obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
ČO MÁME NOVÉ?
+ O NÁS
- NAŠI ZAKLADELIA
   - Dejiny našej kongregácie
     Ako sa dostala naša kongregácia na Slovensko
- KOMUNITY a KONTAKTY
   BALCHAŠ - misia
   BECKOV
   KOŠICE
   NITRA
   - NOVÉ MESTO N. V.
   PIEŠŤANY
   TRENČÍN
   TRNAVA
   VRANOV NAD TOPĽOU
   ZUBROHLAVA
PROVINCIA
+ MATERSKÁ ŠKOLA
ABSOLVENTI MŠ ALEXIA
SPOLUPRACOVNÍCI
FOTOGALÉRIA
- INTERNÉ
- LINKY
Kniha návštev
Mapa servera
 
 
 
BLOGY SESTIER
Naša organizácia Kongregácia školských sestier de Notre Dame spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
sestrynmv.jpg

V Novom Meste nad Váhom pôsobia sestry provinciálneho vedenia a sestry, ktoré vyučujú na školách – Spojená škola sv. Jozefa, Gymnázium M. R. Štefánika, Bilingválne slovensko-španielske gymnázium a v Materskej škole na J. Kollára 4. Venujú sa apoštolátu s deťmi a mládežou v novomestskom regióne.

 
r1 s1r1 s2
dsc_0102.jpg
BLAHOSLAVENÁ RODINA,
KTORÁ SA VIE RADOVAŤ

8. 2. 2018 sa telocvičň našej Materskej školy Alexie naplnila smiechom princezien a pirátov, hudbou a radosťou. Nielen deti zo škôlky, ale aj ich rodičia prišli v krásnych a nápaditých skupinových maskách. Aj tie najmenšie deti sa odvážili verejne a do mikrofónu predstaviť svoju rodinu, hoci momentálne zamaskovanú. Rodiny, škôlkári a zvlášť sestry učiteľky spolu s kolegyňami vytvorili veľmi radostnú atmosféru. Karneval ponúkal aj občerstvenie v podobe doma pečených koláčov a čaju. Súčasťou karnevalu boli aj súťaže. Foto...
r1 s1r1 s2
"VEĽKÉ VECI MI UROBIL TEN,
 KTORÝ JE MOCNÝ!"

Viaceré naše sestry priviedli v sobotu 3.2.2018 veľa detí a mládeže na Medzinárodné stretnutie mladých "On je živý!" do Nitry, ktoré organizuje komunita Emanuel už po 23. krát. Bohatý duchovný program sa konal v areáli Agrokomplexu. Nechýbali tam prednášky, adorácia, chvály a ani sv. omša. Svoje čaro mal Večer milosrdenstva, počas ktorého všetci prijali osobitné požehnanie so Sviatosťou Oltárnou. Cieľom tohto stretnutia bolo povzbudiť mladých ľudí vo viere, umožniť im prežiť Božie milosrdenstvo, a zažiť spoločenstvo. Foto...  
012.jpg
r1 s1r1 s2
26731137_1765898396774979_5840865326291163191_n.jpg
SEPTEMBROVÝ ŽALTÁR
 

Po mimoriadne úspešnom koncerte „Tu es Petrus“ Piotr Rubik v Bratislave dňa 13. januára 2018  predstavil ďaľšie svoje dielo „Septembrový žaltár“, v ktorom odzneli  jeho najznámejšie a najkrajšie skladby: "Psalm Kochania”, “Psalm dla Ciebie“, "Niech Mowia, ze to nie jest milosc” a iné. Rubikovými piesňami sa nechali osviežiťaj naše sestry Cordia, Kristína, Bohdana a Daniela.
r1 s1r1 s2
O2H – VZOREC ODVAHY  
Odvážne dievčatá  7., 8. a 9. ročníka ZŠ z Beňadova a Mútneho sa stretli na duchovnej obnove v dňoch 1.-3. decembra 2017 pod vedením sr. Xavery, sr. Daniely a sr. Kataríny. Celým programom sa tiahla myšlienka národného stretnutia P18 O2H. Patrónom obnovy bol sv. Ján Krstiteľ, ktorý ukazoval dievčatám návod, ako majú žiť svoj vzťah s rodičmi a s tými, ktorí sú im najbližšie. Súčasťou programu bola sv. zmierenia, adorácia a  ruženec. Dievčatá zaujalo svedectvo povolania našej sr. Daniely. Božie vedenie počas obnovy bolo takmer hmatateľné vďaka Vašim modlitbám. Foto...
 

img_1427.jpg
dscn4767.jpg
MISIE V ŠKOLE 

Nie každá škola sa môže pochváliť, že mala svoje vlastné školské misie. Naša Spojená škola sv. Jozefa prežívala túto radosť od 20. do 24.11.2017. Viedli  ich pátri Redemptoristi z Michaloviec so svojimi animátorkami. Na to, aby zasiahli srdcia aj mysle gymnazistov ako aj malých školákov, využili scénky, prednášky, katechézu prispôsobenú veku a schopnostiam poslucháčov, sv. omšu a možnosť sv. spovede. Veríme, že ich nadšenie v radostnom ohlasovaní Krista sa dotklo sŕdc žiakov, učiteľov aj sestier. Foto... Viac informácií priniesla Tkkbs. 
TITUS ZEMAN A ŠIESTAČKY  
Z piatka 22.9.2017 na sobotu sa malá skupinka dievčat zo VI. A a VI.B triedy Spojenej školy sv. Jozefa v Novom Meste nad Váhom pod vedením sr. Bohdany a Kataríny podujala spoločne prežiť čas duchovnej obnovy na aktuálnu tému: TITUS ZEMAN, MUČENÍK ZA DUCHOVNÉ POVOLANIA. Don Titus priviedol dievčatá na sv. spoveď, sv. omšu a sv. prijímanie. Spoločne  prežitý čas ukázal dievčatám, ako veľmi sú obdarované Bohom a že podobne ako don Titus, aj oni majú svoje dary zveľaďovať tak, aby dospeli k objaveniu krásneho Božieho plánu s nimi - k svätosti.  Celý čas obnovy ich sprevádzali ochotné animátorky: Natálka, Ninka a Klárka. Foto... 
img_1140_perfectphotocz_2017-09-2414-34-42.jpg
20840981_1630895073610370_831879625563449409_n.jpg
TOBI - treba odvahu byť inou
V dňoch 11. – 16. 8. 2017 sa v Novom Meste nad Váhom konali duchovné cvičenia dievčat, ktoré mali názov TOBI – treba odvahu byť inou. 20 dievčat z rôznych častí Slovenska – z Oravy, Nového Mesta nad Váhom, Trnavy, Bratislavy, Hlohovca  či Trenčína sprevádzali sr. Xavera a sr. Alica a o chutnú stravu sa starala sr. Jozefka a sestry novomestskej komunity. Zamýšľali sa nad listom sv. Otca mladým a nad výzvami i očakávania, ktoré im adresuje. Spoznávali krásu cesty povolania, ktorú Boh každému z nás určil. Od zodpovedanie si otázky čo je to povolanie až po svedectvá ľudí, ktorí už kráčajú cestou konkrétneho povolania.  Celými duchovnými cvičeniami sa ako niť tiahol biblický príbeh o Tobim a jeho synovi Tobiášovi, ktorý tvoril aj náplň ranných modlitieb. Foto... 
"VIRTUS"
V dňoch 23. - 29. 7. 2017 sa konal letný pobytový tábor novomestských detí s názvom "Virtus". Deti prostredníctvom fatimských detí Františka a Hyacinty cestovali časom. Ocitli sa v rokoch od 1900 až po súčasnosť. Cez zaujímavé aktivity mohli do nich nahliadnuť. Spolu s Františkom a Hyacintou sa učili aplikovať čnosti pokoru, trpezlivosť, štedrosť, nevinnosť, miernosť, pracovitosť a dobroprajnosť do každodenného života. Heslo tábora, cez ktoré sa deti učili napĺňať čnosti, ktoré odovzdala Panna Mária fatimským deťom znelo: "Modlite sa každý deň ruženec a obetujte sa za druhých". Foto... 
p1010525.jpg
37.jpg
POHOĎÁK
Prímestský tábor v Novom Meste n. V. sa konal v dňoch 10.- 14. 7. 2017 a zúčastnilo sa ho 36 detí, medzi ktorými boli aj mladí animátori zo Spojenej školy sv. Jozefa, a tiež sestry Bohdana, Mateja a Dolores s dvomi p. učiteľkami. V tábore s názvom Pohoďák pod vedením Panny Márie deti rozvíjali každý deň jednu kladnú vlastnosť. Spoločne navštívili Haluzice a Beckov. Veľmi sa im páčil výlet do jaskyne Driny a na hrad Červený Kameň, i deň v Skalke n. Váhom, kde mali "svoju" sv. omšu, pomodlili sa krížovú cestu a lesom prišli ku kláštoru na Skalke. Týždeň ukončili turistikou a hrou na Kamennej v Novom Meste, zmrzlinou a súťažami v telocvični. Foto...
PÚŤ NA HORU BUTKOV
17.6.2017 si sestry z novomestskej komunity urobili púť do Skalnej svätyne Božieho milosrdenstva na Hore Butkov v Ladcoch. Cestou ticho  prechádzali krížovou cestou a prezreli si prírodnú svätyňu. Mali šťastie stretnúť sa aj s iniciátorom projektu na hore Butkov - riaditeľom Považských cementární p. Ing. Barcíkom. Sestry si uctili relikvie svätých, ktorých je na tomto nádhernom mieste neúrekom a kochali sa výhľadom na Stredné Považie. Pobyt na čerstvom vzduchu, modlitba a sesterské spoločenstvo vyvolali prúdy radosti a nové plány na ďalšiu spoločnú púť. Foto...
wp_20170618_11_43_26_pro.jpg
dsc_1172.jpg
DEŇ MATIEK, RODINY A ŠKOLY
21. mája 2017 naša Spojená škola sv. Jozefa v Novom Meste nad Váhom spojila v jednu oslavu Deň matiek, deň rodiny a deň školy.  Živé a hlboké vystúpenie mladších i starších žiakov bolo ďakovaním za hodnoty, ktoré stvárňujú ich život v rodine i v škole. Predstavenie bolo tanečno-dramatické a uskutočnilo sa v telocvični. Ďalší program pokračoval na dvore, kde sa tancovalo či sedelo pri špekačkách, ale aj v jedálni, kde sa ponúkala zmrzlina, koláče a káva. Cieľom tejto spojenej oslavy bolo utužiť vzťahy medzi rodičmi, priateľmi školy a pedagogickými i nepedagogickými zamestnancami školy. Foto... 
r1 s1r1 s2
ADORAČNÝ DEŇ ŠKOLY
V piatok 10.2.2017 sa študenti a žiaci Spojenej školy sv. Jozefa v Novom Meste nad Váhom striedali v kaplnke sestier pred vystavenou Najsvätejšou sviatosťou Oltárnou, aby adorovali prítomnosť Ježiša a vyprosovali si od Neho nových žiakov pre základnú školu aj pre gymnázium. Žiakom základnej školy pomáhal pri adorácii pripravený pracovný list, zatiaľ čo gymnazisti mali moderovanú adoráciu, ktorú viedli bývalí absolventi školy. Veríme, že adoračný deň bol požehnaním pre súčasných aj budúcich žiakov. Foto... 
dsc_0018.jpg
r1 s1r1 s2
dsc_0444.jpg
DUCHOVNÁ OBNOVA "RORATE COELI"   
Ako to bolo v rajskej záhrade, čo spôsobilo jej zatvorenie, volanie ľudstva: "Rorate coeli", ale predovšetkým nekonečné Otcovo milosrdenstvo bolo témou duchovnej obnovy dievčat z Beňadova a Mútneho v čase od 16. do 18.12.2016, ktoré viedli sr. Kristína a sr. Katarína.  Dievčatá prejavovali svoju srdečnosť a vďačnosť voči sestrám, medzi sebou navzájom, ale aj voči pápežovi Františkovi, ktorému adresovali svoj list v čase, keď oslavoval svoje 80. narodeniny. Radostná atmosféra naplnená pokojným úsmevom, ovzdušie modlitby a jednoty vytvorilo "usmievavú mladú cirkev". Veríme, že prinesie dobré duchovné ovocie. Foto... 
r1 s1r1 s2
OSLAVY V SPOJENEJ  ŠKOLE SV. JOZEFA
Na sviatok sv. Petra Fouriera 9.12.2016 oslávila naša  Spojená škola sv. Jozefa v Novom Meste/V strieborné výročie založenia základnej školy a 20. výročie vzniku gymnázia. Oslavy začali slávnostnou sv. omšou v miestnom kostole a pokračovali v MSKS, kde boli ocenení dlhoroční zamestnanci školy. Pred slávnostnou akadémiou študenti školy získali spolupatróna školy sv. Petra Fouriera. Osláv školy sa zúčastnili sestry zo Slovenskej a Českej provincie, generálna predstavená Matka Anežka, primátor Nového Mesta /V Ing. J. Trstenský, predseda TSK Ing. J. Baška, zástupkyňa Min. školstva SR p. Mária Paráková a ďalší hostia.  Foto... 
25vyrociesssvjozefa(57).jpg
godzone(2).jpg
NOVÝ LEVEL
Tisíce mladých ľudí počas uplynulého týždňa zaplnili športové haly a zimné štadióny po celom Slovensku. Dôvodom bolo evanjelizačné turné projektu Godzone s názvom Generácia KIOBK: Nový level.  Na Godzone sa počas Týždňa Cirkvi pre mládež zúčastnilo  21 483 registrovaných účastníkov. Podstatnou časťou programu sú   evanjelizačné koncerty  vytvorené z hudobných, tanečných a divadelných vystúpení, ktoré nesú posolstvo evanjelia. Na vystúpení Godzone v Bratislave 18.11.2016 sa zúčastnili aj naše sestry z Nového Mesta nad Váhom a z Trenčína spolu so svojimi žiakmi. Porov.zdroj. Foto... 
r1 s1
ZA BL. ALEXIOU DO PARÍŽA
Bl. Alexia, ktorej meno nosí budova  našej MŠ, bola inšpirátorkou púte do sídla Kanonisiek sv. Augustína rehole de Notre Dame v Paríži, kde sr. Marcela v sprievode prekladateľky sr. Reginy prevzala od miestnej predstavenej, sr. Odile Zabus, prvostupňovú relikviu našej spoločnej bl. zakladateľky. Sestričky hostiteľky pripravili na túto príležitosť osobitnú liturgiu vešpier spojenú s odovzdaním relikvie. Zvyšný čas (citeľným požehnaním bolo mimoriadne priaznivé počasie) pútničky využili na návštevu blízkych kostolov (Notre Dame de Paris, rue du Bac, Sacré Coeur, sv. Vincent a sv. Ignác) a iných pozoruhodností veľkomesta. Medzinárodné stretnutie pri M. Alexii upevnilo vzťahy oboch rehoľných rodín. Foto...
 
