obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
ČO MÁME NOVÉ?
+ O NÁS
- NAŠI ZAKLADELIA
   - Dejiny našej kongregácie
     Ako sa dostala naša kongregácia na Slovensko
- KOMUNITY a KONTAKTY
   BALCHAŠ - misia
   BECKOV
   KOŠICE
   NITRA
   - NOVÉ MESTO N. V.
   PIEŠŤANY
   TRENČÍN
   TRNAVA
   VRANOV NAD TOPĽOU
   ZUBROHLAVA
PROVINCIA
+ MATERSKÁ ŠKOLA
ABSOLVENTI MŠ ALEXIA
SPOLUPRACOVNÍCI
FOTOGALÉRIA
- INTERNÉ
- LINKY
Kniha návštev
Mapa servera
 
 
 
BLOGY SESTIER
Naša organizácia Kongregácia školských sestier de Notre Dame spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
 
BECKOV    

 
dscn1349.jpg
 
Špecifické zameranie a charakter našej komunity je sociálno-charitatívna činnosť.V apoštolskej činnosti sa sestry provincie opierajú o zopnuté ruky, bolesti a utrpenia naších starších sestier. Sestry v komunite zabezpečujú starostlivosť o staršie a choré spolusestry celej provincie. Snažíme sa tiež o duchovné pozdvihnutie a oživenie farnosti, sme otvorené pre jej duchovné a materiálne potreby. 
 


DC- BOŽIE KRÁĽOVSTVO 


img_2428.jpgimg_2430.jpgdscn2443.jpg

Duchovné cvičenia v Beckove boli od 31.3 do 6.4.2019 a exercitátorom bol emeritný strahovský opát p. M. Pojezdný, OPraem. Zúčastnilo sa na nich  trinásť sestier z komunity. Témou bolo Božie
Kráľovstvo. Nebeskému Otcovi sa zaľúbilo dať nám Božie Kráľovstvo. V Božom Kráľovstve je všetko jednoduché. Jeho logikou sú Blahoslavenstvá. Treba sa nám vrátiť k prvotnej láske, iba v pokornom srdci môže Boh robiť veľké veci. Ježiš prichádza na našu Zem ako Služobník lásky. Rast lásky v srdci umožní osobné stretnutie sa s Ježišom v Eucharistii, modlitbe, v bratoch a sestrách. Boh stále miluje človeka. Učme sa od Panny Márie zachovať si vo svojom srdci Slová Boha.

ŽIVOTNÉ JUBILEUM SESTRIČKY PATRICIE

 
51srpatricia70.jpg58srpatricia70.jpg65srpatricia70.jpg
Naša jubilujúca sestra predstavená Patrícia v spoločenstve sestier na večernom programe, ktorý pripravili sestry z beckovskej komunity. Nechýbala samozrejme torta.

 
NOVÉ VÍNO DO NOVÝCH MECHOV
 
 
 
dscn2331.jpgdscn2324.jpgdscn2323.jpg
Dňa 2.3.2019 sa sestry zo všetkých komunít stretli v Beckove na seminári, ktorý im mal objasniť smernicu Kongregácie spoločností apoštol. života na tému Nové víno do nových mechov" upriamujúce pozornosť na výzvy zasväteného života v pokoncilovej dobe. Seminár viedol P. Ján Kušnír SVD.

 
STRETNUTIE SPOLUPRACOVNÍKOV  SO SESTRAMI

 
img_2376.jpgimg_2385.jpgimg_2392.jpg
Aj tohto roku naša komunita spolu so spolupracovníkmi Duchovnej rodiny pátra Gabriela oslávila sviatok nášho zakladateľa Gabriela Schneidra. 
 

 

RADOSŤ ZO SNEHOVEJ NÁDIELKY

 
42zimabeckov19.jpg51zimabeckov19.jpg60zimabeckov19.jpg
Stavenie snehuliaka bola jedna z túžob sestier z beckovskej komunite. Nechýbala ani guľovačka a radostné prežívanie snehovej nádielky.


***************
 SME V ROKU 2019

                  
**************************************************** 

 
PREZENTÁCIA REHOĽNÉHO RÚCHA

 
dsc_03691.jpgdsc_02902.jpgreholnerucha-1024x7682.jpg
Sestra Petra sa zúčastnila dňa 8. novembra v priestoroch refektára Františkánskeho kláštora v Trnave prezentácie publikácie ako spoluautorka knihy Rehoľné a mníšske rúcha na Slovensku.
 
ADVENT KLOPE NA DVERE

 
img_1913.jpgimg_1965.jpgimg_2012.jpg
Čas adventný už zavítal aj do Beckova,  preto sa  dňa 1.12.2018 deti  z Nodamu pustila  hneď do prípravy adventných vencov. Animátori vopred pripravili  vence, ktoré si deti už predtým namaľovali na hnedú farbu ako imitáciu dreva. Na  stretku si  ich deti poozdobovali rôznymi krásnymi dekoráciami. Po stretku si ich dali  posvätiť pri sv. omši, aby priniesli do rodín symbol adventu, ktorý nám hovorí o skorom príchode nášho Spasiteľa.

