obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
ČO MÁME NOVÉ?
+ O NÁS
- NAŠI ZAKLADELIA
   - Dejiny našej kongregácie
     Ako sa dostala naša kongregácia na Slovensko
- KOMUNITY a KONTAKTY
   BALCHAŠ - misia
   BECKOV
   KOŠICE
   NITRA
   - NOVÉ MESTO N. V.
   PIEŠŤANY
   TRENČÍN
   TRNAVA
   VRANOV NAD TOPĽOU
   ZUBROHLAVA
PROVINCIA
+ MATERSKÁ ŠKOLA
ABSOLVENTI MŠ ALEXIA
SPOLUPRACOVNÍCI
FOTOGALÉRIA
- INTERNÉ
- LINKY
Kniha návštev
Mapa servera
 
 
 
BLOGY SESTIER
Naša organizácia Kongregácia školských sestier de Notre Dame spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk

BALCHAŠ

 
balch1.jpgbalch2.jpg

Sestry na misii chcú priniesť Kristovo posolstvo mladým i starým ľuďom, opusteným deťom v detských domovoch, chorým bez základnej sociálnej a zdravotnej starostlivosti. Apoštolujú, robia pre nich katechézy, aktivity v liturgických obdobiach a letné tábory.

 
r1 s1r1 s2
 JEDNOTA KRESŤANOV NA BALCHAŠI
Piaty ročník modlitieb za jednotu kresťanov sa niesol v duchu oslobodenia od otroctva - od otroctva hriechu. K téme pripravenej veriacimi na ostrove Karibika sa pripojili aj veriaci na Balchaši. Denne sa stretávali na spoločnej modlitbe tri protestantské cirkvi a katolíci, približne od 60 do 80 ľudí. Posledný deň sa zišli pri čaji a voľne sa porozprávali v priateľskej atmosfére. Na pamiatku si každý odniesol prívesok, ktorý si pripravili vlastnoručne. Bola to pretrhnutá reťaz spojená srdiečkom, čiže Láskou - Ježišom, ktorý nás spája. Na srdiečku bolo vypálený citát z Božieho Slova, ktorý ich bude sprevádzať počas celého roka. Foto...
 
img-20180125-wa0066.jpg
r1 s1r1 s2
dsc_0237.jpg
DOBRÝ AKO CHLIEB
V čase jesenných prázdnin od 30.10. do 3.11.2017 sestry na Balchaši pripravili pre deti tábor s názvom „Dobrý ako chlieb“. Boli to dni naplnené detským smiechom a vôňou chleba. Prázdniny svätodušných sviatkov boli plné dobroty, ktorej sa učili po celý týždeň. Deti prešli cestu premeny zrnka na chlieb, tejto premene sa učili od biblických postáv. Cesta vyvrcholila pečením chleba a konkrétnym prejavom dobroty srdca na príklade sv. Alžbety. Foto...
 
BALCHAŠSKÁ FARNOSŤ SA ROZRASTÁ 
Dňa 5. novembra 2017 bola pokrstená naša „bab“ Kaťa. Do našej Cirkvi ju priviedol syn Slávo. Pôvodne chodila do protestantskej sekty, kde sa jej prestalo páčiť. Bola tam aj pokrstená, no nevedeli sme, či platne. Preto prijala podmienečný krst a prvé sväté prijímanie. Zostávame v nemom úžase nad silou sviatosti – ako to sama vyjadrila: radosť, ktorú prežívam, neviem vyjadriť. Takáto radosť vládla u všetkých, ktorí sa zúčastnili slávnosti. Foto...

dsc_0226.jpg
dsc_0154.jpg
BÁL SVÄTÝCH NA BALCHAŠI  
Dňa 4. novembra 2017 sa uskutočnil v balchašskej farnosti v česť všetkých svätých „Bál svätých“. Prišli aj niektorí naši nebeskí priatelia. Každý z nich nám niečo porozprával o sebe, o svojom živote a tiež si s nami zasúťažili aj zatancovali. Bola to dobrá zábava. Po všetkej nebeskej zábave nás čakala aj nebeská hostina. Všetci boli na hostinu pripravení. V tento deň mal sv. Antonko - Igorko narodeniny.  Foto... 
 
MILIÓN DETÍ SA MODLÍ RUŽENEC 
 
Aj deti z Farnosti sv. Františka na Balchaši sa zapojili do celosvetovej iniciatívy, aby modlitbou zápasili o pokoj ľudského srdca a mier vo svojom meste a krajine. Stalo sa tak 18. októbra 2017 presne o 9.00 hodine, kedy sa ich nevinné hlasy pridružili k hlasom nevinných obetí vojnových konfliktov, nepokojov a katastrof. Veríme, že jediné, čo Boh nedokáže, je nevypočuť modlitbu nevinných detí. Foto... 
dsc_0218.jpg
dsc_0125.jpg
SLÁVNOSŤ SV. FRANTIŠKA NA BALCHAŠI  
8. októbra 2017 balchašská farnosť, kde pôsobia naše sestry, oslávila odpustovú slávnosť sv. Františka Assiského. Slávnosť viedol nový rektor Karagandinskeho seminára vdp. Peter Sakmar. Deti z farnosti si pod vedením sestier nacvičili veršované divadielko - Život sv. Frantiska. V závere predstavenia dievcatá zatancovali Františkov chválospev stvorenia. Zdá sa, že sr. Inocencia, ktorá bola v tom čase priamo v ohnisku deja, prežila na Balchaši bohatý čas. Foto... 
LÁSKA KRISTOVA NÁS ŽENIE
V Balchaši existuje množstvo denominácií, poväčšine protestantských cirkví a denominácií. Katolícka cirkev každý rok organizuje týždeň modlitieb za jednotu. Tento rok sa niesla v duchu sv. Pavla: Zmierenie – láska Kristova nás poháňa. Modlili sa každý deň v inej cirkvi. Na modlitbu prichádzalo veľa veriacich. Spoločná modlitba ich  zbližovala, napĺňala porozumením a radosťou. Kristov kríž, ktorý všetkých zjednocuje a sviece, ktoré sú symbolom svetla Kristovho, putovali celý týždeň po kresťanských denomináciách. Foto...
 