20161109_093622.jpg
miliondeti(22).jpg
MILIÓN DETÍ SA MODLÍ RUŽENEC 
Na celom svete sa v utorok 18. októbra o 9.00 hod. spojilo milión detí všetkých vekových kategórií v modlitbe ruženca. Úmyslom modlitby bolo: „Pokoj a jednota v srdciach všetkých ľudí na svete“. Akcia detského ruženca vznikla v roku 2005 vo Venezuele pri soche Panny Márie a odvtedy sa rozšírila do celého sveta. Iniciátori  z hnutia Kirche in Not dôverujú výpovedi sv. pátra Pia: „Keď sa milión detí bude modliť ruženec, svet sa zmení.“  Do tejto akcie sa zapojili aj žiaci zo Spojenej školy sv. Jozefa v Novom Mete nad Váhom. Foto...
r1 s1r1 s2
TOUR DE MISERICORDIA
Tábor pod názvom "Tour de Misericordia - Cesta milosrdenstva" absolvovali novomestské deti Spojenej školy sv. Jozefa v čase od 17.- 22.7.2016. Deti  sa prostredníctvom slovenského cyklistu Petra Sagana vydali na cestu milosrdenstva. Prechádzali rôznymi etapami, v ktorých sa spolu so svetoznámym cyklistom učili prejavovať skutky milosrdentva. Každý deň sa ocitli s Petrom v inej časti sveta na Slovensku, v Amerike, v Číne, v Afrike, v Egypte a v Austrálii a v každej etape rozvíjali jednu vlastnosť. Napríklad v etape Ubližujúcim odpúšťať rozvíjali počas celého dňa súdržnosť, v etape Zarmútených tešiť - súťaživosť, v etape Nevedomých vyučovať zas sústredenosť. Foto...
 
p7211070.jpg
r1 s1r1 s2
dsc_0034.jpg
BIBLIA DŇOM NOCOU
Od 15.3.2016 prebehlo v novomestskej kaplnke našich sestier druhý ročník súvislého čítania a počúvania Svätého Písma, ktoré iniciovala Rada Spojenej školy sv. Jozefa s úmyslom prejaviť úctu a poďakovanie sv. Jozefovi patrónovi a ochrancovi školy, vyprosovať si požehnanie, dary Ducha Svätého a Božie milosti pre obyvateľov mesta v Roku milosrdenstva a na osobný úmysel lektora.  Súvislé čítanie otvorila sr. provinciálka Metoda Piatničková a pri čítaní Písma pokračovali veriaci farnosti, učitelia a žiaci školy, sestry a duchovenstvo farnosti.  Foto…
 r1 s2
DIVADLO ATak V NOVOM MESTE N/V
Nevšedný umelecký zážitok mohli mať mnohé naše sestry z viacerých komunít, ktoré sa 27.2.2015  zúčastnili tanečného predstavenia divadla Atak s názvom "Ecce, homo!" Mladí tanečníci v ňom stvárnili krížovú cestu utrpenia Ježiša ukrytého v symbole bielej košele obliekanej každým tanečníkom.  Vyjadrili tak myšlienku: "Čo keby sme sa ocitli v koži Krista na jeho, alebo našej krížovej ceste?" Vďaka tomuto predstaveniu môžeme pôst prežívať z iného uhla pohľadu. Foto...
 
