADELIA
   - Dejiny našej kongregácie
     Ako sa dostala naša kongregácia na Slovensko
- KOMUNITY a KONTAKTY
   BALCHAŠ - misia
   BECKOV
   KOŠICE
   NITRA
   - NOVÉ MESTO N. V.
   PIEŠŤANY
   TRENČÍN
   TRNAVA
   VRANOV NAD TOPĽOU
   ZUBROHLAVA
PROVINCIA
+ MATERSKÁ ŠKOLA
ABSOLVENTI MŠ ALEXIA
SPOLUPRACOVNÍCI
FOTOGALÉRIA
- INTERNÉ
- LINKY
Kniha návštev
Mapa servera
 
 
 
BLOGY SESTIER
Naša organizácia Kongregácia školských sestier de Notre Dame spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk

VRANOV NAD TOPĽOU 
 
vranov235.jpg

Vo Vranove nad Topľou pôsobia sestry, ktoré vyučujú na Cirkevnej spojenej škole sv. Dominika Savia  a na Základnej škole Juh. Venujú sa apoštolátu s deťmi a mládežou vo Farnosti sv. Františka z Assisi.
r1 s1r1 s2
NAJKRAJŠÍ CHRÁM = ČISTÉ SRDCE
Najkrajší chrám je čisté srdce, v ktorom prebýva Ježiš. Táto myšlienka bola mottom duchovnej obnovy štvrtákov, ktorá prebiehala 19.1. - 20.1. 2018 na CZŠ sv. Dominika Savia vo Vranove nad Topľou pod vedením sr. Imakuláty.. Chrám je dom Boží, miesto modlitby a oslavy Boha. Chrám je chrámom vtedy, keď v ňom býva Ježiš. Bez Ježiša môže byť peknou stavbou, kultúrnou pamiatkou, galériou ... Aj naše srdce má byť chrámom, v ktorom prebýva Ježiš, aj v našom srdci má byť Ježiš oslavovaný, aj naše srdce má byť krásne, čisté, dôstojné, ozdobené ... a preto je potrebné stále sa oňho starať. Ako ? To sa všetci učili na duchovnej obnove. Foto... 
dsc_7608.jpg
r1 s1r1 s2
deviatnik0.jpg
HĽADANIE NOCĽAHU 

15.decembra sa v  kaplnke vranovských sestier začal predvianočný deviatnik  "Kto dá prístrešie Svätej rodine?" Pred začiatkom deviatnika zástupcov jednotlivých rodín požehnal vo farskom kostole sv. Františka dp. Kaplán Marcel Puškaš. Foto... 
JESENNÝ VÝLET SESTIER  
 
Komunita vranovských sestier využila pekné jesenné nedeľné poobedie na spoločný výlet. Sestričky boli na zrúcanine hradu Čičava nad neďalekou obcou Sedliská. Navštívili aj kostol v Podčičve a prezreli si areál kostola s peknou krížovou cestou. Foto... 
sam_6896.jpg
24135408588_edcda1cd6c_o.jpg
RUŽENEC S DEŤMI FARNOSTI 

V rámci osláv patróna farského kostola sv. Františka z Assisi sestry komunity vo Vranove nad Topľou pripravili spolu s deťmi a mladými spoločnú modlitbu sv. ruženca. S veriacimi uvažovali nad tajomstvami radostného ruženca a vyprosovali na príhovor Nebeskej Matky požehnanie pre farnosť, slovenský národ i celý svet. Foto...  
MISIE VO VRANOVE N/TOPĽOU
Vo farnosti sv. Františka z Assisi sa začiatkom októbra konali misie pod vedením pátrov misionárov z rehole kapucínov z Bratislavy. „Tužíme po tom, aby milostivý čas misií bol pre každého jedného veriaceho časom hlbokej duchovnej obnovy a odpoveďou na Božiu lásku,“ uviedol vranovský dekan a farár Štefan Albičuk. Sväté misie sa konali pri príležitosti 25 výročia založenia farnosti a 20 výročia konsekrácie kostola. Pátri misionári navštívili aj komunitu našich sestier, ktorá sa do misií aktívne zapájala.
misievr.jpg
ŠARKANIÁDA

sarkaniada4.jpgsarkaniada2.jpg

V nedeľu 26. októbra 2014 sa v našej farnosti o 13.30 hod. uskutočnila 2. farská šarkaniáda. Zapojilo sa 80 detí spolu so svojimi rodičmi. Okrem púšťania šarkanov mladí pripravili pre deti aj malé športové popoludnie, no nechýbalo ani agapé.
 
