obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
ČO MÁME NOVÉ?
+ O NÁS
- NAŠI ZAKLADELIA
   - Dejiny našej kongregácie
     Ako sa dostala naša kongregácia na Slovensko
- KOMUNITY a KONTAKTY
   BALCHAŠ - misia
   BECKOV
   KOŠICE
   NITRA
   - NOVÉ MESTO N. V.
   PIEŠŤANY
   TRENČÍN
   TRNAVA
   VRANOV NAD TOPĽOU
   ZUBROHLAVA
PROVINCIA
+ MATERSKÁ ŠKOLA
ABSOLVENTI MŠ ALEXIA
SPOLUPRACOVNÍCI
FOTOGALÉRIA
- INTERNÉ
- LINKY
Kniha návštev
Mapa servera
 
 
 
BLOGY SESTIER
Naša organizácia Kongregácia školských sestier de Notre Dame spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk

TRENČÍN
 
img_20191208_095215.jpg

Sestry učia na Základnej škole sv. Andreja-Svorada a Benedikta, na Pedagogicko-sociálnej akadémii sv. Andreja-Svorada a Benedikta, na Strednej zdravotníckej škole. Súčasne pracujú vo farnosti a v katechéze.
 
 
r1 s1r1 s1
ADVENT - ČAS OČAKÁVANIA A PRÍPRAVY 
V tomto hesle sa niesla duchovná obnova dievčat 7. a 5. roč. ZŠ z Trenčína, ktoré sa stretli 24.- 25.11.2017 a 1.-2.12.2017 v priestoroch Pedagogickej a sociálnej školy v Trenčíne pod vedením sr. Mateji. Počas čítania Božieho slova spoznávali chvíle a okolnosti zo života biblických postáv. Odkrývali pôsobenie Ducha Svätého v živote Panny Márie, Zachariáša a Alžbety, proroka Izaiáša a Micheáša a tak si priblížili udalosti  príchodu Svetla – Božieho Syna na tento svet. V adorácií,  modlitbe a svätej omši vyprosovali milosti pre svojich najbližších. Foto... 
dotrencin1.jpg
img_20161026_152456.jpg
SPOMIENKA NA PÚŤ NA SKALKU
26.10.2016 - niekoľko dní pred ukončením Svätého roka milosrdenstva sa  študenti SZŠ spolu so sr.Anežkou a tromi vyučujúcimi zúčastnili púte na Skalku, aby prešli bránou milosrdenstva. Všetko prebehlo dôstojne, počasie bolo krásne, v kostole ich čakal p.kaplán Jozef Hlavina, ktorý asi sedemdesiatim študentom porozprával,  čo je to Rok milosrdenstva, že najviac ho Boh prejavuje vo sv. spovedi, aby sa jej nebáli...  Vysvetlil niečo z histórie kostola na Skalke, tiež o sv. Svoradovi a Benediktovi a po modlitbe im udelil požehnanie. Celý text. Viac napovedia fotky.
 