stiahnut(1).jpg
r1 s1r1 s2
jaslickova31.jpg
JASLIČKOVÁ SLÁVNOSŤ V NOVOM MESTE N/V
Narodenie Pána si pripomenula farská rodina v Novom Meste n/V jasličkovou slávnosťou, ktorú pod vedením sestier a pedagógov Spojenej školy sv. Jozefa predviedli deti a mládež. Témou a hlavnými hrdinami boli Traja Králi, ktorí hľadali narodeného nového Kráľa. Na svojej ceste sa stretli s nezáujmom ľudí, ale aj s tými, ktorí sa Ježišovi prišli pokloniť do betlehemskej maštaľky. Deti a mladí sa predstavili ako herci, speváci pekných vianočných piesní i malí tancujúci anjeli. Všetci mali z vydarenej slávnosti krásny zážitok. Foto... 
r1 s1r1 s2
ČAROVNÉ VIANOCE
Deti z Materskej školy Alexia v Novom Meste nad Váhom si celý týždeň  precvičovali, zdokonaľovali svoje šikovne ručičky a uplatnili svoju predstavivosť a estetiké cítenie. Hrali sa na cukrárov a ozdobovali vianočné koláče. Keďže nenasnežilo, vyrobili si z vatových tampónov zasnežený stromček. Foto... Obrovský obdiv však zožali v ZŠ sv. Jozefa v NMV, kde 19.12.2014 ohlásili všetkým ľudom dobrej vôle, že v Betleheme sa narodil Boží Syn. Koledovanie...  Po takom náročnom týždni im právom patria prázdniny. Deťom aj rodičom vyprosujeme požehnané, pokojné a radostne prežitie Vianoc a veľa Božieho požehnania do Nového roku 2015. 
img_2867.jpg
r1 s1
p1050437.jpg
NOC ČÍTANIA BIBLIE V BEŇADOVE
Zamýšľať sa nad pravdami, ktoré presahujú každého človeka sa prostredníctvom čítania Biblie učilo 23 detí počas projektu Noc čítania Biblie. Na Základnej škole v Beňadove sa tento projekt konal v noci z 12. na 13. decembra 2014. Pomocnú ruku pri tomto diele podala sr. Katarína, s ktorou si žiaci čítali časti Knihy proroka Daniela. Na deti, ktoré chcú žiť z Božieho Slova nezabudol ani p. kaplán Roman Saniga. Foto... 
OTVORENIE ROKA SV. PETRA FOURIERA
Slávnostnými vešperami v novomestskej kaplnke bol 9.12.2014 otvorený Rok sv. Petra Fouriera. Vešperám predsedal vdp. Blažej Čaputa, dekan. V úvode všetkých privítala sr. provinciálka Noemi a pozvala prítomných hostí k spoločnému prežívaniu Roka sv. Petra Fouriera. Gregoriánska schola pri Prepozitúre Narodenia Panny Márie obohatila túto slávnosť svojim spevom. Vešpier sa zúčastnili veriaci novomestskej farnosti a priaznivci našej kongregácie. Na záver slávnosti bolo spoločné agapé. Foto... 
img_2786.jpg
msmikulas2014(78).jpg
SV. MIKULÁŠ V NAŠEJ MATERSKEJ ŠKOLE
Dlho a s radosťou očakávaný hosť prišiel v piatok v dopoludňajších hodinách do Materskej školy Alexia. Deti si pripravili program - Drevený zámoček, vystúpenie snehuliakov a tanec Benedicat nielen pre svojich rodičov a mladších kamarátov, ale hlavne pre vzácneho hosťa - sv. Mikuláša. Ten splnil ich očakávania a prišiel spolu so svojim anjelom a veľkým košom darov. Celá telocvičňa v dome Matky Alexie sa naplnila radosťou. Foto...  
r1 s1r1 s2
V ATMOSFÉRE ADVENTU...
V predvečer prvej adventnej nedele zorganizovala Rada rodičovského združenia Spojenej školy sv. Jozefa v Novom Meste n/V spoločné stretnutie pre deti a rodičov školy i farnosti, ktoré zamerala na výrobu adventných vencov, zdobenie perníkov a výrobu pozdravov. Odlievanie sviečok pod vedením sr. Damiány vzbudilo veľký záujem zo strany detí. Počas stretnutia vládla pracovná atmosféra a adventné nadšenie. Spoločné stretnutie sa ukončilo posviackou adventných vencov v kláštornej kaplnke. Foto... 
pb290682.jpg
r1 s1r1 s2
pb080648.jpg
PÚŤ ŽIAKOV SŠ SV. JOZEFA
V sobotu 8.11.2014 putovalo do Baziliky Sedembolestnej P.Márie v Šaštíne 40 detí Spojenej školy sv. Jozefa. Po slávnostnej sv. omši sa oboznámili s históriou  baziliky a prezreli si Mariologické múzeum. Na spiatočnej ceste sa zastavili pri Mohyle M.R. Štefánika, kde sa spoločne modlili za obete nášho národa. Počas púte nechýbala dobrá spevavá nálada, skupinová práca zameraná na vedomosti o Panne Márii a radosť zo zakúpených darčekov pre mamičky a babičky. Foto... 
r1 s1r1 s2
MILIÓN DETÍ...
V sobotu 18.10.2014 sa vo Farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Novom Meste n/V zišli deti, aby sa zúčastnili celosvetovej akcie "Milión detí sa modlí ruženec". Presne o 9.00 hodine sa všetky deti sveta spojili, aby spolu s P. Máriou prosili o pokoj a mier vo svete. Nikto nemôže poprieť, že to náš svet potrebuje, pretože na mnohých miestach vo svete sa bojuje. Deti zo Spojenej školy sv. Jozefa včítane malých škôlkárov i detí z celej farnosti horlivo prosili o tieto úmysly i za misie a misionárov. Sestričky pripravili k modlitbe aj videoprojekciu, v ktorej ešte hlbšie prežívali radosti P. Márie. Foto...
 
7db08e2274_57671009_o2.jpg
r1 s1r1 s2
img_1758.jpg
NÁVŠTEVA URMINIEC
Práve na misijnú nedeľu bola komnunita novomestských sestier na podnet PaeDr. M. Jančeka PhD. pozvaná do Farnosti sv. Michala Archanjela v Urminciach, rodiska sr. Timotey. Veľmi srdečného prijatia sa sestrám dostalo nielen od správcu farnosti, ale aj od  veriacich, ktorým sa na stretnutí s nimi prihovorila sr. provinciálka Noemi.  Priblížila im vznik a poslanie našej kongregácie. Veľmi pútavé svedectvo svojho povolania vyrozprávala sr. Inocencia. Keďže bola misijná nedeľa, sestry hovorili aj o misii v Kazachstane a svoje rozprávanie doplnili ukážkou kazašských odevov a suvenírov. Foto... 
r1 s1r1 s2
S RODINAMI DO ŠAŠTÍNA   
Sestry novomestskej komunity využili krásne nedeľné popoludnie 12.10.2014 na púť k Matke Sedembolestnej do Šaštína. Spolu s rodinami a ich deťmi sa zverili pod ochranu Panny Márie modlitbou odovzdania sa a desiatkom ruženca. Ich spoločný spev naplnil celú baziliku. Rodičia mali možnosť pobudnúť v tichu baziliky, zoznámiť sa s jej históriou a deti svoj čas využili hraním sa v oratóriu. Strávili v spoločenstve požehnaný a krásny čas. Foto...   
sastin.jpg
r1 s1r1 s2
img_0832.jpg
ART-TUTOVKA NA VÝLETE V PIEŠŤANOCH
Deti z krúžku sr. Anežky sa 4.10.2014 podujali absolvovať výlet do Piešťan. Radosť z cesty vlakom však vystriedalo zhrozenie, ktoré deti uvideli na krížovej ceste na Červenej veži. Každé zastavenie bolo zlomyseľne zničené, poškodené, či zasypané smeťami. "Čo komu urobil Ježiš, že mu takto ubližujú?" - zneli čisté otázky detí. Pri poslednom zastavení však deti nelenili a začali písať na kúsok papiera jednoduchú prosbu tým, čo to spravili: "Neničte naše kríže! Ďakujeme"! Svojim podpisom to potvrdili a umiestnili na torzá krížov. Až potom mohol výlet pokračovať ďalej. Prezreli si Kúpeľný ostrov, Kolonádový most, Kostol sv. Cyrila a Metoda a výlet ukončili opekačkou v Nodame. Foto... 
r1 s1r1 s2
VSTUP DO POSTULÁTU
V stredu 11. februára 2015 na sviatok Lurdskej Panny Márie sme v novomestskej kaplnke boli účastní milej slávnosti. Počas slávenia vešpier vstúpila do postulátu Mgr. Dominika Olejková, učiteľka zo Základnej školy Andreja Svorada a Benedikta v Trenčíne. Prihovoril sa jej páter Bohuslav Šprlák, ktorý povedal: "Boh od nás očakáva veľa, pretože nám veľa zveril. Cez Máriu nám zveril svojho Syna. A toho Syna máme dávať svetu. Ale v tejto úlohe nie sme sami. Ježiš chce konať s nami a cez nás". Po vešperách sa Dominike prihovorila aj sr. provinciálka. Povzbudila ju slovami ubezpečenia, že sa za ňu modlíme... "aby sme Tvojej ceste zasvätenia "zaistili úspech". Aby Tvoje dni boli naplnené Božím požehnaním, ochranou a vedením Panny Márie". Foto...  
img_4095.jpg
ZASVÄTENÍ ON-LINE
Môžu byť zasvätené osoby na internete? Aký je pohľad médií na Cirkev? Na tieto a mnohé iné otázky dali odpoveď organizátori školenia Zasvätení on-line na Katolíckej univerzite v Ružomberku v dňoch 5.-7.9.2014. Zúčastnili sa ho sr. Katarína a sr. Zdenka. Odborní lektori ich zoznámili zo základmi printovej, televíznej a foto - žurnalistiky a s využívaním sociálnych sietí. Učili sa tiež, ako správne napísať, či natočiť pútavú správu z podujatia a čo do nej zahrnúť. Školenie organizoval časopis Zasvätený život v spolupráci s Katedrou žurnalistiky Filozofickej fakulty v Ružomberku. Foto... 
orava.jpg
OBNOVA DIEVČAT V ÚSTÍ NAD PRIEHRADOU
Trinásť - Pán Boh pri nás. Presne trinásť dievčat prišlo do Oravského centra mládeže v Ústí nad Priehradou na duchovnú obnovu od 25. do 28.8.2014. Prišli tam s túžbou, aby nezabudli na Boha v nových životných situáciách, pretože mnohé z nich od septembra nastupujú na internát. Svoju túžbu napĺňali čítaním Sv. Písma formou Lectio divina, Eucharistiou, adoráciou, Sv. zmierenia a spoločným zdieľaním sa. A Boh bol naozaj s nimi. Zahŕňal ich milosťou cez priateľské spoločenstvo, cez svedectvo p. Kořínka, ktorý prešiel komunitou Cenacolo a nakoniec svoju milosť preukázal púťou do Sanktuária Božieho Milosrdenstva v Krakove. Nech duchovná obnova dievačatám posilní vieru a túžbu v nej rásť. Foto... 
EKOFRANT alebo
"VŠETKO TVORTSTVO NECH CHVÁLI PÁNA"

Denný tábor detí z Nového Mesta n/V sa realizoval od 30.6. do 4.7.2014 s 50 deťmi, 6 animátormi a 2 sestričkami. Sprievodcom  tábora bol sv. František z Assisi, majster čítania v knihe stvorenstva, kde nachádzal obraz Pána. Počas celých piatich dní chválili Boha a ďakovali mu  za všetko okolo. Deti sa učili  úcte za stvorený svet, triedili odpad a vyrábali výrobky z recyklovateľných materiálov. Jazda na koni, návšteva minifarmy v Lubine, kŕmenie labutí,  prehliadka  historického miesta Skalka pri Trenčíne, spoločné hry v prírode, to všetko prebúdzalo v deťoch vďačnosť Bohu. Foto...  
 
 
ekofrant7.jpg
10420181_10202573001906468_5590681684872079249_n.jpg
ART -TUTOVKA NA TEMATÍNE
 Celoročnú prácu krúžku zavŕšila sr. Anežka super výletíkom na hrad Tematín. Žiaci  vystúpili pešo po hrebeni na hrad a cestou obdivovali zakvitnuté lúky a krásne výhľady. Na hrade ich čakala opekačka. Cestou späť obdivovali chrobáky a kvety, čo dokazujú aj krásne fotky. Správnu náladu a všetko ostatné dokazuje aspoň pár fotografií. Žiaci spolu so sr. Anežkou chcú stále viac prenikať do umenia, hľadať krásu navôkol a s Božou pomocou ju zachytávať a podávať ďalej. Foto... 
DEŇ OTCOV   
Tretia júnová nedeľa patrí Dňu otcov. Naša materská škola tento sviatok oslávila už v piatok 13. júna 2014. Sviatok začali oslavovať už na sv. omši, na ktorej vyprosovali Božie požehnanie pre rodiny našich škôlkárov, zvlášť pre otcov rodín a tiež aj pre dobrodincov našej MŠ. Pokračovali spoločným súťažením, opekaním a zdieľaním sa. Ďakujeme všetkým za vytvorenie krásnej rodinnej atmosféry. Foto...   
img_0072.jpg
dscf2032.jpg
UKONČENIE HISTORICKÉHO KRÚŽKU
Skupina šiestakov, ktorá sa venovala histórii pod vedením sr. Inocencie, 2. júna 2014 ukončila svoju bádateľskú činnosť. Mnohé atraktívne objaviteľské podujatia v Nitre, Piešťanoch, ale zvlášť v Novom Meste n/V boli ukončené posedením detí s nádherne vyzdobenou tortou so znakom krúžku, ktorý si sami vytvorili. Posedenie bolo oživené spomienkami na najkrajšie zážitky počas fungovania krúžku. Ich vďačnosť smerovala k sr. Inocencii, ktorej ani teraz nechýba nadšenie pre prácu s deťmi. Foto...  
 