sam_4554web.jpg
"PO STOPÁCH HVIEZD" 
"Po stopách hviezd" bol názov tohtoročného letného tábora detí z Farnosti sv. Františka z Vranova. Konal sa na Kukoreliho chate v Hermanovciach nad Topľou v Národnej prírodnej rezervácii Šimonka. Po hviezdach ich sprevádzal Malý princ, ktorý sa  vyzná nielen vo vesmíre, ale aj v tejto rezervácii. Deti stihli obísť  hviezdy Melmakstar,  Oblikstar, Sportstar, Musicstar, Inteligentstar a navštívili aj Údolie obrov.  Program bol obohatený o vtipné scénky majstra Rasťa a jeho pomocníka Klepa. Boh nám doprial krásne počasie, dobrých priateľov  a veľa zážitkov. Foto... 
ĎAKOVNÁ PÚŤ K PANNE MÁRII 
Vranovské prvoprijímajúce deti sa 18. mája 2013 išli poďakovať Levočskej Panne Márii za dar Eucharistie. Spolu aj s niekoľkými rodičmi  sme vystúpili na Mariánsku horu a tam sme slávili sv. omšu, ktorou sme ďakovali za tento dar. Krásne počasie  nám doprialo aj opekačku, hry, súťaže a návštevu katedrály sv. Martina na Spišskej Kapitule. Sme vďační Panne Márii za krásne zážitky, deťom za ich poslušnosť a rodičom za vytvorenie príjemnej atmosféry. Foto... 
sam_4144.jpg
sam_3259.jpg
"VZOPRIEŤ SA OBROM" 
V dňoch 10. - 15. júla 2012 sa pod vedením sestier, vdp. Halása a animátorov uskutočnil detský pobytový tábor "Vzoprieť sa obrom". Už samotné prostredie v oblasti Danova pri Medzilaborciach nabádalo k dobrodružným disciplínam. A tak všetkých 43 detí postupne prekonalo obra strachu z výšky, hĺbky, z poznani a z nepoznaných vecí, mlčania i rozprávania, samoty a spolupráce v spoločenstve. Každá téma bola uvedená tvorivou scénkou animátorou, ktorí deťom ukázali ako sa v danej oblasti prekonať. Deti boli rozdelené do "rodiniek", čo znamená, že starší sa učili spolupracovať s mladšími a naopak. Snáď to bol jeden z dôvodov vytvorenia jednoty a rodinnej atmosféry v tábore. Foto...  
POVOLANIE AKO DAR  
Na pozvanie pátrov pavlínov z Baziliky Narodenia Panny Márie vo Vranove n. T. naše sestry pripravili program na modlitbové bdenie, ktorým sa vyplnil čas medzi adoráciou a telemostom z Jasnej Hory. Spolu s mládežou a deťmi z farnosti nacvičili duchovné pásmo o blahoslavenej Alexii, ktorá s darom života po ťažkých hľadaniach objavila aj dar povolania a dar poslania. Boh jej pomáhal prostredníctvom snov objaviť svoj jedinečný plán v diele spásy. Tri klasy v kolíske majú svoj význam: prvým klasom je naša kongregácia a všetky sestry, ktoré sa zasvätili Bohu, aby mu patrili a pracovali na spáse detských duší. Druhým je Združenie Nodam združujúce deti a mládež.  Tretí klas predstavuje Duchovná rodina Pátra Gabriela - to sú dospelí, starí, chorí, ktorí podporujú kongregáciu svojou obetou a modlitbou.  Foto... 
 
povolana.jpg
sam_2228.jpg
KOLEDOVANIE 
Priamo na Narodenie Pána naša komunita prijala koledníkov, pozostávajúcich z mládeže farnosti, ktorí nám zavinšovali "šťastie, zdravie, pokoj svätý". Prvý krát v histórii našej farnosti sme zažili skutočné koledovanie. S radostnou správou o Narodení Pána obišli mnohých našich farníkov, ba prekročili aj hranice našej farnosti. Dúfame, že sa to stane tradíciou a o rok ich prijmeme opäť. Foto... 
"CESTA K DIEŤAŤU" 
Príbeh o hľadaní Betlehemského Dieťaťa zahrali deti a mládež pod vedením vranovských sestier. Pastieri sa vybrali hľadať Dieťa, o ktorom im hovorili anjeli. Tomáš, ktorý bol individualista, do Betlehema nedošiel. Nespoznal Dieťa ani vtedy, keď Ono samo prišlo za ním. Prostý Jakub, ktorý Ho hľadal svojou túžbou sa ho dočkal, dokonca Ho držal v náručí. Pastier Dieťa našli, lebo cestou jeden druhém slúžili. Toto všetko stvárnili deti počas jasličkovej slávnosti v Kostole sv. Františka z Assisi. Celý program sprevádzala cimbalová hudba, ktorá dodala celému predstaveniu slávnostný vianočný ráz. Pri tejto pobožnosti mali veriaci možnosť podporiť naše misijné dielo v Kazachstane. Foto... 
vianoce062.jpg
hymnatabora.jpg
"VEĽKÝ REŽISÉR"
Deti a mládež z Vranova nad Topľou prežívali požehnaný čas v tábore na Sigorde pri Kokošovciach, kde sa nakrúcal veľkofilm s názvom Veľký Režisér obsadené hercami z filmov Priatelia, Madagaskar, Snehulienka atď. Účastníci boli potešení postavičkami z rozprávky Pat a Mat, ktorí hneď v úvode začali opravovať stoličku z miestneho bufetu. Jasné, že zo stoličky sa stala hojdačka, ale aj kreslo, v ktorom mohli sedieť len najväčší páni. Dni sa striedali s filmovými žánrami ako komédia, horor, western, muzikál, dokument a rozprávka. Deti sa stretli s Ježibabou, zbojníkmi, kráľom, hencovskou cigánkou, živou moderátorkou Gitou a celý čas nás sprevádzala nezabudnuteľná hymna a tanec. Za tento čas sme vďační Pánu Bohu za Jeho hmatateľnú prítomnosť a aj všetkým animátorom za ich prekvapujúce nápady. Už teraz sa tešíme na ďalší tábor. Foto...
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web