obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
ČO MÁME NOVÉ?
+ O NÁS
- NAŠI ZAKLADELIA
   - Dejiny našej kongregácie
     Ako sa dostala naša kongregácia na Slovensko
+ KOMUNITY a KONTAKTY
PROVINCIA
+ MATERSKÁ ŠKOLA
ABSOLVENTI MŠ ALEXIA
SPOLUPRACOVNÍCI
FOTOGALÉRIA
- INTERNÉ
- LINKY
Kniha návštev
Mapa servera
 
 
 
BLOGY SESTIER
Naša organizácia Kongregácia školských sestier de Notre Dame spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Leták o spolupracovníkoch 
 
 DUCHOVNÁ  RODINA  PÁTRA  GABRIELA  SCHNEIDRA   
  
gabrielovci1.jpggabrielovci.jpggabrielovcivpravo.jpg
 
   Spolupracovníci - Duchovná rodina pátra Gabriela - je združenie laikov pri Kongregácii školských sestier de Notre Dame s celoslovenskou pôsobnosťou. 
 
r1 s1r1 s1
PÚŤ K 150. VÝROČIU ÚMRTIA PÁTRA GABRIELA SCHNEIDRA
V dňoch 05. - 09. 07. 2017 sa konala púť sestier a členov DRPG po stopách P. Gabriela pri príležitosti 150 rokov od jeho úmrtia. Zámerom púte nebola len návšteva hrobu P. Gabriela Schneidra, ktorý bol pochovaný na slávnom Vyšehrade, ale aj pripomenutie si jeho odkazu cez históriu a špiritualitu spoločenstva, ktoré založil a formoval. Nezabudnuteľné chvíle sme prežili predovšetkým v Hyršove a Horažďoviciach, Českých Budejoviciach, Prahe a Hradci Králové, súčasnom centre Kongregácie. Na všetkých miestach sme sa stretali so sestričkami, ktoré tam teraz pôsobia a nezabudli sme ani na tie, ktoré nás už predišli do večnosti. Púť priniesla mnohé duchovné ovocie: vzájomné zblíženie sa členov DRPG a Kongregácie, veľa pekných zážitkov a radosti. Foto... 
151praha.jpg
dsc_0676.jpg
SVIATOK MATKY ALEXIE
Veľmi pekným spôsobom oslávila novomestská komunita kongregačný sviatok bl. Alexie le Clerc 9. januára 2017. Slávnosť začali spolu s Duchovnou  rodinou pátra Gabriela a niekoľkými mládežníkmi slávením sv. omše s formulárom z tohto sviatku. Potom sa presunuli do budovy Alexie, aby si prezreli priestory materskej školy. Malá skupinka mladých im tam pripravila divadielko o dare života, povolania a dare poslania mladej Alexie, ktorá zasvätila svoj život starostlivosti o deti a mládež chrániac ju pred údermi "kladiva". Mladí sa týmto spôsobom odvďačili členom DRPG za ich každodenné modlitby a obety. Foto... 
r1 s1r1 s1
DRPG V PUSTÝCH SADOCH
Už desať rokov sa v pravidelných dvojmesačných intervaloch farníci v Pustých Sadoch, pridružení k Duchovnej rodine P. Gabriela stretávajú pri prameňoch duchovnosti Školských sestier de Notre Dame: predovšetkým Sväté písmo, praktizované formou Lectio divina, a odkaz zakladateľov. Členská základňa sa pohybuje v rozmedzí 15-25, najmladšia členka má 35, najstaršia 87 rokov. Prevažujú ženy, momentálne prichádzajú dvaja muži. Posledné stetnutie bolo 13. októbra 2016. Foto...
 