r1 s1r1 s1
NOVÉ PRIESTORY PRE SZŠ V TRENČÍNE
Tento rok to nemali ľahké dve školy, na ktorých pôsobí naša sr. Anežka. Stredná zdravotnícka škola menila svoje pôsobisko a postupne sa sťahovala "za mosty" do novej budovy, aby uvoľnila priestory pre diecézne cirkevné školy a škôlku. Napriek bolestnému odchodu sa v nových priestoroch vyučujúci i študenti celkom dobre aklimatizujú a sú už vo svojom... Tešia sa, že tu  za pomoci vyučujúcich i pozvaných kňazov - pána dekana Milana Kupčíka, školského dekana Petra Beňa a kaplána UPC Jurana Sedláčka, mohli požehnať a posvätiť obnovené priestory, aby v nich vanul Boží Duch. Ostatné pozrite na fotografiách a na webe školy:  Celý text. 
hdimgdeedf13bc71e97b34e92d1539ddb9c.jpg
r1 s1
dscn9661.jpg
ČAS RADOSTNÉHO NAČÚVANIA
„Príď k nám, Tvoj ľud Ťa čaká...“ – v tomto duchu sa niesla adventná príprava dievčat z Trenčína, ktorá sa konala 2.- 3.12.2016 pod vedením sestry Mateji.  Sprievodcom  im bolo Božie Slovo – Lukášovo evanjelium, s ktorým putovali do  domu Panny Márie a Alžbety, so sv. Jozefom hľadali miesto v Betleheme a spoločne pozorovali pastierov. Tvorivé aktivity umožnili dievčatám prežiť čas radostného načúvania,  spoločenstva a otvorenosti pre potreby druhých. Foto... 
r1 s1
VALNÉ ZHROMAŽDENIE NODAMU
Od 22.-24. apríla 2016 sa v Trenčíne na Dopravnej akadémii uskutočnilo 12. Valné zhromaždenie Združenia detí a mládeže NODAM. Skoro tridsať animátorov spolu so sestrami a pátrom Bazilom zhodnotilo minuloročnú prácu, vymenilo si skúsenosti a nabralo tvorivé nápady a elán do ďalšej práce s deťmi. Mimoriadny úspech u mladých mala legenda v podaní sestry Samuely, ktorá ich veľmi duchovne obohatila. Nové priateľstvá, nové podnety a nová radosť – to bolo leitmotívom pracovno – zábavného víkendu pre mladých nodamákov. Foto…
sss
NOC ČÍTANIA BIBLIE V TRENČÍNE
Noc čítania Biblie, ktorá bola  z  8. na 9. apríla 2016 prežilo 17 žiakov so Základnej školy  sv. Andreja-Svorada a Benedikta v Trenčíne v duchu podobenstva o Márnotratnom synovi.  Po sv. omši  a po večeri  sa čítalo Evanjelia podľa Lukáša.  Po prečítaní časti o márnotratnom synovi nasledovala katechéza a vzájomné zdieľanie. V skupinách toto podobenstvo žiaci pretvorili do obrázkového leporela a zaujímavej scénky. Noc zakončili v kostole modlitbami chvál. Foto…
noc004.jpg
r1 s1r1 s1
ROK SV. PETRA FOURIERA V TRENČÍNE
Sestry trenčianskej komunity zahájili Rok sv.  Petra Fouriera spolu s veriacimi v kostole Notre Dame slávnostnou sv. omšou 9.12.2014, ktorú slúžil Mons. M. Kupčík, trenčiansky dekan. Po sv. omši si veriaci mohli uctiť ostatky svätca. V dopoludňajších hodinách si ostatky svätca uctili aj žiaci zo ZŠ sv. Andreja- Svorada a Benedikta. Krátkou katechézou sestier sa oboznámili so životom a dielom sv. Petra Fouriera. Foto...
 

fourier017.jpg
noc_biblie001.jpg
NOC ČÍTANIA  BIBLIE V TRENČÍNE
Tohtoročná Noc čítania Biblie žiakov zo ZŠ sv. Andreja-Svorada a Benedikta v Trenčíne sa niesla v duchu podobenstva o stratenej ovci. Uvedenú časť z evanjelia si žiaci základnej školy priblížili dramatizáciou príbehu, opakovaným čítaním a meditovaním slov podobenstva. Aby ho lepšie pochopili, vypočuli si biblický výklad z rádia Lumen Foto...
"JEŽIŠ SA CHCE NARODIŤ
V KAŽDOM ĽUDSKOM SRDCI"

Na Božie narodenie sa v telocvični ZŠ sv. Andreja-Svorada a Benedikta konala jasličková slávnosť s názvom "Ježiš sa chce narodiť v každom ľudskom srdci". V divadelnom predstavení si sv. Terezka z Lisieux a sv. František z Assisi spomínajú, ako Ježiš vstúpil do ich života. Nechýbal ani prvý živý Betlehem sv. Františka. Z narodenia Ježiška a z krásneho predstavenia detí sa tešilo veľa rodičov. Foto...

jaslickova045.jpg
terezka.jpg
MISIJNÁ NEDEĽA V TRENČÍNE
Tohtoročnú misijnú nedeľu v Kláštornom kostole Notre Dame v Trenčíne obohatil P.Ján Kušnír SVD pútavým príhovorom a úsmevnými príhodami z pôsobenia v Mexiku. Nasledovalo vystúpenie detí zo ZŠ sv. Andreja-Svorada a Benedikta, v ktorom sa snažili pripomenúť a oživiť misionárske poslanie každého kresťana. V krátkej scénke zdramatizovali rozhovor svätých v nebi: sv. Terezku z Lisieux, patrónku misií, sv. Matku Terezu, sv. Kateri Tekakwithu, sv. Františka z Assisi a sv. Jozefínu Bakhitu. „Malí svätí“ svoj rozhovor ukončili modlitbou za pokoj na celom svete, prosbami za všetkých, ktorí potrebujú pomoc i za všetkých misionárov. Foto... 
MILIÓN DETÍ SA MODLÍ RUŽENEC
 