 
SVIATOK MATKY ANEŽKY

 
15anezka2018.jpg38anezka2018.jpg20anezka2018.jpg
Slovenská provincia mala tento rok účasť na radostnej oslave menín našej Matky Anežky. Konala sa v Beckove počas vizitácie na Slovensku. Spoločenstvo tvorili sestry z najbližších komunít. Matke Anežke zaspievali moravskú pieseň, zahrali humornú scénku a vyskúšali ju v kvíze. Blahoželanie doplnili krásne spevy a báseň. Sestry sa stretli pri spoločnom stole, kde nechýbali ani torty, ktoré predstavovali jednotlivé provincie.


MLADÉ MISIONÁRKYimg_1826.jpgimg_1847.jpgimg_1834.jpg
Nadišiel čas mesiaca október- pre nás veľmi vzácny mesiac Panny Márie Ružencovej. S našimi  Nodamákmi sme sa celý tento mesiac , každé stretko modlili ruženec za
kontinenty. Dňa 20.10.2018 sme mali Misijnú nedeľu, ktorá bola pre naše najmladšie
animátorky prvou veľkou akciou, ktorú zvládli bravúrne. Na prvom stanovisku AUSTRÁLIA mali za úlohu postavať si lodičku a vyfarbiť si ju. Ďalej postupovali na kontinent AFRIKA ,kde  ich čakala úloha výroba  náhrdelníkov z umelých kvetín, ktoré si dávali na nitku  a postupne sa im  vytvoril  krásny náhrdelník s ktorým si potom zatancovali na pieseň Waka-waka. Keď sa už naši Nodamáci super rozbehli ich ďalšou úlohou bolo vyrobiť si čiapku na kontinente ÁZIA. Keďže sú veľmi zruční ich ďalšou aktivitou bolo vyrobiť si pomocou balónikov a ryže antistresové loptičky. A na záver ich čakalo oddychové maľovanie na tvár. Nodamáci si tento deň aj spolu s nami veľmi užili.
 

PÚŤ K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU
 
img_1801.jpgimg_20181016_115554.jpgimg_1779.jpg
V októbri sa vystriedali beckovské sestry na púti k Božiemu Milosrdenstvu v Krakove. Vo svätyni Jána Pavla II. si uctili jeho relikviu. Pri svätej omši v slovenskej kaplnke posilnili svoje duše a pookriali aj v adoračnej kaplnke. Pred ukončením púte zúčastnili sa spoločnej modlitby Korunky k Božiemu Milosrdenstvu.
 

OBNOVA SĽUBOV
A JUBILEUM SĽUBOV
 
dsc_0257.jpgdsc_0255.jpgdsc_0304.jpg

Na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie 15.8.2018 boli všetky naše sestry účastné na slávnosti obnovy sľubov sr. Miriam, 25. výročia sľubov sr. Marcely a 70. výročia sľubov sr. Margaréty, ktoré sa uskutočnilo v rámci slávenia Eucharistie v našej beckovskej komunite. Tejto slávnosti predchádzala trojdňová duchovná obnova sr. Miriam a sestier jubilantiek pod vedením pátra Bohuslava na tému Panny Márie. Táto naša slávnosť bola tiež príležitosťou na spoločné stretnutie a povzbudenie sa vo vernosti.
NA KRAJ SVETA S LOCIKOU


img_1256.jpgimg_1499.jpg38931832_509837929445523_677526774501867520_n.jpg

KRÁĽOVSKÉ DCÉRY


img_0988.jpgimg_1043.jpgimg_0994.jpg

Dvadsaťpäť dievčat sa odvážne prihlásilo zmerať si sily v duchovnom - tvorivom pobyte, ktorý sa konal od 9.7. do 13.7 v komunite sestier v Beckove.S radosťou v srdci objavovali ako kráľovské dcery svoje dary v Lectio Divina, pri kreatívnom tvorení, či zaváraní uhoriek a čistení orechov. Sestry z komunity sa vďačne podelili rozprávaním  o životnej ceste svojho povolania i daru misijnej skúsenosti v Kazachstane. 
 


OCENENIE BIELE SRDCEimg_0760.jpgimg_0769.jpgimg_0767.jpg
 
V stredu 16.5.2018 Regionálna komora sestier v Novom Meste nad Váhom udelila sr. Veronike Kviatkovej ocenenie Biele srdce - symbol starostlivosti, poznania a ľudskosti za 40 rokov práce v zdravostíctve.
 Tvar srdca je prejavom humanitnej komunikácie a súčastne miestom, odkiaľ pramení kvalita ošetrovateľskej starostlivosti.  Biela farba sprevádza sestry v starostlivosti,hygiene a v úteche počas starostlivosti o chorých ľudí.