ART-TUTOVKA NA ČACHTICKOM HRADE  
Počas jedného krásneho jarného týždňa si sr. Anežka naplánovala výlet so svojím krúžkom ART-tutovka na Čachtický hrad.  Ako inak, celý týždeň bolo krásne počasie, ale práve v sobotu sa zastrela obloha a začalo z nej neustále hustejšie kvapkať. A tak sa výlet stal jedinečným práve v tom, že v daždi a vetre vystúpili na hrad, popozerali obnovené priestory a výhľady zo všetkých strán.  Vrcholom však  bola opekačka, dokonca s dáždnikom nad ohniskom, aby zvyšky ohňa nezhasli. Aj napriek  ťažkostiam bol  tento výlet jedinečný a nezabudnuteľný. Keď sme dorazili domov, prestalo pršať. Tomu sa povie šťastie!  :-) Foto...
p5030245.jpg
bloggif_536bc960d1e62.gif
PATRÍM K VÁM 
Spomienka na zašlé a neslávne komunistické časy, v ktorých trpeli kresťania v bývalom ZSSR. Príbeh Sergeja Kurdakova, ktorý uveril beľševickej ideológii, no neprestal hľadať pravdu. Až po úteku mohol  napísať knihu o tvrdom útlaku vo vlasti. Známe ruské piesne, ktoré sme sa kedysi museli učiť v škole, tance a  prvomájové sprievody v nás oživili študenti Gymnázia sv. Cyrila a Metoda v Nitre, ktorí predviedli nádherné divadelné predstavenie "Patrím k vám" v  Divadle A. Bagara vo štvrtok 1. mája 2014. Na plne obsadenom hľadisku sa podieľali aj sestry z Nového Mesta n/V, Beckova, Trnavy a Trenčína, spolu so spolupracovníkmi a známymi. Foto... 
SÁM SI NIESOL KRÍŽ... 
Na Veľký piatok si každý sám  niesol svoj kríž ulicami Nového Mesta nad Váhom. Totiž pri jeho nesení sa vystriedali všetky stavy: ženy,  muži, mladí chlapci, mladé dievčatá, rodiny, rehoľné sestry a dokonca aj deti. Toto nesenie kríža spolu s hlbokými zamysleniami nám pomohlo k osobnej angažovanosti a k odhodlaniu prijať a niesť svoje každodenné kríže, aby sme vyjadrili svoju vďačnosť Kristovi za Jeho vykúpenie. Foto... 
15kc.jpg
dscf0562.jpg
VÝLET MLADÝCH HISTORIKOV 
12. apríla 2014 sa krúžok mladých historikov so sr. Inocenciou  a so sr. Katarínou vybral  za pozoruhodnosťami Nitry. Deväť účastníkov navštívilo Nitriansky hrad s Katedrálou sv. Emeráma, Diecézne múzeum Nitrianskeho biskupstva a Kazematy. Nemohli vynechať ani nakupovanie v obchodnom centre. Súčasťou výletu bola aj sv. omša na Kalvárii, návšteva misijného múzea  a domu našich sestier. Mladí historici sa tešia na ďalšie poznávanie historických pamiatok. Foto...  
 "ODVAĽTE KAMEŇ!"
V dňoch 28.3.-30.3.2014 študenti z Gymnázia M.R.Štefánika v Novom M/V spolu so sr. Anežkou absolvovali duchovnú obnovu v Piešťanoch. Hoci detí nebolo veľa, vytvorili výborné spoločenstvo, ktoré dokázalo počúvať a zdieľať sa z duchovných skúseností. Účastníci dostali tiež ponuku od Pani Bayerovej, aby sa  zúčastnili sa na projekte "Sedembolestná Panna Mária" modelovaním Matky Božej, ktoré budú pre nich peknou pamiatkou na prvú duchovnú obnovu. Súčasťou bolo Lektio divina o vzkriesení Lazára, ktoré nás pripravilo na druhú polovicu pôstneho obdobia, aby sme si nechali odvaliť kamene hriechu z našej duše a verili, že Ježiš je naozajstný Pán života i smrti.  Foto... 
p3291727.jpg
dobir.jpg
 DUCHOVNÁ OBNOVA BIRMOVANCOV
Poslednú marcovú sobotu sa na našej spojenej škole zrealizovala duchovná obnova asi 80 birmovancov. Celú obnovu viedlo spoločenstvo Nové Mesto. Témy o Božej láske, hriechu a spáse, adorácia, možnosť sv. spovede, slávenie sv. omše a adorácia mali birmovancov viesť k hlbšiemu vzťahu ku Kristovi a ku zrelému kresťanskému životu. Veríme, že čo nedkázali slová animátorov, to v nich dokáže Duch Svätý, ktorému všetkých birmovancov zverujeme. Foto 
 
ON JE ŽIVÝ
V sobotu 1. 2. 2014 sme sa spolu s ďalšími mladými z celého Slovenska i z iných štátov zúčastnili stretnutia On je živý! Mottom stretnutia bolo "Ste Kristov list" a v týchto myšlienkach sa niesli modlitby, adorácia, sv. omša, prednášky, križovatky, svedectvá a vlastne celý program, ktorý bol veľmi bohatý. Najdôležitejšie však bolo, že živý Pán prechádzal pomedzi mladých, dotýkal sa ich svojou láskou a milosťou. To, že sme z Piešťan i z Nového Mesta a okolia zhromaždili plný autobus - čiže 50 mladých, to už bolo Božie dielo, za ktoré mu naozaj ďakujeme! Ostatné na foto... 
p2010343.jpg
dscf0043.jpg
TO SOM JA, NEBOJTE SA!
 
Pre niektorých študentov je polrok banálnou záležitosťou, ale pre maturantov je znamenitým obdobím. Vstupujú do náročnejšieho obdobia, kedy inak ako obvykle potrebujú vnímať, že Ježiš je s nimi a sprevádza ich aj cez školské búrky. Posilu sme hľadali v adorácii, v ktorej sme spoločne ďakovali za  prežité chvíle a prosili sme, aby nás viedol aj cez našu malovernosť a uisťoval nás, že on je Boží Syn! Nebojte sa!  Foto ...  
 DEŇ ZASVÄTENÉHO ŽIVOTA
2. februára sa v Cirkvi spolu so sviatkom Obetovania Pána slávi Deň zasväteného života. V tento sviatok si pripomíname Obetovanie Božieho Syna v chráme, ktoré je vzorom  pre  "každého muža a ženu, ktorí celý svoj život zasväcujú Pánovi" (Benedikt XVI.).  Aj naše sestry pôsobiace v trnavskej diecéze prijali pozvanie otca arcbiskupa Jána Oroscha a  ďakovali za dar povolania  s desiatkami ďalších kňazov a rehoľníkov na slávnostnej sv. omši v Katedrále Jána Krstiteľa v Trnave. Foto...
p2020627.jpg
p1270354.jpg
KRÚŽOK MLADÝCH HISTORIKOV

Krúžok mladých historikov, ktorý vedie sr. Inocencia, má deväť členov a dnes sa podujal  na objavnú cestu dejinami našej kongregácie. Deti sa zaoberali históriou kláštora  a školy v Novom Meste nad Váhom. V závere sa s chuťou pustili do skladania obrazu Matky Alexie. V I. polroku sa venovali histórii Nového Mesta n/V a plánujú sa zoznámiť s históriu Prepozitúry Panny Márie oslavujúcej 600. výročie vzniku. Foto
JASLIČKOVÁ SLÁVNOSŤ 
Žiaci zo Spojenej školy sv. Jozefa odohrali počas vianočných sviatkov jasličkovú slávnosť, ktorej nosným posolstvom bolo heslo " Dieťa Ježiš - Svetlo našej rodiny". Poukázali na skutočnosť zla vo svete, ktoré sprítomňoval Herodesov syndróm moci, bohatstva a túžby po sláve.Sprievodnou otázkou počas celého dejstva, bolo, či je možné uchrániť v  sebe i v svojej rodine Svetlo, ktorým je Dieťa Ježiš. Záver jasličkovej slávnosti bol obohatený pochodom za život, počas ktorého odzneli vianočné vinše a priania novomestkých rodín. Foto...
jaslickova30.jpg
sam_3647.jpg
NOC ČÍTANIA BIBLIE 2013 
Naša Spojená škola sv. Jozefa, Klčové Nové Mesto nad Váhom sa zapojila do projektu Noc čítania Biblie 13.12.-14.12.2013. Začali sme o 17:00 hodine, kedy 65 žiakov prvého a druhého stupňa prišlo do školy. O 18:00 hodine sme prežili spoločne svätú omšu, na ktorej pán dekan Ľudovít Malý priblížil úctu k Božiemu Slovu - Biblii. Program pokračoval ďalej prácou v skupinách – bolo ich osem, kde naše sestry a pani učiteľky  spolu so žiakmi pracovali s biblickým textom formou čítania Biblie, dramatizácie, kreslenia, tvorivým znázornením biblického posolstva, biblickým filmom. Pred pol nocou bola tichá adorácia v kaplnke, kde sa striedali jednotlivé skupiny. Projekt  Noc čítania Biblie sme  ukončili v sobotu ráno sprievodom so svetlom a modlitbou žalmu. Viac foto.... 
Duchovná adventná obnova dievčat v Beňadove
Správne dievča v správnom čase, na správnom mieste,  Takto by sa dala charakterizovať duchovná obnova dievčat z Beňadova, ktoré od 13. do 15. decembra 2014 prežili adventný čas na základnej škole. Téma lásky Boha, ktorý nás miloval "ešte keď sme boli hriešni" (Rim 5, 6), prednášky, diskusie, film October baby,  deti čítajúce Sväté Písmo, scénky - to všetko obohatilo a bolo požehnaním pre 14 dievčat a dve naše sestry: Katarínu a Alojziu, ktoré ďakujú dievčatám za otvorené srdce, príklad čistej nefalšovanej viery, spontánnosť, ale aj láskavé prijatie Beňadovcov. Tiež ďakujú pani riaditeľke Majke, pani učiteľkám Ivetke a Evke, Zdenke - pani kuchárke, školníkovi a predovšetkým Pánu Bohu za milosťou naplnený čas. Foto  
1.jpg
14.jpg
Duchovná obnova