17jezis-nasesvetlo.jpg
r1 s1r1 s2
_mg_5943.jpg
ČERVENÉ ČIŽMIČKY NA BALCHAŠI
Z Balchaša sme dostali správu o prežívaní jasličkovej slávnosti v tomto znení: "Na Božie narodenie po sv. omši sme sa zišli v centre na premiéru vianočnej scénky Červené čižmičky, ktorú nacvičili naši farníci, deti i mládež. Obuvník Hans nemal rád Vianoce, až kým sa mu raz v noci nezjavil anjel. Vtedy pochopil, že dar spásy je aj pre neho a z vďačnosti obdaroval chudobné dievčatko červenými čižmičkami, ktoré sám ušil. Vystúpenie Márie a Jozefa so živým Ježiškom  dojalo každého diváka. Celý text. Foto... 
r1 s1r1 s2
PÁN ŽIVOTA A SMRTI...
... si povolal do večnosti dušu vernej balchašskej farníčky Varvary, ktorá zosnula posilnená sviatosťami v Pánovi dňa 7.1.2015. Bohu sa zapáčila sila jej viery, ktorú našla po mnohých rokoch života - od vyvezenia z Poľska do Karagandy. Pán bol milosrdný a doprial jej milosť smrti doprevázdanú modlitbami sestier a miestneho kňaza, ktorým bola vďačná za znovuobjavenie svojej viery. Pán nech je jej jedinou radosťou a odmenou za jej túžbu, ktorú nosila celý život vo svojom srdci. S Varvarou sa rozlúčili aj farníci. Do ich životov sa zapísala ako horlivá farníčka. Počas svojho života mala pre každého z nich milé slovo. Na poslednej rozlúčke ju odoprevadil administrátor karagandskej diecézy otec Jevgenij a miestny kňaz Pavol. Odpočinutie večné daj jej Pane..... 
varvara.jpg
realnajasl(4).jpg
REÁLNE VIANOCE   
To bol názov jalsičkovej pobožnnosti v Balchaši, ktorá sa stala nielen hrou, ale aj skutočnosťou pre mladú rodinu sláviacu prvé Vianoce vo farskom spoločenstve. Betlehemskou maštaľkou sa stali ich srdcia, aby sa v nich narodil Ježiš a oni ho prijali. Hrdinom je chlapec, ktorý nie je spokojný s výberom role pastiera na jasličkovej pobožnosti. Unavený z reálneho života zaspáva a zobúdza sa do hluku a ruchu v Betleheme, kde ľudia  rozprávajúcich o udalostiach. Chlapec spoznáva, že všetko, čo sa naučil a vie o Bohu je skutočne reálne, že On je a prichádza na tento svet, aby bol nami. Jasličková však pokračovala skutočnosťou tým, že mladá rodina pozorne sledujúc jasličkovú pobožnosť, prišla na druhý deň do kostola a keď zbadali dekoráciu jasličiek, zvolali: "Veď to je to, čo sme videli včera na jasličkovej. Veď je to skutočné!" Pán koná svoje zázraky v srdciach ľudí a dáva sa im spoznať. Dal sa spoznať aj tejto rodinke. Foto...
 
r1 s1r1 s2
ROSTE, NEBESIA, Z VÝSOSTI
Rorátne sv. omše pri svetle sviečok a za spevu adventných piesní majú svoje čaro, ako aj  hlbokú a krásnu symboliku, ktorou nás pripravujú na slávnosť Narodenia Pána. Nenechajú si ich ujsť deti ani dospelí vo Farnosti sv. Františka z Asissi v Balchaši. Foto... 
dsc_0123.jpg
dsc_0180.jpg
KOBEREC SV. MIKULÁŠA
Náš život je ako koberec, ktorý smieme tkať a ktorý sa nedá len tak jednoducho predať, alebo vyhodiť. V predvečer dlho očakávaného a tajomného sviatku sa rodičia a mládež balchašskej farnosti prihovorili deťom scénkou - legendou o sv. Mikulášovi, ktorý po celý život konal dobro. Nitky v každom koberci sú rôzne, presne ako nitky v živote každého jedného z nás, ktorí sa snažíme robiť a šíriť dobro, pokoj a radosť. Urobiť radosť sa podarilo aj Mikulášovi, ktorý nakoniec porozdával rozžiareným deťom svoje dary. Foto...
 
BOH SA PRIHOVÁRA TVOJMU SRDCU
V sobotné popoludnie pred prvou adventnou nedeľou sa myšlienky balchašských sestier a veriacich začali hlbšie zaoberať tým, čo príde. Vyrábaním adventných vencov do svojich rodín sa veriaci farnosti pripravili na čas očakávania narodenia Ježiša Krista. Počas tohto obdobia sa všetci farníci zapojili do adventnej aktivity, ktorá niesla  názov: Boh sa prihovára tvojmu srdcu. Božie slovo s predsavzatím sa v túto multimediálnu dobu prihovára veriacim v podobe SMS-ky v každú adventnú nedeľu na jednotlivé dni cez obrovský mobilný telefón. Verime, ze táto  SMS správa pomôže veriacim pripraviť si srdcia pre príchod Ježiša Krista. Foto... 
dsc_0046.jpg
dsc_0025.jpg
KORUNA PRE KRÁĽA KRÁĽOV
Posledná nedeľa cirkevného roku sa niesla v duchu sviatku Krista Kráľa. Kráľa, u ktorého nenachádzame kráľovskú, ale tŕňovú korunu. O hodnotách, ktoré prinášajú tieto koruny uvažovali deti a mládež počas nedeľnej katechézy na našej misii na Balchaši. Byť kráľom, ktorý nosí kráľovskú korunu a býva v krásnom veľkom paláci, by chcelo každé dieťa. Ale dať si na hlavu tŕňovú korunu si vyžaduje odvahu a zároveň vzbudzuje vďaku za dar vykúpenia nášmu Kráľovi. Katechéza bola ukončená vyrábaním si vlastnej kráľovskej koruny, ktorú na záver deti položili k Ježišovej tŕňovej korune. Foto...
r1 s1 
MISIE V KARAGANDE
 