puste.jpg
r1 s1r1 s1
dsc_0031.jpg
NAD BUTKOVOM SVIETI SLNKO
V nedeľu 23.10.2016 členov Duchovnej rodiny p. Gabriela z Nového Mesta nad Váhom pritiahlo najmladšie pútnické miesto na hore  Butkov. Nenechali sa odradiť ich ani zamračeným počasím a nasmerovali svoje kroky na Ladce, kde sa hora nachádza a kde ich  privítalo ich nádherné jesenné slnko. Prekvapila ich nádherne upravená Krížová cesta Božieho milosrdenstva s oddychovými lavičkami. Prešli ňou s modlitbou na perách za svojich drahých. A na jej konci čakalo ďalšie prekvapenie: Prírodná svätyňa Božieho milosrdenstva s vysokým bielym krížom uprostred a nádherným výhľadom na stredné Považie. Každý, kto tam príde, si to miesto určite obľúbi. Foto...  
r1 s1r1 s1
DUCHOVNÉ CVIČENIA SPOLUPRACOVNÍKOV
Pozvanie urobiť si duchovné cvičenia v krásnom prostredí Františkánskeho duchovného centra v Melčiciach Lieskovom prijalo 26 členov Duchovnej rodiny pátra Gabriela. DC sa konali v čase od 7.-9.10.2016 pod vedením p. Viktora Locnera O.Praem, ktorý predniesol témy: Viera, Dobrý Pastier, Očistec a Milosrdenstvo Božie. Súčasťou programu bol každodenný ruženec, sobotňajšia adorácia, spoločné vešpery či ranné chvály a samozrejme Lectio Divina. Celý čas vládla radostná a rodinná atmosféra, ktorú doplnila minioslava pátrovho životného jubilea. Foto... 
dsc_0026.jpg
r1 s1r1 s1
DUCHOVNÉ CVIČENIA SPOLUPRACOVNÍKOV     
Počas prvých jarných dní prebiehali duchovné cvičenia pre členov našej Duchovnej rodiny pátra Gabriela zo všetkých kútov Slovenska pod vedením pátra Viktora Locnera O. Praem. Priestory na ne poskytli Sestry Františkánky Premenenia Pána v Melčiciach Lieskovom. Všetci účastníci si mohli obnoviť svoj vzťah ku Kristovi prostredníctvom sv. omší, sv. zmierenia, adorácie, prednášok, či ruženca k Sedembolestnej P. Márii. Celý čas sme načerpávali duchovnú silu v pokojnej a rodinnej atmosfére, za čo sme vďační Bohu a všetkým, ktorí sa na DC zúčastnili.Foto...  
r1 s1
Púť oravských spolupracovníkov v Roku viery  
a v Roku sv. Cyrila a Metoda 
V dňoch 7. - 8. júna sa oravskí spolupracovníci vybrali na púť do Nitry, aby si vyprosili potrebné milosti na prehĺbenie a posilnenie svojej viery. V Nitre slávili sv. omšu v katedrále sv. Emeráma, prezreli si seminár, diecézne a misijné múzeum a na Kalvárii si vykonali pobožnosť krížovej cesty. Počas púte navštívili aj komunity sestier v Beckove, v Piešťanoch a v Nitre. Milé a pohostinné prijatie sestier pohladilo srdcia, povzbudilo a naplnilo láskou a spolupatričnosťou. Úprimné Pán Boh zaplať. Foto... 
put10.jpg
p5041201web.jpg
PÚŤ PO STOPÁCH SV. CYRILA A METODA  
V Roku viery sme sa rozhodli spolu s členmi DRPG z celého Slovenska zorganizovať  púť po stopách sv. Cyrila a Metoda 4. mája 2013 na Velehrad, Hostýn a do Kroměříža. Plán sa stal skutočnosťou a okrem krásneho počasia sme mohli okúsiť veľa Božích milostí z nášho putovania. Skoro ráno sme s pátrom Viktorom slávili sv. omšu vo Velehradskej bazilike, prezreli si areál s archeoskanzenom Modrá a ďalej nás už čakala Panna Mária na Hostýne. Záver púte k sv. Cyrilovi a Metodovi sme prežili obdivovaním arcibiskupského paláca v Kroměríži a "Kvetnej záhrady". Svoje dojmy si môžeme pripomenúť na fotografiách... 
dscf3674(1).jpg
STRETNUTIE SPOLUPRACOVNÍKOV 
Dňa 17. marca 2013 sa v Beckove konalo milé stretnutie našich spolupracovníkov. Stretnutie začalo s oboznámením sa s novými správami z provincie a misíjneho diela v Kazachstane. Sestrička Martina ich povzbudila k väčšej horlivosti  v modlitbe za deti a mládež, ktoré sú zverené našim sestrám. Stretnutie bolo završené Krížovou cestou v našej kaplnke. Foto... 
NITRA - PÚŤ PO STOPÁCH SV. CYRILA A METODA 
Z príležitosti 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie sa sestry a členovia Duchovnej rodiny pátra Gabriela Schneidra z Beckova, Nového Mesta n. V., Trenčína, Piešťan, Trnavy Pustých sadov  a Nitry 17. novembra 2012 stretli v Katedrále sv. Emerána na Nitrianskom hrade. Po sv. omši si prezreli katedrálu, krypty, kasematy, diecézne múzeum, knižnicu a seminár sv. Gorazda. Po spoločnom obede v jedálni seminára sa presunuli na Kalváriu do Misijného domu Matky Božej, kde si prezreli misijné múzeum, oboznámili sa s činnosťou pátrov SVD. Zdatnejší vyšli aj na vrch Kalvárie. Foto... 
