obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
ČO MÁME NOVÉ?
+ O NÁS
- NAŠI ZAKLADELIA
   - Dejiny našej kongregácie
     Ako sa dostala naša kongregácia na Slovensko
+ KOMUNITY a KONTAKTY
PROVINCIA
+ MATERSKÁ ŠKOLA
ABSOLVENTI MŠ ALEXIA
SPOLUPRACOVNÍCI
FOTOGALÉRIA
- INTERNÉ
- LINKY
Kniha návštev
Mapa servera
 
 
 
BLOGY SESTIER
Naša organizácia Kongregácia školských sestier de Notre Dame spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
r1 s1r1 s1
img_1563.jpg
SESTERSKÉ DNI 2018
Požehnané tri dni sme strávili v sesterskom spoločenstve v čase od 2. do 4. januára 2018. Prvý večer sme sa zdieľali s udalosťami a zážitkami z našich komunít. Súčasťou programu bola aj formačno-vzdelávacia prednáška p. Jozefa Kotrisa na tému "Ineternet - výzvy a riziká", kde sme zistili, ktorými modernými technológiami žijú mladí a čo na online médiá hovoria cirkevné autority. Stretli sme sa aj pri tvorivých aktivitách. No najmilšiu časť nášho stretnutia sme prežili večer, keď každá komunita vložila svoje dary a lásku do spoločného programu. Vyplavili sa na povrch mnohé talenty našich sestier, ale aj vzájomná jednota a láska, ktoré, dúfajme, nám vydržia po celý rok. Foto... 
STRETNUTIE ZODPOVEDNÝCH
ZA PASTORÁCIU POVOLANÝCH

Toto stretnutie bolo súčasťou sesterských dní v Beckove. Uskutočnilo sa 2.1.2017. Nosnou témou boli slová: "„Treba zvíťaziť nad pokušením ľahko sa poddať myšlienke, že v niektorých prostrediach nie je možné vzbudiť povolania. Bohu nič nie je nemožné.“ Na stretnutí odzneli aj ďalšie myšlienky pápeža Františka k rehoľníkom pred Biskupskou synodou o mladých. (3.10.2018). Sr. Cordia upriamila pozornosťsestier na celoslovenské aktivity organizované pre mladých. Účastníčky stretnutia si vytýčili hlavné ciele pastorácie pre mladých na rok 2018.Foto...
img_1508.jpg
pp.jpg
MAJTE TO ISTÉ CÍTENIE AKO KRISTUS 
V dňoch 19. – 22. októbra 2017 sa v priestoroch Kongresového centra UK v Modre – Harmónii uskutočnila celoslovenská formačno-pracovná konferencia pastorácie povolaní pod názvom Majte to isté cítenie ako Kristus. Hlavnú tému Ako formovať povolaných k zasvätenému životu a kňazstvu v rozmere emócií a sexuality v jednotlivých prednáškových blokoch predniesol dekan Inštitútu psychológie Pápežskej Gregorovej univerzity v Ríme prof. Dr. Hans Zollner SJ. Pomocný biskup Košickej arcidiecézy Mons. PhDr. PsLic. Marek Forgáč, PhD. rozšíril  pohľad na danú problematiku zameraním sa na psychologické a spirituálne faktory, ktoré sú vhodným predpokladom na úspešnú formáciu ku kňazstvu a rehoľnému zasväteniu. Za našu provinciu sa konferencie zúčastnili sr. Zuzana a sr. Cordia.Celý text. Foto. 
SEMINÁR O KOMUNIKÁCII VO SVITE 
Ako budovať vzťah s druhým, spôsoby riešenie konfliktov, budovanie identity, ako správne viesť rozhovor - to všetko boli témy formačného stretnutia sestier z celej našej provincie  vo Svite v dňoch od 20. do 22. októbra 2017. Sr. Marta Andraščíková SSS, ktorá nás sprevádzala týmito témami dokázala svojim entuziazmom, tvorivosťou a akceptáciou podnietiť všetky  účastníčky k aktívnemu počúvaniu a k zapojeniu sa do praktických dynamík, ktoré teraz môžeme aplikovať v procese svojho spirituálneho a osobnostného rastu. Počas tohoto sme sa tešili  nielen z osobných stretnutí so sestrami, ale aj zo životného jubilea 50. rokov sr. Marcely, ktoré sme mohli spolu s ňou osláviť. Stretnutia sa zúčastnili aj sestry z Českej provincie. Foto... 
img_20171021_155652_1.jpg
1508095787.jpg
INTERNET PRE EVANJELIZÁCIU 
"Hlásajte evanjelium všade, každému a všetkými spôsobmi!“ - zazneli slová p. T. Dostatniho, ktorý interpretoval slová sv. Pavla na medzinárodnej konferencii Výzvy digitálnej komunikácie pre evanjelizáciu v dňoch 12. až 13.10.2017  na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Hosťami konferencie boli tiež prof. D. Arasa z Pápežskej univerzity Sv. Kríža, pom. o. biskup J. Haľko, youtuber M. Kukuča, OSB a mnohí ďalší. Všetci účastníci vnímali skutočnosť, že mediálny svet sa stal súčasťou súčasného  života a preto by sa aj tam malo hlásať evanjelium. Našu rehoľu na konferencii zastupovala sr. Katarína.  Čítaj viac... 
ŠTUDIJNÝ POBYT SESTIER 
Od 23.6. do 4.9.6.2O16 trval študijný pobyt sestier Miriam a Kataríny v Amerike, ktorý im mal napomôcť v získavaní jazykových kompetencií. Sestry Americkej provincie z Omahy ich prijali s otvoreným srdcom a neustále prejavovali záujem o život v Slovenskej provincii. Pre naše sestry pripravili niekoľko poznávacích výletov do Iowy  a Coloráda. Veľkým zážitkom sestier bolo navštívenie dvoch cirkevných skôl v Nebraske. Dúfame, že pobyt naplnil nielen jazykový cieľ, ale pomohol aj prehĺbiť vzťahy medzi provinciami našej kongregácie. Foto... 
img_0700_perfectphotocz_2017-09-2407-55-03.jpg
dscn2673web.gif
PRVÉ SĽUBY SR. DANIELY
Sestra Mária Daniela Olejková zložila svoje prvé sľuby čistoty, chudoby a poslušnosti počas svätej omše, ktorú celebroval trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch spolu s prítomnými kňazmi k Kostole Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom 15. 08. 2017. Na slávnosti sa zúčastnila i generálna predstavená Kongregácie školských sestier de Notre Dame Matka Anežka Bednářová, jej generálna vikárka a provinciálna predstavená Slovenskej provincie, sestry z viacerých filiálok, rodičia a príbuzní sestry Daniely, mládež i farníci.Spoločne sa tešili z daru povolania a ďakovali zaň. Foto... 
DEŇ ZASVÄTENÉHO ŽIVOTA
2.2.2017 naše sestry zo štyroch komunít pôsobiacich na území trnavskej arcidiecézy prijali pozvanie Mons. J. Oroscha  spolu osláviť Deň zasväteného života. Privítal ich príhovorom, v ktorom upriamil zrak rehoľníkov na P. Máriu - horiacu sviecu vyžarujúcu svetlo a teplo. Účastníci si mohli pozrieť výstavu fotografií tvári zasvätených pôsobiacich v Trnavskej arcidiecéze, ktorá odrážala hodnoty zasväteného života v každodennom prežívaní ich zasvätenia.   Ústrednou témou prvej časti programu bola prednáška P. Zahoránskeho SJ. Niesla názov „Slovo do života“.  Vrcholom sviatku bolo slávenie Eucharistie v trnavskom františkánskom Kostole sv. Jakuba. Foto... 
den_4_zasvateneho-zivota_2017_n.jpg
dsc_0510.jpg
"ČO MÁM ROBIŤ?" NA SESTERSKÝCH DŇOCH
Na sviatok Zjavenia Pána od 6. januára 2017 sme sa už po siedmykrát  stretli v Beckove na sesterských dňoch, aby sme utužili ducha jednoty a lásky medzi nami v prítomnosti našich starších spolusestier. Začali sme zvesela pri zábavných vstupoch komunít a zažívali  sme spoločne uvoľnenú atmosféru. Zvyšný čas sme prežili pri prameni Božieho Slova prostredníctvom prednášok p. Krzysztofa Wonsa SDS z Krakova, ktorý odpoveď na Máriinu výzvu: "Urobte všetko, čo vám povie môj Syn!" (Lk ) našiel v slovách bohatého mládenca prichádzajúceho za Ježišom s priamou otázkou: "Čo mám robiť?" (Mk 10, 17-23). Sesterské dni sme ukončili 8. januára 2017.  Foto... 
r1 s1r1 s1
STRETNUTIE PREDSTAVENÝCH A PP
Dňa  10. decembra 2016 sa v Beckove konalo stretnutie predstavených komunít v duchu výzvy sv. Otca Františka v apoštolskom liste Misericordia et misera: "Nadišla chvíľa, popustiť trochu fantáziu milosrdenstva, aby sa zrodili mnohé nové diela, ovocie milosti.", ktorou nás pozýva pokračovať v milosrdenstve aj po skončení Roka milosrdenstva. Súčasne so stretnutím predstavených sa stretli aj sestry zodpovedné za pastoráciu povolaní, ktoré prehodnocovali aktivity pastorácie komunít za rok 2016 a pripravili si plán na rok 2017. Foto... 
stretnutiepredstavenychapp(1).jpg
r1 s1r1 s1
img_1134.jpg
 NA STRETNUTÍ S PÁPEŽOM FRANTIŠKOM
Sr. Noemi nám poslala svoje postrehy zo stretnutia sv. Otca Františka s profesormi a študentami Pápežského inštitútu J. Pavla II. zo dňa 27.10.2016: "Milé sestry, vo štvrtok 27.10.2016 o 11:45 prijal pápež František Prezidenta, profesorov a nás študentov z Pápežského Inštitútu Jana Pavla ll. na osobitnej audiencii v Klementínskej sále pri príležitosti zahájenia akademického roku. Tento rok si Inštitút pripomína 35. výročie od svojho založenia pápežom Jánom Pavlom II. Všetci sme sa stretli na Námestí sv. Petra, prešli kontrolou a vojaci Švajčiarskej gardy nás postupne usmerňovali do Klementínskej sály.  Čítajte viac... Foto... 
r1 s1r1 s1
KRÍZY V ZASVÄTENOM ŽIVOTE 
Vyše 50 našich sestier sa pod vedením sr. Marty Andraščíkovej SSS zúčastnilo seminára  o kríze. Seminár sa uskutočnil v nádhernom prostredí Čičimian v Dome sv. Bystríka. Sr. Marta nás učila porozumieť etapám, ktoré v sebe kríza nesie. Kríza je vo svojej podstate šancou, je dotykom Boha a jeho pozvaním k rastu, kríza nesie v sebe možnosť nového prežívania identity a môže sa prejaviť v novom správaní. Tieto a mnohé ďalšie podnety sestry so záujmom prijímali a v malých skupinkách sa zdieľali o svojom prežívaní. Celý program bol veľmi bohatý na informácie, vzájomné rozhovory, ale aj stíšenie sa v nádhernom prostredí hôr, či pri adorácii. Foto... 
dsc_0113.jpg
r1 s1r1 s1
dscf2537.jpg
SPOMIENKA NA OBNOVU SĽUBOV
15.8.2016 v našej kaplnke v Beckove pri rannej sv. omši si sr. Alica obnovila sľuby na druhé trojročie a po trojdňovej duchovnej obnove oslávili 25. výročie sľubov sr. Karmela, sr. Maristela, Zuzana, Víta a Anežka. Okrem slávnosti sme prežili aj pekné stretnutie sestier z viacerých komunít. Uvedomili sme si, že slávenia sú príležitosťou na preukázanie lásky a vytváranie jednoty. Foto... 
r1 s1r1 s1
NÁVŠTEVA KAZACHSTANU
V čase od 9. do 24. 9.2016 sa sr. Metoda a Matka Anežka zúčastnili na beatifikácii Vladislava Bukovinského, apoštola Kazachstanu, ktorý bol prenasledovaný a uväznený počas druhej svetovej vojny. Slávnosti za zúčastnilo 16 biskupov, 150 kňazov a asi 1000 veriacich. Sestry navštívili aj hlavné mesto Astanu, múzeum Karlag v Dolinke a samozrejme Balchašské jazero. Potešili sa aj v spoločenstve sestier našej misijnej komunity. Matka Anežka ponúka k nahliadnutiu svoje fotografie: I. časť, II. časť, III. časť. 
img_6401.jpg
r1 s1r1 s1
on-line-3-014-300x200.jpg
MEDIÁLNE ŠKOLENIE ONLINE 3
Fotky v habitoch, sestry s notebookmi, kamera v rukách bradatého mnícha. Rehoľníci z rôznych častí Slovenska sa stretli na mediálnom školení „Online 3“ v Ružomberku v dňoch 2.-4.9.2016. Víkendového seminára, ktorý sa uskutočnil na Katolíckej univerzite, sa zúčastnilo viac ako 30 rehoľníčok a rehoľníkov zo 16 reholí. Workshopy sa zamerali na fotografiu, prácu s webom, printové médiá a videoreportáž. Zúčastnili sa ho naše sestry Zdenka a Katarína. Porov. zdroj.
 