Farnosť Karaganda organizovala v dňoch 13.-22.06.2014 v spolupráci so slovákmi  ľudové misie pre mesto Karaganda a okolie. Na čele slovenského teamu stál p.Michal Zamkovsky,CSsR. a spoločenstvo Rieka Života. Streda bola vyhradená deťom. Tohto programu sa zúčastnili a aj aktívne zapojili tínedžeri z Balchaša, ktorí túto "jazdu" dostali ako odmenu za uplynulý šk.rok. Našetrenú energiu počas duchovného programu si vyskákali v parku a posilnili sa na cestu do Balchaša v čínskej reštaurácii. Spokojní a unavení sme sa vydali na 6-hodinovú cestu domov. Foto... 
dsc_0019.jpg
dsc_0058.jpg
KRISTOVI VOJACI 
Prázdninové popoludie deti na Balchaši môžu využiť v pastoračnom centre na tvorivé a duchovné chvíle. Téma Kristových vojakov podľa sv. Pavla ich vovádza do praktizovania viery vo svojom prostredí. Zábavným spôsobom si deti osvojujú "pavlovskú výzbroj", k čomu ich povzbudzuje aj jeho praktické stvárnenie vlastnými rukami. Foto... 
r1 s1
"Мы открылись" - "Otvorili sme sa"
Od 06.06.2014 sa okolie kostola na Balchaši náhle zmenilo. Začalo sa tam s prestavbou oplotenia okolo celého farského objektu. Stavbárskych prác sa ujali Armiani so svojou firmou a darí sa im výborne. Pracujú rýchlo, kvalitne a priateľsky, čo je v Kazachstane neobyčajné. Sestry cítia nekonečnú Božiu dobrotu a ochranu. Nič tam zatiaľ z dvora nemizne a prichádzajú k nim noví ľudia.Foto... 
dsc_0030.jpg
r1 s1
ODPOČINUTIE VEČNÉ...
6.6.2014 sa v Balchaši konal neobyčajný pohreb - KATOLÍCKY. Rozlúčili sme sa v s bab Petronelou - Litovkou, vo veku nedožitých 89 rokov života. Bab Petronela patrila medzi prvé veriace babičky v Balchaši, kvôli ktorým prichádzali kňazi na Balchaš prekonávajúc vzdialenosť okolo 380 km. Odpočinutie večné daj jej, Pane... 
DEŇ DETÍ NA BALCHAŠI  
Prvého júna sa deti na Balchaši aktívne zapojili do spoločného programu, ktorý pre nei organizovali miestne protestantské cirkvi. Dievčenský tanec MORE a veselý chlapčenský tanec rozveselil deti aj dospelých. Scénka o premene ľudského srdca dala zasa niekoľko myšlienok na zamyslenie. Hry a súťaže prepletali celý program. Všetky prítomné deti boli radostné a zapájali sa do celého diania. Foto... 
dsc_0001.jpg
dsc_0007.jpg
SLÁVNOSŤ ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO
Príchod Ducha Svätého naše sestry v balchašskej farnosti očakávali spoločne, podobne ako apoštoli s Pannou Máriou vo večeradle. Nočné bdenie a samotnú slávnosť Zoslania Ducha Svätého umocnilo prijatie dvoch dospelých mužov - Genadija i Jevgenija - do obdobia katechumenátu. Foto... 
     BALÍK
"Prišiel balík veľký ako svet. A čo bolo ďalej,...  to vám rozpovieme hneď." Sr. Anežka nám poslala balík s vecami, ktoré zbierali deti a dospelí z GMRŠ. Táto nečakaná pošta zo Slovenska veľmi prekvapila a potešila. Balíček sme otvárali a veci rozdávali priamo medzi ľuďmi. Ich rozžiarené tváre hovoria za všetko. Pozrite sa sami! :) Veľké ĎAKUJEM posielame všetkým darcom a zahŕňame vás do našich modlitieb každý deň! Foto...
444.jpg
output_qxe48q.gif
MASLENICA
Nedeľu pred Veľkým pôstom sme s deťmi a veriacimi na Balchaši prežívali tento rok netradične. Piekli sme palacinky. Maslenica v ponímaní miestnych ľudí sú naše fašiangy. Neorganizujú sa karnevaly a nepečú sa šišky, či fánky, ale pečú sa "bliny", t.j. palacinky, s ktorými sa celý týždeň delia s príbuznými, susedmi... každý deň s niekym iným. Maslenica vo farnosti mala úspech a my sme sa dostali o jeden krôčik v inkulturácii dopredu. :) Foto... 
ŽIVOT NA BALCHAŠI
 
Tajomstvo vianočnej noci o narodení Spasiteľa Ježiša Krista stvárnili deti a mládež našej farnosti v krátkom divadle na Štedrý večer. Svojim spôsobom ohlasovali evanjelium asi 50 prítomným, z ktorých mnohí po prvýkrát počuli o podstate Vianoc. Po programe nasledovalo slávnostné čajopitie a po ňom sme sa spoločne zúčastnili slávnostnej polnočnej sv. omše, ktorú celebroval o. Pavol Tondra.  Foto... 
1.jpg
Sviatok Sv.Rodiny bol v našej farnosti umocnený krstom 5 ročného kazašského chlapčeka Egorka, s postihnutím Downovým syndromom. Hoci Egorko nevie rozprávať, jeho dobrá a sviatočná nálada upriamila pozornosť všetkých zúčastnených na podstatu sviatosti krstu. Egorko prijal krstné meno Gregorij a krstným otcom mu bol o. Ruslan Rachimberlinov. Foto... 2.jpg
 