img_1646web.jpg
web.jpg
PUSTÉ SADY 
Spolupracovníci v Pustých Sadoch si pri sv. omši 20. októbra 2012 obnovili svoj záväzok spolupracovníka a prijali do svojej duchovnej rodiny nového člena. Po duchovnom programe sa stretli na spoločnom agapé. Foto... 
PÚTNICKE MIESTO LUDŽMIER 
Nedeľné popoludnie 14. októbra 2012 si členovia Duchovnej rodiny pátra Gabriela s ďalšími obyvateľmi Zubrohlavy i Klina, miestnym pánom farárom a sestrami spríjemnili návštevou poľského pútnického miesta Ludžmier. V bazilike Panny Márie slávili sv. omšu a po nej sa pomodlili posvätný ruženec v ružencovej záhrade. Spoločne obdivovali krásu i duchovnú atmosféru tohto miesta modlitby. Uctili si bl. Jána Pavla II. litániami pri jeho soche a prešli Bránou viery s predsavzatím odovzdávať svoju vieru. Táto malá púť spolupracovníkov zanechala vo všetkých veľmi príjemné dojmy. Foto... 
spolupracovniciludzmier(4).jpg
spolupracovnici(3).jpg
TRETIA PÚŤ ORAVSKÝCH SPOLUPRACOVNÍKOV 
Dňa 9. júna 2012 sa oravskí spolupracovníci už tretíkrát vybrali na púť, tentokrát k levočskej Panne Márii, aby vyprosili potrebné milosti pre deti a mládež, tiež pre svoje rodiny a na svoje osobné úmysly. Na levočskej hore im Pán pripravil veľmi milé prekvapenie: stretli sa s vranovskými sestrami, ktoré tam prišli s prvoprijímajúcimi deťmi. Po sv. omši pokračovali v ceste do Košíc, kde navštívili košickú komunitu sestier. Sestry ich prijali srdečne a s veľkou pohostinnosťou, za čo im patrí úprimná vďaka. Navštívili  tiež Dóm sv. Alžbety, prešli sa Hlavným námestím a šťastní i vďační Pánu Bohu za krásny deň a všetky Jeho milosti sa vrátili domov. Foto.. 
BECKOVSKÍ SPOLUPRACOVNÍCI 
Dňa 19. februára 2012 sa v beckovskej komunite stretli členovia duchovnej rodiny pátra Gabriela Schneidra. Posilnili sa najprv rozjímaním nad nedeľnými textami Božieho Slova. Spomienkou na p. Gabriela boli myšlienky a rady z jeho života. Pozvanie na stretnutie prijali naše najstaršie spolusestry, ktoré svojimi skúsenosťami vo vzájomných rozhovoroch obohatili celé spoločenstvo duchovnej rodiny. Foto... 
spolupracovnici(4).jpg
img_0386.jpg
PO STOPÁCH PÁTRA GABRIELA SCHNEIDRA 
V Jubilejnom roku - 200 rokov od narodenie pátra Gabriela Schneidra - sa členovia duchovnej rodiny spolu so sestrami vydali 15. a 16. októbra 2011 po stopách zakladateľa našej Kongregácie. Navštívili miesto jeho narodenia Křemže a miesta kde pôsobil - Hyršov, Horažďovice, Prahu. Bol to čas nielen bližšieho spoznávania života pátra Gabriela, ale aj čas prehĺbenia vzťahov v duchovnej rodine, ktorá je súčasťou našej Kongregácie. Foto... 
PUTOVANIE SPOLUPRACOVNÍKOV Z ORAVY 
V dňoch 9.  - 10. júna 2011 sa oravskí spolupracovníci vybrali na púť do Šaštína a Marianky. Cestou navštívili naše komunity sestier v Trenčíne, v Novom Meste nad Váhom a v Piešťanoch. Všade zažili "kus neba" v podobe pohostinnosti, priateľstva, srdečnosti ... Na milostivých miestach vyprosovali potrebné milosti od nášho Pána a nebeskej Matky nielen pre náš národ, svoje rodiny, deti i mládež, ale i pre sestry. Foto... 
put2011.jpg
dcspolupr2011(15).jpg
DUCHOVNÉ CVIČENIA SPOLUPRACOVNÍKOV 
V dňoch 13. - 15. mája 2011 sa 15 našich spolupracovníkov spolu s pátrom Bohuslavom Šprlákom a sr. Anežkou a sr. Dáriou vybrali do krásneho lesného prostredia na Patrovec, kde prežili požehnané duchovné cvičenia. Páter všetkých obohatil hlbokými myšlienkami o Eucharistii a hodnotné prednášky spestril zaujímavými svedectvami. Okrem nich prežili účastníci posvätný ruženec v prírode, okúsili Božie milosrdenstvo vo sv. spovedi i adoráciu vo vytvorenej kaplnke. Božia Matka ich sprevádzala a tešila svojou prítomnosťou, zvlášť počas májových litánií i cez obnovu zasvätenia. Na konci sme sa rozlúčili príbehom o márnotratnom synovi. Foto... 
NOVÉ ČLENKY DUCHOVNEJ RODINY V NITRE 
V nitrianskej komunite na sviatok pátra Gabriela Schneidra 15. februára 2011prijalo 5 nových členie záväzok spolupracovníka duchovnej rodiny  a jedna spolupracovníčka obnovila svoj záväzok. Pri slávnostnej sv. omši im p. Ján Kováč, SchP. odovzdal preukaz, štatút a sv. ruženec. Nasledovalo spoločné posedenie. Foto... 
 