PANNA MÁRIA A NAŠI SPOLUPRACOVNÍCIimg_0690.jpgimg_0693.jpgimg_0685.jpg

Dňa 7.5.2018 sa sr. Alojzia so sestrami Dáriou a Faustínau stretli s duchovnou rodinou p. Gabriela v Jablonovom. Po sv. omši si v prednáške všímali obdivuhodnú lásku Panny Márie, ktorou nás oslovuje a pripodobňuje jej Synovi. Na záver sa zverili pod jej ochranu.
BYŤ PRAVDIVOU PRED BOHOM A PRED SEBOU

dscn1845.jpgdscn1851.jpgdscn1858.jpg
 
 Od 15.4 do 21.4.2018 sa u nás  konali duchovné cvičenia , ktoré mal pater František Honíšek CM.          Zúčastnili sa na nich sestry z našej komunity, ale aj sestry  z komunít Nitry, Trnavy a Zúbrohlavy. Jedna z myšlienok týchto cvičení bola: Byť pravdivou pred Bohom a pred sebou. Školská sestra má mať čas počúvať, vnímať a učiť sa a dať sa k dispozícii Bohu. Keď bude Boh na prvom mieste, všetko bude mať svoje miesto: spoločenstvo, služba a správny vzťah k sebe. Nemôžeme sa zriekať svojej plodnosti, lebo to patrí novému potomstvu.


ŽIVOTNÉ JUBILEUM
 
dscn1877.jpgdscn1865.jpgdscn1871.jpg

Svoje životné jubileum 80 rokov života oslávila dňa 18.4. 2018  sr. Mária Glišová. Spoločná oslava sa konala v kruhu sestier komunity. Sestry jej vyprosovali od Pána hojné požehnanie, trpezlivosť a silu do všedných dní, ktoré jej pripravila Božia prozreteľnosť. Svoje blahoželania sestry vložili aj do piesní.


PRECHÁDZKA PO PIEŠŤANOCH
 

img_0535.jpgimg_0561.jpgimg_0605.jpg

Do Piešťan sme prišli autobusom 27.4 a bolo nás spolu 14 detí a  tri sestry. Cestou zo stanice sme si ešte pochutnali na zmrzline a trochu unavení z cesty sme prišli do piešťanského nodamského domčeka.
 Deti sme rozdelili do izieb, navečerali sme sa išli sme na prvú prehliadku. Najskôr sme sa zastavili pri pirátskej lodi, kde sa deti dobre vyšantili a hop na  detské  ihrisko. Po návrate sme si ešte pozreli rozprávku a išli spať. Ráno po raňajkách  animátorka Paja nám porozprávala krátko o histórii Piešťan. A potom – hor sa poznávať zaujímavosti Piešťan, či už to bol barlolamač, jazierka, malá ZOO v parku, kŕmenie labutí, fontány.... No a aký by to bol výlet, keby sme aj niečo nenakúpili. Keď sme sa vrátili do domčeka, už nám tam čakala pizza. Výlet sa nám veľmi páčil a určite si ho ešte niekedy zopakujeme.
 

ČAS NA STRETNUTIE S PRÍRODOU


dscn1880.jpgimg_20180418_194443.jpgdscn1894.jpg

Spoločne strávený čas pri zbieraní liečivých rastlín na beckovských a bošáckých  lúkach. A môžeme variť výborný "kláštorný" čaj! Je to čas pre potešenie z Božej prírody a Božích darov pre nás.POŽEHNANÉ VEĽKONOČNÉ SVIATKY

 
img_0476.jpgimg_0483.jpgimg_0492.jpg

Nechajme sa prekvapiť veľkonočným ránom! Nechajme sa prekvapiť novosťou, ktorú môže dať len Kristus! Dovoľme, aby jeho nežnosť a jeho láska hýbala našimi krokmi, dovoľme Mu žiť v našich životoch, dovoľme Mu milovať našimi srdcami, dovoľme Mu cez nás šíriť svoje svetlo a pokoj.


CESTA S KRÍŽOM
 
img_0397.jpgimg_0424.jpgimg_0435.jpg

Pôstne obdobie malí beckovskí nodamáci prežívali v znamení kríža a sobotnými stretnutiami si približovali jednotlivé zastavenia krížovej cesty. V sobotu pred Kvetnou nedeľou si celú krížovú cestu zdramatizovali. Sr. Faustína rozdelila deťom úlohy a každý sa obliekol podľa postavy, ktorú predstavoval. Animátorka Paja bola rozprávač a ostatní sa snažili vžiť do svojej postavy. I keď to boli väčšinou malé deti, svoje úlohy prežili v tichosti a s úctou, ktorá ku krížovej ceste patrí.

VEĽKÁ VĎAKA PÁNOVI

img_0336.jpg111.jpg333.jpg
 V nedeľu 11.2.2018 popoludní beckovská komunita zažila peknú slávnosť. Slávnosť začala akadémiou k pátrovi Gabrielovi Schneidrovi. Po nej boli prijaté dve nové členky do DRPG. Nasledovalo požehnanie  so Sviatosťou Oltárnou a spievané slávnostné vešperi. Po skončení duchovného programu sme sa všetci stretli pri spoločnej večeri a vzájomných rozhovoroch. Všetko prebiehalo v radostnej atmosfére vďaka Pánovi , ktorého sme vnímali medzi nami.  