V sobotu 18.10.2014 sa sestry z Trenčína s deťmi zo Základnej školy Andreja-Svorada a Benedikta zapojili do celosvetovej akcie "Milión detí sa modlí ruženec". Spoločne sa modlili za pokoj a jednotu vo svete. Foto...
milion013.jpg
111111
sastin018.jpg
S NITRIANSKOU DIECÉZOU DO ŠAŠTÍNA
V sobotu 11.10.2014 sa trenčianske sestry so žiakmi ZŠ, ich rodičmi i starými rodičmi vydali na púť k Sedembolestnej P. Márii do Šaštína. Prišli tam skoro ráno, no už vtedy bola bazilika takmer plná. Deťom sa podarilo dostať až pred oltár, z čoho mali veľkú radosť. Niektoré z nich po prvýkrát v živote videli také veľké množstvo kňazov pri oltári. Vo sv. omši o. biskup Mons. V. Judák povzbudil chlapcov aj dievčatá k tomu, aby sa pripojili k modlitbe za pokoj vo svete. Domov odchádzali všetci povzbudení a s veľkou radosťou v srdci. Foto...
111111
OBJAVY 2014
Príjemnou spomienkou pre deti z  Trenčína je letný pobytový tábor "Objavy 2014". Niesol sa v duchu hesla: PREMEŇME SVET LÁSKOU. Deťom sa na celý týždeň stala domovom chata Cementár v krásnej prírode Belušských Slatín. Deň za dňom spoločne objavovali svet vynálezcov žiarovky, mobilu, papiera či internetu. Čas vypĺňali rôznymi súťažami, hrami, spevom i tancom v peknom prostredí areálu. Chata aj jej okolie sa po celý týždeň ozývali nezabudnuteľnou radosťou a smiechom. Foto...
tabor030.jpg
111
duchovna_obnova037.jpg
RÝCHLOKURZ DOBRÉHO ŽIVOTA  
„Rýchlokurz dobrého života“ bol názov duchovnej víkendovky pre žiakov 5. ročníka zo ZŠ sv. Andreja-Svorada a Benedikta v Trenčíne. Pod vedením sestier deti spoznávali a učili sa osvojovať si pravidlá dobrého života mladého kresťana. Foto...  
 
TVORIVÉ POPOLUDNIE
V sobotu 7.6.2014 sa konalo v ZŠ sv. Andreja-Svorada a Benedikta v Trenčíne tvorivo-športové popoludnie pre deti a ich rodičov. Spolu sa ich zišlo takmer dvadsať. Spoločne strávené chvíle pri rozhovoroch a vlastnej umeleckej tvorbe v keramickej dielni všetkých natoľko zaujala, že na šport už času ani nezostalo. Deti i rodičia sa už tešia na ďalšiu podobnú akciu. Foto... 
tpopoludnie004.jpg
nitra00098.jpg
PÚŤ PRVOPRIJÍMAJÚCICH DO NITRY 
V utorok 20. 5. 2014 sa prvoprijímajúce deti zo ZŠ sv. Andreja-Svorada a Benedikta v Trenčíne vydali na už tradičnú púť do Nitry. Ich cesta viedla do kňazského seminára, kde sa stretli s otcom biskupom Viliamom Judákom. Otcovi biskupovi zaspievali pieseň a odovzdali dar. Po tomto stretnutí spoločne slávili sv. omšu na hrade v Pribinovej kaplnke. Po nej sa vybrali  na pešiu púť k Svoradovej jaskyni pod Zoborom, kde sa pomodlili a prosili patróna školy o pomoc a ochranu. Foto...
PRVÉ SVÄTÉ PRIJÍMANIE V TRENČÍNE 
Nedeľa - 18.máj 2014 bol veľkým dňom pre tretiakov zo ZŠ sv. Andreja-Svorada a Benedikta v Trenčíne. V tento deň po prvýkrát prijali Eucharistického Krista do svojich sŕdc. Na túto slávnosť sa pripravovali spolu s p. dekanom Mons. M. Kupčíkom, sr. Šimonou a triednou pani učiteľkou. Želáme im, aby im priateľstvo s Kristom vydržalo po celý život. Foto... 
svprijimanie016.jpg
p1020656.jpg
VALNÉ ZHROMAŽDENIE NODAMU 
V dňoch 25. - 27. apríla sa uskutočnilo 10. Valné zhromaždenie združenia detí a mládeže NODAM. Sestry si spolu s animátormi v priestoroch Dopravnej akadémie v Trenčíne vymenili skúsenosti z práce s deťmi zo všetkých stredísk združenia. Na stretnutí nechýbala sv. omša, modlitby a prosby za tých, ku ktorým sme poslaní. Pri spoločných hrách a aktivitách získali animátori nové nápady pre svoju činnosť na stretkách s deťmi.  Foto...  
"KONEČNE HOTOVO..."  
 