2.jpg
dscn0229.jpg
OBNOVENIE ZASVäTENIA  
V PUSTÝCH SADOCH  
Dňa 25. septembra 2010 si 15 členov Duchovnej rodiny Pátra Gabriela z Pustých Sadov obnovilo svoje zasvätenie. Slávnosť sa konala vo filiálnom kostole Povýšenia sv. kríža. Sv. omšu celebroval vdp. farár Jozef Kaman. Po nej nasledovalo tradičné agapé v sakristii kostola, ktoré pripravili sestričky spolu so spolupracovníkmi. Fotografie zo slávnosti  
spolupracovnici026.jpg
DUCHOVNÉ CVIČENIA 2010  
 
 
spolupracovnici020.jpg
POŽEHNANÝ ČAS  
Požehnaný a milostiplný čas prežili 19. - 20. júna 2010 naši spolupracovníci z Oravy, ktorí sa vybrali na púť spojenú s poznávaním našich komunít na západnom Slovensku. Prvá zastávka bola v Trenčíne, potom na Skalke, kde sa povzbudili príkladom svätého života pustovníkov Andreja - Svorada a Benedikta. Ďalej navštívili komunity v Beckove, Piešťanoch a Novom Meste nad Váhom. Všade boli prijatí s veľkou láskou a pohostinnosťou. Ešte stále v ich srdciach rezonuje veľká vďačnosť voči Bohu i sestrám. Úprimné Pán Boh zaplať! 
 Viac foto  
dscn3863.jpg
 "PODĽA OVOCIA ICH SPOZNÁTE"  
kosicania.jpgpater.jpgprednaska.jpg
Pod heslom "Podľa ovocia ich spoznáte"  v zariadení Cirkevnej školy v prírode na Juskovej Voli sa duchovne obnovovali pedagógovia Spojenej cirkevnej školy vo Vranove nad Topľou a aj členovia Duchovnej rodiny pátra Gabriela z Vranova i z Košíc od 26. do 28. februára 2010. Páter Ľudovít Feja, SVD svojimi prednáškami, homíliami, adoráciou, krížovou cestou i osobným kontaktom poukazoval na cieľ ľudského života: čnostným životom dosiahnuť svätosť a Boha podľa príkladu známych svätcov i neznámych hrdinov viery. Nech Duch Svätý zvlaží svojou milosťou zasiate semená slova v dušiach účastníkov duchovnej obnovy, aby v pravom čase priniesli hojnú úrodu.  
 