*****************************************************
 
POĎME STAVAŤ SNEHULIAKA
 

img_0297.jpgimg_0299.jpgimg_0319.jpg
Naši beckovskí nodamáci sa nechali inšpirovať rozprávkou „Ľadové kráľovstvo“ a ako Anna a Elza si povedali – Poďme stavať snehuliaka. Najskôr sme trpezlivo gúľali snehové gule, ktoré sme potrebovali na postavenie snehuliakov. Keď naši dvaja snehuliaci už stáli v celej svojej výške bolo potrebné ich dotvoriť. Jeden dostal na hlavu žlté vedro a druhý bol ozdobený pestrofarebným dáždnikom. Nakoniec ešte dostali do „ruky“ prskavku. Dobre sme sa zasmiali pri spoločných fotkách. S lícami vyštípanými od zimy, s úsmevom na perách a s pľúcami plnými čerstvého vzduchu sme sa išli zahrať do našej klubovne naše obľúbené hry.

************************************************************************ 
 
  

KAPLNKA- MIESTO STRETNUTIA
1.jpg2.jpg3.jpg
17. januára 2018 oslávili sestry v Beckove 9. výročie posvätenia obnovenej kaplnky. Hlavným celebrantom slávnostnej sv. omše o 12.00 bol novomestský pán dekan Blažej Čaputa a koncelebrantmi p. Bohuslav a p. Egid a p. Felix-  františkáni z Beckova. Pán dekan v kázni ocenil význam modlitby zasvätených na území dekanátu, liturgické kvality kaplnky - konsekračné kríže a "seriózny" oltár a vyzdvihol posvätnosť kaplnky ako privilegovaného miesta stretania sa s Bohom. Vzácne chvíle upevňovania vzťahov s kňazmi prežili aj v srdečnej a priateľskej atmosfére pri slávnostnom obede. 
  
****************************************************

TROJKRÁĽOVA POSVIACKA KLÁŠTORA
 
dscn1777.jpgdscn1808.jpgdscn1782.jpg
 
Sviatok Zjavenia Pána sa niesol v sviatočnej a radostnej atmosfére. Za spevu vianočných kolied 
páter Bohuslav požehnal izby sestier a všetky priestory domu.

*************************************
 

SESTERSKÉ DNI U NÁS

002sestdni17.jpg039sestdni17.jpg085sestdni17.jpg

Požehnané tri dni sme strávili v sesterskom spoločenstve v čase od 2. do 4. januára 2018. Prvý večer sme sa zdieľali s udalosťami a zážitkami z našich komunít. Súčasťou programu bola aj formačno-vzdelávacia prednáška p. Jozefa Kotrisa na tému "Internet". Stretli sme sa aj pri tvorivých aktivitách. No najmilšiu časť nášho stretnutia sme prežili večer, keď každá komunita vložila svoje dary a lásku do spoločného programu. Vyplavili sa na povrch mnohé talenty našich sestier, ale aj vzájomná jednota a láska, ktoré, dúfajme, nám vydržia po celý rok.

****************************************
 NOVÝ ROK PRED NAMI - 2018
.
****************
 
dscn1517.jpg               NAŠA JUBILANTKA
 
Sr Viola Šušková dožila sa  z Božej dobroty  dňa 5.novembra 2017  90. narodenín. Za dar jej života sme sa poďakovali pri sv. omši, ktorej sa po dlhšom čase mohla zúčastniť aj naša oslávenkyňa. Vyprosovali sme jej od Pána hojné požehnanie, trpezlivosť a silu do všetkých dní, ktoré jej pripravila Božia Prozreteľnosť.  
Naše blahoželania sme vložili aj do piesní, ktoré sme jej potom zaspievali. 
 


 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxPÚŤ K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU
 V mesiaci október vystriedali sa niekoľké beckovské sestry v dvoch skupinách (17.10. a 24.10.) na púti k Božiemu Milosrdenstvu v Krakove. Vo svätyni Jána Pavla II. si uctili jeho relikviu a pri sv. omši v slovenskej kaplnke vo svätyni Božieho Milosrdenstva posilnili svoje duše a pookriali aj v adoračnej kaplnke. Pred ukončením púte zúčastnili sa spoločnej modlitby Korunky k Božiemu Milosrdenstvu.

 
dscf2195.jpg
                                                                                                                     xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
dscn0156.jpg
  
                RADOSTNÉ STRETNUTIE   
  Po krásnych prázdninách sa 30. septembra 2017 začali v Beckove pravidelné sobotné nodamské stretká. S veľkou radosťou a elánom sa malí nodamáci vybehali po záhrade, ktorá im už veľmi chýbala. Animátorom zas chýbal ich smiech a štebotanie. Po spoločných hrách sa modlitbou posvätného ruženca presunuli na misijné územia vo všetkých kontinentoch sveta, aby celý svet zverili pod ochranu Panne Márii.   
  

