obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
ČO MÁME NOVÉ?
+ O NÁS
+ NAŠI ZAKLADELIA
+ KOMUNITY a KONTAKTY
PROVINCIA
- MATERSKÁ ŠKOLA
   1. trieda
   2. trieda
   3. trieda
ABSOLVENTI MŠ ALEXIA
SPOLUPRACOVNÍCI
FOTOGALÉRIA
- INTERNÉ
- LINKY
Kniha návštev
Mapa servera
 
 
 
BLOGY SESTIER
22171trzdravie(7).jpg
ZDRAVIE
Pohyb je veľmi dôležitý pre zdravie, preto sme sa mu počas týždňa venovali dostatočne. Jemnú motoriku sme si podnecovali prácou s plastelínou a navliekaním korálok. Kreslili sme si aj macka na základe rozprávky Macko a čokoláda. Foto...
KARNEVAL
Jemnú motoriku, prácu s lepidlom a nožnicami sme si zdokonaľovali výrobou farebných reťazí, ktoré nám zdobili triedu a tiež dopĺňali veselých šašov. Veselé boli ranné cvičenia s farebnými loptičkami. Naučili sme sa novú pohybovú hru s riekankou Šašo Jašo. Prítomnosť vzduchu sme objavovali fúkaním balónov, vrtuliek a tiež pri vychádzkach v čerstvom zimnom počasí. Foto...
img_0070.jpg
img_0039.jpg
ZVIERATÁ V ZIME
Maľovaním temperovými farbami sme si vyrobili zvieratká, ktoré by sme mohli vidieť v zimnom ročnom období v lese. Predstava o nich bola veľmi zaujímavá a tak sme si spoločne vyrobili les plný veselých zvieratiek. Ich pohyby sme napodobňovali pri spoločných hrách a ranných cvičeniach. Hrou so snehom boli každodenné vychádzky veľmi veselé no našou úlohou bolo tiež všímať si a hľadať vtáčie kŕmidlá, do ktorých sme sypali zrniečka pre sýkorky, vrabce a iné vtáčiky. Foto...
JA A KAMARÁTI
Vďaka téme týždňa „Ja a kamaráti“ sme sa dozvedeli, kto je naším dobrým priateľom, s kým sa najradšej hrávame a vymýšľame nové veci. Venovali sme sa trénovaniu kreslenia krivých a rovných čiar, dokonca niektorí zvládneme nakresliť aj postavu. Pokúšali sme sa kresliť nie len na papieri, ale aj na IKT tabuli. Otlačkami našich rúk sme si vytvorili farebné rukavice. Tešili sme sa z napadaného snehu a skúšali sme vymodelovať zo snehu malých snehuliačikov. Foto...
18171trjaakamarati(8).jpg
17171trzima(16).jpg
ZIMA
Týždeň sme začali posvätením našich tried. Na počesť výročia Matky Alexie sme sa o nej naučili novú pieseň. Tému týždňa – Zima sme si pripomenuli piesňou Zima, zima, detičky. Svoju fantáziu a zručnosť sme prejavili výrobou snehuliakov, kde sme použili techniku lepenia rôznych materiálov na farebný papier. Každý deň sa otužujeme ranným cvičením, ktoré sme si tento krát spestrili šatkami a tiež si zdravie podporujeme pravidelnými prechádzkami v okolí našej MŠ. Foto...
ČAROVNÉ VIANOCE
Posledný týždeň pred Vianočnými prázdninami sme sa veľa rozprávali práve o sviatkoch, o ich prežívaní a zvykoch. Lepením sme si vyhotovili vlastný pozdrav so svätou rodinou pre našich najbližších. Vieme, že Vianoce sú cez zimu, poznáme aj iné ročné obdobia. Na vianočné koledy sme tancovali jednoduchú choreografiu. Na vychádzke sme navštívili vyzdobené námestie a zastavili sme sa aj v stánku s vianočnými oblátkami, ktoré sme spolu aj ochutnali. Nacvičovali sme spevy a koledy na besiedku. Užili sme si krásny spoločný „večierok“, kde sme si predviedli niektoré zo zvykov štedrej večere. Foto...
vianoce(19).jpg
15171trcasprekvapeni(12).jpg
ČAS PREKVAPENÍ
Predvianočné obdobie sme si spoločne každé ráno pripomínali zapaľovaním dvoch sviečok na našom adventnom venci a na stromčeku každý deň pribudli nové ozdoby. Veľmi radi maľujeme, preto sme si s radosťou vyrobili krásne vianočné stromčeky. Popri tejto činnosti sme zisťovali a pozorovali miešanie farieb a estetické cítenie zdokonaľovali lepením farebných ozdôb. Z plastelíny sme vyrábali vianočné koláčiky rôznych tvarov a farieb. Pravidelné vychádzky sme si spestrili návštevou betlehema na našom námestí. Foto...