...vydýchli si sestry z našej trenčianskej komunity. Úprava a rekonštrukcia domčeka stála veľa síl, ale oplatilo sa. Sestry teraz bývajú v obnovenom, zateplenom a skrášlenom domčeku. Tešíme sa spolu s nimi. A keďže nie každý môže vidieť domček naživo, pomôžu nám tieto zábery....Foto
brigada016.jpg
       KRÍŽOVÁ CESTA ŽIAKOV V TRENČÍNE 
V nedeľu 30. marca 2014 pred večernou sv. omšou sa žiaci cirkevnej školy pod vedením sestier a veriaci z Trenčína v kostole Notre Dame modlili modlitbu krížovej cesty. Spoločne sa zamýšľali nad utrpením a ranami, ktoré za nás trpel Ježiš. Postupne vytvárali kríž z puzzle, ktorý symbolicky zostal otvorený pre všetkých ľudí, aby sa mohli pripojiť ku Kristovi a tak ľahšie niesť svoje kríže a ťažkosti. Foto... 
krizovacesta.jpg
10.jpg
MISIJNÝ VÍKEND 
Víkend 21.-22.10.2013 sa niesol v znamení misií. V takomto duchu sme ho prežili aj v Trenčíne s deťmi, ktoré sa chceli dozvedieť niečo o tom, čo sú to misie, o misionároch i o možnosti stať sa „malým misionárom“ vo svojom prostredí. O týchto témach sme sa rozprávali prostredníctvom „telemostu cez Skype“ s p. Ondrejom Peštom SVD, ktorý už 10 rokov pôsobí na misiách v Bolívii. Jeho rozprávanie bolo veľmi pútavé, pretože sme mohli naživo vidieť nielen jeho, ale aj časť mesta Sancta Cruz de la Sierra, v ktorom žije. Po tomto rozhovore sme v tvorivých dielňach vyrábali rôzne predmety. Misijný víkend pokračoval slávením sv. omší v nedeľu v kostole Notre Dame a vo farskom kostole.  Foto...  
kvet.jpg
 JARNÁ TURISTIKA
15. marec 2014, Omšenská baba – cieľ  turistickej výpravy , na ktorú sme sa vydali my, odvážni turisti z Trenčína i napriek nepriaznivým predpovediam počasia. Túra bola príjemná a celou cestou na Omšenskú babu sme sa tešili z čara prebúdzajúcej sa prírody. Aj keď nás na spiatočnej ceste trochu potrápil dážď, boli sme radi, že sme videli ďalší kúsok nášho prekrásneho Slovenska. Už teraz sa tešíme na našu ďalšiu výpravu.  Foto...   
 Životné jubileum sr. Auxílie 
Trenčianska komunita prežila pekné spoločné stretnutie v predvečer osláv 50. jubilea sr. Auxilie. Začalo sa to svätou omšou, ktorú slúžil páter Bohuslav v našej kaplnke. Spolu sme ďakovali za dar života, povolania i spoločenstva sestier. Za účasti sr. provinciálky, sr. Metody, sr. Inocencie a sr. Faustíny sme sa stretli pri slávnostnej večeri spolu so sestrami trenčianskej komunity. Sestre Auxílii ďakujeme za všetko, čo robí pre nás a pre deti. Želáme jej, aby Božia milosť naďalej stvárňovala jej život. Foto...
9.jpg
output_eofmvu.gif
 Výstup na Ostrý vrch   
V poslednú októbrovú sobotu sme sa s našimi malými turistami z Trenčína vybrali do hôr s cieľom vystúpiť na Ostrý vrch. Aj keď nám vypovedala "navigácia", :) odhodlane sme kráčali cestou, necestou, rovnou i krivou za svojim cieľom. Oplatilo sa! Hoci sme nevystúpili až na vrchol Ostrého vrchu, celou cestou nás sprevádzala dobrá nálada a nádherné jesenné počasie. Foto...    
Misijný víkend   
 