Rozlúčka s kalendárnym rokom 2013 sa niesla na veselých tónoch detského smiechu. Veselý program pre deti a dospelých skrátil a spríjemnil očakávanie Nového roku 2014. S vďačným srdcom, krátkou modlitbou pred Sviatostným Kristom a žiarivým ohňostrojom na farskom dvore sme privítali NOVÝ ROK. Foto...
4.jpg
Slávnosť sv. Františka na Balchaši
V scénke "Čisté srdce" nás deti na Slávnosť sv. Franttiška vtiahli do hĺbky ľudského srdca, do zápasu medzi dobrom a zlom a do víťazsta nad hriechom cez Božie Slovo a jeho uskutočňovanie príkladom sv. Františka. V krátikom tančeku sme sa dotkli "motýlikov" a našli stretenú nedeľu. Deti podali skvelý výkon na radosť nás všetkých a určite k sláve Božej. Slávnostnú sv. omšu na tento sviatok v Balchaši koncelebroval o.Alexander Fuš, jediný novokňaz karagandinskej eparchie (biskupstva). Pri sv. omši sme si uctili relikvie sv. Františka a dostali novokňazské požehnanie. Foto  
8.jpg
prazdniny.jpg
Koniec prázdnin na Balchaši 
Na našej kazachstanskej misii v Balchaši sa deti lúčili s prázdninami.  30.augusta sa spoločne so sestrami zišli na slávnostnej sv. omši v ich kaplnke, kde "odštartovali" nový školský rok s modlitbou k  Duchu Svätému  a posväcovaním školských predmetov, ako je v Balchaši zvykom. V sobotu sa ešte naposledy prázdninovo pohrali v kránej prírode v Lastočkynom Gniezde. Opiekli  "šašlík" a s novou chuťou sa vybrali do nového školského roku. Deti tu nastupovalido školy 1.septembra - tohto roku to pripadlo na nedeľu, preto sobotnajšia sv. omša bola s platnosťou za nedeľu pre všetkých školákov :) Foto...
 