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


 
VZÁCNA NÁVŠTEVA 
  
Pri príležitosti novomestkej duch. obnovy dňa 10.9.2017 navštívil komunitu v Beckove otec biskup Stanislav Stolárik. O 11.00 hod. slávil svätú omšu v  kaplnke , po nej navštívil i potešil  našich chorých a potom prijal pozvanie k slávnostnému nedeľnému  stôl. V radostnej rodinnej atmosfére sme s otcom biskupom prežili pekné popoludnie. 
 
dscn0091.jpgdscn0082.jpgdscn0094.jpg
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 JUBILEÁ SĽUBOV U NÁS        
 
13. augusta 2017 prežila beckovská komunita milú slávnosť. Pri nedeľnej svätej omši, ktorú celebroval p. Ladislav Šulík, SJ a p. Bohuslav Šprlák, OPraem, si pripomenula 70. výročie sľubov sr. M. Zita Lániová a 25. výročie sr. M. Terézia Pemčáková, sr. M. Vieroslava Vlaháčová a sr. M. Regina Vašková. Na slávnosti bola prítomná provinciálna predstavená sr. M. Metoda a spolusestry z Beckova i iných komunít. Túto slávnosť predchádzala trojdňová duchovná obnova, ktorú viedol p. Šulík. Sestry vyjadrili vďačnosť, že prišiel medzi nás a pomohol im pozrieť sa na svoj zasvätený život v radosti a úžase nad Pánovými milosťami. 
 
dscf2134.jpg
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
dscn9890.jpg 
COLOR WIKIPEDOVO
Od 7.-11.8.2017 sa beckovský dvor premenil na letisko Color Wikipédovo.  Letuška privítala dvanásť pasažierov  
a dvoch vzácnych hostí na palube lietadla a spoločne sme preleteli do exotických krajín Egypta a Sv. Zeme.  
Hostia na palube pasažierom vyrozprávali príbeh o sebe a  v odpoludňajších hodinách sme sa zastavili na jednotlivých miestach, 
 o ktorých nám rozprávali, aby nám ich sprítomnili.  Zažili sme veľa zábavy a príjemných chvíľ. 
                                                                                    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

JA HOVORÍM A ON MA POČÚVA 
35 dievčat hovorilo s Bohom počas duchovno - kreat. pobytu v Beckove a to od 17.7 do 21.7. 2017. Na ceste komunikácie im počas Lekcio divina sprevádzali dvojice ako Mýtnik a Matúš, Emauzskí učeníci, či Mária a Marta. Svoju zručnosť hovorenia si overovali nielen v modlitbe, ale aj pri práci a spoločných podujatiach. Ich tvorivú snahu sestričky odmenili búrlivým potleskom aj pri záverečnom kultúrnom programe. 
 
dscn9678.jpg
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
414kremze.jpg 
  
PO STOPÁCH PÁTRA GABRIELA SCHNEIDRA
V dňoch 05. - 09. 07. 2017 sa konala púť sestier a členov DRPG po stopách P. Gabriela pri príležitosti 150 rokov od jeho úmrtia. Nezabudnuteľné chvíle sme prežili v Hyršove, Horažďoviciach, Českých Budejoviciach, Prahe a Hradci Králové, súčasnom centre Kongregácie. Na všetkých miestach sme sa stretali so sestričkami, ktoré tam teraz pôsobia a nezabudli sme ani na tie, ktoré nás už predišli do večnosti. Púť priniesla mnohé duchovné ovocie,  
pekné stretnutia  a radosti. 
 
                                                                                                                  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
p1010007.jpg             MALÍ  UMELCI
V Beckove sa stalo niečo... Naši malí Nodamáci sa premenili na umelcov. Nie však na obyčajných, ale tých, čo tvoria len z časopisov, nožníc a lepidla. Tieto tri veci boli potrebné, aby sa nimi stali. Byť umelcom je ťažké, ale podľa našich Nodamákov je to ľahké a pritom aj veľmi zábavné. Ich úlohou bolo vytvoriť, čo najlepšiu a najsmiešnejšiu foto - karikatúru.Veľmi sme sa v tento deň nasmiali a bola to skvelá zábava.  Naši Nodamáčikovia to zvládli úplne úžasne, na čo sme my animátori veľmi hrdí. 
                          
                                                                                                         xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
             
 
     S NÁDEJOU HĽADIAC DOPREDU! 
 