Víkend 21.-22.10.2013 sa niesol v znamení misií. V takomto duchu sme ho prežili aj v Trenčíne s deťmi, ktoré sa chceli dozvedieť niečo o tom, čo sú to misie, o misionároch i o možnosti stať sa „malým misionárom“ vo svojom prostredí. O týchto témach sme sa rozprávali prostredníctvom „telemostu cez Skype“ s p. Ondrejom Peštom SVD, ktorý už 10 rokov pôsobí na misiách v Bolívii. Jeho rozprávanie bolo veľmi pútavé, pretože sme mohli naživo vidieť nielen jeho, ale aj časť mesta Sancta Cruz de la Sierra, v ktorom žije. Po tomto rozhovore sme v tvorivých dielňach vyrábali rôzne predmety. Misijný víkend pokračoval slávením sv. omší v nedeľu v kostole Notre Dame a vo farskom kostole.  Foto...  
misvikend038.jpg
Tábor Dobrudruha Feriho Lupu 
 
Účastníci trenčianskeho tábora boli veselí! Ich modlitby boli šialene dobré! Program ich viedol k poznávaniu prírody a všetkého stvoreného! Áno! Čítate o tábore Dobrodruha Feriho Lupu, ktorý sa konal v Pruskom v termíne od 22.7. – 27.7.2013. Feri nám aj so svojimi priateľmi: bylinkárkou Hildegardou, pánom Hydrónom, Odyseom, Líškom,  dokonca aj s morskou pannou, hravo ukázal, aké zábavné a poučné vie byť spoznávanie vesmíru, planét, hviezd, byliniek, živočíchov, vody či zeme a kameňov, ale tiež ich ochrana a starostlivosť o ne. A ako zneli slová piesne, ktorou sme sa v tábore modlili, tak ich píšeme ako vďaku za požehnaný čas 32-och detí a siedmich statočných animátorov zo ZŠ sv. Andreja – Svorada a Benedikta v Trenčíne: „Vďaka Pane, za tie dary, čo sme z tvojich rúk prijali!“  FOTO...  
w.jpg
1svprijimanie019.jpg
SLÁVNOSť 1. SV. PRIJÍMANIA 
V nedeľu 19. mája 2013 pristúpili žiaci zo ZŠ sv. Andreja-Svorada a Benedikta v Trenčíne k 1. sv. prijímaniu v kostole Notre Dame. Eucharistického Krista deti prijali z rúk trenčianskeho dekana Mons. M. Kupčíka. Foto...  
„Dobre vidíme iba srdcom. To hlavné je očiam neviditeľné.“  
Táto myšlienka od A. de Saint – Exuperyho dotvárala atmosféru oslavy sviatku našich mám v ZŠ sv. Andreja-Svorada a Benedikta v Trenčíne. Žiaci si pripravili pútavé divadelné predstavenie "Malý princ".  V deň sviatku chceli poďakovať svojím mamám za ich obetavosť a lásku, za ich „oči srdca“. Pretože každá dobrá mama dokáže vidieť to podstatné, ktoré je často očiam neviditeľné. Foto... 
denmatiek003.jpg
jaslickova015ewb.jpg
"ŠTVRTÝ KRÁĽ" 
 
