obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
ČO MÁME NOVÉ?
+ O NÁS
+ NAŠI ZAKLADELIA
+ KOMUNITY a KONTAKTY
PROVINCIA
- MATERSKÁ ŠKOLA
   1. trieda
   2. trieda
   3. trieda
ABSOLVENTI MŠ ALEXIA
SPOLUPRACOVNÍCI
FOTOGALÉRIA
- INTERNÉ
- LINKY
Kniha návštev
Mapa servera
 
 
 
BLOGY SESTIER
brpsimesijazycsck.gif
BRÚSIME SI JAZYČEK
Podporovali sme a rozvíjali správny rečový vývin. Jazýčky sme si rozcvičili básňou Sovin ružové svet a vyrobili sme si aj krásne sovy. Vytlieskavali sme rytmus piesní Orfovými nástrojmi. V hre "Ide vláčik, vláčik húka" sme určovali správnu hlásku, napr. S ako slimák. Do soli sme kreslili začiatočné písmena našich mien. Foto...
KNIHA
Týždeň sme začali výrobou knižky vlastných kresieb, ako malej pozornosti pre knižnicu, ktorú sme mali možnosť navštíviť. Rátať do 10 sme sa tentokrát pokúšali od náhodného čísla hodeného kockou. Overovali sme si logické myslenie ukladaním farebných skladačiek podľa vopred vytvorenej postupnosti. Tvorivosť sme prejavovali technikami maľovania prstovými farbami, aj vybodkovávaním. Koordináciu a pohybovú zdatnosť sme si rozvíjali v telocvični Alexia. Foto...
img_2804.jpg
exotzvierata.gif
EXOTICKÉ ZVIERATÁ
Spoločne sme vyhľadali zvieratá z pralesa, teplej Sahary aj nekonečného oceánu a umiestnili ich na správne miesto na obrázku. Pri hre s písmenami sme si osvojovali výslovnosť aj tvar niektorých písmen. Spájaním písmen sme skladali názvy exotických zvierat. Maľovaním a lepením sme vytvorili leva – kráľa zvierat. Pestrosť farieb a svoju predstavivosť sme mohli využiť pri vyfarbovaní papagájov. Aj napriek chladnému počasiu sa nám dobrá nálada nevytratila a dokázali sme si užiť aj kratšie vychádzky, pri ktorých sme dodržiavali bezpečnosť. Foto...
ZDRAVIE
Rozprávali sme sa, ako sa máme vyvarovať prenášaniu chorôb pri kýchaní, kašľaní, pri špinavých rukách... S pomocou kamaráta zajka sme sa zahrali na lekára a pacienta. V PL nás naučil, že pre naše zdravie je dôležitá aj strava. Spoločne sme si vytvorili pojmovú mapu „Pyramídu zdravia“ a každý sám si vytvoril vlastnú pyramídu – Čo mi najviac chutí. Dozvedeli sme sa, že zdravé potraviny obsahujú rôzne vitamíny. Tak sme sa zoznámili s novými písmenami A, B, C, D, E... Určiť čo je dlhšie/ kratšie, tenšie/hrubšie, kde je viac/menej sme mohli pri hre s plastelínou. Foto...
zdravie.gif
20180208_145232.jpg
KARNEVAL
V triede nás čakali karnevalové masky. Prezliekaním do nich sa z nás stávali zvieratká, rytieri či princezné. Vyfarbovali sme obrázky Šaša Tomáša, ktoré sme však predtým museli dotvoriť pospájaním čísel v správnom číselnom rade. Naučili sme sa jednoduchý spôsob, ako odlíšiť väčšiu a menšiu skupinu, a to ukladaním predmetov do dvojíc. Prítomnosť vzduchu sme vnímali fúkaním pierok, aj nafukovaním lôpt. Foto...
NEŽIVÁ PRÍRODA
Zahrali sme sa na malých výskumníkov a skúmali sme vlastnosti niektorých zložiek neživej prírody – kameň, drevo, mušľa, voda, vzduch... Pomohla nám pritom šikovná pomocníčka – lupa. Svoju maliarsku zručnosť sme vyskúšali pri maľovaní na kameň aj pri výrobe tučniaka. Okrem pekných výtvorov sme si užili kopec zábavy. Vieme, že po práci aj zábave je dôležité spraviť si poriadok a to sa nám darí. Zdokonaľovať orientáciu vpravo, vľavo, dopredu a dozadu nám pomohla včielka Beebot. Foto...
nezivapriroda.gif
img_2556.jpg
ZVIERATÁ V ZIME
Vrabcom, sýkorkám aj drozdom sme každý deň štedro nasypali do okolitých búdok zrno. Naučili sme sa tiež pieseň o hladom vrabčekovi a sýkorke. Uvažovali sme o tom ako vyzerajú zvieracie príbytky v zime. Stopy lesných zvierat nám pomohli pri meraní vzdialenosti. Pracovnými listami sme si rozvíjali postreh v hľadaní a rátaní predmetov. Vyrobili sme si pestré vtáčie búdky. Foto...