Pred prvou adventnou nedeľou 29.-30.11.2013 sa konala v našej Spojenej škole sv.Jozefa duchovná obnova na tému Spoznávanie s Jonášom. Dievčatá siedmeho ročníka pracovali so Svätým písmom, tvorivo aktualizovali Jonášov príbeh na svoj život a v modlitbe načúvali Božiemu hlasu. Obnova vyvrcholila tvorivou výrobou darčeka pre najbližších. Foto...
"BAJBLFÓN"   
Pobytový tábor detí z Nového Mesta nad Váhom s názvom „Bajblfón“ prebiehal v Starej Lesnej od 8. do 14. júla 2013. Deti a mladí mohli lepšie spoznať ako Boh komunikoval s rôznymi postavami Starého zákona cez Noea, Abraháma, Mojžiša, Jakuba a Ezaua a kráľovnú Ester. Cez mnohé aktivity mohli pochopiť ako sa Boh rozpráva s nimi. Foto... 
img_8141web.jpg
jazierkonahradeweb.jpg
"ROZPRÁVKOVÝ SVET" 
V Novom Meste n. V. sa konal od 1. - 4. júla 2013 denný tábor s názvom "Rozprávkový svet". Chlapci, dievčatá a animátori začali program v Piešťanoch v kostole sv. Cyrila a Metoda, kde sa oboznámili s misiou a poslaním dvoch veľkých vierozvestov. Dozvedeli sa o prvých preložených slovách Svätého Písma, o používaní staroslovienčiny a odovzdávaní kresťanskej kultúry. S písaným slovom sme pokračovali aj ďalej, pretože Rozprávkový svet nás ponoril do príbehov Dobšinského a bratom Grimmovcov. Cez rozprávky: – Čiernovlasý princ, Traja zhavranelí bratia, Stolček prestri sa, Vlk a kozliatka - a ich poučenia: -prijať každého, pretože je stvorený na Boží obraz, rozvíjať úctu a lásku k rodičom, súrodencom a starším, vážiť si darované veci a obdarovať iných , mohli deti zažiť radostnú , tvorivú a bohatú atmosféru plnú zážitkov a vzájomného priateľstva.  FOTO 
OSOBNOSŤ MESTA 
Pri príležitosti 750, výročia písomnej zmienky o Novom Meste nad Váhom bolo ocenených šesť osobnosti mesta. Za oblasť školstva bola ocenená naša sestra Inocencia Znášiková. Jej ocenením bolo vyjadrené uznanie práce sestier nielen v Spojenej škole sv. Jozefa, ale aj ich práce v rámci mesta.  Foto... 
r1 s2
dscn0644web.jpg
 "POZVANIE" 
V dňoch 24. – 26. mája 2013 bola v Piešťanoch duchovná obnova s názvom „Pozvanie“ pre žiakov 8. ročníka zo Spojenej školy sv. Jozefa. Vychádzali z Matúšovho evanjelia v podobenstve O svadbe kráľovského syna. Otec pozýva na svadbu, kde je všetko pripravené, je len na samotnom človeku, či toto pozvanie prijme, alebo nie. V sobotu dievčatá z Gymnázia pokračovali v pozvaní cez prikázania, ktoré mali spestrené prácou v skupine, scénkami a testami. Zúčastnili sa aj na Noci kostolov, krásnej vychádzke, nechýbali hry, opekačka a dobrá nálada. Vytvorili pekné spoločenstvo pod vedením sr. Dolores a animatoriek Petry a Danielky. Foto... 
PÚŤ SKALKA - komunitný výlet  
Dňa 8. mája 2013 sa celá komunita včítane sr. provinciálky vybrala z príležitosti Roku viery na pešiu púť na Skalku pri Trenčína. Popri Váhu sme smerovali na miesta, kde žil sv. Beňadik, žiak sv. Svorada. Obidvaja žili prísnym benediktínskym životom, o čom sme sa mohli presvedčiť prehliadkou starého kláštora, dnes veľmi starostlivo obnovovaného. Za kvalitný odborný i duchovný výklad sme vďační Dr. Horváthovi, ktorý sa nám niekoľko hodín venoval. Okrem pútneho kostolíka a kláštora sme absolvovali aj novú krížovú cestu a náučný chodník, ktorý niektorých svojou náročnou celkom potrápil. Ale stálo to za to! Ostatné na Foto...  
  
skalka2013(18)web.jpg
p5051428web.jpg
10. výročná púť kresťanských pedagógov 

V Nitre v Bazilike -  Katedrále sv. Emeráma sa  stretli 5. mája 2013 kresťanskí učitelia, aby sa slávnením sv. omše a vzájomným stretnutím vzájomne povzbudili vo viere i v motivácii svojej služby. Všetci vieme, že vyučovanie a výchova je  z roka na rok náročnejšia, preto sme si vypočuli povzbudzujúcu kázeň riaditeľa Diecézneho katechetického úradu v Nitre Martina Michalíčka, v ktorej hovoril o znakoch kresťanskej pedagogiky, v ktorých sa počíta predovšetkým s Duchom Svätým. Potom nasledovala prednáška Mons. Pavla Zahatlana, rektora Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre o tom, že učitelia majú dôležité a zodpovedné poslanie - denne odovzdávať kresťanské hodnoty svojim žiakom, podľa vzoru svätých Cyrila a Metoda. Atmosféru tohto dňa si pozrite na fotografiách. 
DRAMATIZOVANÁ KRÍŽOVÁ CESTA 
V Novom Meste nad Váhom sa dramatizovaná krížová cesta konala na "Veľký piatok" v Kostole narodenia Panny Márie. Mladí farnosti so zápalom znázornili "cestu lásky". Jednotlivé zastavenia prednášali veriaci farnosti. Spoločne hľadali odpoveď na toľké otázky "Prečo?" a spoznávali, že jedinou správnou odpoveďou je "Láska". Foto... 
p1010040.jpg
p1010104web.jpg
DEŇ ZASVäTENÉHO ŽIVOTA  
Aj tento rok sme sa stretli v katedrále sv. Jána Krstiteľa s otcom biskupom Jánom Oroschom a s rehoľníkmi a rehoľníčkami našej Trnavskej arcidiecézy, aby sme si v jednote s inými obnovili svoje zasvätenie. Spolu s Pannou Máriou sme ďakovali za milosti nášho zasvätenia počas sv. omše i počas hodnotnej prednášky otca jezuitu Sofučku. Po nej nasledovalo tradičné agapé v biskupskej jedálni. Napriek chrípkam sa z našej komunity skoro všetky sestry tejto hodnotnej slávnosti zúčastnili. Ostatné napovie pár fotiek... 
SLÁVNOSŤ BOHORODIČKY 
Ako vždy sa 1. januára 2013 zišli sestry a veriaci z Nového Mesta n. V., aby oslávili Slávnosť Bohorodičky, ktorej je zasvätená kláštorná kaplnka. Slávnostnú sv. omšu celebroval pán dekan Mgr. Ľudovít Malý. Zúčastnili sa jej mnohí hostia a dobrodinci sestier. Aj cez nich pociťujú, ako sa Pán o nich stará. Po sv. omši boli hostia pozvaní do jedálne na agapé a sr. Jana, ktorá prišla z Kachastanu, im premietla fotografie a objasnila aktuálnu situáciu z misie v Balchaši. Foto... 
p1012348w.jpg
pc29web.jpg
NÁVŠTEVA PÁTRA AUGUSTÍNA VRECKA 
V sobotu 29.decembra 2012 mal u nás v kaplnke sv. omšu saleziánsky misionár páter Vrecko, ktorý pôsobí už 25 rokov na Haiti. Hoci sa mu blíži 80-ka, jeho duch prekypoval mladosťou a zápalom pre Krista a evanjelizáciu. Nadchol nás všetky svojou vierou a vnútornou radosťou, ktorú s nami prežíval aj počas obeda. Sprevádzali ho manželia Poláčkovci z Novej Dubnice, rodičia Mareka Poláčka, známeho z TV-LUX, ktorí za totality pracovali s tajným samizdatom. Foto...  
"DOBRÁ NOVINA" 
Počas vianočných sviatkov 27. decembra 2012 nás navštívila jedna skupina koledníkov, ktorí nám oznámili "dobrú novinu", že sa nám narodil Spasiteľ a Pán - Ježiš Kristus! Deti boli pekne pripravené, dobre pristrojené, spievali i recitovali s pravým oduševnením Božích poslov radostnej zvesti. Potešilo nás aj to, že to boli deti našich bývalých žiakov. Foto... 
pc272188web.jpg
pc252112w.jpg
"BOŽIE NARODENIE" 
Na Božie narodenie  po detskej sv. omši v Novom Meste n. V. sa sestry spolu s deťmi, mládežníkmi a za asistencie pána kaplána Róberta Ťapušíka zúčastnili na jasličkovej pobožnoti. Počas čítania Božieho slova a ohlásenia príchodu Mesiáša deti zahrali prečítané scény a pospájali tak betlehemské udalosti do jedného veľkého celku, ktorý potešil hlavne malé deti, ale i rodičov a plný kostol. Tí najmenší sa prišli pokloniť a potešiť Božie dieťa svojím spevom a vinšami. Fotografie... 
"MÁRIA UVERILA, ŽE SA SPLNÍ,  
ČO JEJ POVEDAL PÁN." 
Žiaci Spojenej školy sv. Jozefa v Novom Meste nad Váhom začali Advent 2012 - v Roku viery. Ich mottom je: „Mária uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán.“ /Lk1,45/ Spolu s Pannou Máriou chcú prosiť o dar živej viery pre deti, rodičov, kamarátov, žiakov a učiteľov školy. Stretávajú sa na modlitbe Anjel Pána, budú čítať Božie Slovo a piesňami vyjadria radosť a oslavu z Narodenia Pána. Foto...  
sam_2222web.jpg
donm6roc(6)web.jpg
"SVETLO VO TMÁCH"   
V novomestskej komunite bola 23. – 24. novembra 2012 duchovná obnova dievčat 6. ročníka. DO sme začali legendou podľa Ch. Muhlberga O zemi, kde vyšlo slnko. Dievčatá sa nechali príbehom vtiahnuť do deja a po skončení v tichu pracovali s vykladacím materiálom. Pripravovali svetlo jedna druhej. Pochopili, že ide o svetlo v našich srdciach. Na druhý deň sme pokračovali v katechéze o odpustení prepojenej na prípravu sv. spovede. Predpoludním pán kaplán R. Ťapúšik dievčatá vyspovedal a slávil Eucharistiu, ktorá bola vrcholom tejto duchovnej obnovy. V príhovore sa zameral tiež na svetlo, ktoré sme dostali pri krste a ako si ho máme chrániť a zveľaďovať. Vytvorili sme pekné spoločenstvo, ktorému dodali radosť a veselosť biblické tance, hry a vychádzka do prírody. Duchovnej obnovy sa zúčastnila sr. Dolores s ich triednou Mgr. Petrou Chrebetovou. Foto...  
 