Prežívanie tajomstva Vianoc nám v Trenčíne spestril dramatizovaný príbeh o štvrtom kráľovi, ktorý na  sviatok Božieho narodenia zahrali bývalí i súčasní žiaci ZŠ sv. Andreja-Svorada a Benedikta. Foto... 
DUCHOVNÁ OBNOVA 
Počas víkendu 10. - 11. novembra 2012 boli prváčky z Pedagogickej a sociálnej akadémie z Trenčína na duchovnej obnove. V nodamskom dome v Piešťanoch vytvorili pekné spoločenstvo, ktoré duchovne viedol p. Branislav Beniač, SJ. Mgr. Zuzana Oravcová a sr. Auxilia sa starali o stravu a organizovali program. Budúce učiteľky materskej školy prejavili veľa životnej energie (hlavne cez noc :), ale dokázali sa i zahĺbiť do myšlienok, ktoré im ponúkal kňaz. Odpoveďou na Božiu výzvu bola sv. spoveď a mnohé rozhovory, na ktoré tu bol vytvorený priestor. Vrcholom stretnutí bolo slávenie Eucharistie, spoločné modlitby, ale nechýbali ani hry a smiech. Nádherná jesenná príroda v piešťanskom parku dotvárala krásu spoločného stretnutia, za ktoré boli všetci vďační Bohu. Foto... 
p1020295web.jpg
misier028.jpg
MISIJNÝ VÍKEND 
Víkend 20. - 21. októbra 2012 deti a mladí z Trenčína a okolia prežívali v misijnom duchu. V sobotu s misijnou dobrovoľníčkou Máriou spoznávali život a kultúru ľudí v Keni. Piekli spoločne "čapati", plietli náramky, vyrábali loptičky z ryže a loptu z igelitových vreciek, akou hrávajú futbal deti v Keni.  Večer sa zapojili do "Misijného Mostu Modlitby". Najskôr sa spojili cez Skype s misionármi v Kazachstane a Bolívii, ktorí im v krátkosti porozprávali svoje svedectvá zo života v misiách. Potom pred Sviatostným Kristom prosili za všetkých misionárov i jednotlivé kontinenty sveta, ich potreby a požehnanie pre nich. V nedeľu sa stretli pri slávení sv. omší v kostole Notre Dame a vo farskom kostole. Po sv. omšiach ľuďom rozdávali to, čo vyrobili a nechýbalo ani čapati a „misionárska káva z Kene“. Foto... 
"LITURGICKÝ ROK" 
Tábor v Čičmanoch sa v dňoch od 6. do 11. augusta 2012 niesol v duchu "Liturgického roka". Zúčastnilo sa ho 59 detí a mladých ľudí. Jednotlivé obdobia prežívali prostredníctvom aktivít a hier v krásnej čičmianskej prírode. Počas terénnej hry zdolávali úlohy, ktoré súviseli s vianočným obdobím. Pôstne obdobie si priblížili aj prostredníctvom krížovej cesty v prírode. Navštívili  Gazdovský dvor v Čičmanoch. Foto... 
32.jpg
tabortrencin(10).jpg
NOE 
"Ako Noe ja chcem byť, Boží koráb postaviť, nevládzem to spraviť sám, budeme spolu a s nami bude Pán." Táto pieseň sa stala hymnou prímestského tábora detí zo ZŠ sv. Andreja-Svorada a Benedikta v Trenčíne, ktorý sa konal v dňoch 9.-13. júla 2012. Celý týždeň sa deti učili od Noeho vďačnosti, trpezlivosti, poslušnosti, láske, vzájomnej pomoci a dôvere Bohu a to všetko počas plavby korábom. Foto...  
DUCHOVNÁ OBNOVA ŠTUDENTIEK  
V dňoch 20. - 22. apríla 2012 sa študentky prvého a druhého ročníka Pedagogickej a sociálnej akadémie z Trenčína zúčastnili na duchovnej obnove v Piešťanoch. Konala sa v zariadení združenia detí a mládeže NODAM. Dievčatá si v tichu a pokoji prehlbovali svoj vzťah s Bohom, spoločne slávili Eucharistiu a prijali sviatosť zmierenia. Duchovný program pre nich pripravili sr. Auxilia a p. učiteľka Sedlačíková. Nechýbali spoločné chvíle pri hudbe a speve i tradičná opekačka. Počas víkendu boli aj na prechádzke v piešťanských kúpeľoch. Vytvorili spolu perfektnú partiu a vzájomne sa viac spoznali. Božia ruka bola počas všetkých dní nad nimi, za čo boli veľmi vďačné. Foto... 
vsetcispolu.jpg
salomepatdesiatka038.jpg
POĎAKOVANIE ZA ŽIVOT 
V nedeľu a pondelok mala trenčianska komunita milé slávnosti. Sr. Salome oslavovala päťdesiate narodeniny v kruhu sestier. Na nedelňajšiu oslavu prišli sestry z Beckova a Nitry spolu s pátrom Bohuslavom. V pondelok nás poctila svojou návštevou sr. provinciálka spolu so sestrami z novomestskej komunity. Spoločné stretnutie bolo vzájomným obohatením a zároveň vďakou Bohu za prežité roky. Vyprosujeme sr. Salome Božie požehnanie do ďalšieho života a neustálu pomoc Panny Márie a svätých. Foto... 
MISIJNÁ NEDEĽA 
Misijnú nedeľu prežili deti z Trenčína  pri sv. omšiach v kostole Notre Dame a vo farskom kostole Narodenia Panny Márie. Okrem misionárskych obetných darov, spestrili slávenie Eucharistie spevom, vlastnoručne vyrobenými šatkami, misijnými krížikmi, zvitkami s citátmi zo Sv. písma, či originálnou pochúťkou, ktorá pochádza priamo z Indie – „puri“. Deti, ako praví misionári, tieto výrobky po sv. omšiach rozdávali všetkým prítomným. Sláveniu Misijnej nedele predchádzalo spoločne strávené popoludnie v ZŠ sv. Andreja-Svorada a Benedikta, kde deti s animátormi pripravovali a vyrábali všetky spomenuté výrobky. Pestrý a zaujímavý program doplnila aj beseda s misionárkou Jankou Jurigovou, ktorá rok pôsobila v Indii. Foto... 
 