SVIATOK PÁTRA GABRIELA SCHNEIDRA  
p1010008.jpgp1010015.jpgp1010019.jpg
Dňa 21. februára 2010 pri slávnosti o 15 hod. vo farskom kostole sv. Štefana Uhorského v Galante vstúpilo do Duchovnej rodiny pátra Gabriela Schneidra devät nových členov. Svoj záväzok modliť sa za rast Božieho kráľovstva v srdciach detí a mladých ľudí si obnovili tri členky. Po slávnosti sa spolupracovníci stretli na spoločnom agapé so sestrami a s kňazmi farnosti na farskom úrade.   
 
p1010199.jpgp1010213.jpgp1010226.jpg
Sviatok pátra Gabriela Schneidra si pripomenuli aj sestry novomestskej komunity slávnostnou sv. omšou, pri ktorej si spolupracovníci obnovili svoj záväzok a do duchovnej rodiny vstúpila jedna nová členka. Po sv. omši nasledovala akadémia, ktorá priblížila život zakladateľa a po nej mohli všetci v tichej modlitbe zveriť orodovaniu pátra Gabriela tých, na ktorých im záleží, za ktorých chcú prosiť. Spoločne agapé spestrili spolupracovníci aj zábavným program z plesu, na ktorom sa mnohí zúčastnili.    
  
dscn9107.jpgdscn9109.jpgdscn9111.jpg
Na sviatok nášho zakladateľa otca Gabriela Schneidra 15. februára 2010 v Piešťanoch slávili všetky sestry komunity s laickými spolupracovníkmi svätú omšu. Po nej mali malú akadémiu s premietaním prezentácie o pátrovi Gabrielovi, kde  vložili všetky radosti i bolesti do spoločnej modlitby. Potom nasledovalo radostné agapé, na ktorom im porozprával dp. Jozef Lednický novinky zo Svätej zeme. Stretnutie sa nieslo v priateľskej atmosfére a zdieľaní z uplynulého mesiaca. Na fotkách vidíte radosť z toho, že sú opäť spolu. Zároveň si jedna členka obnovila svoje zasvätenie.  
  
schranka01.jpgspolupracovnici017.jpgspolupracovnici018.jpg
V podvečer  sviatku nášho zakladateľa pátra Gabriela  Schneidra 14. februára 2010 si  beckovská komunita  spolu so spolupracovníkmi z Beckova  pripomenula jeho život, ktorý bol plný dôvery v Božiu   prozretelnosť. Spoločne prežili krásny večer,  ktorý začal akadémiou o živote pátra Gabriela, pokračoval  poklonou  pred  Najsvätejšou  Sviatosťou,  a vešperami. Po bohatom  duchovnom  pokrme spoločne prijali pozvanie na slávnostnú večeru. Toto stretnutie ukončili  príjemným posedením, pri ktorom sa spoločne podelili so svojimi skúsenosťami a zážitkami zo života našich spolupracovníkov i našich sestier.    
 