"MILIÓN DETÍ SA MODLÍ RUŽENEC" 
Vo štvrtok 18. októbra 2012 sa Spojená škola sv. Jozefa zapojila do modlitby „Milión detí sa modlí ruženec.“ Na celom svete od 9. hodiny deti všetkých vekových kategórií prerušili vyučovanie, aby sa spojili v modlitbe za jednotu, pokoj a mier na celom svete a v každom ľudskom srdci. Akcia „Detský ruženec“ vznikla v r. 2005 vo Venezuele a rozšírila sa do celého sveta. Iniciatíva dostala svoj názov a svoj cieľ od sv. pátra Pia, pretože organizátori dôverujú jeho výroku, ktorý znie: „Keď sa milión detí pomodlí ruženec, svet sa zmení.“ Organizátorom je nemecká katolícka nadácia „Kirche in Not.“ Foto... 
sam_2167.jpg
pa140040.jpg
"LÚČENIE" 
V dňoch 12. – 14. októbra 2012 bola duchovná obnova sestier na tému Lúčenie“, ktorá sa niesla cez mnohé brány a to: bránou narodenia, bránami rôznych úsekov života, bránou sestry smrti, bránou miesta začiatku a konca. V každej etape života človek niečo stráca, zároveň však získava a každou stratou nadobúda novú skúsenosť. Tak nás naša cesta jedného dňa dovedie k bráne, ktorá je tu na zemi posledná. Je to brána, ktorou sa zo života odchádza, ale my vieme a veríme, že Ježiš touto bránou prešiel a otvoril nám ju k Otcovi. Sestry s kandidátkami a katechétkami z Nového Mesta vytvorili pekné spoločenstvo a pripravili sa tak na blížiace sa sviatky Všetkých svätých. V týchto biblických udalostiach sme mali možnosť stretnúť sa so skutočnosťou a vykladacím materiálom stvárniť svoj vnútorný postoj.  Foto... 
LETOM SVETOM 
Nových ľudí a nové kultúry spoznávali deti a mladí z Nového Mesta nad Váhom v pobytovom tábore "Letom svetom" na Planinke od 16. do 22. júla 2012. "Hoci sme rôzni, láska nás spája" - bola ústredná myšlienka tábora. Cez mnohé aktivity pochopili, že odlišnosť každého nerozdeľuje, ale môže spájať a obohatiť. Preleteli spolu tichomorskou, africkou, rómskou, ázijskou, eskimáckou, juhoamerickou a slovenskou kultúrou.  
img_5065.jpg
sam_1562.jpg
BYŤ JEDINEČNÝM JE SUPER, ALE V JEDNOTE JE SILA! Prímestský tábor sa konal od 9. do 13. júla 2012. Heslo tábora: "Byť jedinečným je super, ale v jednote je sila!", pomáhali deťom uskutočňovať rozprávkoví kamaráti ŠMOLKOVIA. Deti spoločne putovali rôznymi mestami nášho regiónu. Tábor otvorili v Piešťanoch v Nodamskom dome, ďalší deň pokračovali  na Trenčiansky hrad. V stredu v Trnave prosili o pomoc a ochranu Trnavskú Pannu Máriu a navštívili múzeum v bývalom kláštore klarisiek. V Nitre si pozreli miesta pôsobenia sv. Cyrila a Metoda. Posledný deň ich čakalo prekvapenie v šmolkobudkách, kde súťažili, tvorili, tancovali, piekli, vyrezávali z dreva, lozili po lane.  Foto...   
VÝLET NA GRÚŇ 
Na Turíce sme si urobili komunitnú rekreáciu v prírode. Vyviezli sme sa do neďalekej osady za Novou Bošácou, posedeli sme pri káve so zmrzlinou a potom sa niektoré vydali zbierať bylinky, fotografovať okolitú prírodu, iné zasa zostali pri ohnisku alebo len tak oddychovali... Napokon sme si zaspievali vešpery a večerali sme opečený chlieb so slaninkou. Takto sme zároveň oslávili narodeniny a meniny našich spolusestier a zažili veľa úsmevných chvíľ a radosti zo spoločenstva. Viď foto a poteš sa s nami.  
grun(6).jpg
p5200276.jpg
"EMAUZY - ČI NÁM NEHORELI SRDCIA?"
V dňoch 18. – 20. mája 2012 sa konalo pokračovanie obnovy Kurz Filip pod názvom "Emauzy – Či nám nehoreli srdcia?" V spolupráci so spoločenstvom Piar, animátormi z Prievidze na čele s pátrom Jurajom Ďurnekom, SchP a sr. Timoteou i našimi sestrami okusovali  asi 50- i študenti silu a moc Božieho slova, radosť zo spoločných chvál, zo spoločných zdieľaní a zo sv. omší. Celá obnova nadchla mladých pre prácu so Svätým písmom, pre lectio divina v spoločenstvách a zdieľanie ovocia osobnej modlitby s Písmom. Tri dni ušli veľmi rýchlo a veríme, že Božie slovo bude prinášať ovocie Ducha v našich rodinách, spoločenstvách, na školách i vo farnosti. Ostatné napovedia fotografie... 
"OTVORENÍ PRE LÁSKU..." 
V sobotu 12. mája 2012 sa birmovanci sr. Anežky vybrali na celodennú duchovnú obnovu do Piešťan. Obnova s názvom "Otvorení pre LÁSKU..."mala za cieľ pripraviť mladých na stretnutie s Ježišovou a Otcovou Láskou - Duchom Svätým. Okrem prednášky sa študenti si študenti vypočuli dve svedectvá:  Dominiky Rajznerovej o zmysle duchovných obnov v jej živote a profesorky z GMA Piešťany o obrátení a uzdravení. Po svedectvách nasledovala príhovorná modlitba a nechýbala ani adorácia s osobným tichom na prípravu dobrej sviatosti zmierenia a mládežnická sv. omša s pátrom Šuppom. Opekačka a milované rozchody v meste podčiarkli výbornú atmosféru a ostatné doplnia fotografie. 
p5120817.jpg
birmovancidobeckova(8).jpg
PO VLASTNÝCH DO BECKOVA 
Jedna skupina birmovanci z Nového Mesta nad Váhom putovala 8. mája 2012 pešo po vale do Beckova. Využili čas na budovanie vzťahov a spoločenstva. Navštívili kláštor sestier v Beckove, hrad a "vybláznili" sa v parku. Foto... 
"BIG FISH" 
V Trnave sa 5. mája 2012 konala konferencia "BIG FISH". Išlo o stretnutie animátorov a tých, ktorí sa venujú práci s mladými. Konferencia sa niesla v duchu prednášky o knihe "TO" od  Craiga Groeshela, ktorá reprodukuje a rozvíja myšlienky o tom, čo pomôže spoločenstvám, aby mali šťavu a iskru. Tvorivé dielne ponúkli rôzne prednášky, napr. o táboroch s deťmi, ako ich evanjelizovať cez profánnu činnosť, o tom, ako nerobiť dobré veci, ale Božie... a podobné. Hlavnými rečníkmi bol vdp. Ján Buc, Július Slovák, Martin Štuk a sv. omšu slúžil J. E.   Róbert Bezák, trnavský arcibiskup. Po skončení sestry pozdravili aj trnavskú komunitu.  Foto.. 
p5050615.jpg
1. MÁJ 
Voľný deň a krásne počasie využili sestry 1. mája 2012 na preskúmanie trasy na Čachtický hrad, kam sa chystajú neskôr s deťmi počas prímestského tábora.  Foto... 
fotografia0150e001e001.jpg
do-dievcata7roc145.jpg
DUCHOVNÁ OBNOVA DIEVČAT  
V novomestskej komunite sa 30. - 31. marca 2012 konala duchovná obnova dievčat zo 7. ročníka. Obnova bola zameraná na udalosti Veľkého týždňa. Začali vstupom do Jeruzalema a pokračovali poslednou večerou a Krížovou cestou DO ukončili. Použili pedagogiku Franze Ketta "Celistvá na zmysly zameraná pedagogika". Dievčatá vytvorili pekné spoločenstvo, v biblických príbehoch sa stretli so skutočnosťou, oboznámili sa s výkladovým materiálom, ktorým cez vytváranie obrazov vyjadrovali svoj vnútorný postoj, prežívanie  a na záver v tichu tieto tajomstva mali možnosť prehĺbiť. Nechýbali ani hry a biblické tance. DO sa zúčastnilo 11 siedmačiek a 4 gymnazistky ako animátorky. Foto.. 
KRÍŽ ULICAMI MESTA 
 
Na Veľký piatok sa ulicami Nového Mesta nad Váhom konala dramatizovaná krížová cesta, ktorú stvárnili mladí ľudia. Jednotlivé meditácie a modlitby predniesli rodiny farnosti. Takto si opäť spoločne prešli cestu Ježišovho kríža, vediac, že je to cesta každého človeka. Foto... 
krizcesta(6).jpg
dobirmovancov2012(36).jpg
DUCHOVNÁ OBNOVA BIRMOVANCOV 
V Novom Meste nad Váhom sa v dňoch 16. – 17. marca 2012 konala duchovná obnova pre birmovancov zameraná na pôstne obdobie. Začali sme Legendou o troch stromoch, ktorá birmovancov veľmi oslovila. Sny troch stromov sa stávajú modelovými príbehmi pri hľadaní zmyslu života, ktoré sa síce zdajú byť márne, ale nakoniec sú  zavŕšené stretnutím s Bohom. Pokračovali sme pôstnymi udalosťami – Kvetná nedeľa, Posledná večera a zakončili slávením Eucharistie, ktorú celebroval p. kaplán Vachan aj za účasti sestier domácej komunity Fotografie...
 