1. SV. PRIJÍMANIE NA BALCHAŠI 
Deň 9. jún 2013 bol pre našu farnosť sv. Františka Assiského v Balchaši veľkým dňom. Po dvojročnej príprave prijali 4 deti Pána Ježiša v Eucharistii prvýkrát do svojho srdca. Predchádzala tomu týždňová duchovná príprava, na ktorej sa zúčastnili všetky deti. Na konci slávnosti sme sa tiež rozlúčili s našim otcom Ruslanom, ktorému otec biskup zverili službu v novom katedrálnom chráme v Karagande.Foto... 
dsc_0487web.jpg
img_4376.jpg
OPRAVA DOMU 
Prestavba domu na Balchaši sa začala búraním "saraja", teda stodoly, ktorá slúžila ako úložný priestor na pracovné náradie. Tento priestor medzi kostolom a našim domom bolo treba uvolniť, aby sme sa mohli pustiť do oteplovania obidvoch budov. Práce sa ujali naši farníci spolu s o. Ruslanom. Pustili sme sa aj do prerábania schodov. Pri stavbe schodov do nášho domu bolo potrebné odkopať jamu. Pri tom sa narazilo na potrubie, ktoré bez prestania chŕlilo vodu, ktorá zaplavovala kostol a náš dom. Havarijnej pomoci od mesta sme sa nedočkali. Aby toho nebolo málo, spustil sa lejak, ktorý zaplavil celý dvor. Foto... 
ZOSLANIE DUCHA SVäTÉHO 
V predvečer sviatku Zoslania Ducha Svätého sme sa s deťmi a mládežou zišli na večenom bdení. Modlitbou, piesňami a poklonou pred Eucharistiou sme sa pripravovali na prijatie Ducha Svätého. Slávnostnú nedeľnú sv. omšu celebrovanou otec Ruslan. Po sv. omši si každý z veriacich mohol vziať pripravený "Dar Ducha" domov v podobe darčeka. Foto... 
dsc_0371web.jpg
dsc_0340web.jpg
ŠAŠLÍK S DEŤMI 
Po sviatku Dňa Matiek sme pozvali všetky deti, ktoré účinkovali v programe na šašlík. Na dvore otec Ruslan so Slavom pripravil oheň a spolu so sestrami grilovali šašlík deťom, ktoré s rozžiarenými očkami očakávali chutnú odmenu. Foto... 
DEŇ MATIEK  
Druhú májovú nedeľu deti našej farnosti zablahoželali svojim mamičkám i babičkám ku Dňu Matiek. Krátkym, úprimným a výstižným programom im vyjadrili svoju lásku i ukázali svoje veľké schopnosti. Sviatočný deň sa neobišiel bez sĺz dojatia a vrúcnych objatí. Foto... 
dsc_0283web.jpg
dsc_0001web.jpg
ASTANA - STRETNUTIE SESTIER KAZACHSTANU  
Srdečné stretnutie sestier Kazachstanu sa uskutočnilo v Astane 15. -18. 4. 2013. Pod duchovným vedením o. biskupa Chose Loisa sme sa na prednáškach zamýšľali nad veľkonočným tajomstvom zmŕtvychvstania Ježiša Krista. Veselé príhody, dobrá atmosféra i vzájomné zdielanie nám napomáhalo pozrieť sa na naše slúženie v Kazachstane z pohľadu viery i radosti. Foto... 
TEBSNABA 
Pasiolok Tebsnaba sa nachádza 10 km od Balchaša. Sr. Jana a sr. Margita tam mávajú katechézy pre deti. Starší chlapci Sergej a Valera sa pripravujú na 1. sv. prijímanie a mladší Jura, ktorý ešte nechodí do školy sa pomaly oboznamuje s náboženstvom. Deti žijú u starej mamy, lebo vlastná mama od nich odišla. Sestry si týchto chlapcov brávajú cez prázdniny a na predĺžené víkendy do pastoračného centra. Chlapci sa vždy veľmi tešia k sestrám, lebo majú veľmi biedne životné podmienky. Cestou z Balchaša na pasiolok stojí farbrika na zlato a meď. Foto... 
p2140116web.jpg
karagandafoto111640.jpg
KATEDRÁLA V KARAGANDE 
Od 6. februára 2013 začala sr. provinciálna predstavená Noemi Ondreková vizitáciu v Kazachstane, kde pôsobia naše sestry na Balchaši. Zaslala nám fotografie nového katedrálneho chrámu Panny Márie Fatimskej, Matky všetkých národov v Karagande. Katedrála je inšpirovaná gotickou katedrálou v Kolíne. Okrem dôstojného vzhľadu je nový katedrálny chrám aj "evanjelizáciou prostredníctvom krásy" a miestom odprosenia a modlitieb za koncentračný tábor Karlag z čias komunizmu. Posviacka tohto chrámu sa konala 9. septembra 2012. Fotografie katedrály... 
"TROJKRÁĽOVÁ KOLEDA" 
Vo vianočnom období sme navštívili mnohé príbytky v našej farnosti. S trojkráľovou koledou sa šírilo Božie požehnanie po rodinách, kroré si želali posvätiť svoj dom. Radosť napĺňala naše "putovanie" i srdcia. Foto... 
posviackadomov(15).jpg
hladajbohavkazdomclovekuw.jpg
"HĽADAJ BOHA V KAŽDOM ČLOVEKU" 
Víkend 29. - 30. december 2012 sa niesol vo vianočnom duchu. Sestry sa spolu s deťmi snažili vidieť Boha v každom čkoveku. Deti, povzbudené videopríbehom, pripravovali papierovú hostinu pre prichádzajúceho Ježiša do ich rodiny a snažili sa rozoznať ho v prichádzajúcich hosťoch - chudobných, núdznych i nepríjemných ľuďoch. Ich námaha bola odmenená sádrovým Ježiškom, ktorého si samé vytvorili a priniesli domov. Foto... 
RADOSTNÁ ZVESŤ NA BALCHAŠI 
Radostnú zvesť o narodení Božieho Syna vyrozprávali deti a mládež na Balchaši príbehom, ktorý prítomných vtiahol do atmosféry v Betleheme. Vianočnou scénkou o 21:00 hod. sa začalo "Poždestvo" na Balchaši. Posedením pri slávnostnom stole sa mnohí hostia delili o sviatočné dojmy a potom sa všetci spoločne presunuli na slávenie slávnostnej liturgie.Foto... 
dsc_1586web.jpg
web.jpg
"PÔJDEM A POZRIEM SA" 
Päť mladých ľudí z farnosti Balchaš sa v dňoch 25. - 26. októbra 2012 zúčastnilo duchovnej obnovy pod názvom "Pôjdem a pozriem sa", ktorá sa niesla v duchu "Mojžiša" a vnútornej premeny, v hladaní Božej prítomnosti - horiaceho kra - vo svojom živote. Modlitba, prednášky i zaujímavé aktivity ich vovádzali do konkrétneho stretnutia so živým Bohom. Foto... 
MISIJNÁ NEDEĽA  
Pred sv. omšou na misijnú nedeľu sa sestry spolu s farníkmi na Balchaši spoločne modlili misijný ruženec za všetky kontinenty sveta. Krátke zamyslenia ich vovádzali do modlitby, ktorú deti prednášali pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou. Foto... 
naweb.jpg
img_3176.jpg
"PRVÉ MIESTO" 
Štyri najchudobnejšie deti z pasiolka "Techsnab" vyhrali prvé miesto v súťaži časopisu Krédo - "Jeden deň v tábore". Deti prerozprávali svoje zážitky z tábora na Balchaši babičke, ktorá ich verne zapísala a poslala do časopisu. Aké bolo prekvapenie sestier, keď na zadnej strane našli blahoželanie k ich prvému miestu. Sestry deti odmenili tým, že ich v sobotu 13. októbra 2012 zobrali pizzu do "Kafé Ulybka". Bolo to ich prvé posedenie v takomto krásnom zariadení. Foto... 
"ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ" 
V nedeľu 7. októbra 2012 vo farnosti sv. Františka Assiského na Balchaši mali odpustovú slávnosť. Slávnostnú sv. omšu koncelebroval o. Ruslan. Všetci veriaci sa po sv. omši presunuli do farského centra, kde ich deti a mládež krátkou scénkou voviedli do života sv. Františka. V slávnostnej atmosfére si posedeli pri čaji a srdečných rozhovoroch a potom sa s novým nadšením vrátili do svojich rodín. Foto... 
frantnaweb.jpg
img_3075.jpg
"SVIATOK SPOLUPRACOVNÍKOV" 
Dňa 12. septembra 2012 Centre v BotaŽan slávili sviatok "Spolupracovníkov". Pri tejto príležitosti sa sestry mali možnosť zúčastniť pekného programu detí, do ktorého sa zapojili tancom, spevom a súťažami. Na programe sa so záujmom zúčastnila aj sr. Margita, o. Ondrej Slávik, o. Jozef Jackanin a o. Jozef Slezák - misionári zo Slovenska. Foto... 
DENNÝ TÁBOR  
Dňa 1. júna 2012  začali sestry denný tábor na Balchaši. MDD slávili na dvore, kde deti čaklala pripravená "kaviareň Úsmev sv. Františka". Deti sprevádzala "Veseluška Chachachatuška" - veselá postavička a "Draka Zabijaka", ktorá robila nezbedníctva... Cez súťaže a zábavu sa dostali do samotnej "kaviarne", kde deti, a potom aj dospelí, zjedli a vypili, čo si pripravili. Najväčší úspech mali pravdaže vlastnoručne naškriabané a narezané hranolky.  Foto... 
mddtabor(3).jpg
mddvbota-zen(12).jpg
MDD V CENTRE BOTA - ŽAN 
 