r1 s1r1 s1
GENERÁLNA KAPITULA 2016
Od 17. do 27.8.2016 sa v Hradci Králové konala generálna kapitula, na ktorej sa zúčastnili delegátky zo všetkých provincií kongregácie.  Najdôležitejšou úlohou kapituly bolo zvoliť nové generálne vedenie na roky 2016-2022.  Za generálnu predstavenú na toto obdobie bola zvolená Matka Anežka Bednářová, do úradu generálnej vikárky sr. Maximiliána Pavileková. Ďalšie členky rady sú: sr. Silvia Němcová, sr. Metoda Piatničková a sr. Thekla Hofer. Generálna kapitula sa na svojich zasadaniach venovala výzvam a úlohám pre nové generálne vedenie, prijala správu každej provincie a pracovala s návrhmi provincií týkajúcich sa štruktúry kongregácie. Foto... 
dsc_0080.jpg
r1 s1r1 s1
get_thumbsphp.jpg
LETO S NODAMOM
TKKBS zverejnila 7.8.2016 nasledujúcu informáciu o táboroch nášho združenia Nodam: "Združenie detí a mládeže NODAM v spolupráci so Školskými sestrami de Notre Dame zorganizovalo aj toto leto prímestské a pobytové tábory. Počas júla a augusta ich absolvovalo vyše 600 detí a mladých ľudí z celého Slovenska. Témou viacerých táborov bol Rok milosrdenstva ." (Zdroj) A my chceme poďakovať P. Bohu za Jeho ochranu, animátorom za ich službu, bez ktorej by sa tábory neuskutočnili a samozrejme sestrám, ktoré ich zorganizovali - za to, že mladým venovali svoj prázdninový čas. 

SVETOVÉ DNI MLÁDEŽE
 
Slávnostnou sv. omšou v nedeľu predpoludním vyvrcholili Svetové dni mládeže v Krakove trvajúce od 25. júla 2016. Záverečnej omše na rozľahlom Campuse Misericordia v Krakove – Brzegi sa zúčastnilo asi 1,5 až dva milióny mladých ľudí. Pápež František ich vyslal na spiatočnú cestu domov s poverením stať sa svedkami Božieho milosrdenstva. V závere omše oznámil, že ďalšie Svetové dni mládeže sa uskutočnia o tri roky v Paname. (Zdroj) Programu SDM, ako aj slovenského programu v Skawine sa zúčastnilo aj štrnásť našich sestier, ktoré si z Krakova priniesli poznanie, že Cirkev je mladá, jednotná a farebná. Foto... 
wp_20160726_12_13_28_pro.jpg
r1 s1r1 s1
putkrakov2016(301).jpg
KONGREGAČNÁ PÚŤ MILOSRDENSTVA 
V rámci slávenia Roka milosrdenstva sa v prvý júlový týždeň uskutočnila sesterská púť k Božiemu milosrdenstvu do Krakova. Účastníci navštívili Baziliku Božieho milosrdenstva v Lagievnikoch, novovybudované Sanktuárium J. Pavla II., Wadowice, Zebrzydowskú Kalváriu, Czenstochowu a Ludźmierz. Na týchto miestach si sestry uctili relikvie viacerých svätých, alebo sa zúčastnili programu spojeného s uctením si obrazov Panny Márie, ktorej zverovali všetky svoje osobné i spoločné úmysly. Sestry putovali spolu s členmi Duchovnej rodiny pátra Gabriela. Pozvanie putovať prijali aj viacerí príbuzní sestier a naše sestry z Českej provincie a materinca. Na pútnických miestach spoločne vyprosovali Božie milosrdenstvo pre seba i celý svet. Veríme, že púť prinesie bohaté duchovné ovocie celej kongregácii. Foto... 
r1 s1r1 s1
STRETNUTIE PREDSTAVENÝCH
V dňoch 15.-17. apríla 2016 sa na Grúni v Novej Bošáci konalo stretnutie predstavených komunít s provinciálnym vedením. Pozvanie na toto stretnutie prijala sr. Fidelis Jakšičová z Českých Budejovíc, ktorá sestrám predstavila život našich sestier v komunitách od roku 1851 až do roku 1947 v rozličných fázach formácie. Prednášky na témy Rehoľná komunita ako rodina a Vrastanie do komunity zaujali sestry natoľko, že nechýbali diskusie, otázky a pripomienky. Sr. Fidelis pri prednáškach vychádzala zo svojej doktorandskej štúdie “Dcéry svojej doby”, na ktorej pracovala niekoľko rokov, takže ich obsah jej výpovede bol nesmierne hutný a zaujímavý. Foto…
dsc_0005.jpg
r1 s1r1 s1
DUCHOVNÉ MATERSTVO SESTIER
V KOVÁŘSKEJ