"ROBIŤ ŤAŽKÉ VECI" 
Dňa 3. marca 2012 ranné slniečko sprevádzalo viac ako 100 mladých účastníkov Konferencie "Robiť ťažké veci"  v Novom Meste nad Váhom. Usporiadateľom bol páter Juraj Ďurnek so spoločenstvom Piar z Prievidze, so sr. Xaverou, ktorá všetko okolo organizovala. Mladí hľadali odpovede na otázky, ako vystúpiť zo zóny konfortu a ako sa stať rebelucionárom. Myšlienkou knihy, ktorá bola na začiatku tejto konferencie, je vzbura  tínedžerov proti terajšej kultúre malých očakávaní od nich. Myslíme, že téma mladých zasiahla a vynikajúcu atmosféru sprevádzanú chválami  kapely GodKnows, prednáškou pátra i workshopmi môžete sledovať na fotografiách 
 
jaslickova(7).jpg
VEĽKÉ PUTOVANIE 
Veľké putovanie bolo náplňou vianočného programu v Mestskom kultúrnom stredisku v Novom Meste nad Váhom. Pod vedením našej Spojenej školy sv. Jozefa sa do programu zapojili i deti novomestských základných škôl a gymnázia MRŠ. Do Betleheme putovali anjeli, zvieratká, Mária s Jozefom, Nátanova rodina, noc s hviezdou, hviezdičky, pastieri i traja mudrci z Východu. Všetci sa stretli pri malom Ježišovi. Toho prišli pozdraviť i naši budúci škôlkari. Foto...  
p1010018.jpg
ČAS PRIPRAVIŤ PRÍBYTOK PRE JEŽIŠA 
Obdobie adventu využili deti Spojenej školy sv. Jozefa v Novom Meste nad Váhom ako čas prípravy príbytku pre Ježiša v ich srdciach. Sprevádzala ich pri tom bábika Alenka, ktorá sa zastavila vždy v inej triede, aby spolu s deťmi plnila adventné predsavzatia a zúčastňovala sa na ranných sv. omšiach. O tom ako sa im darilo sa spoločne podelili pri vyhodnotení v kaplnke. Foto... 
„NOC ČÍTANIA BIBLIE“ 
„Noc čítania Biblie“ z 9. na 10. decembra 2011 sa uskutočnila na Spojenej škole sv. Jozefa. Cieľom projektu bolo: spoznať knihu kníh – Bibliu, zamýšľať sa nad biblickými pravdami, za biblickým príbehom odkrývať príbeh každého človeka, hlbšie porozumieť Písmu. Chlapci, dievčatá, sestričky a pani učiteľky spoločne prečítali v kaplnke šesť kapitol z evanjelia podľa Marka a potom tvorivo pracovali s biblickým textom. Neskôr sa zúčastnili na tichej adorácií a o pol noci prežili svätú omšu, ktorú celebroval vdp. MgrTh. Ľudovít Malý, farár, dekan farnosti Nové Mesto nad Váhom. Noc čítania Biblie sme ukončili v sobotu ráno spoločnou modlitbou. Pekné chvíle so živým Božím slovom sú zachytené aj na foto... 
sam_0261.jpg
img_0716.jpg
ADORÁCIA 
V kaplnke sestier v Novom Meste nad Váhom sa 25. októbra 2011stretli mladí, starší i tí stredného veku, aby sa spolu s dp. Vachanom a so sestrami klaňali Ježišovi v Najsvätejšej Oltárnej sviatosti. Tak sa naplnila už dávna túžba po spoločnej modlitbe pred Eucharistiou. Ďakujeme spoločenstvu mladých zo Spojenej školy sv. Jozefa, ktorí adoráciu skrášlili svojím spevom, hudbou, svojou prítomnosťou. Veríme, že sa v Ježišovej prítomnosti a v Jeho Duchu stretneme aj o mesiac. Foto... 
MILIÓN DETÍ SA MODLÍ RUŽENEC 
Takmer 150 žiakov a študentov Spojenej školy sv. Jozefa v Novom Meste nad Váhom sa spolu so sestrami zapojilo 18.októbra 2011 do celosvetovej modlitby "Milión detí sa modlí ruženec" za jednotu a pokoj vo svete. Akcia vznikla v r. 2005 vo Venezuele a rozšírila sa do celého sveta. Iniciatíva dostala svoj názov a cieľ od sv. pátra Pia: "Keď sa milión detí pomodlí ruženec, svet sa zmení." Na celom svete od 9.00 hod. deti všetkých vekových kategórií prerušili vyučovanie, aby sa spojili v modlitbe. Organizátorom je nemecká katolícka nadácia "Kirche in Not". Foto... 
miliondetisamodli.jpg
ostrihom(9).jpg
OSTRIHOM 
Bohaté prázdniny na rôzne aktivity a práce zakončili sestry spoločnou púťou do Ostrihomu, kde bolo naozaj čo obdivovať. Foto... 
GODBOOK 2011 - 20. ROČNÍK TÁBORA  
Spojenej školy sv. Jozefa - Nové Mesto nad Váhom   
130 detí a mladých prežilo 7 dní na chate Homôlka 16. - 22. júla 2011. Spoločne sme sa stali v našich 12 skupinách pridanými priateľmi Boha na GODBOOKU. Každá skupina mala svojho profil, ktorého šéfom bol friendship - svätý, ktorý vedie - napr. Pier Frassati, Chiara de Luce, Alexia le Clerc.... Oni nás sprevádzali celým programom, zanechávali svoje odkazy - Top dňa. Všetci sme sa veľmi osobne, ľahko a s radosťou zblížili s ich životmi cez hry, tvorivé dielne don Bosca, túru Jána Pavla II., príbytky Matky Terezy, sv. omše, sv. zmierenia, modlitbu, adoráciu. Nechali sme sa nimi inšpirovať. Tábor viedla sr. Zuzana, sprevádzali sr. Timotea, sr. Cordia, sr. Magdaléna, sr. Kristína, pán kaplán Schwarz a spoľahliví, kreatívni animátori. Foto...  
 
godbook(2).jpg
hpim2516.jpg
    "MMS - EMMES = OBRÁZOVÉ SPRÁVY"          Tábor v dňoch 11. - 15. júla 2011 MMS - emmes = obrazové správy sa niesol v duchu, aby obraz nášho života rozprával o dobrých skutkoch. Každé ráno si k tomu chlapci a dievčatá prosili v modlitbe o Božie požehnanie a o pomoc anjelov strážnych. Naporúdzi im boli aj malé rozprávkové postavičky MMS - mimoni. Počas celého týždňa chlapci a dievčatá spoznávali nové miesta, učili sa vnímať krásu stvorenej prírody, pohybu, navštívili ZOO v Bratislave, previezli sa loďou v Piešťanoch, objavili krásne jazierko v Trenčianskych Tepliciach, zahrali si minigolf, uplietli si náramky priateľstva, vyrobili darček pre svojich kamarátom a veľa radosti a smiechu zažili v Lunaparku MMS. Sprevádzali ich sr. Mateja a sr. Marcela. Foto...  
"BRÚSENÝ DIAMANT" 
V dňoch 20. - 22. mája 2011 sa v Nodame v Piešťanoch zišli študenti Bilingválneho španielsko-slovenského gymnázia z Nového Mesta n.V.. Spolu so sr. Anežkou strávili duchovnú obnovu na tému "Brúsený diamant alebo užitočná zvedavosť". Celé stretnutie bolo plné objavov, zvedavých otázok a náročných odpovedí. Veľmi pekný zážitok mali mladí zo sv. spovede a z eucharistie, ktorú im vyslúžil páter Bohuslav Šprlák. Myslím, že radosť, ktorá je viditeľná na fotografiách, hovorí za všetko.   
prednodamomvpiestanoch.jpg
KRÍŽOVÁ CESTA V NOVOM MESTE 
Večer Veľkého piatku sme hlbšie vstúpili do tajomstva Kristovho kríža cez dramatizovanú krížovú cestu, ktorú stvárnili mladí Nového Mesta i cez modlitby a meditácie prednesené jednotlivými rodinami. Boli to tiež chvíle ohlasovania vykúpenia pre tých, ktorí prechádzali ulicami "náhodne". Fotografie... 
krizovacestanm2011(109).jpg
img_9919.jpg
DUCHOVNÁ OBNOVA BIRMOVANCOV  
Sedem birmovancov sa 16. apríla 2011 v Novom Meste nad Váhom počas jednodňovej duchovnej obnovy hlbšie pripravovalo na prijatie Ducha Svätého cez modlitbu, adoráciu, prednášku o rozlišovaní duchov a pôsobení Božieho Ducha v živote.  Fotografie...  
 
DUCHOVNÁ OBNOVA  TRENČANOV 
Dňa 8. apríla 2011 sa z Trenčína vybralo do Nového Mesta vyše 40 mladých ľudí, ktorí chceli prežiť víkend duchovnej obnovy pred birmovkou.  Už tradičná obnova má vynikajúci program pre násťročných, ktorí chcú bližšie spoznať Božiu lásku, Ježiša, Ducha Svätého a spoločenstvo, v ktorom sa im ponúkajú možnosti pre ďalší duchovný rast.  Mladým sa venoval pán kaplán Martin Kročka z Trenčína – Juhu a sr. Anežka spolu s animátormi. Ostatné Vám napovie foto. 
207108_1603982350624_1568093166_31116951_4912433_n.jpg
img_9874.jpg
STRETNUTIE PREDSTAVENÝCH  
Počas víkendu 09. a 10. apríla 2011 sa v Novom Meste n. V. uskutočnilo stretnutie predstavených slovenskej provincie ŠSND, na ktorom sa zúčastnila aj generálna predstavená Anežka Bednářová. Toto pracovno-formačné stretnutie bolo zamerané na rozšírenie pohľadu na duchovné sprevádzanie, formáciu spoločenstva cez Lectio divina a na impulzy zakladateľa, pátra Gabriela, pre predstavených. Foto...  
 