Dňa 31. mája 2012 sa sestry na Balchaši zúčastnili na slávností MDD detí z centra Bota-Žan. Deti rozžiarenými očkami tvorili a dopĺňali program, ktorý si pre ne a ich rodičov pripravili ich pedagógovia. A nakoniec sa spolu odfotili :) 
DEŇ MATIEK
 
Deti a mládež na Balchaši pripravili svojim maminám a babinám program. Spolu s babičkou a červenou čiapočkou prešli známe miesta po celom svete, kde sa tento krásny sviatok slávi a oboznamili s ním svojich najdrahších. Tak prešli celým svetom až sa vrátili späť na Balchaš a obdarovali mamy malým darčekom. Svoje talenty ukázali nie len deti, ale aj ich maminy a babiny. Foto...  
p1010333.jpg
oslavanarodenin(11).jpg
"ZANJATJA" 
... pokračujeme s našimi "zanjatjami" v pasiolke Akžal. Pri poslednom stretnutí sme oslávili 9 narodeniny Vieročky. Čakali ju samé prekvapenia :) Foto... 
STRETNUTIE REHOĽNÍČOK KAZACHSTANU 
Tento rok sa rehoľníčky pôsobiace v Kazachstane stretli v Karagande. Keďže nový zákon "o relígiách" im zakazuje zhromažďovať sa vo verejných objektoch, využili na stretnutie karagandinský seminár. Stretnutie sa začalo slávnostnou sv. omšou v katedrále sv. Jozefa. Po nej pokračovali pracovným stretnutím s o. nunciom a všetkými zúčasnenými biskupmi. Nasledujúci deň sa započúvali do prednášok o "Nádeji v zasvätenom živote" otca Tadeuša - z Kongregácie pre šírenie viery v Ríme. Tretí deň bol dňom pokánia. A vo štvrtý deň, duchovný program vrcholil. Po obede sme boli pozvané o. biskupom Janušom na exkurziu. Navštívili sme farské centrum a dom sestier v Sarani, pozreli si novostavbu kostola v Šachtinske a vrcholom bolo navštívenie múzea  v Dolinke. Posledný deň sa niesol v duchu vďačnosti a lúčenia. Vrátili sme sa na svoje pôsobiská povzbudené. Foto... 
VEĽKONOČNÉ TROJDNIE  
Veľkonočné trojdnie v našej malej misijnej farnosti prežili veľmi lsávnostne. Zozbieralo sa dokonca 10 mužov, ktorý sa zúčastnili obradu umývania nôh. Veľký piatok a Biela sobota boli v posvätnom tichu. Ľudia prichádzali na poklonu k Božiemu hrobu. Pri veľkonočných obradoch boli pokrstení 4 katechumeni. Tento deň bol pre nich súčasne aj dňom 1. sv. prijímania. Slávnostnú sv. omšu na Veľkonočnú nedeľu začali procesiou so sochou vzkrieseného Krista. Po homílií o. Ruslan požehnal manželstvo Romana Arkadieviča, ktorý bol vo Veľkonočnú noc pokrstený, a jeho manželky. Foto...  
p1010031.jpg
p1010090.jpg
PRÁZDNINY NA BALCHAŠI 
Deti prázdniny na Balchaši strávili veselo s "ťoť Musoršicou" (ťoť - teta, musor - odpad), ktorá ich učila používať odpadový materiál na krásne výrobky. Nechýbali ani veselé, ale ani katechéza o chlebe - Eucharistii, dramatizovaná modlitba ruženca. Upiekli si paschu - veľkonočný chlebíček, ktorú spoločne aj zjedli. Foto.. 
SV. MIKULÁŠ NA BALCHAŠI 
V nedeľu, pred sviatkom sv. Mikuláša, očakávalo deti prekvapenie. Po nedeľnej katechéze prišiel s dvoma anjelmi sv. Mikuláš do Balchaša, medzi naše deti. Spoločne sa potešili, deti zarecitovali pripravené básničky a nasledovala radosť z rozdaných balíčkov plných sladkostí. Foto... 
p1010105.jpg
adventnanedela(9).jpg
POSVÄTENIE ADVENTNÝCH VENCOV 
 