misijnanedela411.jpg
tabor.jpg
KDE BOLO, TAM BOLO 
Šípková Ruženka, ktorá sa zobudila po dlhých storočiach spánku hľadá svoje kráľovstvo. V Pruskom stretla 49 detí zo ZŠ sv. Andreja-Svorada a Benedikta z Trenčína a pozvala ich, aby sa na niekoľko dní stali dvoranmi v jej kráľovstve. Poverila nových dvoranov do služieb: radcov, trubačov, šašov, kuchtíkov a záhradníkov. Dvorania si sami zhotovali svoje slávnostné oblečenie, učili sa dvornej etikete, dobové tance, zúčastnili sa kráľovských hier a denne sa usilovali o získanie kráľovských hodností za výnimočnú snahu, šikovnosť, bystrosť, statočnosť, vytrvalosť či priateľstvo. Každý deň im pri tom pomáhali svetoznámi hrdinovia z ríše rozprávok: Pat a Mat, Šmolkovia s čiernym Gargamelom, Vajce na vandrovke, Tri prasiatka, Vlk a zajac a nechýbal ani udatný a statočný princ. Foto...  
DUCHOVNÁ OBNOVA 
p1010573.jpgp1010643.jpgp1010646.jpg
 
V dňoch 17. - 18. júna 2011 mali prváci z Pedagogickej a sociálnej akadémie v Trenčíne duchovnú obnovu v priestoroch školy. Okrem prednášky, svätej omše a nočnej adorácie vytvorili pekné spoločenstvo spolu so svojimi vyučujúcimi pri opekačke. Duchovný program zabezpečil pán kaplán Jozef Blahovec, ktorý im vysluhoval aj sviatosť zmierenia. Foto... 
zasadnutie1.jpg
VALNÉ ZHROMAŽDENIE NODAMU 
V dňoch 18. - 20. marca 2011 sa už tradične na Dopravnej akadémii v Trenčíne uskutočnilo 7. Valné zhromaždenie Združenia detí a mládeže NODAM. Zúčastnilo sa ho 40 animátorov z celého Slovenska spolu so sestrami. V radostnej atmosfére a spontánnosti mladí ľudia prezentovali prácu svojich stredísk a na tvorivých dielňach získali mnoho nových nápadov. Valné zhromaždenie schválilo Správu o činnosti za rok 2010, Plán práce na nasledujúce obdobie, Správu kontrolnej komisie a uznesenia. Podujatie bolo motiváciou pre ďalšie aktivity, ktoré členovia združenia konajú celoročne pre deti a mládež v 13 strediskách na Slovensku. Foto.... 
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web