JA A KAMARÁTI
Rozprávali sme o sebe a našich kamarátoch, ale aj o zimných športoch a záľubách. Experimentovali sme s bielou voskovkou a vodovými farbami. Vznikli nám krásne zimné obrázky. Vieme rozlíšiť rôzne objekty podľa tvaru, farby , veľkosti aj materiálu. Dokážeme rozoznať živočíchy podľa miesta pohybu – voda, vzduch, pôda, zem. Konečne sme sa mohli potešiť aj hre v snehu. Okrem otužovania a pozorovania prírody sme si postavili snehuliaka. Foto...
jaakamarati.gif
zima.gif
ZIMA
Z príbehu O usilovnom ježkovi a lenivej veveričke sme sa dozvedeli, čo znamená porekadlo „bez práce nie sú koláče“, ale aj aký rôzny spôsob života vedú niektoré zimné zvieratá. Vieme, čím môžeme potešiť vtáky u nás prezimujúce, preto sme im počas vychádzky zavesili na stromy vtáčie maškrty. Vymenovávali sme základné geometrické tvary, aj slovne ich charakterizovali. Nakoniec sme sa pokúsili nakresliť ich. Strihaním a lepením z farebného papiera a následným maľovaním, sme sa pokúsili vyjadriť zážitok z večerného ohňostroja. Foto...
ČAROVNÉ VIANOCE
Pri rozprávaní o Vianociach, darčekoch sme si rozvíjali a obohacovali slovnú zásobu. Šatničku sme si vyzdobili vlastnoručne vyrobenými vianočnými ozdobami. Vianočnými pozdravmi zase potešili svojich rodičov. S radosťou sme si zaspievali, zatancovali a našli si čas aj na pekné hry s kamarátmi. Počas prechádzok sme sa otužovali chladným počasím a sledovali vianočnú výzdobu. Posledný deň v tomto roku sme si spravili pekný predvianočný deň. Pod vianočným stromčekom sme našli od Ježiška darčeky, ktoré sme si spoločne rozbalili. Foto...
carovnevianoce.gif
img_2405.jpg
ČAS PREKVAPENÍ
Zapálením dvoch sviec sme si každé ráno pripomínali prichádzajúce radostné obdobie Vianoc. Na základe rozprávky o zvieratkách sme si vyrobili stromček. Miešali sme farby, vystrihovali ozdoby, aj sa spoločne pri ňom odfotili. Maketa "Týždeň" a "Rok" nám pomáhala orientovať sa v plynúcich dňoch, aj v striedaní ročných období. S radosťou sme si overovali svoju ohybnosť pri lezení a plazení. Pri výrobe anjelov sme sa zdokonaľovali v manipulácií s nožnicami. Počas vychádzok sme obdivovali betlehemy v našom meste. Foto...
MIKULÁš
Tento týždeň sa niesol príjemnou atmosférou plnou očakávania príchodu sv. Mikuláša. Sami sme si Mikuláša aj sobíka vytvorili lepením z papiera. Prostredníctvom PL Starostlivosť o zvieratá a vtáčiky v zime, sme si rozvíjali poznanie. Naše ručičky sme rozcvičili pri vytlieskavaní slabík v slovách týkajúcich sa zimy alebo predmetov v triede. Podľa hmatu sme rozdeľovali predmety – guľu, valec, kocku do skupín. Počas vychádzok sme sa tešili z prvého napadaného snehu a nezabudli sme ani na vtáčiky... Foto...
pripravanamikulasa.gif
img_1831.jpg
U NÁS DOMA
Porozprávali sme sa na tému "U nás doma", aj sme si to stvárnili v tématických hrách. Grafomotoriku sme si rozvíjali kresbou, s kým sa doma hráme. Matematické kompetencie sme si posilňovali pokračovaním v číselnom rade od náhodného čísla. Zlepšili sme sa nielen v chôdzi počas prechádzok, ale aj v technike behu v telocvični. Veľkú radosť sme mali z vláčika, ktorý sme si vlastnoručne vytvorili. Foto...