MIKULÁš
O sv. Mikulášovi sme si prečítali príbeh a pozreli krátke video. Z farebného papiera sme si vytvorili vlastného Mikuláša. Zhotovili sme si aj ligotavé snehové gule a povieme aj postup ako si ich môžte zhotoviť. Na základe obrázkov vieme porozprávať príbeh. Správnu techniku chôdze, behu a skokov sme si zdokonaľovali pohybovými hrami a cvičením. Adventná aktivita nám pomáha ozdobiť náš stromček. Foto...
mik(2).jpg
13171tr(8).jpg
U NÁS DOMA
Témou týždňa ,,U nás doma“ sme si povedali adresu nášho domova, rozprávali sme sa o členoch našej rodiny a vymenovali ich mená. Zahrali sme sa na gazdinky a z farebného papiera sme lepením pripravili veselé koláčiky. Tým sme si zdokonaľovali jemnú motoriku a estetické cítenie. Veselými čiapočkami sme sa hrali na rôzne zvieratká – domáce i voľne žijúce. Pri tejto veselej hre sme nadobudli nové informácie o ich živote.Foto...
DOMÁCE ZVIERATÁ
Venovali sme sa domácim zvieratám. Vieme, na čo nám slúžia kravičky, ovce, kozy, sliepky či psík. Vyrobili sme si kravičku z papiera, kde sme nalepovali jednotlivé časti tváre. Vďaka piesni „Na cestičke roháč“, sme sa každé ráno rozcvičovali a dokážeme držať telo v stoji i v sede. Zdokonalili sme sa aj v zdravotných cvikoch. V knižke dokážeme rozlíšiť text od obrázkov a pomocou obrázkov vieme „prečítať“ príbeh. Foto...
img_0039(2).jpg
img_0033.jpg
ZDRAVIE
Mali sme na návšteve psieho záchranára Bentlyho i zdravotnú sestru Dáriu. Zahrali sme sa na lekárov a pacientov. Ošetrili sme všetky veľké i malé zranenia. Rozprávka o Medvedíkovi a čokoládke nám pripomenula, čo je pre nás zdravé. Začiatočné hlásky slov sme si uvedomovali pri triedení ovocia a zeleniny. Grafomotorické činnosti a zručnosti sme si precvičili pri výrobe papierových šálok. Jesenná olympiáda bola krásnym vyvrcholením našej témy Zdravie. Foto...
DOPRAVA
Zdokonaľovali sme sa v poznávaní dopravných prostriedkov aj vďaka rôznym aktivitám na interaktívnej tabuli a hádankami. Vieme na čo slúži semafór a jeden sme si aj vytvorili prstovými farbami. Zhotovili sme si aj autíčka rôznych farieb, ktoré vieme pomenovať. Rozdeľovali sme predmety od najväčšieho po najmenší. Pokúšali sme sa o stoj na jednej nohe a otočiť sa okolo vlastnej osi. Pesničkou "Na cestičke roháč" sme si každý deň rozhýbali telo a mali radosť z pohybu. Foto...
img_0003(2).jpg
imag1455.jpg
JESEŇ
Počasie bolo krásne, a tak sme si slnečnú a farebnú jeseň vychutnávali na dlhších prechádzkach. Veľkú radosť máme z budovania novej bylinkovej záhrady pri našej škôlke. Tanečné kroky a spev sme si precvičovali pri piesni Most – Fíha tralala. Ako usilovné deti sme sa postarali o okolie našej škôlky. Hrabličkami, lopatkami a fúrikmi sme zberali lístie, ktoré sme zvážali na veľké kopy. A z nazbieraných listov sme vytvorili krásne umelecké diela :-) Foto...
TAJOMNÝ SVET VECÍ
Vďaka piesni „Kto stvoril žmurkajúce hviezdy“, sme sa dozvedeli veľa informácii o slnku, hviezdach, tieňoch i o samom vesmíre. Vieme používať ďalekohľad. Navštívili sme kláštornú knižnicu, kde sme sa oboznámili s rôznymi žánrami detskej literatúry. Vďaka návodu na sadenie kvetu Amaryllis, chápeme presný technický náčrt ako postup pri vysádzaní. Pravidelne ho polievame a čakáme ako nám vykvitne. Rozlíšime veľkosť dvoch predmetov, ktoré vieme porovnať a povedať, ktorý z nich je dlhší, väčší, kratší, užší, širší. Lepili sme si na papier v tvare listu guľky z krepového papiera, experimentovali sme tak s rôznymi farbami.Foto...
img_0010.jpg
07171trzdravavyziva(4).jpg
ZDRAVÁ VÝŽIVA
Zahrali sme sa hru na obchod, v ktorom sme predávali a kupovali známe i menej typické druhy ovocia a zeleniny. Vychádzkou na trh sme úspešne zvládli dlhú cestu ale aj videli, čo všetko jeseň ponúka. Veľmi smelo sme sa rozprávali o vitamínoch a nechcených baciloch i o tom, ako im predísť jednoduchou prevenciou. Temperovými farbami sme maľovali hrušky plné vitamínov a zaujímavá no nie jednoduchá pre nás bola technika rozfukovania farby, z ktorej nám vznikali bacilovia Cecilovia.Foto...