Otec Ruslan na začiatku sv. omše posvätil adventné vence, ktoré si sestry spolu s farníkmi vlastnoručne vyrobili, aby im doma pripomínali blízky príchod Pána Ježiša. Po sv.omši nasledovala katechéza. S deťmi sa rozhodli sprevádzať pastierika Joela na vlaku až do Betlehema, aby  novonarodenému Mesiášovi priniesli svoj darček. Foto...
ADVENTNÉ VENCE 
Na sviatok Krista Kráľa sa zišli po slávnostnej sv. omši farníci a sestry na Balchaši  v dome na spoločnej katechéze o adventnom venci. Po nej sa rozdelili na dve skupinky: dospelí - deti a začali vyrábať  adventné vence. Dospelí mali náročnejšiu techniku, deti šuľkali venčeky zo slaného cesta. Atmosféra bola veľmi príjemná, ľudia nadšení a sestry spokojné. Foto... 
p1010216.jpg
p1010576.jpg
BOTA - ŽAN 
Sr. Jana dostala ponuku pracovať v "Centre invalidov Bota-Žan". Je to centrum, ktoré vlastným úsilím, bez podpory mesta a štátu "dala dohromady"  pani, ktorá má postihnutú vnučku. Zo svojej vlastnej biedy, ako jej pomôcť, zhromaždila niekoľko matiek s podobným osudom, ktoré sa snažia pomôcť svojim chorým deťom. Sr. Janu pozvali pracovať ako logopéda. Od 12. septembra 2011 sa v centre 2x do týždňa venuje detskej logopédii. Foto... 
MISIJNÝ RUŽENEC 
Misijnú nedeľu prežívali sestry spolu so svojimi farníkmi. Modlili sa  počas nej aj misijný ruženec. Predmodlievali sa ho deti, ktoré priniesli pred oltár horiacu sviečku, postaviac ju na farbu kontinentu, za ktorý  sa práve modlili. Foto... 
p1010514.jpg
p1010568.jpg
OCENENIE 
Dňa 18. októbra 2011 sa v Kazachstane slávi sviatok "День духовного согласия" (Deň duchovnej súlade). Z tejto príležitosti boli pozvaní zástupcovia rôznych náboženstiev do "akimatu" (mestský úrad). Traja z nich dostali od starostu ocenenie za pomoc a pozdvihnutie mesta Balchaš. Medzi vybranými bol moslimský mulla, pravoslávny báťuška a naša sr. Jana - pomoc postihnutým deťom v centre Botažan. Foto... 
OTEC RUSLAN 
Dňa 16. októbra 2011 privítali sestry vo farnosti na Balchaši nového kňaza - správcu farnosti vdp. Ruslana Rachimberlinova. Do farnosti ho uviedol generály vikár vdp. Januš Potok. Balchašskí veriaci obidvoch kňazov srdečne privítali a bližšie sa zoznámili pri horúcom čiernom čaji a sladkostiach. Foto... 
p1010452.jpg
p1010256.jpg
DIECÉZNE REKOLEKCIE 
Od 11. - 14. októbra 2011 sa konali diecézne rekolekcie v sanatóriu v Žartase. Viedol ich otec Chose Luic Lopez a zúčastnili sa ich kňazi a sestry karagandinskej diecézy, teda aj my. Na tomto stretnutí sa odovzdávali dekréty kňazom s ich novými pôsobiskami. My sme sa rozlúčili s o. Mariušom Kovalským a zoznámili sme sa s naším novým otcom Ruslanom Rachimberlinovom. Foto... 
"REMONT" 
Dňa 26. septembra 2011 sestry slávnostne ukončili remont v ich dome a začali s upratovaním. Remont zahŕňal ohadzovanie stien prvého poschodia špachtľovkou, brúsenie celých stien a nakoniec maľovanie. Foto... 
p1012217.jpg
p1012249.jpg
KRST ALEXANDRA 
Deň 17. september 2011 sa stal významným pre Alexandra z Akžala, ktorý žije 150 km od Balchaša, a pre naše sestry. Po ôsmych rokoch prípravy prijal Alexander v tento deň sviatosť krstu. Foto... 
KRÁSA KAZACHSTANSKEJ KRAJINY 
p1010378.jpgp1010866.jpg
STRETNUTIA V ALMATE 
Tradíciou kazachstanskej Cirkvi je každoročné stretnutie kňazov a sestier Kazachstanu. Organizujú ho jednotlivé diecézy. Tento rok bola na rade Almatínska diecéza. Kňazi a sestry, ktorí cestovali na stretnutie zo severu, sa zastavovali u nás oddýchnuť si, alebo prenocovať. A tak sme napríklad na ceste tam aj späť nakŕmili 17 seminaristov, prenocovali 6 kňazov, dve sestry. Následne sme sa my sestry vybrali na stretnutie do Almaty. 
Fotografie zo stretnutia kňazov           
p1010793.jpg
p1010410.jpg
PRVÉ SV. PRIJÍMANIE 
Na prvé prijatie Pána Ježiša do srdca v Eucharistii sme našich troch farníkov pripravovali rok a pol. Túto slávnosť prvého stretnutia sa so živým Bohom prežívali všetci traja veľmi pekne a hlboko. Fotografie... 
SLÁVENIE VEĽKEJ NOCI 
Pozrite si, ako sme slávili Veľkú Noc, pri ktorej sme pokrstili dvoch nových kresťanov. Pomáhali nám dvaja seminaristi a o. Ján Nowak, Poliak, ktorí vedie proces blahorečenia o. Bukovinského. Celá Veľká noc sa niesla v duchu príkladu tohto veľkého a prvého apoštola Kazachstanu. Fotografie...  
p1010259.jpg
p1010220.jpg 
PÔSTNA AKTIVITA NA BALCHAŠI 
 
Počas pôstu sprevádzali deti na Balchaši Pána Ježiša cez púšť farebnými cestičkami každú pôstnu nedeľu, na ktorej boli predsavzatia v podobe darčekov z evanjelia príslušnej nedele. Spoločne sa snažili premáhať hriech nadobúdaním čností. Tak sa deti i dospelí pocvičili v pravidelnej modlitbe, odriekaní, v šetrení, odpúšťaní, čítaní evanjelia... Všetko toto ešte upevnila sr. Jana s deťmi na "zanjatiach", ktoré deti zaujali a hlboko si zapamätali. Foto...
INAUGURÁCIA BISKUPA 
Svätý Otec Benedikt XVI. menoval anuša Kaletu, apoštolského adminstrátora Atyrau, novým biskupom Karagandinskej diecézy. V nedeľu 3. apríla 2011 jeho Excelencia Januš Kaleta oficiálne a slávnostne vstúpil do funkcie biskupa Karagandinskej diecézy. Na tejto slávnosti sme sa zúčastnili aj sestry. Foto... 
p1010190.jpg
p1010118.jpg
ČO NOVÉ V "SADÍKU" ? 
Čo nového v "sadíku" na Balchaši? Začínajú budovať „zariadenia". Začali športoviskom: trampolínou aj s bezpečnostným zariadením – Sokrat (pes) na dva metre od trampolíny. Deti si toto športové náčinie zhotovili samé . Prevrátili pružiny zo starej postele nad kompostovou jamou a zábava nemá konca. Dokonca to chytilo na veľkú radosť detí aj sestry. Vždy sa však musia bez pardónu postaviť do radu. :-) Foto...  
 