DOMÁCE ZVIERATÁ
Vďaka piesni „Slúžil som, slúžil...“ sme si s radosťou zaspievali a improvizovali sme pohyb a zvuky domácich zvierat. Opisovali a identifikovali sme rôzne domáce zvieratá. Za pomoci IT sme sa naučili „ čítať“. Čítali sme maľovaný príbeh, odpovedali na jednoduché otázky a tým sme si rozvíjali slovnú zásobu. Svoju zručnosť sme si otestovali pri strihaní a lepení. Vytvorili sme si tak pestrofarebné obrázky pávov aj hravé mačiatka. Foto...
20171120_085703.jpg
img_0025.jpg
ZDRAVIE
Týždeň zdravia bol pre nás podnetom na uvažovanie, čo je zdravie. Pripomínali sme si pocity počas choroby a porovnávali s pocitmi zdravia. Zdravie sme si utužovali každodennou rozcvičkou. Grafomotoriku sme rozvíjali vypracovaním pracovného listu, kde sme premýšľali nad vytvorením jednoduchej postupnosti. Z vlastnoručne nazbieraných listov sme vytvorili koláž – ježko v lístí. Navštívili sme lekáreň a zisťovali sme, čím môže byť pre nás táto inštitúcia užitočná. Foto...
DOPRAVA
Pomenovali sme rôzne dopravné prostriedky, aj to kde a ako sa pohybujú, načo slúžia. Osvojovali sme si dopravné značky, podľa ktorých sme sa riadili a pohybovali na prechádzkach. Vytvorili sme si vlastnú pojmovú mapu dopravných prostriedkov. Rozvíjali sme si svoju zručnosť pri strihaní a lepení semafóru. Snažili sme sa vytlieskať dané slová a určiť počet slabík. Zaspievali a zatancovali sme si na pieseň "Autíčko" a "Ide, ide vláčik". Foto...
doprava.gif
09172trjesen(2).jpg
JESEŇ
V usporiadanom rade predmetov sme si osvojovali pojmy najkratší, najdlhší, najužší, najtenší. Úspešne sme obstáli v umiestňovaní predmetov podľa pokynov - pred, za, prvý v poradí, druhý v poradí, posledný, predposledný. Dlhšiu prechádzku sme využili na návštevu cintorína, kde sme si pripomenuli význam uplynulých sviatkov "dušičiek". Na spiatočnej ceste parkom sme si všímali, aj rozlišovali, čo všetko je súčasťou živej a neživej prírody. Nástroje Orffovho inštrumentára, ale aj tanečné kroky, nám spestrili spev známych piesni, a tiež aj nácvik novej zimnej piesne, ktorej názov je zatiaľ tajomstvom. Foto...
TAJOMNÝ SVET VECÍ
Zistili sme, že všetko okolo nás je niečím tajomné – zaujímavé. Rozprávali sme sa o vtáčikoch, ktoré odlietajú do teplých krajín. Svoju grafomotorickú zručnosť sme si precvičili na PL „ Cesta za more“ a pri vymaľovaní lastovičky. Zahrali sme sa na malých výskumníkov. Predpokladali a overovali sme, ktoré látky sú rozpustné vo vode. V hre na kozmonautov sme zase objavovali tajomstvo vesmíru. Vytvorili sme si vlastnú slnečnú sústavu. Pomocou ,,baterky,, sme zistili, že rôzne zaujímavosti sú ukryté aj v knižkách. Aby sme mohli pozorovať hviezdy a všetko tajomné okolo nás, vyrobili sme si vlastný ďalekohľad. Veľa zaujímavých vecí sme mali možnosť vidieť aj v novomestskom múzeu. Foto...
img_20171025_094828web.gif
07172trzdravavyziva(4).jpg
ZDRAVÁ VÝŽIVA
Rozlišovali sme potraviny, ktoré sú pre naše telo prospešné, od tých, ktoré nám neprospievajú. Slnečnou prechádzkou na trhovisko sme si mohli všímať, aké dary nám príroda v jesennom období ponúka. Nechali sme sa inšpirovať, pracovali sme s farbami a štetcom, a vyrobili si papierové ovocné košíky. Pohybom v tanci sme preciťovali rôzne hudobné žánre. Ranné cvičenia nám pomohli posilniť klenbu chodidla. Návšteva knižnice nás očarila množstvom kníh v regáloch. Dozvedeli sme sa, ako prebieha požičiavanie kníh a niektoré sme si aj vypožičali.Foto...