Sedem sestier po 40-tke prišlo v dňoch 28-30.4.2017 do osady Grúň, aby spolu so sr. provinciálkou Metodou hľadali odpovede na otázky rodiace sa v ich srdciach. Podľa slov sv. Otca Františka  sa povzbudili  v horlivosti a v odvahe ísť vpred k novým veciam a zmenám, ktoré budú prínosom pre spoločný život. Sobotný večer patril spoločnému hľadaniu odpovedí na rôzne situácie. Vďaka Bohu za tento požehnaný čas. 
 
grun.jpg
                                                                                                                                  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
       
xavera.jpg
          GODZOME KONFERENCIA 2017 :       CELÝM SRDCOM 
Uskutočnila sa 28.-29. apríla v Banskej Bystrici. Zúčastnilo sa jej 1500 mladých ľudí a asi 12 kňazov, ktorí celú sobotu spovedali dlhé zástupy... Cieľom konferencie bolo povzbudiť mladých, aby Bohu slúžili celým srdcom, aby sa usilovali priviesť aj iných bližšie k Bohu a aby si navzájom pomáhali rásť v láske. O. biskup Haľko zaslal pozdravný videoklip.
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
POVOLANIE K SVÄTOSTI
    V dňoch 12. – 18. 03. 2017  sa konali  v Beckove DC , ktoré mal otec opát Michal Pojezdný OPraem z Prahy-Strahova . Sestry boli pozvané, aby si ich Boh použil ako svoj nástroj na ukazovanie cesty k Jeho láske. Otcovi opátovi ďakovali, že im pomáhal odkrývať tajomstvo, hĺbku, krásu i náročnosť povolania k svätosti. Nech Ho Pán žehná a vedie v jeho službe. 
dscn9090.jpg
 
                                                xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
dscn90291.jpg 
   AKO MÚDRO KONÁ BOH 
Dňa 20.2.2017 sa v Jablonovom zišli spolupracovníčky DRPG.   Sr. Alojzia, ktorá vedie tieto stretnutia, pozvala aj spolusestry z Beckova, aby v tomto spoločenstve slávili Eucharistiu. Hlavným celebrantom bol miestny pán farár F. Cvacho. Po nej si sprítomnili život a dielo sv. P. Fouriera zakladateľa ŠSDND prostredníctvom dokumentárneho filmu. S požehnaním pána farára sme sa vrátili domov. 
                                                                                                                  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
                 POŽEHNANÝ ČAS 
Nedeľné popoludnie 12.2.2017 pred sviatkom 150. výročia smrti pátra G. Schneidra nášho zakladateľa bolo u nás prežívané v slávnostnom duchu. Začali sme divadelným predstavením o živote bl. Alexii, ktorý nám priblížili mladí a deti z NMnV. Po duchovnom zážitku sme spolu s našimi spolupracovníkmi v kaplnke prijali do Rodiny pátra G. Schneidra nové tri členky,ktoré pred slávnostnými vešperami sa zaviazali k spolupráci pri napĺňaní poslania ŠSND v DRPG  a to modlitbami, utrpeniami, námahami... Po bohatom duchovnom pokrme prijali  pozvanie na slávnostnú večeru, pri ktorej sme sa spoločne zdielali  so svojimi skúsenosťami a zážitkami zo života. 
dscf0071.jpg
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
r1 s1r1 s2
denzasvzivota2jpg.jpg
 
DEŇ ZASVÄTENÉHO ŽIVOTA 
 
2.2.2017 naše sestry zo štyroch komunít pôsobiacich na území trnavskej arcidiecézy prijali pozvanie Mons. J. Oroscha  spolu osláviť Deň  zasväteného života. Privítal ich príhovorom, v ktorom upriamil zrak rehoľníkov na P. Máriu - horiacu sviecu vyžarujúcu svetlo a teplo.  Ústrednou témou prvej časti programu bola prednáška P.  Zahoránskeho SJ. Niesla názov „Slovo do života“.   
Vrcholom sviatku bolo slávenie Eucharistie v trnavskom františkánskom  Kostole sv. Jakuba. 
  
 
                                                             .xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
   
,,ON JE ŽIVÝ" 
 
Program sa niesol v duchu Ježišových slov: 
,,Ako si ty mňa poslal na svet, aj ja som ich poslal do sveta."  
 Na túto výzvu Ježišových slov, odpovedali aj naše sestry z komunity, ktoré sa rozhodli prežiť pekné spoločenstvo s mladými na 22. ročníku ,,On je živý". Jedným z hlavvných hostí bol Max Kašparů .  
Sv. omšu celebroval otec biskup Jozef Haľko.  
Program vyvrcholil Večerom milosrdenstva. 
     
16491248_1794732520782863_1619310488_o.jpg
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
.
22.jpg
        VÝROČIE POSVIACKY KAPLNKY  
7.výročie našej obnovenej kaplnky sme si pripomenuli slávnostnou sv. omšou o 11.15 hod. 17.1.2O17.Hlavným celebrantom bol páter Bohuslav OPraem,kazateľom páter Masseo, františkán,ktorý pôsobil ako misionár v Sudane.V kázni vyzdvihol význam kaplnky,ako miesto budovania jednoty v našej rehoľnej rodine a dôležitosť P. Márie v živote nás zasvätených.Sv. omšu koncelebroval aj miestny dp. farár Cyril Adam a páter Egid, predstavený komunity františkánov v Beckove.              
 