Duchovné materstvo našich sestier sa naplno prejavilo v živote Viliama Antona Munyu, ktorý ako sirota bol v čase totality pridelený do Ústavu sociálnej starostlivosti v Kovářskej, kde sestry pôsobili. Vo svojom liste, ktorý nám Viliam poslal,  spomína zvlášť sestru Cecíliu, ktorá v ňom objavila hudobný talent s absolútnym sluchom. Vďaka tomuto talentu sprevádzal liturgické slávenia v Jizerských Horách, vyhral dva kastingy českej Talentmánie a dnes svojim repertoárom skladieb z vážnej, ľudovej aj modernej hudby potešuje ľudí na rôznych podujatiach. List. Foto...
dscf0015.jpg
r1 s1r1 s1
PÚŤ RELIKVIÍ SV. TEREZKY
Od 10.1.2016 po Slovensku putovali relikvie sv. Terezky.  Posledný deň putovania sa odohrával v Trnave. Do miestnej katedrály prúdilo od rána množstvo veriacich z Trnavy a okolia. V programe putovania bola  sv. omša, o tretej nasledovala Korunka Božieho milosrdenstva a po nej svedectvo našej sr. Daniely a františkána novica o svojom povolaní k zasvätenému životu. S katedrálnym chrámom sa relikvie rozlúčili v sviečkovom sprievode. Možnosť uctiť si ostatky svätice v Trnave využilo 17 000 ľudí.  Porov. zdroj. Foto… 
 
dsc_0037.jpg
r1 s1r1 s1
f.jpg
       POVOLANÍ ŽIŤ MILOSRDENSTVO 
Viacerí biskupi, zástupcovia diecéz a rozličných inštitúcii, spoločenstiev a hnutí sa 19.1.2016 stretli v Ružomberku, aby spolu diskutovali o výzvach, ktoré čakajú Katolícku cirkev na Slovensku počas tohto roka. Organizátori v úvode priblížili kontext hlavných aktivít roka. Vyše 200 účastníkov upriamilo pozornosť nielen na náboženský, ale aj spoločenský kontext chystaných podujatí. Cieľom podujatia bolo prehĺbenie vzájomnej komunikácie, výmena informácií a pohľadov, ako aj zbieranie pastoračných podnetov pre aktuálny rok. Zdroj.  Našu kongregáciu na tomto stretnutí zastupovali sestry Xavera a Katarína.  
  
DÔKAZ BOŽEJ VERNOSTI
Pod týmto názvom zverejnil Marek Nikolov príbeh našej sestry Veroniky Prochádzkovej na svojom portáli môjpríbeh.sk: "Som jej nesmierne vďačný za jej vytrvalú lásku, dobrotivosť, vieru, ako aj za mnohoročné modlitby za moje obrátenie sa k Pánovi Ježišovi. Ako predstavená sestier de Notre Dame ma v čase vlády komunistov potajme pripravovala na prvé sväté prijímanie a birmovku. Bol som jej "miláčik." Jej blízke sestry mi hovorievali, že sa modlí za mňa denne na kolenách. Som živým dôkazom toho, že jej rokmi investovaná viera, láska, nádej, obety a vytrvalé modlitby za mňa boli vypočuté..." Čítajte viac... 
veronikaprochazkova.jpg
r1 s1r1 s1
ODPUSTKY K ROKU ZASVÄTENÉHO ŽIVOTA
V rámci Roka zasväteného života Apoštolská penitenciária vydala dekrét, ktorý uvádza podmienky na dosiahnutie daru odpustkov počas Roka zasväteného života. Odpustky možno získať od Prvej adventnej nedele počas roka až do 2. februára 2016. Dekrét hovorí o viacerých príležitostiach, kedy ich veriaci môžu získať. Medziiným sa uvádza, že odpustky možno získať: "Vo všetkých miestnych cirkvách, zakaždým, keď v dňoch vyhradených diecézou zasvätenému životu a počas diecézneho slávenia Roka zasväteného života, zbožne navštívia katedrálu alebo iné posvätné miesto určené so súhlasom miestneho ordinára, alebo kláštorný kostol, či kláštorné klauzúrne oratórium a verejne sa zapoja do modlitby liturgie hodín, alebo primeranú dobu zotrvajú v zbožnom uvažovaní, ktoré uzavrú Modlitbou Pána, Vyznaním viery a vzývaním Panny Márie." Čítať viac... 
r1 s1r1 s2
ENCYKLOPÉDIA SPRAVODLIVÝCH A NAŠE SESTRY
Rádio Slovensko odvysielalo 18.1.2015 v relácii Encyklopédia spravodlivých rozhovor s našou sestrou Vilmou, ktorá hovorí o svojom pôsobení v Kláštore pod Znievom vo vojnových časoch. Rozhovor s názvom Ukrytí medzi sirotami si môžete vypočuť na stránke RTVS. V tej istej relácii bol 1.12.2014 odvysielaný rozhovor s Evou Reisovou, ktorú ešte ako dieťa naše sestry  ukrývali v čase prenasledovania Židov. Rozhovor s názvom Sestrička, ktorá sa stala mamou nájdete na stránke RTVS. 
output_dgqr7s.gif
r1 s1r1 s2
pred-300x200.jpg
PREDNÁŠKA K ROKU SV. PETRA FOURIERA

Myšlienky o živote a pôsobení sv. Petra Fouriera odzneli 8. januára 2015 v Sále Notre Dame na Základnej škole matky Alexie v Bratislave. Prednášku  k Roku sv. Petra Fouriera viedol brat Martin Borkovský, OFM Cap na podnet sestier Kanonisiek sv. Augustína. Vypočuli si ju aj naše sestry z Piešťan a Nového Mesta nad Váhom. Čítajte viac... 
STRETNUTIE NA UKRAJINE?
Viete, že formačné stretnutie sr. provinciálky s juniorkou sr. Alicou a sr. Šimony s kandidátkou Dominikou bolo na Ukrajine? Tak sa totiž volá časť Mutného, dediny na Orave, kde boli ubytované. Stretnutie začalo 6.2.2015 sv. omšou vo Farskom kostole sv. Magdalény. Po nej sestry hovorili veriacim o našej kongregácii a zdieľali sa so svedectvom svojho povolania. Toto stretnutie sprevádzal značný záujem veriacich, ktorí boli zvedaví "ako sa z dievčaťa stane sestrička". Formačné stretnutie ďalej pokračovalo v sobotu a nedeľu. Foto... 
dscn7887.jpg
r1 s1r1 s1
 