ZIMOSEN  
Tanečné divadlo ATak odohralo v Novom Meste n. V. 1. apríla 2011 nové predstavenie zimOsen - o mrazivej hrozbe spánku duše človeka, ktorý prestane milovať. Mohli sme vidieť, ako môže ľudská duša zamrznúť a ako sa Boh neustále snaží roztopiť toto ľadové väzenie svojou láskou. Týmto námetom bol inšpirovaný režisér, tanečník, choreograf a teraz už aj náš kamarát Paľo Danko. Foto...    
 
img_4592.jpg
img_9200.jpg
BESEDA S ILUSTRÁTORKOU KNIHY ALEXIA  
Dňa 16. marca 2011 zavítala do našej školy sv. Jozefa v Novom Meste n. V. majsterka, akademická maliarka, ilustrátorka, pedagogička Iva Štrbová. Uviedla nás do tajomstva ako sa vcítiť do života človeka, ktorý žil niekoľko storočí skôr, tak ako Matka Alexia le Clerc, aby verne vložila jej momenty života do pútavého obrazu pre detskú, ale dospelú dušu človeka. Všetci sme pochopili, že takýto dar je výnimočný a veľmi vzácny.  Foto...  
 
Na zemi žijeme, k nebu sa dvíhame, spojení so svetom srdce pre lásku máme. Tebe sa Ježišu podobáme.
Duchovná obnova sestier v dňoch od 18. do 20. marca 2011 sa niesla cez biblické udalosti veľkého týždňa. Kríž – symbol viery, brána – cez bránu vstupuje do Jeruzalema Kráľ slávy, posledná večera – umývanie nôh. Krížová cesta – Ježiš kráča po krížovej ceste, umiera na kríži a je pochovaný. Vrcholom ukončenia bolo vzkriesenie. Sestry s kandidátkami a katechétkami z Nového Mesta vytvorili pekné spoločenstvo, v biblických udalostiach sa stretli so skutočnosťou, každá mala možnosť vykladacím materiálom stvárniť svoj vnútorný postoj a na záver v tichu  a samote príbeh prehĺbiť.  Fotografie
  
dopodlafranzeketta(28).jpg
biblickykarneval2011(51).jpg
KARNEVAL BIBLICKÝCH POSTÁV 
Dňa 5. marca 2011 v telocvični Spojenej školy sv. Jozefa pripravili mladé rodiny farnosti Nové Mesto nad Váhom Karneval biblických postáv a zvieratiek z Noemovej archy.     Fotografie   
dsc01653.jpg
STRETNUTIE PO 6 ROKOCH 
Dňa 25. februára 2011 sa po  6 rokoch zišli bývalí študenti z Gymnázia sv. Jozefa v Novom Meste n. V.  na stretávke. Medzi pozvanými hosťami boli aj sr. Anežka - bývalá triedna, ktorá 5 rokov bdela nad svojimi deťmi. Dnes sú z nich dospelí ľudia, ktorí ukončili alebo práve ukončujú vysoké školy a začínajú školu života. Stretávky sa zúčastnila aj sr. Xavera.    
DUCHOVNÁ OBNOVA FILIP 
Dňa 25. 2. 2011 sa konala  v Novom Meste nad Váhom duchovná obnova Filip  s trenčianskymi animátormi pre študentov štátneho gymnázia a birmovancov z Trenčína. Mladí prežili prostredníctvom prednášok jednotlivých animátorov a ich svedectiev spoločenstvo radosti a objavovania Božej lásky vo svojom srdci i medzi sebou. K duchovnej obnove patrí aj modlitba za účastníkov obnovy,  vychádzka na Kamennú a večerný program. Duchovnou službou sprevádzal mladých pán kaplán Martin Kročka. Sr. Anežka zabezpečovala organizačnú stránku obnovy a mala poslednú prednášku o Duchu Svätom. Foto... 
p1200227.jpg
 
"SVETLO VO TMÁCH" 
 
161.jpg
Aj dnes prichádza svetlo do tmy. Aj dnes sa to stalo. Stalo sa to priamo v nás. Tak ako v chlapcovi, ktorý nás sprevádzal príbehom jasličkovej slávnosti a pochopil, že Boh, ktorý sa stal dieťaťom, je aj jeho osobným Spasiteľom. Čo by sa stalo keby Mária a Jozef znova hľadali svoj príbytok v našich obchodných centrách, firmách a v našich domovoch? Do tejto udalosti nás vtiahlo asi 90 účinkujúcich detí z Nového Mesta, cez ktoré sme dostali aj skutočnú odpoveď. Fotografie...  
  
 
"SVETLO HVIEZDY" 
 
"To svetlo vo tmách svieti a tmy ho neprijali:" (Jn1,5) V tomto duch sa nielsa duchovná obnova dievčat zo Spojenej školy sv. Jozefa v Novom Meste nad Váhom. Dievčatá vykladacím materiálom pripravovali jedna druhej svetlo hviezdy. Cez hviezdy sa dostávame do blízkosti Toho, ktorý je láska, pravda, svetlo a život. Sú to chvíle, ktoré nás posväcujú, napĺňajú a obracajú náš pohľad na večnosť. Boh je ten, ktorý nám daroval svetlo a bez ktorého nie je život. Foto... 
dosvetlo(70).jpg
 
OBJAV TAJOMSTVO DARU 
 
img_6362.jpgimg_6370.jpgimg_6372.jpg
 
V "BOŽEJ ZÓNE" 
 
149271_171400099544561_100000237174808_476197_1197619_n.jpg
Do "Božej zóny" v Trenčíne 19. novembra 2010 vkročili aj novomestskí mladí. Spolu so sestrami a s dp. kaplánom Danielom Vachanom sa zúčastnili na evanjelizačnom programe "Godzone in the streets". Veríme, že sa Boh dotkol všetkých týchto mladých sŕdc a zotrvajú v Božej zóne.  Viac foto... 
 
SMER ČACHTICE 
 
cachtice2010(53).jpgcachtice2010(76).jpgcachtice2010(113).jpg
 
 
DUCHOVNÁ OBNOVA MATIEK 
 
img_5234.jpgpm.jpgimg_5223.jpg
 

 
"DWEEB" a "OUT OF CONTROL" 
 
dweeb011.jpg
Anglická evanjelizačná skupina Dweeb a slovenská skupina Out of Control zavítali aj do našej komunity. 
dweeb020.jpg
 
DUCHOVNÁ OBNOVA 
 
V posledných augustových dňoch sa učitelia a zamestnanci Spojenej školy sv. Jozefa v Novom Meste nad Váhom vybrali podobne ako minulý rok na Patrovec. Načo? Aby sa medzi nimi a Bohom vytvorili nové putá, ktoré premôžu všetky nastávajúce ťažkosti pri výchove a vyučovaní detí. Bol to vzácny čas Božej milosti a vzájomnej radosti. Neopakovateľnou zostáva celonočná adorácia, kedy učitelia jednotlivo adorovali eucharistického Pána. Ústrednou témou bola modlitba a čo človek potrebuje odstrániť zo svojho života, aby okúsil Božiu moc. Za všetko patrí vďaka pánu farárovi Jurajovi Plutovi, ktorý nám sprostredkoval nový dotyk Učiteľa par excelence – Ježiša Krista. 
                                                                              Foto z obnovy  
dcnm201012.jpg

VEĽKÝ REŽISÉR
 
homolka86.jpg

17. - 23. júla 2010 sa uskutočnil pobytový letný tábor na Homôlke. Prostredníctvom jednotlivých druhov filmov
- komédie, rozprávky, dokumentu, nemého filmu, westernu, muzikálu a detektívky 129 detí a animátorov objavovalo posolstvo Veľkého Režiséra pre svoj život.

maly.jpgsdc10520.jpgvelkyreziserr.jpgtimot.jpgpalodanko.jpgsdc10575.jpg

Pane, Ty si darca i Veľký režisér môjho života. Film  môjho života  je v Tvojich rukách. Ty poznáš osoby, obsadenie, poznáš jeho začiatok i  chvíľu, keď si o celý znovu s Tebou do detailu pozriem Tvojím pohľadom. Daj, aby som aj cez tento tábor viac pochopil, aké je dôležité, aby som bol Tvojím dobrým spolutvorcom. Aby som si bol naplno vedomý, že  Ty si ten,  ktorý vie o mne viac ako skrytá kamera. Že Ty si Ten, ktorý pozná i najtajnejšie veci môjho vnútra a môjho srdca. Prosím Ťa, daj, aby môj život bol Tvojím obrazom, a aby každý z mojich postojov a  môjho správania mohol spoznať, že Ty si môj Režisér. Mária, moja Matka, daj, aby som naplnil Tvoj spoľahlivý odkaz: „Urobte všetko, čo vám povie môj Syn!“, lebo len tak bude môj film odrazom jeho pravdy, krásy, dobroty a lásky. Amen
 
 
 

<> viac foto
 
"XAPA" 
 
Prímestský tábor 1. - 9. júla 2010 XAPA /chara/=RADOSŤ sa niesol v znamení radosti. Sestričky, deti a animátori objavovali a prežívali radosť, ktorú im prinášal každý nový deň. Žetón - čnosť – múdrosť, štedrosť, nábožnosť, udatnosť, radosť, pripravoval detí na tvorivé udalosti dňa.  Pomocou gréckeho zvitku vylúštili čnosť a získali za splnené aktivity. Poznávacie   výlety do Trenčína, Trnavy a Piešťan darovali dievčatám a chlapcom zážitok duchovnej i priateľskej radosti. Cesta vlakom  im umocnila vnímať okolitú krásu a radovať sa z Božieho diela v prírode. A že bolo radosti.... ...pozri foto. 
piestany(82).jpg
 
"RADOSŤ ČISTÉHO SRDCA" 
 
ucimesaspievatpiesnenaprvesvateprijimanie1.jpgatmosferaprijedle1.jpgspolocnafotografiavpiestanskomparku.jpg
 
Cez víkend 10. - 11. apríla 2010 prežili skoro všetci tretiaci Spojenej školy sv. Jozefa v Novom Meste nad Váhom svoju prvú duchovnú obnovu s názvom: „Radosť čistého srdca“ v NODAMe v Piešťanoch. V divadelnom stvárnení evanjelií boli vtiahnutí do udalostí, v ktorých sa Ježiš zjavoval po svojom zmŕtvychvstaní. Pripomenuli si najväčší veľkonočný dar – sviatosť zmierenia a Sviatok Božieho milosrdenstva. Vyrobili si krížiky, zahrali si rôzne hry, objavovali krásy kúpeľného mesta Piešťany. 
 
 
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web