obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
ČO MÁME NOVÉ?
+ O NÁS
- NAŠI ZAKLADELIA
   - Dejiny našej kongregácie
     Ako sa dostala naša kongregácia na Slovensko
- KOMUNITY a KONTAKTY
   BALCHAŠ - misia
   BECKOV
   KOŠICE
   NITRA
   - NOVÉ MESTO N. V.
   PIEŠŤANY
   TRENČÍN
   TRNAVA
   VRANOV NAD TOPĽOU
   ZUBROHLAVA
PROVINCIA
+ MATERSKÁ ŠKOLA
ABSOLVENTI MŠ ALEXIA
SPOLUPRACOVNÍCI
FOTOGALÉRIA
- INTERNÉ
- LINKY
Kniha návštev
Mapa servera
 
 
 
BLOGY SESTIER
Naša organizácia Kongregácia školských sestier de Notre Dame spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk

NITRA
  
  
nrkomunita(1).jpg

Sestry pracujú v misijnom dome na Kalvárii,
starajú sa o domácnosť, podieľajú sa na živote farnosti.
Jedna sestra je študentkou Univerzity Konštantína Filozofa.

 
r1 s1r1 s1
NITRA SA STALA BETLEHEMOM
"Keďže sa nedá Nitra presťahovať do Betlehema, ani Betlehem do Nitry, tak sa takmer 80 detí, mladých i dospelých rozhodlo, že skúsia dať "návod", ako žiť tak, aby sa Nitra stala Betlehemom. Lebo vieme, že ak sa nás dotkol Boh, nemôžeme o Ňom nehovoriť. Lebo vieme, že sme pozvaní niesť Svetlo do mesta."  Rovno na sviatok Troch kráľov v aule Misijného domu v Nitre sa uskutočnila dojímavá jasličková pobožnosť, ktorou  deti spolu s rodičmi priniesli Radostnú zvesť do mesta. Pobožnosť sa zrealizovala pod vedením sr. Alice. Ukážka z programu je tu. 
foto_nr_jaslickova.jpg
r1 s1r1 s1
dscn8283.jpg
NOC KOSTOLOV NA KALVÁRII V NITRE
Keď sa niečo sľúbi, tak to treba splniť. Keď sa deťom sľúbi, že kostol ožije, tak musí ožiť. Noc kostolov vo farnosti Nitra - Kalvária bola spestrením piatkového večera pre deti i rodičov. Vďaka spolupráci rehoľných komunít a mladých farnosti mohli sochy a obrazy z kostola ožiť. Tak mali všetci možnosť, priamo od odborníkov na dobrý život, naučiť sa ako byť svätým uprostred každodenného života, vo chvíľach smútku i radosti, prostredníctvom konania jednoduchých vecí. Foto... 
 