dscf1210.jpg
OTVORENIE ROKA ZASVÄTENÉHO ŽIVOTA V TRNAVE
V Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave sa v sobotu 29.11.2014 zišli so svojim arcibiskupom Mons. J. Oroschom členovia reholí a inštitútov zasväteného života, ktorí pôsobia na území Trnavskej arcidiecézy. Zišli sa, aby spolu so zasvätenými celého sveta prijali dar Sv. Otca Františka a otvorili Rok zasväteného života. Počas slávnostných vešpier sa prítomným prihovoril don P. Grach, SDB. Vyzval zasvätených k radosti z toho, že si ich vyvolil sám  Boh. Foto... 
r1 s1r1 s1
KRÍŽ SDM PUTUJE PO SLOVENSKU
Kríž SDM, ktorý sprevádza všetky svetové dni mládeže (SDM), príde aj na Slovensko. V sobotu 15.11.2014 začne svoju púť v Kostole Krista Kráľa v Košiciach. Potom kríž navštívi ďalších 18 slovenských miest. Mons. T. Gális, predseda Rady pre mládež a univerzity KBS povzbudzuje mladých: "Milí mladí priatelia, sestry a bratia v Kristovi, povzbudzujem vás, aby sme využili túto mimoriadnu príležitosť, že  v Roku Sedembolestnej Panny Márie po území našej krásnej domoviny bude putovať Kristov kríž a ikona Božej Matky. Máme opäť príležitosť obnoviť svoje zasvätenie "skrze Máriu k Ježišovi". Zdroj 
1_0_707294.jpg
r1 s1r1 s1
img_2067.jpg
STRETNUTIE SESTIER NA PROVINCII
V dňoch 25.-26.10.2014 sa v Novom Meste nad Váhom stretli sestry predstavené, formátorky a sestry zodpovedné za pastoráciu povolaní. V prvej časti si sestry vypočuli prednášku sr. provinciálky Noemi na tému Kritéria zrelých vzťahov.  Informovala ich aj o priebehu nastávajúceho Roka zasväteného života a Roka sv. Petra Fouriera. Sestry Zuzana a Cordia referovali o stretnutí celoslovenského tímu pre pastoráciu povolaní. Zoznámili sestry s aktivitami, ktoré sa v súvisloti s RZŽ a s celoslovenským stretnutím mládeže P15 pripravujú pre mladých. Foto... 
r1 s1
II. ROČNÍK NÁRODNÉHO POCHODU ZA ŽIVOT
Biskupi Slovenska vydali vyhlásenie o konaní II. ročníka Národného pochodu za život. Uskutoční sa v nedeľu 20.9.2015 v Bratislave. "Sme povzbudení svedectvami, ktoré denne vydávajú mnohí statoční ľudia pri výchove detí, obrane života, manželstva a rodiny v celej našej vlasti!"- uvádzajú slovenskí biskupi. (Zdroj)   
r1 s1r1 s1
DVA LISTY PÁPEŽA FRANTIŠKA ZASVÄTENÝM
Pápež František napísal už druhý list rehoľníkom k blížiacemu sa Roku zasväteného života. Prvý nesie názov: "Radujte sa!" Pápež nás v ňom pozýva ku konfrontácii s Evanjeliom, aby sme Ním "prebudili svet." Otvára ho nadšenou výzvou: "Chcem vám povedať jedno slovo a to slovo je RADOSŤ. Vždy tam, kde sú zasvätení, vždy je tam radosť."  Druhý list s názvom: "Zobuďte svet! ("Skúmajte!") hovorí, že "zasvätení sú volaní byť stále na ceste s čnosťou, ktorá je vlastná pútnikom: s radosťou." Pozýva nás "...skúmať horizonty nášho života a nášho času v ostražitom bdení."
 
how-to-write-urgent-leave-letter-150x150.jpg
output_wttgpo.gif
SYNODA O RODINE
 
V nedeľu 5.10.2014 pápež František otvoril v Bazilike sv. Petra mimoriadnu synodu o rodine. Pracovný dokument synody predkladá synodálnym otcom tri okruhy: ako hovoriť o rodine v  kontexte dnešnej doby, ako riešiť problémy rodín (rozpad manželstiev, zväzky rovnakého pohlavia) a ako prekonať ťažkosti, ktoré majú veriaci s učením Cirkvi. Účastník synody za Katolícku cirkev na Slovensku bratislavský arcibiskup metropolita Mons. S. Zvolenský hovorí, že synoda prinesie Cirkvi istotu spoločenstva. (Zdroj) 
r1 s1r1 s1
ÁNO POVOLANIU
Srdečného prijatia sa  dostalo sr. Faustíne a Kataríne, ktoré 30.9.2014 navštívili Strednú zdravotnícku školu v Topoľčanoch. S predstavou, že tam v rokoch 1934-50 pôsobili naše sestry, si prezreli priestory školy, učební, starej i novej kaplnky. Zúčastnili sa aj celoškolskej slávnostnej sv. omše slávenej prí príležitosti sviatku patróna školy. Po nej nasledovalo stretnutie so štyridsiatimi  žiakmi 1. a 2. ročníka odboru zdravotnícky asistent. Témou tohto stretnutia bolo povolanie v jeho duchovných rozmeroch - povolanie k životu, k láske, k svätosti a k rodine. Žiaci boli voči tejto téme pozorní a sústredene si vypočuli aj svedectvo povolania sr. Faustíny. Sestry neodmietli ani pozvanie na imatrikuláciu žiakov. Foto... 
logo-szs_web.jpg
r1 s1r1 s1
img_0342.jpg
POSVÄTENIE TRETEJ TRIEDY   
Posvätenie tretej triedy Materskej školy Kollára 4 v Novom Meste nad Váhom sa uskutočnilo 20. 09. 2014. Program začal ďakovnou sv. omšou v kaplnke Školských sestier de Notre Dame. Sv. omšu celebroval vdp. Blažej Čaputa, novomestský dekan, ktorý posvätil aj priestory tretej triedy. Nasledovalo poďakovanie v telocvični Alexia a krátky program detí MŠ. Ďakujeme všetkým zúčastneným a všetkým dobrodincom našej materskej školy. Nech vám dobrý Boh odmení Vašu priazeň a podporu. Foto..   
r1 s1
NÁRODNÁ PÚŤ V ŠAŠTÍNE
15. septembra 2014 sa mnohé naše sestry zúčastnili Národnej púte v Šastíne, ktorá bola vyvrcholením Roka Sedembolestnej Panny Márie.  Slávnostnú sv. omšu celebroval kardinál Jozef Tomko spolu so všetkými biskupmi Slovenska. V kázni zdôraznil, že stále potrebujeme jej príhovor a ochranu. Súčasťou slávnostnej sv. omše bolo aj zverenie Slovenska Panne Márii. Národnej púte sa zúčastnili aj prezident SR Andrej Kiska, bývalý prezidnet Ivan Gašparovič a podpredseda NRSR Ján Fígeľ. Foto...
 
put.jpg
r1 s1
p2020631.jpg
KALENÁR PODUJATÍ
K ROKU ZASV
ÄTENEHO ŽIVOTA
29.11.2014 pápež František slávnostne otvorí Rok zasväteného života v súvislosti s 50. výročím publikovania koncilového dekrétu Perfectae caritatis o obnove rehoľného života. Ako uviedol kardinál de Aviz, jedným z cieľov Roka zasväteného života je: "S pozitívnym pohľadom na čas milosti od koncilu až po dnes chceme uchopiť budúcnosť s nádejou." (Zdroj) Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života zverejnila kalendár podujatí v Roku zasväteného života. Prináša ho stránka pre zasvätených: www.zasvätenyzivot.sk  
r1 s1
PRIDAJ SA K NÁM!
Spoločenstvo modlitieb za kňazov pozýva v Roku Sedembolestnej Panny Márie k  pôstu a modlitbám za kňazov. 40-dňová reťaz pôstu a modlitieb bude trvať od sviatku Sedembolestnej Panny Márie, teda od 15.9. do 24.10.2014. Odporúča sa pôst, ako ho v Katolíckej cirkvi prežívame na Popolcovú stredu a Veľký piatok. To znamená, že iba raz za deň sa dosýta najesť a zdržať sa mäsitého jedla. Akciu podporujú obaja metropoliti - o. arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský a aj o. arcibiskup Mons. Bernard Bober. Rovnako tak aj bratislavský eparcha Gréckokatolíckej cirkvi vladyka Peter Rusnák. Link...    
post_put_2014_a4_hor_web.jpg
r1 s1
upic(3).jpg
NA MIESTE VYVEZENIA SESTIER V ÚPICI
Na spiatočnej ceste z Janských Lázní navštívila sr. provinciálka Noemi spolu so sestrou Xaverou a Reginou mestečko Úpice, kde 20. októbra 1951 boli naše sestry násilne vyvezené z centralizačného kláštora v Beckove. Sestry pracovali v Národnom podniku Juta 2, ktorý bol zameraný na spracovanie ľanu a juty. Vtedajšie vedenie podniku zabezpečilo sestrám ubytovanie v bývalej továrničke pána Hetflejšia na Veselke. K údivu tamojších obyvateľov sestry neodložili rehoľný šat, len ho časom prispôsobili špinavému  prostrediu v továrni. (Porov. Dejiny Kongr. ŠSND 1939-1989 str.55).  Foto...  
r1 s1
STRETNUTIE GENERÁLNEHO VEDENIA S PROVINCIÁLNYMI PREDSTAVENÝMI 
V dňoch od 31. augusta do 6. septembra 2014 v Janských Lázňach prebiehalo stretnutie  generálneho vedenia s provinciálnymi predstavenými z americkej, bavorskej, českej a slovenskej provincie.  Hlavnou náplňou stretnutia bola práca na spoločnom dokumente Ratio Institucionis. V rámci oddychu sestry podnikli výstup na Černú horu, ktorá je súčasťou Krkonošského pohoria. Foto...
stretnutie.jpg
r1 s1
dscf4298.jpg
MAGNIFICAT ANIMA MEA DOMINUM
24. augusta pri slávnostnej sv. omši, ktorú celebroval p. Bohuslav Šprlák, O.Praem. si naše spolusestry obnovili svoje rehoľné sľuby: sr. Viera Barteková po 70. rokoch, sr. Žofia Irhová a sr. Consoláta Kviatková po 25. rokoch. K jubileu im úprimne blahoželáme a spolu s nimi ďakujeme za dar povolania. Nech Pán svojim požehnaním bohato odmení ich vernosť a zachová ich vo svojej láske.  Foto  
r1 s1
VĎAKA ZA VERNOSŤ
 