                  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                                 
                          SESTERSKÉ DNI 

 Od 6. - do 8. januára sme privítali u nás sestry z iných komunít  a to už po siedmykrát, aby sme utužili ducha jednoty a lásky medzi nami.  Začali sme zvesela pri zábavných vstupoch  a zažívali sme spoločne uvoľnenú atmosféru. Zvyšný čas  prežili sestry pri prameni Božieho Slova prostredníctvom prednášok p. Krzysztofa Wonsa SDS z Krakova,  ktorý odpoveď na Máriinu výzvu: "Urobte všetko, čo vám povie môj Syn!"   
 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
  
dsc_0427.jpg
p1010019.jpg
NOVOROČNÉ STRETKO
 

Na prvom stretku v novom roku 2017 si deti z beckovského Nodamu postavili snehuliaka rovno uprostred dvora. Veľký zasnežený trávnik a dobrý sneh im umožnili postaviť Nodamáčika v plnej paráde. Dokonca mu pristala lopata aj "bengálske ohne" na počesť Nového roka 2017:). Foto... 
                      xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
r1 s2
 
TROJKRÁĽOVA POSVIACKA KLÁŠTORA
 
Na sviatok Troch kráľov sme posviacali nielen celý kláštor, ale aj všetky sestry, ktoré tu bývame. Začínali sme v našej kaplnke, kde p. Bohuslav posvätil kriedu, tymián a vodu. Nasledovalo posvätenie všetkých priestorov. Sprevádzali sme ho spevom vianočných piesní. 
 
 
 
dscf9788.jpg
  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
  
S RADOSTNÝM SRDCOM DO ROKU 2017                
                xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
 
 
     
ADVENT V BECKOVSKOM NODAME

Predvianočná príprava - advent - v beckovskom Nodame sa pod rukami detí premieňal na túžobné očakávanie Vianoc, a teda narodenie Jezuliatka. Deti vlastnoručne pripravili sv. Rodine Betlehem, vyzdobili ho svojimi kresbami, opravili rozhrkané dvierka. Nechýbal veľký adventný veniec so sviecami, vianočnými príbehmi a taktiež nebeský anjelský chór. Posúďte sami... 
adventbeckov.jpg
r1 s1r1 s2
p1010016.jpg
PAT A MAT S KAMARÁTMI

15. decembra 2016 o 17:00 hod. sa v Kultúrnom dome v Novom Meste nad Váhom konalo detské predstavenie PAT a MAT s kamarátmi. PAT a MAT na divadelných doskách zahrali deťom rozprávkový muzikál so známymi postavičkami z Večerníčkov, čo deti ocenili veselým smiechom a potleskom. Z beckovského Nodamu sa na milých hercov usmievalo z hľadiska 14 detských tváričiek. Na záver predstavenia sme si spravili aj spoločné foto. Foto... 
r1 s1r1 s2
 
MISIJNÝ OKTÓBER
 
  
Celý október sa deti z Nodamu aktívne zapájali do misionárskej služby.Malí misionári putovali po Ázii, Afrike a Južnej Amerike a získali množstvo zážitkov: adrenalínové skúšky  v teréne,  výroba  papierových košieľ do tropického pralesa. Najprv však museli absolvovať  krátky výcvik pre misiu: boli vysielané po dvoch, aby sa podelili o kúsok lásky a darovali svoj vlastnoručne vyrobený pozdrav sestričkám v komunity. Na konci misionárskej akcie si deti vyskúšali pečenie vlastných koláčikov lásky,  s ktorými sa deti delili vo svojich rodinách.  
 
eeeeee.jpg
.................................................................... 
 
dscn0855.jpg
HOSŤ DO DOMU, BOH DO DOMU 
 
Cez prah nášho kláštora prešli významní ľudia, z ďalekého Kazachstanu. Navštívil nás od 2. do 3. 8.2016 karagandinsky otec biskup Adelio Dell´Oro spolu s dp. Jevgenijom Zinkovským. Boli sme veľmi radi, že na svojej apoštolskej ceste po Slovensku a Poľsku, prijali pozvanie prísť aj do našej komunity. Otec biskup Adelio sa podelil s nami o svojom apoštoláte a zároveň požiadal o modlitbu. 
 Nech Ho Pán žehná a vedie. 
 
................................................................... 
  
 
RADOSTNÉ STRETNUTIE 
 
Dňa 10.6.2016 nás navštívili deti z MŠ bl. Alexie z N.M.n/V.  
V kaplnke pozdravili Pána Ježiša a každej sestričke darovali motýlika.  Plné radosti sa rozleteli po záhrade, kde mali možnosť sa vybehať  a so sestričkami si s chuťou zaspievať. 
 

dscn8466.jpg
..................................................................
     
 
dscf2540.jpg 
 OBNOVA SĽUBOV U NÁS 
 
15.8.2016 v našej kaplnke  pri rannej sv. omši si sr. Alica obnovila sľuby na druhé trojročie a po trojdňovej duchovnej obnove oslávili 25. výročie sľubov sr. Karmela, sr. Maristela z našej komunity, sr.Zuzana, sr.Víta a sr.Anežka. Okrem slávnosti sme prežili aj pekné stretnutie sestier z viacerých komunít. Uvedomili sme si, že slávenia sú príležitosťou na preukázanie lásky a vytváranie jednoty. 
 