r1 s1r1 s1
INTERJUNIORÁT NA KAPITULE
 
V dňoch 21. – 23.4. 2017 sa v priestoroch Kňazského seminára Jána Vojtaššáka na Spišskej Kapitule konalo spoločné stretnutie junioriek ich formátoriek. Témou stretnutia bol: „Život v komunite - výzvy a ťažkosti.“ Prednášajúcim bol don Štefan Turanský SDB. Zúčastnili sa ho sr. Agáta, sr. Alica, sr. Miriam a sr. Paula. Sestry mali možnosť navštíviť Spišský hrad. Na spiatočnej ceste sa zastavili u sestier v Trenčíne a prezreli si priestory novozriadenej MŠ. Foto... 
dscf8280.jpg
imag2456_burst001.jpg
SR. AGÁTA NA NITRIANSKOM HRADE
Sestrička Agáta so svojimi zverencami zo Zariadenia pre seniorov a zariadenia opatrovateľskej služby podnikla výlet na Nitriansky hrad.
VÝLET NITRIANSKYCH SESTIER 
13.6.2016 sestry nitrianskej komunity navštívili  jedno z najkrajších a historicky najzaujímavejších miest na Slovensku - bývalé banícke mesto Banskú Štiavnicu. Mesto leží uprostred Štiavnických vrchov a je zaradené do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Prezreli  si  Starý zámok  a Štiavnický betlehem,  ktorý patrí medzi najväčšie drevené, pohyblivé betlehemy na Slovenku.  Sestry prešli Svätou  bránou  milosrdenstva vo farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie. Krátko pobudli pri  Počúvadlianskom  jazere, ktoré  patrí medzi najnavštevovanejšie lokality blízkeho okolia. Foto...
snimek257.jpg
r1 s1
dscn6952.jpg
PÚŤ NA POZBU
Tretí májový víkend využila Duchovná rodina pátra Gabriela v Nitre na návštevu dvoch významných pútnických miest. Prvým z nich bola Studnička – Pozba. Miesto je zasvätené Sedembolestnej Panne Márii. Tu sa spoločne pomodlili krížovú cestu s meditáciami K. Wonsa SDS „Bol stratený a našiel sa″. Na spiatočnej ceste sa zastavili v Novej Vsi nad Žitavou. V areáli zasvätenom Panne Márii Kráľovnej sa nanovo zverili Panne Márii. Čas spolu prežitý v modlitbe a prírode bol pre všetkých požehnaním. Foto... 
r1 s1
PÚŤ SESTIER DO OSTRIHOMU 
Cieľom púte sestier z nitrianskej komunity v pôstnom období bola ostrihomská bazilika. Cestou sa zastavili aj v areáli Studnička v Novej Vsi nad Žitavou, navštívili  jednu z najvýznamnejších archeologických lokalít na Slovensku – obec Bíňu s kostolom z 13. storočia a románskou rotundou Dvanástich apoštolov. V Želiezovciach  si v kostole sv. Jakuba prezreli vzácne gotické nástenné maľby. Na všetkých miestach ich sprevádzal   p. Ján Kováč SchP. Foto... 
ostrihom(86).jpg
snimka21.jpg
OTVORENIE ROKA SV. PETRA FOURIERA 
Na otvorenie Roku Sv. Petra Fouriera sme si prizvali členky Duchovnej rodiny pátra Gabriela  a  spolupracovníčky z Misijného domu Matky Božej z Kalvárie. V programe im bol predstavený portrét tohto svätca a odznelo niekoľko z jeho myšlienok. Po sv. omši ktorej predsedal p. Ján Kušnír SVD, stretnutie pokračovalo občerstvením. Zúčastnil sa ho i  Martin Ligač SVD,  pastoračný asistent.  Foto... 
r1 s1
ZAČIATOK ROKA ZASVÄTENÉHO ŽIVOTA
Rok zasväteného života, vyhlásený Svätým Otcom Františkom pre celú katolícku cirkev sa začal v Nitrianskom biskupstve slávnostnými vešperami 29. novembra  a pokračoval sv. omšou v kostole Nanebovzatia Panny Márie v Nitre na Kalvárii. Mons. Viliam Judák prítomným priblížil príhovor sv. Otca, ktorý adresoval zasväteným 27. novembra tohto roku. V úvode reagoval na myšlienku z Evanjelia sv. Marka: „Nové víno do nových nádob.“ Zasvätených povzbudil k budovaniu spoločenstva v rámci svojich rehoľných komunít, farností alebo diecézy.  Pri tejto príležitosti komunitu navštívili i sestry z Trenčína.V komunite sme ho slávili spolu so študentkami – spolužiačkami sr. Alice, pre ktoré sme pripravili program.  Foto...
snimka27b.jpg
snimka26.jpg
KRÍŽ SVETOVÝCH DNÍ MLÁDEŽE
Kríž svetových dní mládeže zavítal v rámci celoslovenského putovania 21. novembra 2014 aj do Nitry. Jeho putovanie po slovenských diecézach bolo súčasťou prípravy na Svetové dni mládeže, ktoré sa uskutočnia v Krakove v roku 2016. Program vo Farskom kostole sv. Gorazda na sídlisku Klokočina začal ráno farskou sv. omšou a pokračoval katechézami pre mladých. Večer nasledovala moderovaná krížová cesta mladých pre mladých a sv. omša celebrovaná Mons. Viliamom Judákom, nitrianskym biskupom. program pokračoval katechézami, svedectvami, piesňami, modlitbami a videoprezentáciou niektorých doterajších SDM. Ukončený bol celonočnou adoráciou. Zúčastnili sa ho i sr. Šimona, kandidátka Dominika a dievčatá z Trenčína. Foto...
 
  
Stretnutie sestier pôsobiacich vo farnosti Nitra - Kalvária
 - október 2014.
 
snimka20.jpg
r1 s1
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web