V auguste 1950, teda pred 64 rokmi, boli naše sestry spolu so Školskými sestrami sv. Františka násilne odvezené do Kláštora pod Znievom a neskôr do Čiech. Ako spomienku na tento ťažký čas, ale aj na svedectvo pekného vťahu našich sestier a sestier františkánok, Školské sestry sv. Františka vytvorili knižôčku s názvom: "VĎAKA ZA VERNOSŤ". Aj my sa pripájame a vyjadrujeme svoju vďačnosť za vernosť všetkým sestrám, ktoré boli vyvezené. Ukážku z tejto knižôčky prezentuje nasledovné video.  Informácie nám poskytli Školské sestry sv. Františka. 
 
 BLAHOŽELÁME SR. TIMOTEI K ZLOŽENIU VEČNÝCH SĽUBOV


1 s1 
images(1).jpg
...TAM, KDE NEBO POBOZKALO ZEM!
Medžugorie. To je to miesto, kde koncom júna 2014 putovala celá naša kongregácia. Celá preto, lebo každá putujúca sestra si vo svojich modlitbách a vo svojom srdci niesla sestru, ktorá na púť ísť nemohla. Naše sestry tam zažili obrovské modlitebné nadšenie, svedectvá vizionárov, chlapcov z Cenacola, ale aj radosť a veľkodušnosť Nancy, ktorá nás prijala vo svojom hrade. Sestry sa zúčastňovali na večernom programe, prijímali posolstvá Panny Márie, vystúpili na Podbrdo i na  Križevac a vyprosovali požehnanie celej našej kongregácii a svojim drahým. Foto...  a ďalšie... 
DUCHOVNÝ A KAŽDODENNÝ ŽIVOT 
Mária a Marta, ich duchovný a každodenný život spolu s vysvetlením stáročnej praxe modlitby Lectio divina, boli témou seminára s P. Krzysztofom Wonsom, salvatoriánom z Krakova.  Seminár sa uskutočnil v novomestskej komunite v dňoch od 25. do 27. apríla 2014.  Tri dni duchovnej obnovy nás učili postaviť Božie slovo do centra nášho všedného života. Nech Boh odmení radostné svedectvo P. Wonsa a  všetkým sestrám, ktoré sa zúčastnili seminára, dá milosť hlbokého vzťahu s Božím slovom. Foto...
diapositiva001.jpg
chata.jpg
 JUNIORSKÉ STRETNUTIE
 
Januárové juniorské stretnutie v dňoch 17.-19.1.2014 sa nieslo v priblížení si života Matky Alexie, jej vzťahu k k Bohu, Panne Márii, k sebe a k sestrám. Keďže stretnutie sa konalo v prostredí očarujúcej kysuckej prírody na Veľkej Rači, časť spoločného pobytu využili na ľahšie i náročnejšie turistické výpravy. Foto...
 

 
POVOLANÍ MILOVAŤ
Duchovnú obnovu v Beňadove, ktorou naša sr. provinciálka Noemi a sestry Dária a Katarína sprevádzali manželské páry v dňoch 8.-9. marca 2014, sa niesla v témach Jána Pavla II. o ľudskej láske podľa božieho plánu. Sprostredkoval im ich Mgr. Richard Kucharčík, PhD. spolu so svojou manželkou Máriou, ktorí sú priaznivcami Teológie tela Jána P.II. na Slovensku. Poukázali na vzťah muža a ženy tak, ako ho Boh plánoval od počiatku a svoje prednášky potvrdzovali textami Sv. Písma a aj svedectvom svojho vlastného života. Foto.. 
tt.jpg
44272416-povolania.jpg
 STRETNUTIE ZODPOVEDNÝCH
 ZA PASTORÁCIU POVOLANÍ
  4. 1. 2014 prebehlo v Beckove stretnutie sestier zodpovedných za pastoráciu povolaní v našej provincii. V prvom bloku nás oboznámila sr. Zuzana s priebehom Európskeho kongresu PP v Ríme, z ktorého nám odprezentovala svoj príspevok: " Súčasný kontext pastorácie povolaní na Slovensku." V druhej časti so sr. Cordiou zreferovali tému: " Emócie - kritéria a hrozby emocionálnej zrelosti" z celoslovenského stretnutia PP od kňaza, psychológa M. Dziewieckého. Bilančný a plánovací charakter mal druhý blok, ktorý viedla sr. provinciálka. Spoločne sme zhodnotili naše úsilia a stanovili sme si nové úlohy.  Nech dobrý Boh nás požehná a vedie, aby sme spoznávali a konali to, čo sa jemu páči viac 
 "MALIČKOSŤ VŽDY BUDE MALIČKOSŤOU...

...ale v maličkosti byť verným, je niečo veľké."  Maličkosťami sme sa zaoberali v dňoch 2.-4. januára 2014, keď sme sa všetky komunity zišli v Beckove a pripravili si program, aby sme potešili jedna druhú. Atmosféra plná prijatia, pokoja a radosti z veľkých maličkostí, ktorými sme sa delili o čas a svoju prítomnosť. Ďakujeme sestričkám za ich blízkosť a beckovskej komunite za vrúcne prijatie. Ďakujeme Bohu za chvíle jednoty a lásky prejavujúcej sa v maličkostiach. Foto... 
p1020171.jpg
6.jpg OSOBNÝ A KOMUNITNÝ PROJEKT 
V encyklike Jána Pavla II. „Vita Consecrata“ sú  zasvätené osoby pozvané,  aby neustále obnovovali svoj osobný život a život v komunite. Ako to robiť? Odpoveďou je osobný a komunitný projekt. Z tohto dôvodu sa v sídle našej provincie uskutočnil v dňoch 12. a 13. októbra 2013 seminár, ktorý viedla sr. Jolanta Anna Hernik (klaretínka) z Waršavy. Vo svojich prednáškach nám priblížila modely osobného a komunitného projektu overeného dlhoročnou praxou. Seminár bol pre nás veľkým obohatením a povzbudením.  Foto    
 
Hyršovský kríž v Beckove   
"... mám len tvoje ruky, aby si sa dotkol človeka. Mám len tvoje nohy, aby si išiel a hlásal Slovo života..." Kríž prinesený z Hyršovského cintorína na sesterskej púti v roku 2000 sme dali zrekonštruovať a veľmi vhodne dopĺňa  priestory beckovskej záhrady. Foto...    
5.jpg
4.jpg 
Pochod za život   
"Sme vďačné za život! Sme za život!" Toto svoje presvedčenie vyjadrili svojou prítomnosťou mnohé naše sestry na obrovskom manifeste za život, ktorý sa uskutočnil 22. septembra 2013 v Košiciach. Vďaka 80.000 účastníkom sa Európske mesto kultúry stalo miestom, kde sa prezentovala kultúra života. Zažili sme tu atmosféru nabitú radosťou, ohľaduplnosťou, ale aj túžbou, aby náš národ chránil ľudský život vo všetkých jeho fázach, aby  osobitným spôsobom bola chránená rodina, ktorá je "svätyňou života" a aby rodičia mali prednostné právo na výchovu svojich detí. Veď národ, ktorý sa nestará o svoje deti, nemá právo na budúcnosť. Foto....
 