ĽUDSKÉ ČINNOSTI
V tomto týždni sme venovali téme „Ľudské činnosti“, kedy sme spoznávali aké činnosti môže človek vykonávať doma, v práci, tiež vieme aké povolanie majú naši rodičia. Poznáme už náplň niektorých povolaní ako je lekár, hasič, policajt, učiteľka, poštár. Dokonca sme sa boli pozrieť na pošte, ako pracujú pani poštárky. Básničkami o trojuholníku, kruhu, štvorci a obdĺžniku sme sa naučili rozlišovať tvary a vieme z nich zostaviť domček. Domček z geometrických tvarov sme si lepili na papier. Lepením sme si vyzdobovali aj hríbiky. Foto...
06171trludskecinnosti(4).jpg
img_0077.jpg
RODINA A SPOLOČNOSŤ
Vymenovali sme si členov rodiny a tiež identifikovali vzťahy v blízkej rodine. Ceruzkami sme si nakreslili svoju mamičku. Spievali sme si piesne – Moja mamka niečo má, Vravel ti to každý, a tiež sa učíme novú pieseň Gazdinôčka. Spev sme dopĺňali nástrojmi Orffovho inštrumentára. V mestskom parku sme zbierali gaštany, ktoré sme využili pri spoločných hrách v triede. lezenie, plazenie a preliezanie sme si zdokonaľovali prúdovými cvičeniami kde sme preliezali tunel a preskakovali prekážky.Foto...
PRÍRODA
Naučili sme sa, čo do prírody patrí hrou v štvorcovej sieti, ktorú sme si vytvorili páskou na koberci. Vieme sa pohybovať vďaka šípkam hore, dolu, vpravo, vľavo. Dokážeme uviesť príklady, kde v prírode sa nachádza voda a aká je pre nás voda dôležitá. Zvládli sme prácu s prírodným materiálom – listami, ktoré sme lepili na papier a vytvorili sme listových ježkov. Naučili sme sa novú pohybovú hru „My sme hrušky“, vieme zaspievať aj novú pieseň „Prišla jeseň“. Na základe tejto piesne sme sa učili rytmický sprievod tlieskaním a používaním hudobných nástrojov. Vytvárame stavby podľa pokynov. Navzájom si pomáhame pri hrách, pri upratovaní hračiek, či pri inej činnosti.Foto...
04171trpriroda(7).jpg
img_0019.jpg
ĽUDSKÉ TELO
Tému „ľudské telo“ sme začali s opisovaním svojho tela. Každý z nás bol obkreslený na veľkú plochu papiera a našou úlohou bolo dokresliť časti hlavy farebnými ceruzkami. Všetky naše zmysli a ich vnímanie sme si uvedomovali pri pozorovaní a skúmaní lentiliek .Počasie nám veľmi neprialo, preto sme využívali čas na hry a pohyb v telocvični. Hrou Kubo velí sme sa zdokonaľovali v pokynoch stoj, drep, kľak, sed a ľah. A to že sme naozaj šikovné a veľké deti vám dokážeme zaspievaním piesní Vravel ti to každý a Ako cvičia repy. Foto...
MATERSKÁ ŠKOLA
Venovali sme sa hlbšiemu poznávaniu priestorov v interiéri a aj v exteriéri našej materskej školy. Naučili sa, kde patrí ktorá hračka. Dokonca ju samé vieme uložiť na svoje miesto. Zopakovali sme si základné farby. Venovali sme sa geometrickým tvarom a vieme rozoznať štvorec, kruh a trojuholník. Počítali sme v obore do 6. Riekankami sme si každý deň precvičovali horné a dolné končatiny. Naučili sme sa spievať nové piesne, ktoré vieme aj ukazovať. Foto...
img_0002.jpg
img_0003.jpg
JA V MATERSKEJ ŠKOLE
Prvý škôlkarsky týždeň nás sprevádzal zoznamovaním sa s novými kamarátmi, pani učiteľkami i ďalšími dospelými v našej škôlke. V našej triede slimáčikov sme sa veľa hrali, spievali, tancovali a tešili sa z nových hračiek. Vokálne sme rytmizovali známe riekanky ako Spadla hruška zelená, Jeden kováč koňa kuje, Pec nám spadla, Kolo kolo mlynské a učíme sa pieseň ,,Keď Pán Ježiš bol maličký“. Hmatom, sluchom, čuchom i chuťou sme skúmali rôzne prírodné materiály ako napríklad drevo, šišky, mušle, makovice. Veľkú radosť sme mali hrou z plastelínou, z ktorej sme modelovali slimáčiky a rôzne tvary podľa našich predstáv.Foto...
 
               ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web