obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
ČO MÁME NOVÉ?
+ O NÁS
- NAŠI ZAKLADELIA
   - Dejiny našej kongregácie
     Ako sa dostala naša kongregácia na Slovensko
   Páter Gabriel Schneider
   bl. Alexia le Clerc
   sv. Peter Fourier
+ KOMUNITY a KONTAKTY
PROVINCIA
+ MATERSKÁ ŠKOLA
ABSOLVENTI MŠ ALEXIA
SPOLUPRACOVNÍCI
FOTOGALÉRIA
- INTERNÉ
- LINKY
Kniha návštev
Mapa servera
 
 
 
BLOGY SESTIER
Naša organizácia Kongregácia školských sestier de Notre Dame spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk

Páter Gabriel Schneider


schneider.jpg

Kongregáciu uviedol do Čiech jednoduchý horlivý kňaz páter Gabriel Schneider. Narodil sa 20. marca 1812 v Křemži pri Českých Budějoviciach vo viacčlennej katolíckej rodine. Po skončení teologických štúdií pôsobil ako kaplán na viacerých miestach, nakoniec v Hiršove. Tu spoznal, že starosť o kresťanskú výchovu je jednou z najdôležitejších a najnaliehavejších povinností.  Tejto úlohe chcel zasvätiť všetky svoje sily. Preto túžil založiť v Hiršove kláštor, do ktorého by povolal rehoľné sestry ako učiteľky.
Po nezdarených pokusoch o spojenie s Kongregáciou Chudobných školských sestier de Notre Dame v Bavorsku osamostatnil Kongregáciu na radu českobudejovického biskupa Jána Valeriána Jirsíka a to 15. augusta 1853.  Prvým sídlom sestier bol Hiršov. Z ďalších domov najvýznamnejšie boli Horažďovice, ktoré sa stali materincom Kongregácie.

 
 
 
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web