EXPO POVOLANÍ 
Súčasťou programu Národného stretnutia mládeže R13 v Ružomberku bolo Expo povolaní, ktoré prebiehalo v sobotu 27. júna 2013 na Námestí sv. Andreja v Ružomberku. 28 ženských, 15 mužských rehoľných spoločenstiev a 7 hnutí sprostredkovalo mladým ľuďom živý kontakt s rôznymi charizmami v Cirkvi a povzbudilo ich v hľadaní Božej vôle v ich vlastných životoch. Niektoré naše sestry podporili toto stretnutie aktívnou účasťou a prípravou tvorivých aktivít. Spolu s nami boli PREMENENÍ (fotoateliér so svätými), OBJAVENÍ (riešenie hádanky o sebe) a DAROVANÍ (tvorba zvitku s Božím Slovom).  Foto...
1.jpg
foto272.jpg
Večné sľuby, prvé sľuby a obliečka  
Slávnosť Nanebovzatia Panny Márie sme slávili  v Novom Meste nad Váhom spolu so sestrou Editou a          Kristínou, pre ktoré bol tento sviatok dňom bezvýhradného darovania sa Bohu. Slávnostným celebrantom bol  otec arcibiskup Ján Orosch. V predvečer tohto sviatku 14. augusta 2013 vstúpili do noviciátu sr. Paula a sr.  Miriam. Dočasné sv. sľuby zložila sr. Alica. Prajeme im, aby boli otvorené na Božiu lásku a milosť. Matka   Mária nech ich chráni a vedie.  FOTO...   
VALNÉ ZHROMAŽDENIE NODAMu
V dňoch 12. – 14. apríla 2013 sa v priestoroch Dopravnej akadémie v Trenčíne uskutočnilo 9. Valné zhromaždenie Združenia detí a mládeže NODAM. Jeho obsahom bolo schválenie Správy o činnosti združenia za rok 2012, Plánu činnosti na roky 2013 – 2014, Vyúčtovania dotácie z MŠ SR za rok 2012 a iných dôležitých dokumentov. Okrem toho 37 mladých ľudí – zástupcov dvanástich stredísk NODAMu na Slovensku spolu so sestrami, v tvorivých dielňach pod vedením sestier z Košíc a Piešťan našlo nové inšpirácie a podnety pre prácu s deťmi a mládežou.  
p1020356web.jpg
akorozlisovatvduchuavpravde2013(6)web.jpg
AKO ROZLIŠOVAŤ V DUCHU A V PRAVDE  
(osobne i ako komunita)  
To bol názov seminára, ktorý sa konal v Novom Meste nad Váhom počas víkendu 20. - 21. apríla 2013. Zúčastnili sa ho sestry z rôznych komunít našej Slovenskej provincie. Do témy ich vovádzala sr. Dagmar Králová, FMA.  Foto... 
VSTUP DO POSTULÁTU 
Deň 11. február 2013 bol slávnostným dňom pre našu provinciu i pre našu novú postulantku Elenku Bombovú, ktorá sa oficiálne zasvätením Panne Márii rozhodla k poslednej etape kandidatúry pred vstupom do noviciátu. Myslíme na ňu v modlitbách a vyprosujme jej odvahu ísť za Pánom verne a vytrvalo. Slávnosť v Novom Meste nad Váhom viedol páter Bohuslav Šprlák a zúčastnili sa jej aj sestry z ostatných komunít. Foto... 
p2110124web.jpg
pa270038.jpg
         STRETNUTIE PREDSTAVENÝCH, FORMÁTORIEK           A ZODPOVEDNÝCH ZA PASTORÁCIU POVOLANÍ  
V dňoch 27. - 28. októbra 2012 sa stretli sestry na formačnom víkende v Novom Meste nad Váhom. Sobota bola zameraná na zhodnotenie a plánovanie akcií v rámci pastorácie povolaní. V nedeľu prebehlo stretnutie predstavených a formátoriek. Foto...  
SLUŽOBNÉ VODCOVSTVO PODĽA KRISTA 
V dňoch 7. – 9. septembra 2012 sme sa zúčastnili na duchovnom seminári v Badíne, ktorého obsahom a témou bolo „Evanjeliové povolanie k služobnému vodcovstvu“.  Odborne i prakticky nás sprevádzali sestry Mary Savoie a Margaret Nacke z Kongregácie sestier sv. Jozefa z Kansas z USA. Pozvanie prijalo celkom 101 sestier zo 17 ženských reholí na Slovensku. Cieľom seminára bolo uvedomenie si a prehĺbenie poznania a nasledovania jedinečného Vodcu – Ježiša Krista a Jeho modelu vedenia.  Foto... 
dscn2214.jpg
img_4563.jpg
"Zasvätenie - viditeľné znamenie a povzbudenie k láske"  
Stretnutie generálneho vedenie s provinciálnymi predstavenými Kongregácie školských sestier de Notre Dame sa uskutočnilo v dňoch 3. - 7. septembra 2012 na pútnom mieste Neratov v Orlických horách. Motto stretnutia bolo: "Zasvätenie - viditeľné znamenie a povzbudenie k láske". Stretli sa sestry z generalátu, českej, slovenskej, nemeckej a americkej provincie. Pracovné sedenia sa prelínali s poznávaním okolia a spoločne prežitým voľným časom. Fotografie... 
VSTUP DO POSTULÁTU 
Deň 15. august 2012 bol veľkým dňom pre našu provinciu i pre našu novú postulantku Veroniku Čechvalovú, ktorá sa oficiálne zasvätením Panne Márii rozhodla k poslednej  etape kandidatúry pred vstupom do noviciátu. Keďže začína pracovať aj v našej novootvorenej materskej škole, myslíme na ňu v modlitbách a vyprosujme jej odvahu ísť za Pánom verne a vytrvalo. Slávnosť v Novom Meste nad Váhom viedol páter Bohuslav Šprlák a zúčastnili sa jej aj sestry z ostatných komunít. Foto... 
dsc_0216.jpg
dscf2466.jpg
JUBILEUM SĽUBOV 
Trojdňovou duchovnou obnovou, ktorú viedol páter Bohuslav Šprlák, sa naše sestry pripravili na slávenie výročia sv. sľubov. Pri slávnostnej sv. omši v Beckove 15. augusta 2012 si obnovili po 70. rokoch sv. sľuby sr. Marilla Michalíková, sr. Imelda Rusková, sr. Lýdia Šrámková a po 25. rokoch sr. Bohuslava Kozinková, sr. Mariella Bolješiková, sr. Salome Buntová a sr. Viannea Valovičová. Foto... 
PÚŤ DO RÍMA 
Prvý júlový týždeň od 1. do 8. júla 2012 sestričky z celého Slovenska, dokonca i z Čiech, a niekoľko našich spolupracovníčok s pátrom Bohuslavom a vdp. Ľubošom Tvrdým putovali do Talianska. Ich cieľom bol hlavne Rím, ale neobišli ani Miláno, Turín, Assisi, Lanciano a Manoppello. Všade prežili nezabudnuteľné zážitky a domov si odniesli duchovné poklady pre všetkých, ktorí sa zverili do ich modlitieb. Ďakujeme za túto krásnu púť! Ostatné napovedia fotografie...  
p7060798.jpg
610bozihrob.jpg
SVÄTÁ ZEM 
Živé spoločenstvo 78 rehoľných sestier zo 16 rehoľných kongregácií spolu s niekoľkými laikmi sa 2. mája 2012 v skorých ranných hodinách vydalo na púť do Svätej zeme. Celou púťou sestry sprevádzal Mons. Ján Majerník. Svojím výkladom a duchovným povzbudzovaním im vytvoril bohatý duchovný pokrm nielen počas púte, ale aj do ďalšieho života. Spoločne strávené chvíle ich navzájom zblížili a mali možnosť zakúsiť sesterské spoločenstvo v bohatstve rôznych chariziem. Späť na Slovensko sa šťastne vrátili 10. mája. Foto... 
CELOSLOVENSKÉ FORMAČNO PRACOVNÉ STRETNUTIE zodpovedných za pastoráciu povolaní, formáciu a tých ktorí pracujú v sprevádzaní mladých sa konalo 17. – 20. apríla 2012 na Donovaloch v penzióne Zornička. Prednášky viedol  Don Domenico Dal Molin,  ktorý nám hlbšie priblížil pohľad na Evanjelium povolania cez témy - "Špiritualita a identita animátora povolaní"; "Čas hľadania ľudsky rozumnej viery"; "Výchova srdca mladého človeka k pravde cestou  múdrosti a proroctva"; "Proroctvo povolaní budúcich pokolení"; i formou jasných odpovedí na otázky zúčastnených a prácou vskupinách. Na stretnutí participovala tiež Dott. ssa Maria Teresa Romanelli. Predstavila metodické materiály pre prácu s mladými  v pastorácii povolaní vychádzajúce z posolstva Svätého Otca Benedikta XVI. : „ Každé povolanie je darom Božej Lásky “,   vyzývajúc k pozitívnej odozve mladých „Odpovedať na Lásku je možné.“  Na stretnutí sa zúčastnili: sr. Cordia ako koordinátorka PP za slovenskú provinciu, sr. Veronika a sr. Zuzana ako členka celoslovenského tímu PP. Foto... 