 
NOVÁ DUCHOVNÁ RODINA NA ORAVE 
doc[1]2-4rocklin091.jpgdoc[1]2-4rocklin097.jpgdoc[1]2-4rocklin100.jpg
V nedeľu 14. februára 2010 vo farskom kostole v Zubrohlave pri farskej sv. omši o 10:00 hod. vstúpilo do Duchovnej rodiny pátra Gabriela 19 členov. Sv. omšu celebroval miestny pán farár Jozef Dzurek. Bola to veľmi milá slávnosť, ktorej atmosféru zvýšila prítomnosť putovnej sochy Fatimskej Panny Márie, ktorá  práve hosťovala vo farskom kostole. Tešíme sa, že sa Duchovná rodina pátra Gabriela Schneidra rozrástla o nových spolupracovníkov na Orave.   
rozlicne103.jpgrozlicne104.jpgrozlicne107.jpg
Spolupracovníci sa na svoj vstup do Duchovnej rodiny pátra Gabriela Schneidra pripravovali na spoločných stretnutiach v zubrohlavskej komunite.  
 
 STRETNUTIE SPOLUPRACOVNÍKOV V PUSTÝCH SADOCH  
 
spoluprac015.jpgspoluprac024.jpgspoluprac023.jpg
STRETNUTIE SPOLUPRACOVNÍKOV VO VRANOVE  
 
obnoveniezavazku.jpgprihovor.jpgexexeza.jpg
Pravidelné stretnutie Duchovnej rodiny pátra Gabriela Schneidra začali spolupracovníci vo Vranove nad Topľou 24. októbra 2009 sv.omšou, pri ktorej si obnovili svoje sľuby a odovzdanie sa Panne Márii. Na toto stretnutie bol pozvaný o. Róbert  Kurowidski, pavlín, ktorého kázeň bola mariánska, pričom  zdôraznil význam odovzdania sa do ochrany Panny Márie, pred ktorou je aj diabol bezmocný.  Ona bola tou nádobou plnou milosti, ktorú si Boh vyvolil. O. Róbert aj po sv.omši na začiatku prednášky zdôraznil význam odovzdania sa do rúk Panny Márie, napríklad každú sobotu. Po sv. omši nasledovali veľmi pútavé biblické exegézy o službe a povolaní spolupracovníka, pričom vychádzal z nedeľného evanjelia o Bartimejovi.  
 
DUCHOVNÁ RODINA PÁTRA GABRIELA V JABLONOVOM  
039.jpg049.jpgjubileumslubovaspolupracovnici075.jpg
 
DUCHOVNÁ RODINA V BECKOVSKEJ KOMUNITE  
rodina_p_gabriela_029.jpgrodina_p_gabriela_041.jpgrodina_p_gabriela_031.jpg
 
SPOLUPRACOVNÍCI V TRNAVE  
novena_a_vsetko_350.jpgrajecka_lesna_006.jpgrajecka_lesna_008.jpg
 
PUSTÉ SADY  
spolupracovnicipustesady2008.jpgspolupracovnicipustesady2008(6).jpgspolupracovnicipustesady2008(17).jpg
 
VRANOVSKÍ SPOLUPRACOVNÍCI  
splupracovnici.jpgmlade_spolupracovnicky.jpgvranov.jpg
 
DUCHOVNÁ RODINA V TRENČÍNE  
spolupr09_003.jpgspolupr09_005.jpgspolupr09_019.jpg
 
SPOLUPRACOVÍCI V PIEŠŤANOCH  
dscn4953.jpgdscn4954.jpgdscn4961.jpg
 
STRETNUTIE SPOLUPRACOVNÍKOV NOVÉHO MESTA A PIEŠŤAN  
2007-seminaroalexii044.jpg2007-seminaroalexii047.jpg2007-seminaroalexii055.jpg
 
DUCHOVNÉ CVIČENIA V TRENČÍNE 
V dňoch 8. - 10.  mája 2008 sa na SOU železničnom v Trenčíne uskutočnili duchovné cvičenia pre spolupracovníkov z celého Slovenska. Záverom podujatia bola slávnostná svätá omša v kostole Notre Dame v Trenčíne, pri ktorej skladalo 5 nových spolupracovníkov slávnostný prísľub. Vrcholom slávnosti bolo agapé, pri ktorom všetci vnímali ducha priateľstva a vzájomnosti rehoľnej rodiny sestier de Notre Dame a duchovnej rodiny pátra Gabriela Schneidra.    
 
p1010454.jpgp1010406.jpgp1010413.jpg
 
PREDNÁŠKY  
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web