OTEC PAVEL 
Otec Mariuš, správca farnosti na Balchaši, chodí prednášať do seminára do Karagandy. Vždy sa snaží namiesto seba zohnať nejakého kňaza, ktorý by počas jeho týždňovej neprítomnosti slúžil pre sestry sv. omše. Do Kazachstanu prišiel tento mesiac pracovať rehoľník, passionista z Írska o. Pavel - Brain. Mládež ho hneď „využila“ na svojom stretku. Poobede venoval svoj čas deťom v "sadíku". Foto... 
p1010545.jpg
veselydendo(2).jpg
VESELÝ DEŇ 
Duchovná obnova pre deti s názvom "Veselý deň" sa začínala 25. marca 2011. Aj kvôli tomuto dátumu sa témy duchovnej obnovy sústredili na dedičný hriech a Pannu Máriu. Nechýbali hry, súťaže, detská sv. omša.. Najviac ich lákala kuchyňa so sr. Alenou. Keďže nestihli piecť koláč, uspokojili sa aspoň utieraním riadu. Foto... 
"NAURYZ" 
Deň 22. marec je národným sviatkom Kazachov "Nauryz". Je to začiatok kazašského nového roku. Po dlhotrvajúcej zime prichádza jar, prelom v jednotvárnom živote v stepi. Radosť z novej jari prežívajú veľmi búrlivo, radostne a slávnostne. Stavajú v meste jurty plné národných jedál - bešparmak, boursagy, kurty....Všetko ponúkajú so srdečnosťou a pohostinnosťou. Do niekoľkých júrt sestry zavítali. Všade ich prijali vrelo, s úctou. Na znak veľkej vážnosti nám podarovali „umrtku“ - kosť hovädzieho mäsa, podľa ktorej vraj postavil p. Eiffel eifelovú vežu v Paríži.  Na námestí na tribúne vystupovali folklórne súbory.  Foto...  
p1010745.jpg
p1010602.jpg
SKRYTÁ PERLA 
Od 20. marca majú deti a študenti prázdniny. Sestry využili ich voľný čas na zorganizovanie duchovnej obnovy pod názvom "Skrytá perla". Spolu sa zúčastnili aj kazašského sviatku "Nauryz".  Foto... 
POBOŽNOSŤ KRÍŽOVEJ CESTY 
 
p1010011.jpgpost2011.jpgp1010006.jpg
 
Pôst je charakteristický aj modlitbou krížovej cesty.  V piatok ju na Balchaši v kostole vedie otec Mariuš s dospelými, v nedeľu sa modlia sestry s deťmi. Pre deti je táto modlitba niečím novým a modlia sa ju častokrát po prvý raz. Postupne sa však pokúšajú vcítiť do Ježišových bolestí.  
PRÍPRAVA KATECHUMENOV 
Počet ľudí, ktorí sa pripravujú na prijatie sviatostí na Balchaši vzrástol. Vo vedomí potreby posilniť ich vieru a  predsavzatie prijať kresťanstvo  a žiť s Ježišom prijali modlitbu exhorcizmu a obrad prijatia kríža, symbolu našej spásy. V dojímavých obradoch počas svätej omše boli posilnenení Duchom Svätým.       Fotografie 
p1010195.jpg
p1010433.jpg
DEKANÁTNE STRETNUTIE V SARANI 
Dňa 7. marca 2011 sa konalo dekanátne stretnutie v Sarani v Kazachstane. Kňazi, rehoľníčky a otec bisup sa dozvedeli o našich zakladateľoch, našej charizme a poslaní z prednášky sr. Jany na tému: "Úcta k Panne Márii v našej kongregácií".         Fotografie  
SESTERSKÉ SPOLOČENSTVO 
Dňa 2. marca 2011 prišli k sestrám z Karagandy na návštevu dve sestry františkánky zo Slovenska, sr. Maximiliána a sr. Pavlína v doprovode o. Jevgenija. Prežili s nimi pekný deň na zamrznutom jazere. Fotografie 
p1010316.jpg
p1010181.jpg
FAŠIANGY NA BALCHAŠI 
Na predposlednú nedeľu fašiangov pripravili sestry na Balchaši spolu s mladými pomocníkmi Roksanou a Sašom karneval. Po sv. omši sa všetky deti a niektoré babičky prezliekli do kostýmov a veselé popoludnie mohlo začať: súťaže, scénky, hry, smiech a čistá detská radosť... Posledný týždeň pred začiatkom veľkého pôstu je u pravoslávnych tradícia tzv. maslenici. Znamená prípravu na veľký pôst, t.j. celý týždeň sa už neje mäso, ale "bliny", t.j. palacinky na rôzny spôsob. Delia sa s nimi so susedmi, známymi. Fotografie 
"STRETNUTIE PRI STUDNI" 
Deň 21. február 2011 bol vyhradený pre duchovnú obnovu žien u sestier na Balchaši. Päť žien sa stretlo okolo "Jakubovej studne". Spolu so Samaritánkou hľadali odpoveď, kde môže žena ubitá životom, žijúca v rodine, kde väčšine členov vládne alkohol, nájsť šťastie, lásku, radosť. Foto... 
p1010060.jpg
p1010908.jpg
"SADÍK"  
Sestry na Balchaši vytvorili zo svojej komunity na víkendy "sadík" - škôlku. Prvý víkend u nich strávilo jedno dievča, v druhom to už boli tri deti a počas víkendu od 5. do 6. februára 2011 sa postarali o sedem detí.  S dievčatami sa učili piecť koláčiky a snažili sa postarať aj o večeru  pre chlapcov. Chlapci so Sašom a sr. Janou lovili rybky a skákali na loptách. Nechýbala ani katechéza a spoločná modlitba. Pre deti bolo veľkým zážitkom aj sprchovanie, pretože doma sprchu nemajú. Všetky boli veľmi spokojné s týmto víkendovým pobytom u sestier.
Foto...   
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web