 
p3240232.jpg
UKONČENIE JUBILEJNÉHO ROKA  
Z príležitosti 200. výročia narodenia a ukončenia jubilejného Roka pátra Gabriela Schneidra sme sa sestry našej Kongregácie zišli na slávnostnej sv. omši v Bazilike sv. Petra a Pavla na Vyšehrade. Sv. omšu celebroval Mons. Dominik kardinál Duka. Po jej skončení sme sa pomodlili jubilejnú modlitbu pri hrobe pátra Gabriela. Program pokračoval poobede v kláštore sestier na Krči. Naši spolupracovníci pod vedením p. Bohuslava Šprláka a sr. Inocencie si pozreli pamätihodnosti Prahy. Všetci sme sa spolu stretli v podvečer na Krči a cestovali sme obohatení domov. Päť sestier ostalo na nedeľňajší program, ktorý pokračoval v rodisku p. Gabriela v Křemži. Po sv. omši bola na rodnom dome p. Gabriela odhalená a posvätená pamätná tabuľa. Foto...  
VALNÉ ZHROMAŽDENIE NODAMU
V dňoch 16. – 18. marca 2012 sa v priestoroch Dopravnej akadémie v Trenčíne uskutočnilo 8. Valné zhromaždenie Združenia detí a mládeže NODAM. Okrem schválenia dôležitých dokumentov 43 mladých ľudí – zástupcov 14 stredísk NODAMu na Slovensku spolu so sestrami, v tvorivých dielňach pod vedením Mgr. Sedlačíkovej, našlo nové inšpirácie a podnety pre prácu s deťmi a mládežou. VZ združenia NODAM si vytýčilo plány do budúcnosti a v spontánnej a neformálnej atmosfére si mladí ľudia vzájomne vymieňali skúsenosti. Svoje miesto počas spoločného stretnutia tu mali relaxačné aktivity, tiché chvíle modlitby a spoločné hry. Fotografie...  
vsetcinaschodoch.jpg
"VERBUM DOMINI" 
V dňoch 25. - 26. februára 2012 sa v Novom Meste nad Váhom zišli naše sestry z celého Slovenska, aby sa spolu s ThDr. Ing. Jozefom Jančovičom PhD. zaoberali novou posynodálnou exhortáciou pápeža Benedikta XVI. Verbum Domini. Počas víkendu si okrem teoretickej časti vyskúšali aj prakticky viaceré spôsoby Lectio divina, ktoré sa pokladá za najlepší prostriedok budovania vzťahov a lásky v komunitách. Celý čas sme sa mohli o tom presviedčať aj v dobrej atmosfére nad Božím Slovom, napr. O slepom Bartimejovi, Márii a Marte a nad aktuálnymi  textami evanjelia v tohtoročom pôstnom období. Ostatné napovedia fotografie. 
TEOLÓGIA TELA - bl. Ján Pavol II. 
Náplňou formačného dňa pre zasvätené ženy, 19. novembra 2011 v Bratislave, bola "Teológia tela Jána Pavla II. s prízvukom na génius ženy." Tému predniesla autorka knihy "Som žena" Katrina Zeno. Stretnutia sa zúčastnili zasvätené ženy z rôznych reholí a sekulárnych inštitútov, medzi nimi aj naše sestry. Foto... 
pb190012.jpg
ppaformatorky(5).jpg
STRETNUTIE ZODPOVEDNÝCH SESTIER ZA PASTORÁCIU POVOLANÍ A FORMÁCIU  
V dňoch 29. - 30. októbra 2011 sa stretli sestry na formačnom víkende v Novom Meste nad Váhom. Sobota bola zameraná na  zhodnotenie a plánovanie akcií v rámci pastorácie povolaní. V nedeľu prebehlo stretnutie predstavených a formátoriek. Foto... 
JUBILEUM SĽUBOV 
Po trojdňovej duchovnej obnove vedenej pátrom Ivanom Bunčekom, SJ slávilo päť našich sestier jubileum sv. sľubov pri slávnostnej sv. omši 21. augusta 2011 v Beckove. Sr. Vilma Čermaňová si pripomínala 70. výročie sľubov. 25. výročie si pripomenuli sr. Alexandra Vojtíková, sr. Dolores Čišecká, sr. Petra Trnková, sr. Xavera Gubrická.  Foto... 
2011_08_21_jubileum089.jpg
oblieckaasluby2011(8).jpg
KONGREGAČNÁ SLÁVNOSŤ 
Na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie 15. augusta 2011 v Kostole Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom prijala postulantka Monika Hornáčková rehoľné rúcho a rehoľné meno sr. Mária Alica. Prí slávnostnej sv. omši, ktorú celebroval vdp. Ladislav Kuna, generálny vikár spolu s prítomnými kňazmi, si obnovila rehoľné sľuby na tri roky sr. M. Timotea Majzlová. Slávnosti sa zúčastnili sestry z Čiech a Slovenska. Foto... 
PÁTER ELIAS VELLA 
V dňoch 2. - 6. augusta 2011 sa 7 našich sestier zúčastnilo na duchovných cvičeniach pátra Eliasa Vellu v Dolnom Smokovci. Boli zamerané na "Čistotu zasväteného života". Myšlienky pátra františkána Antona Kračunovského i pátra Eliasa ich naplnili veľkou radosťou. Zároveň v nich vzbudili túžbu vydávať čo najlepšie svedectvo o tom, že sme od Boha dostali  vzácny dar povolania, ktorý by bez lásky nebol ničím. Naplňme preto svoj život každodenným odovzdaním sa tomu, ktorý nás miluje až do krajnosti. Foto... 
vella.jpg
img_1612.jpg
PROVINCIÁLNA KAPITULA 
V dňoch od 3. do 10. júla 2011 prebiehala v provinciálnom dome v Novom Meste nad Váhom pracovná a volebná provinciálna kapitula, ktorá sa niesla v duchu odkazu zakladateľa pátra Gabriela Schneidra: „On nech je vašou radosťou, láskou, útechou, vaším všetkým; v ňom nachá­dzame pravú vyrovnanosť, pokoj a radosť, ktoré nám svet dať nemôže.“ Počas pracovnej kapituly sa sestry zaoberali témami: duchovný život, život komunity a provincie, apoštolát, pastorácia povolaní, misie, duchovná rodina pátra Gabriela, NODAM... Na ďalšie štvoročné obdobie boli do provinciálneho vedenia zvolené: sr. Noemi Ondreková, provinciálna predstavená, sr. Metoda Piatničková, sr. Xavera Gubrická, sr. Inocencia Znášiková, sr. Dária Hušlová. Foto... 
PO STOPÁCH PÁTRA GABRIELA SCHNEIDRA 
Po stopách nášho zakladateľa Pátra Gabriela Schneidra sme putovali spoločne sestry nemeckej, českej a slovenskej provincie v dňoch 28. a 29. mája 2011. V Českých Budějoviciach sme navštívili miesta, kde študoval. V rodisku Křemže sme slávili ďakovnú sv. omšu za dar jeho života. Po nej  nám priblížil jeho ducha spevácky zbor Gabriel. V Prahe na Vyšehrade sme vyprosovali Božie požehnanie pre celú Kongregáciu pri hrobe pátra Gabriela.  Fotografie... 
postopachpgabrielaschneidra(27).jpg
p4300008.jpg
Celoslovenské formačno – pracovné stretnutie  pre koordinátorov pastorácie povolaní, formátorov a tých, ktorí pracujú v sprevádzaní povolaní, prebiehalo v dňoch 27. - 30. apríla 2011 v centre Zornička na Donovaloch.  
Prednášky viedol už po tretí raz Dr. Jack Finnegan SDB, PedLic, ktorý prednáša na Miltowns Institutions na katedre Teológie  Spirituality a Pastorácie. Témy boli zamerané na rozmery: Formácia a ľudská osoba; Teologická antropológia; Duchovné rozlišovanie a špirituálna inteligencia. Pracovná časť bola orientovaná na výzvy k týždňu modlitieb za duchovné povolania.  Fotografie...     
STRETNUTIE V BÁNOVCIACH NAD BEBRAVOU 
Dňa 27. marca 2011 sestry pochádzajúce alebo v minulosti pôsobiace v Bánovciach nad Bebravou sa prezentovali v tejto farnosti modlitbou krížovej cesty - ako poďakovaním za dar povolania. Sestry a kandidátky sa spoločne predstavili farnosti prezentáciou a so svojimi svedectvami. Program spestril spevokol mladých a návšteva v pastoračnom centre, kde práve končila výstava k nedožitým 80-tinám otca sr. Anežky a jej mamy "Z tvorby Žatkovcov". Viac na foto. 
banovce(4).jpg
zasadnutie1.jpg
VALNÉ ZHROMAŽDENIE NODAMU 
V dňoch 18. - 20. marca 2011 sa už tradične na Dopravnej akadémii v Trenčíne uskutočnilo 7. Valné zhromaždenie Združenia detí a mládeže NODAM. Zúčastnilo sa ho 40 animátorov z celého Slovenska spolu so sestrami. V radostnej atmosfére a spontánnosti mladí ľudia prezentovali prácu svojich stredísk a na tvorivých dielňach získali mnoho nových nápadov. Valné zhromaždenie schválilo Správu o činnosti za rok 2010, Plán práce na nasledujúce obdobie, Správu kontrolnej komisie a uznesenia. Podujatie bolo motiváciou pre ďalšie aktivity, ktoré členovia združenia konajú celoročne pre deti a mládež v 13 strediskách na Slovensku. Foto.... 
PIOTR RUBIK  
Dňa 27. februára 2011 sa sestry zúčastnili koncertu poľského skladateľa, dirigenta a multiinštrumentalistu Piotra Rubika v Bratislave. Spolu s ním účinkoval aj 120 - členný orchester, zbor a šiesti sólisti.  Fotografie 
 