 
 ................................................................ 
 
  BOŽIE SLOVO VEDIE A MENÍ NÁŠ ŽIVOT  
 
V dňoch od 18- 22.7. 2016 sa tridsať dievčat z rôznych častí Slovenska nechalo osloviť a viesť Božím Slovom počas letného duchovno-tvorivého  pobytu u nás.  
Každý deň otvárali novú stránku knihy Božieho  Milosrdenstva. Spoznávali svoju hodnotu v Božom srdci i veľkosť Božej lásky.  Objavovali tvár Milosrdného Boha v modlitbe, v spoločenstve, pri práci a iných tvorivých aktivitách. Veríme, že si odniesli veľa pekných spomienok a na budúci rok prídu zas! 

dscn8552.jpg
.................................................................. 
 
p1010084.jpg 
KRÍŽOM KRÁŽOM MORSKÝM SVETOM
 
Pod beckovským hradom sa 13 námorníkov so svojimi 4 kapitánmi dalo od 1.8. do 5.8.2016 na výskumnú cestu "Krížom-krážom morským svetom". Deti mali možnosť spoznať historický príbeh svetoznámych moreplavcov a Ježišových učeníkov a ich príbehy, ktoré sa prelínali. Načreli do pokladnice Starého a Nového zákona, odomkli pokladnicu vytiahnutú z hlbín mora a rozdelili si zaslúžený poklad.  
.................................................................. 
 
 
NODAMSKÁ JEDENÁSTKA V PIEŠŤANOCH
 
Celodenný výlet do Piešťan zavŕšil nodamské stretká. 18.6.2016 sa "nodamská jedenástka" vybrala pokoriť kúpeľný ostrov v Piešťanoch. S odhodlaním nasadla na ranný spoj "autobus - vlak" a dobrodružnými cestami sa ocitla až na kúpeľnom ostrove. Tam sa "jedenástka" posilnila pizzou a dobrodružstvo zakončila večerným spojom do útulného Beckova. Veselosť, nové objavy a zážitok z cesty všetkých optimisticky naštartovali na prázdniny!  
p1010078.jpg
.................................................................. 
 
pppp.jpg POKLAD NA BECKOVSKOM HRADE
 
Beckovský hrad je inšpiráciou pre mnohé príbehy a dobrodružstvá.   
Deti z Nodamu sa 11.6.2016 nechali strhnúť jeho očarujúcim tajomstvom.  V ukrytých miestach  podhradia sa skrýval poklad, ktorý bolo treba nájsť a vydobiť cez rôzne "skúšky odvahy"  a rozlúštiť dôležité šifry. Tie smerovali k pokladu pod  "hradom na streche". Deti svoje pátračské schopnosti využili naplno a poklad sa objavil v pravú chvíľu  na danom mieste! 
.................................................................. 
 
 
VÝLET K BRÁNE MILOSRDENSTVA
  
Slnečné sobotné počasie vylákalo deti do mesta.  
Sr. Faustína s deťmi z beckovského Nodamu dňa 21. mája 2016 nasmerovala “kompas” k Bráne milosrdenstva, cez ktorú v tomto mimoriadnom roku mohli spoločne prejsť a prosiť za ich najdrahších. Veľkým lákadlom bolo fitnes medzi panelákmi, studená zmrzlina a striekajúca fontána. 
dscn8400.jpg
................................................................. 
p1010042.jpg 
DARČEK PRE MAMY
  
7.5.2016 na poslednom stretnutí detí v beckovskom Nodame si malé nodamčatá pripravili pre svoje maminky darček ku Dňu matiek ako prejav lásky a vďačnosti za život.  Svoje drobné pršteky naučili “prútikárskemu remeslu”. Jednoduchými ťahmi vypletali srdiečkový košík pre maminky a s radosťou a hrdosťou ho doma odovzdali do ich rúk.  Krásne darčeky sa im podarili pod dohľadom sr. Aleny.  
 
  
................................................................... 
 
 
VITAJTE V ROKU 2016  
 
 
 
 
                  
 
 
 
TROJKRÁĽOVA POSVIACKA KLÁŠTORA  
   
Na sviatok Troch kráľov sme posviacali nielen celý kláštor, ale aj všetky sestry, ktoré tu bývame. Začínali sme v našej kaplnke, kde p. Bohuslav posvätil kriedu, tymián a vodu. Nasledovalo posvätenie všetkých priestorov. Sprevádzali sme ho spevom vianočných piesní. foto:  
 
koleda2015026.jpgkoleda2015028.jpgkoleda2015015.jpg
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web