ĽUDSKÉ ČINNOSTI
V tomto týždni sme sa rozprávali, aj hrali na niektoré povolania. Pomáhali nám pritom obrázky niektorých pracovných profesií. Varili sme, opravovali, aj stavali domy. My dievčatá sme si užívali chvíle strávené u kaderníčky. Triedili sme pracovné predmety podľa farby, tvaru, veľkosti aj materiálu. Zdokonaľovali sme si aj matematické zručnosti pri odoberaní a pridávaní predmetov v skupine. Zistili sme, že farby môžeme ľubovoľne miešať. Z nových vytvorených farieb sme maľovali dáždnik. Pracovali sme aj s PL, kde sme si cvičili písanie (kreslenie) čiar. Foto...
ludskecinnosti.gif
img_1542.jpg
RODINA A SPOLOČNOSŤ
Uvažovali sme, čo pre nás znamená rodina, kto do nej patrí, ako trávime čas v našich rodinách. Počas prechádzok po meste sme odlišovali domy, kde žijú rodiny od budov inštitúcií. Rozlišovali sme základné geometrické tvary nielen zrakom, ale aj hmatom. Rôznofarebné kruhy z papiera, ktoré sme najskôr vystrihli, boli inšpiráciou na vytvorenie pestrých mozaík. Prekážkovou dráhou sme si overovali naše motorické schopnosti. Už nejakú dobu stolujeme ako dospeláci. Každým dňom sa zlepšujeme v používaní príboru, aj v dodržiavaní kultúry stolovania. Foto...
PRÍRODA
Vypočuli sme si príbeh o odtrhnutom a zahodenom kvietku. Naučili sme sa novú pieseň: ,,Pieseň o jeseni.“ Spev sme doprevádzali hrou na Orffov inštrumentár. Pomocou pojmov hore, dole , vpravo, vľavo, pri, nad,... sme vytvorili nový obrázok. Zaujali nás nové pojmy – les, vrch, rieka, rybník, lúka, pole ako aj význam ich využitia. Počas prechádzok sme našli gaštany, z ktorých sme tvorili kvety, využili sme ich aj na počítanie do 10. Z konárikov, listov, trávy sme vytvorili domček pre veveričku. Svoje šikovné rúčky sme potrebovali pri maľovaní jesennej prírody. Počas zdravotných cvičení sme si rozcvičili celé telo. V pohybových hrách – Lezie ježko, Zlatá brána sme sa snažili dodržiavať pravidlá hry. Foto...
prirodaweb.gif
20170920_103732.jpg
ĽUDSKÉ TELO
Téma ľudského tela sa niesla celým týždňom, vymenovávali sme jeho základné časti. Jemnú motoriku aj manipuláciu s nožnicami sme si trénovali vystrihovaním z papiera. Časťami oblečenia, ktoré tým vznikli, sme obliekali postavu a dokresľovali ju. Rozprávali sme sa o tom, ako dobre sa cítime keď sme zdraví, a pripomenuli sme si dôležitosť ovocia a zeleniny v našej strave. Pri tej príležitosti sme ochutnávali aj niektoré ich druhy bez použitia zraku, teda hmatom, čuchom a chuťou, čím sme si uvedomovali prítomnosť niektorých zmyslov človeka. Overovali sme si tiež znalosť základných polôh – stoj, drep, kľak, sed, ľah. Foto...
MATERSKÁ ŠKOLA
Počas tohto týždňa sa deti oboznamovali s interiérom a exteriérom svojej materskej školy. Pri práci s pracovným listom si osvojovali slovné spojenia hore, dole, nad, pod, vpravo, vľavo, pričom sa snažili umiestniť predmet na dané miesto. Rozvíjali si zručnosti pri strihaní a lepení, učili sme sa správne držať ceruzku. Pomenovávali farby, obkreslili a opísali ľudské telo. V pohybovej hre Námorníci si rozvíjali základné lokomočné pohyby. ,, Naše malé herečky (Lujzička a Laurika) ,,nám zahrali, ako sa nemáme správať pri hre.Foto...
20170912_072839.jpg
img_1245.jpg
JA V MATERSKEJ ŠKOLE
S očakávaním sme v pondelok vstúpili do novej triedy, triedy námorníkov. Vítali sme sa s kamarátmi a zoznámili sme sa s novými spolužiakmi. Na vychádzkach sme si pripomenuli známe chodníčky. Pomenovávali sme rôzne prírodné materiály ako kameň, drevo, mušle, makovice, a uvažovali kde všade v prírode sa dajú nájsť a na čo všetko sa dajú využiť. Naše šikovné ruky modelovali z plastelíny kruh, valec, guľu. Na základe predlohy sme tvorili zostavy podľa tvarov, farieb a správneho poradia. Ako správni námorníci si už niekoľký deň nôtime pieseň „My sme smelý námorníci“..Foto...
               ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web