svzem2011376.jpgSVÄTÁ ZEM  
Svätá Zem je krajinou, kde Boh mimoriadne oslovil celé ľudstvo. Púť po nej je nepakovateľný,  hlboký, duchovný zážitok na celý život. V dňoch od 7. do 14. feburára 2011 sa tejto púte zúčastnili aj naše spolusestry sr. Alexia, sr. Aneta, sr. Alojzia, sr. Sidónia, sr. Bohdana a sr. Cordia, aby tak zažili okamihy,  v ktorých sa ich sŕdc dotkol Boh. Fotografie... 
VSTUP DO POSTULÁTU 
Na sviatok Panny Márie Lurdskej 11. februára 2011 vstúpila pri slávnostných vešperách do postulátu našej Kongregácie kandidátka Monika Hornáčková.  
Mária, naša dobrotivá Matka, sprevádzaj ju životom, aby verne nasledovala Ježiša a teba a v dokonalej láske dosiahla večný život. Amen.  Foto... 
vstupdopostulatu2011(13).jpg
sam_0519.jpg
JUNIORSKE STRETNUTIE 
Pravidelné juniorske stretnutie sa konalo tentokrát na východe Slovenska vo Vranove nad Topľou v dňoch od 4. do 6. februára 2011. Nieslo sa v duchu tém: "Komunikácia v Biblii" a "Láska v spoločenstve - predchádzanie sa dobrým príkladom." Sesterské spoločenstvo juniorky vytvorili aj krátkou návštevou sestier košickej komunity. Foto... 
DUCHOVNÁ OBNOVA V BEŇADOVE  
V dňoch 3. a 4. decembra 2010 sa prostredníctvom duchovnej obnovy v Beňadove rozhodlo 40 žien  pripraviť cestu Kristovi cestou odpustenia a odprosenia. Obnova začala v piatok filmom o sv. Rite, po ktorom ženy diskutovali na tému odpustenia. Sobotnú prenášku na tému odpustenia, ale aj výchovy detí, či vnúčat viedol vdp. Martin Ferčák z Vranova nad Topľou. Veríme, že Boh sa oslávi cez matky v našich rodinách a duchovná obnova prinesie duchovné ovocie.
Foto z obnovy  
prednaska.jpg
kandidatky096.jpg
"MALÁ MILOSŤ"  
Kandidátky Elenka, Monika a Veronika oslávili svoj sviatok spoločne so sestrami novomestskej a beckovskej komunity. Scénkou "Malá milosť"  priblížili pôsobenie Božej milosti v živote bl. Alexie le Clerc. Pre sestry pripravili aj zábavný program. Vyprosujme im veľa Božej milosti pri spoznávaní svojho povolania. Foto zo sviatku
  
PUTOVANIE PO SVäTEJ ZEMI  
V treťom novembrovom týždni dostali štyri sestry z našej provincie veľký dar - možnosť navštíviť Svätú zem ako pútničky s trenčianskou farnosťou. Sr. Regina, sr. Mateja, sr. Šimona a sr. Auxilia prežili nádherný týždeň na miestach, po ktorých kráčal Pán Ježiš s apoštolmi. Skoro 200 pútnikov z okolia Trenčína a Trnavy sprevádzalo viacero kňazov na čele s vdp. Jánom Majerníkom. Sestry mali možnosť v hĺbke srdca precítiť udalosti našej spásy a meditovať o nich na autentických miestach. Ďakovali za túto úžasnú možnosť dotknúť sa Božej zeme!  Viac fotografií...
  
015.jpg
stretnutiepredstavenychvranovubrna023.jpg
STRETNUTIE PREDSTAVENÝCH A FORMÁTORIEK  
V Duchovnom centre sv. Františka z Pauly vo Vranove u Brna sa v dňoch od 18. do 21. novembra 2010 stretli predstavené a formátorky z rôznych reholí z Čiech a zo Slovenska. Bohatým duchovným programom ich sprevádzali páter Pavel Havlát, OM a sr. Zdislava, OSF.      
 Fotografie zo stretnutia  
DUCHOVNÁ FORMÁCIA JUNIORIEK  
V Duchovnom centre sv. Františka z Pauly vo Vranove u Brna prebiehala v dňoch od 4. do 7. novembra 2010 duchovná formácia pre zasvätené osoby - sestry juniorky. Bohatým duchovným programom sestry sprevádzal P. Pavel Havlát, OM, sr. Zdislava Nosková, OSF a nimi pozvaní hostia. Formácie sa zúčastnili juniorky z rôznych kongregácií z Čiech a zo Slovenska.      Fotografie zo stretnutia...
   
juniorstretnutievranovubrna(24).jpg
praha274.jpg
PUTOVANIE PRAHOU  
Sedem sestier spolu s pátrom Bohuslavom Šprlákom putovalo 29. 10. 2010 do Prahy. Obdivovali večerné Hradčany, kaplnku sv. Norberta, knižnicu, galériu na Strahove, Loretto a Pražské Jezuliatko. Zúčastnili sa slávnostnej sv. omše v katedrále sv. Víta ku cti sv. Huberta celebrovanej  otcom arcibiskupom Dukom. V nedeľu sa pomodlili za našu kongregáciu a zosnulé sestričky na hrobe nášho zakladateľa otca Gabriela Schneidra. Plavbou na lodi po Vltave, prehliadkou gotického chrámu na Karlove a Staromestkého námestia ukončili svoje putovanie po Prahe. Fotografie...
  
 
CELOSLOVENSKÉ STRETNUTIE ZODPOVEDNÝCH  
ZA PASTORÁCIU POVOLANÍ  
 Celoslovenské formačno – pracovné stretnutie pre koordinátorov pastorácie povolaní, formátorov a tých, ktorí pracujú v sprevádzaní povolaní sa konalo v dňoch od 13. do 16. októbra 2010. Prednášky viedol Dr. Jack Finnegan SDB, PedLic, z Miltowns Institution v Dubline; Prezident asociácie duchovného sprevádzania pre Írsko. Téma bola výzvou na: „Sprevádzanie a formáciu v ústrety svätosti dnes.“ V náväznosti na predchádzajúcu tému „Techniky na báze duchovného sprevádzania povolania. Kontemplatívne načúvanie.“ Aktívne sa zúčastnili sa: sr. Zuzana, sr. Veronika, sr. Salome, sr. Cordia. Seminár sa konal v zariadení Zornička na Donovaloch. 
 
pa150343.jpgpa150340.jpgpa150344.jpg
Sestry zodpovedné za pastoráciu povolaní v jednotlivých komunitách sa zišli spolu s provinciálnou radou 29. 10. 2010 v Novom Meste nad Váhom. Spoločné stretnutie po adorácii otvorila provinciálna predstavená sr. Noemi, nové výzvy a závery z celoslovenského stretnutie PP  predstavila sr. Zuzana.   
Retrospektívny pohľad na doterajšie aktivity v rámci pastorácie povolaní, o ktorých informovali sestry z jednotlivých komunít, tvoril základ pre spoločné plánovanie na ďalšie obdobie. Nech dobrý Boh bdie nad nami a  uschopňuje nás byť citlivými na Jeho výzvy!
 
 
praha003.jpg
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web